English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9801. Den aktuelt tilsluttede enhed understøtter ikke WMDRM.
9802. Den angivne værdi er ikke en gyldig 'X'.
9803. Internal error: GDT and LDT are too large for local storage.
9804. Der er ikke plads nok på disken til at forstørre logfilen til den angivne størrelse.
9805. DHCP-tjenesten kunne ikke finde en adresseserver til autorisation.
9806. Denne operator understøttes ikke i denne implementering af filteret.
9807. Protokoldriveren %1 blev ikke fundet i systemstien.
9808. (J/N) [N]
9809. Den angivne regeltilstandsparameter er ugyldig.
9810. Microsoft Computertilstandsagent: E_MSSHV_SHC_FAILURE
9811. Parameterværdien kan ikke være mindre end X.
9812. LPRemove-opgave blev ikke fuldført. Næste planlagte kørsel vil forsøge at fuldføre opgaven.
9813. Hændelsesloggen 'X' på computeren 'Y' findes ikke.
9814. Abonnementspakken indeholder en ugyldig adresse i afsnittet NotifyTo.
9815. %1 procent kontrolleret.%2
9816. Der blev ikke fundet et cachelagret objekt
9817. Serveren blev ikke bundet til transportprotokollen %1.
9818. Filstørrelsen overskrider den tilladte grænse og kan ikke gemmes.
9819. Der var ikke tilstrækkelig diskplads på diskenheden %3 til at forøge pladsen til øjebliksbilleder for øjebliksbilleder af %2. Som følge af denne fejl er der risiko for, at alle øjebliksbilleder af diskenheden %2 slettes.
9820. Der opstod en uventet netværksfejl.
9821. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Software forårsagede afbrydelse af forbindelse.
9822. Afsnitstypen var ikke tekst.
9823. Bitvektoren er fyldt.
9824. Genfortolkningskoden 0x%1 er en reserveret kode.
9825. FEJL - Der blev ikke fundet en sikkerhedskopi.
9826. Den disk, der er valgt til installation (%2!u!), findes ikke. Kontroller, at den automatiske svarfils %1-indstilling henviser til en gyldig disk på denne computer, og genstart derefter installationen.
9827. DHCP/BINL-tjenesten er godkendt i katalogtjenestens domæne "%2" (Server-IP-adressen %1)
9828. Initialiseringsstrengen angiver en provider, der ikke svarer til den aktuelle provider.
9829. Sikkerhedspakken kan ikke arrangere logonbufferen, så logonforsøget mislykkedes.
9830. Der er allerede for mange filer med samme navn i mappen på enheden. Skift filensnavnet, eller synkroniser til en anden mappe.
9831. CREATOR OWNER SERVER
9832. Sharet skal fjernes fra det distribuerede filsystem, før det kan slettes.
9833. Det Image, der blev sendt til ImageVisualManager, kan ikke fryses.
9834. Destinationssessionen er ikke kompatibel med den aktuelle session.
9835. TYPE Viser indholdet af en tekstfil.
9836. Forkert parameter.
9837. Den angivne totale aritet i 'X' svarer ikke til det angivne antal TypeArguments. Der blev angivet 'Y' TypeArguments.
9838. Handlingen er ikke tilladt på en disk, der er skrivebeskyttet.
9839. Formaterer %1 MB
9840. Installation af landestandard mislykkedes.
9841. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "PREPARE COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog en ukendt eller uventet TIP-kommando (%1) som svar. Transaktionen blev afbrudt. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %2, URL-adresse til den eksterne transaktion: %3, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %4.
9842. Brødtekst i flere dele skal kodes som 7bit, 8bit eller binær.
9843. INTERN fejl - Der opstod en uventet fejl i konfigurationsprogrammet
9844. RSM genopbygger sin(e) databasefil(er).
9845. X: Socket'en må ikke være bundet eller tilsluttet.
9846. Der er ikke tilstrækkelige data i inputbufferen.
9847. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke indlæse plug-in-DLL'en %1 til overførsel af printerdriveren. Fejl: %2. Printbrm.exe forsøger at overføre driveren, men printeren fungerer muligvis ikke på grund af manglende filer. Dette kan skyldes et problem med printerdriverens overførsels-plug-in. Prøv at udskrive til den berørte printer, og installer eventuelt en nyere version af driveren.
9848. Navnesyntaksen er ugyldig.
9849. Sammenkæder den angivne ressource med denne assembly
9850. MAPI: Der opstod en udvidet fejl.
9851. Microsoft Windows PreInstallation Environment
9852. Fejl ved sockets .. Afslutter
9853. Tallet er uden for det gyldige område.
9854. %1 - Tilføj en ny tilknytning til øjebliksbilledlager for diskenhed
9855. Den angivne sti indeholder ikke nogen tilgængelige INF-filer for enheden.
9856. Søgning efter en underordnet node til et navneområde efter indeks mislykkedes, fordi indekset overskred antallet af underordnede.
9857. %1 fortsætter.
9858. En celle kan ikke redigeres, når DataGridColumn er i tilstanden Read-Only.
9859. Der er ikke adgang til delt hukommelse. AppDomain er blevet fjernet.
9860. Denne implementering understøtter ikke OFB (Output Feedback-tilstand).
9861. Ugyldig enhedshandle.
9862. Gæster har som standard samme adgangsrettigheder som medlemmerne af Bruger-gruppen undtagen for Gæst-kontoen som er yderligere begrænset.
9863. Denne kommando understøttes ikke af Hjælp-faciliteten. Prøv "%1 /?".
9864. Mellemliggende handling mislykkedes
9865. Der blev undet en netværksændring: Handle=%1
9866. Diskenheden %1 blev oprettet %2 %3.
9867. Beskyttelsesfejl for samling: Den offentlige nøgle for en samling var for kort og kunne ikke tillades.
9868. Ugyldig indstilling %1. Indstillingens værdi er ikke angivet.
9869. Der er opstået en UPnP-fejl (Universal Plug and Play). Kontroller internetgatewayenheden.
9870. En scenarieforekomst blev sendt til fejlfinding
9871. Kommasepareret liste over verber.
9872. En forbindelse til destinationen blev afbrudt, men initiatoren oprettede forbindelse til destinationen igen. De gemte data indeholder destinationsnavnet.
9873. Sikkerhedsprocessoren har rapporteret, at postnøglens datastørrelse er for stor til at kunne være i lageret med data, der er tillid til.
9874. Den angivne handling understøttes ikke i Ranges.
9875. RPC-undersystemet kunne ikke initialiseres.
9876. %2: Interrupttjenestens rutine blev ikke registreret.
9877. Transportlaget modtog ikke en frigivelse af et udestående svar.
9878. Fornyelsesperioden for certifikatskabelonen er længere end certifikatets gyldighedsperiode. Skabelonen bør konfigureres igen, eller CA-certifikatet skal fornyes.
9879. Indlæsningen af skemacache kunne ikke konvertere standardsikkerhedsbeskrivelsen i strengen på et objekt af typen klasseskema.
9880. The size of the buffer is invalid for the specified operation.
9881. Ingen diske blev opdateret med det nye indhold af logfilen.
9882. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke registrere URL-præfikset %1 for webstedet %2. Webstedet er deaktiveret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
9883. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Handlings-URI'en (%1) er ugyldig. Metoden %2 findes ikke i klassen %3.
9884. Opgave udløses af bruger
9885. Fjernkontoen er deaktiveret.
9886. Opstår, når arbejdstråden indikerer, at der er sket fremskridt.
9887. IP-parameterproblem.
9888. Klientpolitik-MaxStale = X.
9889. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da broen ikke kunne registreres som en miniport med NDIS.
9890. Der opstod en fejl under opstart af sikkerhedseditoren.
9891. Der opstod en fejl under en søgehandling.
9892. A report of the specified type already exists in the report job.
9893. WriteData (eller AddFile)
9894. Der er ikke mere RT-hukommelse tilgængelig.
9895. PCI-ressourcerne blev ikke registreret
9896. BIOS'en understøtter ikke den fysiske brugergrænseflade.
9897. Maksimalt antal brugere
9898. Ugyldig GW_* kommando.
9899. Opret en ny brugerdefineret fejlmeddelelse.
9900. Aktiver &udgiverpolitik (aktiveret som standard)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions