English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26001. Ovladač správy disku nevrátil název balíku. Chyba interního ovladače.
26002. Element xsl:analyze-string nemůže mít druhý podřízený element s názvem X.
26003. Restore Up
26004. Zadejte heslo pro %1!ws!:
26005. Aplikace nemá přístup k souboru protokolu správce CRM, protože daný soubor je používán jiným procesem. Pravděpodobně je spuštěn jiný serverový proces dané aplikace. Ověřte, zda nejsou spuštěny jiné serverové procesy dané aplikace, a opakujte akci. %1
26006. Při zapnutí přenosu informací myší došlo k chybě. Zařízení bylo resetováno, aby se zajistila jeho funkčnost.
26007. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko přechodu na první stránku
26008. Nelze přeložit bajty X v indexu Y ze zadané znakové stránky do stránky Unicode.
26009. V systému se nezdařila inicializace mezipaměti názvu: Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
26010. Přechod stavu již čeká na dokončení.
26011. Začátek exportu skriptů SQL
26012. Zadané celé číslo je delší než 4 bajty.
26013. Stav dat požadavku je neočekávaný. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
26014. Požadavek na obsah online se nezdařil.
26015. Služba %1 závisí na skupině, která se spouští později. Změňte pořadí ve stromu závislosti služby tak, aby se všechny služby požadované ke spuštění této služby spustily před spuštěním této služby.
26016. Protokol událostí je plný.
26017. Ladicí program ukončil proces.
26018. Vlastnost Název vlastnosti v ReturnType Název typu elementu FunctionImport X je neplatná.
26019. Následující název %1 je příliš dlouhý. Platný název rozhraní NetBios nesmí být delší než 15 znaků. Název nebyl zadán do databáze WINS.
26020. Parametry příkazového řádku jsou nesprávné.
26021. %1 Zprost %2!-3lu! %3!-45.45s! %4!-10.10s! %5!-7.7s!
26022. Stínovou kopii zdrojového svazku nelze nalézt.
26023. Momentálně nejsou otevřena žádná zařízení PSX nebo služba NWLink SPX/SPXII nebyla spuštěna. Data o výkonnosti SPX nelze sbírat.
26024. Text dotazu je příliš dlouhý.
26025. Zprostředkovatel UNC: %1!wZ! [Priorita: %2!d!]
26026. %1 je neplatný identifikátor URI oboru názvů.
26027. Stav rozbalení uzlu stromu
26028. Kód spouštěcího sektoru systémového oddílu byl poškozen.
26029. Kopírování počátečního souboru databáze adresářové služby %1 do %2
26030. Šifrovaný binární rozsáhlý objekt je neplatný nebo nebyl vytvořen tímto čipem TPM.
26031. Dvojznačný příkaz
26032. Nezměnilo se nastavení žádného sériového portu.
26033. Tato událost nastane při pokusu o získání platné licence.
26034. Laponština (skolt, Finsko)
26035. Aktuální úroveň priority podprocesu.
26036. Klient služby WinRS nemůže zpracovat požadavek přijetí, protože modul plug-in prostředí vrátil prázdnou odpověď na požadavek.
26037. Počáteční hodnota v textovém poli odpovědi
26038. Při přístupu k instalačním datům softwaru v aktivním adresáři došlo k síťové chybě. Chyba: %%%1.
26039. Prostředek síťového názvu
26040. Znamená, že konkrétní ID zabezpečení nesmí být přiřazeno jako primární skupina objektu.
26041. Třída objektu musí být strukturální; nemůžete vytvořit instanci abstraktní třídy.
26042. Časový limit X operace WaitForEvents nebo BeginWaitForEvents vypršel. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
26043. Požadované pořadí vytváření objektů není podporované.
26044. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze spustit podproces pro nastavení prostředku do režimu online. Chyba: %2
26045. Import vlastního členství ze souboru XML
26046. Poskytnutá zpráva přesahuje nejvyšší přípustnou velikost tohoto parametru.
26047. Popisky – Hodnota LabelIndex nemůže být záporná.
26048. Zadaný parametr masky je neplatný. (Cíl & maska) != Cíl.
26049. CHYBNÁ SYNTAXE
26050. Důvěryhodný software
26051. V součásti DRM (Správa digitálních práv) této aplikace došlo k potížím. Zkuste získat licenci znovu.
26052. Strokes se změnily.
26053. EVENTQUERY Zobrazí položky prohlížeče událostí podle zadaných kritérií.
26054. Při zpracování došlo k lokální chybě.
26055. Vliv na váhu musí být kladný.
26056. Během přístupu ke kanálu doplňku došlo k potížím.
26057. Vlastnost Název vlastnosti zadaná v cestě zdroje pro typ EntityPropertyMappingAttribute je jiného než primitivního typu, a přitom je poskytnuta jako poslední segment v cestě.
26058. Signalizace se nezdařila vzhledem k neočekávanému formátu paketů.
26059. (GMT) Casablanca, Monrovia
26060. Musí uvádět objekt %1 s identifikátorem.
26061. Došlo k chybě obecné služby %1 (chyba: %2). Ověřte protokol událostí aplikace.
26062. Klient terminálového serveru %1 byl odpojen, protože nebylo možné obnovit jeho licenci.
26063. Program Pixel Shader Model 3.0 vyžaduje v registrech [0-7] konstanty vzorkovníku.
26064. Systém Windows nemůže připravit zadané bitové kopie dat ke zkopírování.
26065. Server nepodporuje požadované kritické rozšíření.
26066. Module musí být runtime objekt Module.
26067. Čipová karta je pouze pro čtení a nelze na ni zapisovat.
26068. Instalace softwaru nevygenerovala skript pro %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
26069. Zadaný soubor nebyl nalezen.
26070. Chybná cesta k objektu
26071. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože klíč instance X již byl dokončen.
26072. Určuje, zda ovládací prvek automaticky generuje heslo pro uživatele.
26073. Soubor .resources je poškozen. Při pokusu o čtení hlavičky ResourceReader došlo k neočekávané výjimce EndOfStreamException.
26074. Provider registration overlaps with system event domain
26075. Název čítače nemůže být prázdný nebo nastaven na prázdný řetězec.
26076. Zadaný barevný prostor je neplatný.
26077. Server FTP nemohl vytvořit klientský pracovní podproces pro uživatele u hostitele %1. Připojení k tomuto uživateli bylo ukončeno. Chyba je uvedena v datech.
26078. Neznámý zvláštní přístup (bit 1)
26079. ** Souhrn **
26080. (GMT+05:00) Islámábád, Karáčí, Taškent
26081. Vybraná kategorie: X (rozšířené vlastnosti)
26082. Vybraný kalendář %1; (určený elementem Calendar) není podporovaný kalendář. Změna národního prostředí uživatele nebyla provedena.
26083. RD Smaže složku.
26084. Replikace tajného klíče jednoho objektu z primárního řadiče domény (PDC) do pomocného řadiče domény služby Active Directory se nezdařila.
26085. minOccurs > maxOccurs
26086. Soubor není k dispozici.
26087. V součásti chybí informace o ověření souborů v manifestu sestavení.
26088. Inicializace instancí typu Název typu pomocí výrazu X nejsou podporovány.
26089. K vložení položky indexu je na disku nedostatek místa.
26090. Funkce SQLAllocConnect skončila s chybou %1.
26091. Seřazování rejstříku %2 v souboru %1.
26092. Profil musí obsahovat přenosovou rychlost.
26093. Kanál služby Plánovač úloh s modulem úloh %1 je připraven k odesílání a přijímání zpráv.
26094. Vlastnosti Metrics třídy CharacterMetrics chybí požadované pole.
26095. Byl proveden pokus o aktualizaci řádku. Neexistuje však žádný řádek, který by odpovídal danému primárnímu klíči. Místo toho vložte nový řádek.%1%2%3%4%5
26096. Systém odebírá složku s neplatným dlouhým názvem z %1...
26097. Příliš mnoho znaků. Výsledný počet bajtů je větší, než může být vráceno v proměnné typu Int.
26098. podtyp %1!ld!
26099. Jednotka nemůže na disku nalézt určitou oblast nebo stopu.
26100. Drive letter deletion not supported for boot, system and pagefile volumes.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions