English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25401. Dokončování odebrání služby Active Directory Domain Services...
25402. Tádžičtina (cyrilice, Tádžikistán)
25403. Nesprávný formát parametru -
25404. Došlo k pokusu o přístup ke končícímu procesu.
25405. Daný název domény není platný.
25406. Žádné další hodnoty agenta úřadu nejsou pro danou hodnotu identifikátoru úřadu k dispozici.
25407. Konfigurační soubor nebo příkazový řádek obsahují nejednoznačnou možnost.
25408. Připojení bylo neočekávaně ukončeno.
25409. X Y, aktuální limit Z je nedostatečný.
25410. V seznamu jednotek nebylo nalezeno odpovídající sériové číslo %1 poskytnuté %2 (%3).
25411. Vytvoří nový web s názvem Nový web se zadaným ID a vazbou. Po vytvoření neobsahuje nový web žádné aplikace.
25412. Operace obnovení konfiguračních dat clusteru byla úspěšně dokončena.
25413. Služba Soubory offline obdržela ovládací prvek STOP nebo VYPNUTÍ ze správce řízení služby. Služba bude nyní ukončena.
25414. Chcete-li provést ověření na proxy serveru HTTP, je třeba zadat jedno nebo více schémat ověřování.
25415. Pro práci s tímto ovladačem je vyžadován firmware verze 2.30 nebo vyšší.
25416. Soubor .INF zařízení nelze otevřít.
25417. Grafický adaptér není propojen s žádnými jinými adaptéry.
25418. Jednotka, cesta nebo název souboru metadat chybějí nebo nejsou platné.
25419. Název skupiny ověření, pro kterou má toto pole způsobit ověření.
25420. Probíhá ukončování softwaru clusteru.
25421. Nedelegovaný - vypnuto
25422. Název typu je příliš dlouhý. Úplně určený název typu musí být kratší než 1024 znaků.
25423. Metadata tohoto souboru jsou poškozena. Neplatný token metadat. Byl hledán řádek X, ale tabulka Y (Z) obsahuje pouze A řádků.
25424. Instalace softwaru nepřejmenovala kategorii %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
25425. Byl očekáván středník.
25426. Doménová struktura vyžaduje vzájemné ověření protokolem Kerberos. Do této doménové struktury nelze nainstalovat repliku pomocí místního účtu. Vyberte jiný účet.
25427. Uživatel vyčerpal svůj příděl na svazku %2.
25428. Jednotka nepodporuje příkaz GET CONFIGURATION.
25429. Nelze hledat adresu rutiny doplňku SNMP v knihovně INETMIB1.DLL. V datech je vráceno číslo chyby systému WIN32.
25430. V souboru vadných clusterů byly zjištěny chyby.
25431. (GMT+13:00) Nuku'alofa
25432. Při importování záznamu ldifldap došlo k chybě: %1!d!
25433. Byl proveden pokus o zápis atributu Atribut=X po zápisu s místním názvem Y. Atribut s místním názvem Y je platný pouze v kombinaci s atributem Atribut=Z.
25434. Tato instance EndpointDiscoveryMetadata byla publikována. Obsah publikovaných metadat EndpointDiscoveryMetadata nelze upravit.
25435. Služba DHCP vyčistila databázi adres IP typu unicast. Bylo obnoveno %1 zapůjčení a %2 záznamů bylo z databáze odebráno.
25436. Došlo k pokusu odstranit soubor nebo adresář, který nelze odstranit.
25437. Atribut %1 s oborem názvů %2 odkazuje na ID %3, které není nikde v dokumentu definováno.
25438. Vytvořit připojení ke spotřebiteli
25439. Existuje více tabulek se stejným názvem X (přestože obor názvů se může lišit).
25440. Proud není drobný (tiny).
25441. InnerRequest není k dispozici pro hotové balíky.
25442. Hodnotu atributu Atribut se nepodařilo převést na správný typ.
25443. Soubor bitové kopie %1 je podepsán a nelze jej změnit.
25444. Zadaná konfigurace sledování je neplatná.
25445. Požadavek clusteru není pro tento objekt platný.
25446. Příznak prázdného datového bodu
25447. Soubor GIF byl úspěšně zaveden do paměti.
25448. Služba nevystavuje rozhraní IProjectionProvider, které je požadováno při vyžádání projekce. Požadavek nelze zpracovat.
25449. Chyba časového limitu sledovacích požadavků HyperTransport
25450. Adresa URL obrázku grafu. Umístění, ve kterém je obrázek grafu uložen, pokud je značka obrázku použita pro vykreslení.
25451. Ukončení služby MS DTC se nezdařilo. Vnitřní informace: %1.
25452. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo načíst certifikát %2 z certifikační autority %3 a ze serveru byla vrácena chyba %4. Bude kontaktována jiná certifikační autorita.
25453. K dokončení požadované operace potřebuje ovladač větší prostor ve vyrovnávací paměti DMA.
25454. Transakce byla vytvořena.
25455. %1!-36s! USN %2!9I64d! Čas
25456. Invalid class declaration
25457. Typ s pozičními parametry není rozšíření značek.
25458. Začátek přidávání výchozího účtu technologie ASP.NET X k roli Y
25459. Sekce . . . . . . . . : Otázka
25460. Uživatel změnil nastavení národního prostředí uživatele %1 (určeného elementem UserLocale) na %2.
25461. Byly nakonfigurovány zásady skupiny pro přeskočení stažení nástroje.
25462. Podproces Scavenger služby WINS nemohl uklidit záznam. Tento záznam bude ignorován. Proces Scavenger bude pokračovat na dalším dostupném záznamu. V protokolu aplikace Exchange zkontrolujte součást ESENT.
25463. Při zpracování této operace selhalo přidělení prostředků.
25464. Obnovení souborů pro součást %1 se nezdařilo.
25465. Nelze najít %1.
25466. Protokol DHCPv6 Relay nevytvořil synchronizační objekt. Uvedený údaj je kód výjimky.
25467. Při použití parametru %1 může být zadána maximálně jedna hodnota.
25468. Obnovení %1 se nezdařilo kvůli chybám v %2. Byla ohlášena chyba %3 (%4). Po vyřešení problému spusťte obnovení znovu.
25469. Došlo k pokusu o operaci se soketem v okamžiku nedosažitelnosti sítě.
25470. Program Sledování tisku LPR byl úspěšně spuštěn.
25471. Operace nebyla dokončena, protože došlo k odepření přístupu. Zkontrolujte přístupová oprávnění.
25472. Obslužná rutina soketu není platná.
25473. Text tlačítka přechodu na další krok v kroku začátku
25474. Vlastnost SponsorshipTimeout lze nastavit pouze v případě, že zapůjčení je v počátečním stavu. Stav zapůjčení: X.
25475. Konfigurační oddíl lze nastavit pouze v souboru machine.config.
25476. rozsah zhuštěného souboru: %1
25477. Předaný typ musí být rozhraním.
25478. Používaný klient není pro tento systém licencován. Přihlášení bylo odepřeno.
25479. Upozornění na konec platnosti přihlašovacích hodin
25480. Nerozpoznaná hodnota výčtu System.Transactions.IsolationLevel: X
25481. Operation times out
25482. Stav vazby rozhraní NTDSAPI V1, tisk rozšířených členů.
25483. Čtení z konfiguračního souboru se nezdařilo.
25484. Délka nemůže být menší než nula.
25485. Function Discovery Provider Host Service
25486. Člen PerformanceCounterInstanceLifetime.Process není platný v globální sdílené paměti. Pokud byla kategorie čítačů výkonu vytvořena ve starší verzi rozhraní Framework, používá globální sdílenou paměť. Použijte člen PerformanceCounterInstanceLifetime.Global nebo kategorii odstraňte a znovu vytvořte, pokud do ní nezapisují aplikace spuštěné ve starší verzi rozhraní Framework.
25487. Pokud je dotaz aktivní, vlastnost nelze nastavit.
25488. Službu SLUINotify se nepodařilo ukončit. %1
25489. Parametr Threshold nebyl v registru nalezen. Bude použita výchozí hodnota %1.
25490. Službu SLS (Software Licensing Service) nelze v aktuálním režimu operačního systému spustit.
25491. Tento vztah důvěryhodnosti je již označen jako přenosný v doménové struktuře.
25492. Na serveru %3 nelze vytvořit chybějící výstupní bod %2
25493. Vlastnost Název vlastnosti má neplatnou hodnotu.
25494. Služba Active Directory Domain Services nenalezla účet počítače pro tento server ve vzdáleném řadiči domény %1.
25495. X: Bude provedeno výchozí nastavení rozhraní .NET Framework vY na verzi .NET Framework v4 aplikace aspnet_compiler.exe. Chcete-li změnit verzi použitého nástroje, nastavte parametr ToolPath na správnou cestu k nástroji.
25496. Neplatné heslo pro %1.
25497. Příliš mnoho procesů řazení.
25498. Odběr %1 nemohl být v cílovém počítači %2 aktivován z důvodu chyby. Kód chyby je %3. Odběr zůstane v tomto cíli neaktivní, dokud nebude znovu zadán nebo obnoven.
25499. %1!-30s! %2!I64u! (0x%2!I64x!)
25500. Připojení ke vzdálenému serveru %1 bylo serverem odpojeno. Data bude možné protokolovat, až bude navázáno nové připojení restartováním monitorování účtů.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions