English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25901. Datový zdroj nepodporuje časové limity pro operace.
25902. Získá nebo nastaví svislé zarovnání popisků datových bodů umístěných uvnitř pyramidy.
25903. Správce systémových prostředků již spustil správu.
25904. Program Windows Media Player zjistil problém při vypalování souboru na disk. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
25905. Při budování trasy události narazil program na potenciální zacyklování stromu.
25906. Digitální podpis objektu nebyl ověřen.
25907. Systém nemůže otevřít soubor.
25908. Zobrazí seznam cest konfigurace, ve kterých byla definována jakákoli konfigurace pro oddíl defaultDocument, a to v zadané cestě konfigurace nebo pod ní.
25909. Získá nebo nastaví posunutí pozice Y poznámky z bodu ukotvení.
25910. Identifikátor URI akce (%1) je neplatný.
25911. Transakce nelze zablokovat, protože zablokování již probíhá.
25912. Klient zahajuje pokus o vyhledání konfiguračního souboru protokolu WPAD: ConnectionName=%2, DetectFlags=%3.
25913. Zálohování certifikátů EFS se nezdařilo.
25914. Query not implemented
25915. Služba směrování úspěšně přenesla zprávu s ID X [operace Y] do objektu Z.
25916. Popisovač je neplatný.
25917. Pole nebylo trojrozměrné.
25918. Na operátorem obsluhovaný telefonní subsystém nečeká na vyřízení žádný požadavek.
25919. Port %1 již existuje. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) přeskočí u tohoto portu obnovení. Není nutná žádná akce uživatele.
25920. Konzola SAC nemohla vymazat existující adresu IP.
25921. Vzorové algoritmy ochrany podporované součástmi nejsou kompatibilní.
25922. Získá nebo nastaví úhel otočení oblasti grafu okolo osy Y.
25923. Úprava umístění kořenového informačního řídicího bloku (ICB) v popisovači sady souborů na blok %1
25924. Cíl X v projektu Y (se spuštěním nastaveným po cíli Z):
25925. %1 (%2) %3Defragmentace online souboru %4 datového proudu zmenšila velikost souboru o %5 bajtů.
25926. Neznámé diskové médium. Možná není naformátováno.
25927. Nelze načíst soubor nebo sestavení Název sestavení nebo jednu z jeho závislých položek. Systém nenalezl zadaný soubor.
25928. Metoda Název metody vrátila hodnotu NULL, která není v implementaci povolena.
25929. Zadaný soubor není podepsán nebo neexistuje.
25930. Protokol IPBOOTP nevytvořil událost. Kód chyby je uveden v datech.
25931. Aktualizace indexu nebyla spuštěna, protože zadané zdroje obsahu nebyly pro aktualizaci nakonfigurovány. Přidejte alespoň jeden zdroj obsahu.%1
25932. Při kopírování souborů registru do pracovního adresáře došlo k chybě.
25933. Kontejner není prázdný.
25934. %1 (%2) %3Defragmentace online pokračuje v průchodu databází %4.
25935. Server RPC není na příjmu.
25936. Procesor ALPHA
25937. Oprava externího vynucení licencování byla úspěšná.
25938. Nelze vytvořit záložní kopii databáze správy licencí TS. Obnovený databázový soubor bude ignorován. Licenční server Terminálové služby bude spuštěn se stávajícím databázovým souborem.
25939. Protokol je nutné přeskočit.
25940. Nelze převést string X na objekt typu Margins.
25941. Server DNS nemohl odstranit klíč registru. Registr je pravděpodobně poškozen. Pokud nebude tento problém odstraněn, nebude moci server DNS uložit do registru parametry konfigurace zóny nebo serveru DNS.
25942. Upraví vybraný připojovací řetězec.
25943. Tato implementace není součástí ověřených kryptografických algoritmů Windows Platform FIPS.
25944. Probíhá pokus o získání informací o samostatném kořenovém adresáři systému Windows 2000 pro %1!wZ!.
25945. Vlastnost na Trigger nemůže mít hodnotu null.
25946. Při pokusu o přednačtení aplikace došlo k chybě.
25947. Dotaz na objekt úlohy se nezdařil. Chyba je uvedena v datech.
25948. Odeslání není podporováno.
25949. Přidání položky ARP se nezdařilo: %1!u!
25950. Operaci nelze provést, protože vyžaduje zastavení datového proudu.
25951. FC: Neslučitelné přepínače
25952. Odeslaná první datová část (přidružení zabezpečení)
25953. Tento počítač se úspěšně připojil k pracovní skupině %1.
25954. Při spuštění pracovního podprocesu LPC došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
25955. Barevný kontext pro tuto operaci musí být buď sRGB, nebo scRGB.
25956. Částečná odpověď není kombinována s existující položkou mezipaměti, velikost proudu mezipaměti: X, začátek rozsahu odpovědi: Y.
25957. Bitová kopie %1 nebyla nalezena v zadaném souboru bitových kopií.
25958. Podprvek %s nebyl v objektu %s nalezen.
25959. Pravý okraj
25960. Došlo k chybě hardwaru. Událost obsahuje dodavatelem určený kód chyby.
25961. Klient v %1 odeslal neplatnou odpověď. Klienta nelze odebrat z karantény. Zkuste povolit protokolování služby vzdálené karantény (RQS) a zkontrolujte protokol na další informace. Protokolování pro tuto službu zapnete pomocí příkazu netsh ras set tracing. Další informace o programu netsh naleznete v okně Nápověda a podpora.
25962. řízení clusteru zastaveno
25963. %1 (%2) %3Systémový parametr upřednostňované verze stránek (%4) je větší než parametr maximální verze stránek (%5). Parametr upřednostňované verze stránek se změnil z hodnoty %6 na %7.
25964. Ověřování nebo adresa režimu tunelového propojení jsou poškozeny.
25965. anonymní metoda
25966. Hostitelský proces filtru nelze spustit. V systému je pravděpodobně nedostatek prostředků nebo byl binární soubor hostitelského procesu filtru změněn. Pokud jsou prostředky k dispozici, zkontrolujte binární soubory pomocí antivirového programu.
25967. Název sdílené položky
25968. Metoda transformace %1 není podporována.
25969. Nebyl nalezen element s ID X.
25970. Vytvoření kontrolního bodu otevření tiskárny CSR se nezdařilo.
25971. Daná operace se vrátila, protože vypršel časový limit.
25972. Hodnota atributu nameType není platná.
25973. Systém Windows úspěšně aktualizoval všechny kontejnery objektů zásad skupiny v adresáři Active Directory Domain Services.
25974. Hodnota atributu unicodePwd musí být uvedena v uvozovkách.
25975. View system information
25976. Chcete-li použít zadaný kód produktu, začněte instalaci v počítači, v němž je spuštěná originální verze systému Windows.
25977. Počáteční a koncové časy nejméně jedné události se překrývají s jinými událostmi v rámci stejného plánu. Zkontrolujte časy a opakujte akci.
25978. Získá nebo nastaví barvu textu.
25979. %1 (%2) %3Databázový stroj spouští přírůstkové zálohování.
25980. Dešifrování svazku %2 bylo zahájeno.
25981. Při změně oboru viditelnosti prostředku na hodnotu Private nebo Assembly nemůže mít parametr typu hodnotu Null.
25982. Žádost o přihlášení obsahovala nepřípustnou hodnotu typu přihlášení.
25983. Hodnota požadované vlastnosti je prázdná.
25984. Uvedený ID aktivity nemá platný formát. Identifikátor musí být zadán jako seznam celočíselných hodnot oddělených tečkami (například 1.12.3) bez počátečních nebo koncových teček.
25985. Filtr CD nemohl vytvořit modul pro čtení disku CD.
25986. Výstup převodu do kanonického tvaru: X
25987. Proběhl pokus o import databáze grafu, ale graf je dosud připojen nebo naslouchá. Před provedením této operace je třeba graf nejprve zavřít.
25988. Cestou fragmentu byl vybrán atribut, ale aktualizace atributů není podporována.
25989. Nyní neodpojujte filtr od svazku.
25990. Chybný kód XML X
25991. Laponština (jižní, Norsko)
25992. Systém maže neplatnou jmenovku.
25993. Jeden nebo více vstupních parametrů jsou neplatné.
25994. Zadaná cílová cesta pro přejmenování není platná.
25995. Objevila se chyba vstupu/výstupu při otevírání souboru File Name.
25996. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nechala žádost %1 pro %2 čekat ve frontě.
25997. Pro aktuální spojení spojek není použit přenos IMemInputPin.
25998. Nepodařilo se získat informace o zabezpečovacích prvcích klienta.
25999. Akce konfigurace clusteru již byla provedena.
26000. Neplatný typ argumentu indexeru

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions