English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2701. Zaktualizovat mezipaměť schématu
2702. Zadaný index parametru je mimo rozsah.
2703. Protokolování činnosti není možné inicializovat, protože nelze otevřít soubory protokolu činnosti. Ověřte, zda existuje složka protokolu činnosti a zda účet síťové služby, pod kterým je spuštěna služba Fax, má oprávnění k zápisu do této složky. Cesta k protokolu činnosti: %1 Kód chyby systému Win32: %2. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
2704. Služba Plánovač úloh nemohla nastavit časovač probuzení. Výsledkem je, že některé naplánované úlohy pravděpodobně nebudou spuštěny, pokud je systém v režimu spánku. Další údaje: Hodnota chyby: %1
2705. MSB4198: Výraz X nelze vyhodnotit v položce Y. Z
2706. Propojení s typem média v trvalé sestavě filtrů nebylo možné provést,
2707. (Nápovědu pro jednotlivé příkazy zobrazíte pomocí přepínače /?, například „appcmd.exe add site /?“.)
2708. Tato událost je aktivována po vytvoření instance objektu.
2709. Doba (v sekundách), po kterou se má čekat na připojení k serveru před ukončením pokusu a generováním chyby.
2710. Při pokusu o odstranění tohoto souboru z paměti se některá nebo veškerá data nepodařilo odstranit.
2711. Bylo dokončeno hlavní sloučení %1A pro katalog %2.
2712. Agent webu Windows Update v tomto počítači není nakonfigurován pro příjem aktualizací zabezpečení. Správce musí nakonfigurovat službu agenta webu Windows Update. Je možné, že bude nutné agenta platformy NAP restartovat, aby změny začaly platit.
2713. Zadaný popisovač byl neplatný.
2714. V kódu XML metadat chybí kolekce X.
2715. Úroveň volání systému není správná.
2716. Pole Waithandle nemůže být prázdné.
2717. Služba WINS vyžádala záznamy ze služby WINS během provádění %1. Adresa partnerského serveru pro replikaci a adresa vlastníka, jehož záznamy byly vyžádány, jsou uvedeny v datové sekci (druhá a třetí položka DWORD). Počet vyžádaných záznamů je čtvrtá hodnota DWORD.
2718. Odebere modul MyModule z konfigurace na úrovni serveru.
2719. Definice Čítač/Nápověda není pro jazyk %1 k dispozici.
2720. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: U hostitele %5 byla zjištěna nekonzistentní konfigurace týmu pro oboustrannou příbuznost (BDA). Konfigurace oboustranné příbuznosti musí být stejná u všech hostitelů clusteru. Tým, ve kterém je tento cluster zapojen, bude označen jako neaktivní a tento cluster zůstane ve stavu sbližování, dokud nebude zjištěna konzistentní konfigurace týmu.
2721. Vnitřní chyba: Objekt se stejným názvem již ve skupině disků existuje.
2722. Nepodařilo se otevřít síťové rozhraní.
2723. Modem na %1 byl přepnut na nepodporovanou rychlost B/s.
2724. BODY { color: #000000; background-color: white; font-family: Verdana; margin-left: 0px; margin-top: 0px; } #content { margin-left: 30px; font-size: .70em; padding-bottom: 2em; } A:link { color: #336699; font-weight: bold; text-decoration: underline; } A:visited { color: #6699cc; font-weight: bold; text-decoration: underline; } A:active { color: #336699; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .heading1 { background-color: #003366; border-bottom: #336699 6px solid; color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 26px; font-weight: normal;margin: 0em 0em 10px -20px; padding-bottom: 8px; padding-left: 30px;padding-top: 16px;} pre { font-size:small; background-color: #e5e5cc; padding: 5px; font-family: Courier New; margin-top: 0px; border: 1px #f0f0e0 solid; white-space: pre-wrap; white-space: -pre-wrap; word-wrap: break-word; } table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-family: Verdana;} table th { border-right: 2px white solid; border-bottom: 2px white solid; font-weight: bold; background-color: #cecf9c;} table td { border-right: 2px white solid; border-bottom: 2px white solid; background-color: #e5e5cc;}
2725. Určuje, zda má být webová část na této stránce skryta. Skrytou webovou část lze i nadále upravovat a použít ji v připojeních.
2726. Modul kompatibility úloh nemohl upgradovat existující naplánované úlohy. Další údaje: Hodnota chyby: %1
2727. Spuštění sledování prostředí aplikace Windows Media Center se nezdařilo.
2728. Samočinný test se nezdařil a činnost čipu TPM byla ukončena.
2729. Typ minimální velikosti zobrazení a posouvání
2730. Nadřízený typ argumentu výčtu musí být Int32 nebo Int16.
2731. Upgrade katalogu se nezdařil. Došlo k chybě %2.%1
2732. Klient se připojil k serveru (ID relace = %2).
2733. Ovladač brány firewall systému Windows byl úspěšně spuštěn.
2734. Zadaný identifikátor zabezpečení nepochází z domény účtu.
2735. Ve třídě ObjectStateFormatter došlo k chybě rekonstrukce. Vlastnost byla určena s typem �Type�, ale pro X se nepodařilo vytvořit instanci typu Type.
2736. 0 sekund
2737. Nelze odebrat uživatele, který má otevřenou aktivní relaci.
2738. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila dokončení nebo úpravu klíče, který není přidružen k aktuální instanci.
2739. BitmapCacheBrush nepodporuje funkci Opacity.
2740. Pracovní proces s ID procesu %1, který obsluhuje fond aplikací %2, požadoval recyklaci, protože bylo dosaženo jeho omezení paměti nesdílených bajtů.
2741. Požadovaná operace není povolena u objektu náležícího systémovému kontejneru.
2742. Systém nyní nemůže provést příkaz JOIN nebo SUBST.
2743. Skotská gaelština (Spojené království)
2744. U tohoto serveru brány TS je povoleno nastavení Požádat klienty o odeslání prohlášení o stavu (SoH). Proto bude při každém pokusu klienta o připojení k tomuto serveru brány TS vyžádáno prohlášení klienta o stavu.
2745. Došlo k chybě při spuštění zpracování na pozadí.
2746. Přístup byl odepřen. Před otevřením souborů v tomto umístění je nutné nejprve přejít na web a vybrat možnost automatického přihlášení.
2747. Virtuální pevný disk je poškozen. Rast bloku se neshoduje s daty bloku umístěnými ve virtuálním pevném disku.
2748. Služba WS-Management nepodporuje znakovou sadu použitou v požadavku. Změňte požadavek tak, aby používal znakovou sadu UTF-8 nebo UTF-16.
2749. Vnitřní chyba: Určený záznam není o médiu disku.
2750. V modulu protokolu PPP (Point to Point) došlo na portu: %1, uživatelské jméno: %2, k následující chybě. %3
2751. WebBodyFormatMessageProperty: WebContentFormat=X
2752. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Operace právě probíhá.
2753. Neznámá hodnota ResourceScope: X. Pravděpodobně je nastaveno příliš mnoho bitů viditelnosti prostředku.
2754. Při obnově tiskové fronty ze zálohy se nástroji Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nezdařilo zkopírovat soubor tiskového procesoru %1 do: %2. Chyba %3. Tato situace může nastat, pokud nemůže nástroj Printbrm.exe vyhledat všechny soubory pro tiskovou frontu nebo v případě, že nelze během instalace tiskového procesoru zastavit službu Zařazování tisku. Pokud tisk selže, nainstalujte do cílového počítače tiskový procesor ručně.
2755. Index X překračuje meze pole.
2756. V bloku dat není k dispozici žádný další text.
2757. Délka výstupní fronty = %1!u!
2758. Stav média. . . . . . . . . . . . : Médium je vypnuto.
2759. Upozornění na připojení za chodu nebylo provedeno, protože nebyl nalezen soubor %1.
2760. Jsou zahrnuty položky souboru projektu, které způsobily odkaz X.
2761. Bariéra nemá žádné registrované účastníky.
2762. Překlad názvu účtu %1 zadaného jako parametr %2 v příkazu %3 se nezdařil (chyba=%4).
2763. Vstupní zařízení pro sběrnici PCI
2764. Záznam DNS již existuje.
2765. Je třeba zadat cílového agenta DSA.
2766. Na tomto místě není koncová značka očekávána.
2767. K zavřenému proudu nelze přistupovat.
2768. Replikace SQL rozšířila snímek databáze, Seq=%2.%1
2769. Vzorec s názvem X neexistuje.
2770. Získá nebo nastaví barvu pozadí.
2771. Byla zadána neplatná hodnota velikosti největší přenosové jednotky MTU. Platný rozsah pro maximální velikost paketu je 36 až 65507 bajtů.
2772. Nepodařilo se získat ID instance ze zprávy pro tuto operaci řízení. Pravděpodobně došlo k neshodě kontraktů. Ověřte, zda kontrakt klienta odpovídá kontraktu koncového bodu služby.
2773. Povolí vlastnost TargetfailBack oboru názvů nebo složky.
2774. Zastavena detekce vyčerpání prostředků systému Windows
2775. Jeden z knihovních souborů potřebných ke spuštění této aplikace je poškozen.
2776. Zařazení delegáta WaitCallback do fronty se nezdařilo.
2777. Časové rozpětí musí mít tvar [-][d.]hh:mm:ss[.ff]
2778. Typ argumentu RuntimeDelegateArgument musí odpovídat typu cílového argumentu DelegateArgument vazby.
2779. Protokol IPRIPv2 nemohl zaregistrovat událost s podprocesem čekání Ntdll. Uvedený údaj je kód chyby.
2780. Připojení, které mělo být zachováno, bylo ukončeno serverem.
2781. Obslužná rutina TransactionHandle již obsahuje transakci. Novou transakci nelze konfigurovat.
2782. Chybná cesta. Nebyly zkopírovány všechny adresáře nebo soubory.
2783. Službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nezdařil přenos dat zbývajících v oddílu adresáře %1 do jiné instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Chyba: %2!d!.
2784. %1!-20s! %2!-20s! %3!-10s!
2785. Neplatný trojdílný formát názvu pro TypeName.
2786. Zákazník nemá zájem o příjem dalších upozornnění na tuto fázi.
2787. Aplikaci lze spustit pouze jedenkrát
2788. Chyba podprocesu inicializace databáze.
2789. Objekt, který chcete vložit, není objekt LegendItem.
2790. Vyrovnávací paměť je pro kopírovaný typ média příliš malá.
2791. Určuje, zda je příkaz povolen. Zakázaný příkaz bude zobrazen, ale nebude možné jej spustit.
2792. r Zvýši prioritu procesu o jednu úroveň.
2793. K úloze nejsou přiloženy žádné soubory. Přiložte k úloze soubory a akci opakujte.
2794. Bylo dosaženo maximálního počtu klientů režimu jádra pro VID. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
2795. Pro doménu %1 není k dispozici žádný řadič domény.
2796. Absolutní cesta fragmentu musí začínat názvem třídy, který se nachází v identifikátoru URI prostředku.
2797. Metoda GetPositionalParameters vrátila vektor špatné délky.
2798. Při pokusu o čtení ze zdrojové instalační databáze [2] došlo k chybě.
2799. Registrované styly jsou určeny jen pro čtení.
2800. Zrušit tisk

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions