English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24801. Der er ikke konfigureret virtuelle websteder for den webkerneforekomst, der kan fungere som vært. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
24802. Automatiske opdateringer
24803. Kildefilen er for stor
24804. Fysisk adresse . . . . . . . . . . . . . . . : %1
24805. Denne version af afhængighedsdriveren smclib.sys er ikke kompatibel med denne driver.
24806. Overførsel af DNS-zonen mislykkedes.
24807. Det lykkedes ikke for den Windows Mobile-baserede enhed at oprette forbindelse på grund af fejlen %1 (se fejlkodedata).
24808. Vist lokalt
24809. Gendannelse af filen er fuldført med fejl. En eller flere filer er måske ikke genoprettet korrekt. Log over filer, der blev gendannet '%11'. Log over filer, det ikke lykkedes at gendanne '%12'.
24810. Afstanden til første ledige byte blev rettet i filpostsegmentet %1.
24811. COM+-registreringsdatabasen kører allerede.
24812. Den automatiske svarfil indeholder en ugyldig produktnøgle. Windows kan ikke fortsætte uden en gyldig produktnøgle.
24813. Serveren understøtter ikke godkendelsesmetoden, der blev anmodet om.
24814. Nøglebeholderen, der blev anmodet om, findes ikke på chipkortet.
24815. Der var en handling, som mislykkedes, da disken var fuld.
24816. WS-Management-tjenesten kunne ikke finde den komponent, der kan behandle anmodningen.
24817. Den angivne klasse er ikke defineret.
24818. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i CryptSetProvParam
24819. CoID=%1: Den indledende ramme kan ikke modtages på port %2, da der er opstået følgende fejl: ?%3 Brugerens forbindelse er blevet afbrudt.
24820. Fejl under allokering af hukommelse.
24821. Der kunne ikke bestemmes et universelt ressource-id for lydplaceringen.
24822. Provider not registered
24823. Den anmodede objektbeholder for nøgle blev ikke fundet.
24824. Bruger føjet til %1 file(r) [eller mappe(r)] inden for %2 mappe(r).
24825. Der opstod en syntaksfejl under forsøg på at evaluere en forespørgselsstreng.
24826. Den angivne farveprofil er ikke tilknyttet den pågældende enhed.
24827. Den angivne pinkode er forkert.
24828. Kerberos-SSPI-pakken kunne ikke finde chipkortcertifikatet i certifikatlageret. Afhjælp problemet ved at logge på som brugeren %1 og placere chipkortet i chipkortlæseren. Kontroller derefter ved hjælp af snap-in'en Certifikater, at chipkortcertifikatet findes i brugerens personlige certifikatlager.
24829. En fortolket ServicePoint-vært kan fejlagtigt betragtes som en fjernserver.
24830. WMDRM ITA genkender ikke det digitale videooutput, angivet af OTA'en.
24831. Visse cache er ikke opdaterede
24832. Der opstod en fejl under behandling af parametre til registreringsdatabasen. Udvidelsesagenten afbrydes.
24833. (GMT+08:00) Beijing, Chongjin, Hongkong SAR, Urumqi
24834. Pakken [2] kunne ikke gemmes i cachen. Fejl: [3]. Kontakt supportteknikerne.
24835. Det samme kildeindeks i forskellige modtagere skal have samme interlacetilstand.
24836. De beskyttede ressourcer (kun tilgængelige med fuld tillid) var:
24837. DHCP-klienten til karantænehåndhævelse er stoppet.
24838. RasPortEnum mislykkedes.
24839. Fjerner registrering af klasseservere Klasse-id: [1]
24840. %1 KB i %2 indeks.
24841. Sikkerhedskopierer diskenheden %1, kopierede (%2!lu!%%).
24842. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_rollback i XA Resource Manager. Kaldet til xa_rollback mislykkedes med en uventet returkode (%3): Fil=%1 Linje=%2.
24843. Ugyldig typeafledning. 'final'-attributten for basistypen indeholder 'list'.
24844. Værdien SelectionMode er ikke gyldig.
24845. Opgaven stoppes, når computeren kører på batteri
24846. Forsøg på dekryptering mislykkedes.
24847. Strukturen i DSIG-tabellen er forkert.
24848. Skærmdriveren %1 stoppede med at svare og er genoprettet.
24849. Ressource-URI (%1) understøtter ufiltreret optælling og følgende filterdialekter: %2.
24850. INTERN fejl - Underdisken er ikke inden for det offentlige områdes grænser
24851. Der kan ikke angives både SetField og GetProperty.
24852. Brugeren, der var tilsluttet porten %1, er blevet frakoblet pga. en alvorlig netværksfejl på det asynkrone netværk.
24853. Understøtter filbaseret komprimering
24854. Adressen er ugyldig.
24855. SBD-diskformatet (Space Bitmap Descriptor) ved blokken %1 er beskadiget eller kan ikke læses.
24856. Skabelonen til en hændelsesdefinition blev ikke fundet i ressourcen (error = %1).
24857. Der kunne ikke findes genkendelige cifre.
24858. DHCPv6-tjenesten er initialiseret og er klar til brug.
24859. Finger: send:
24860. Stream-id'et er ugyldigt. Det gyldige område for ASF-stream-id er fra 1 til 127.
24861. %1 beskadigede filposter er behandlet.
24862. Dette er den sidste tekst i det aktuelle afsnit.
24863. Operativsystemets indlæsningspost til det gendannede operativsystem kunne ikke indlæses i startmenuen.
24864. Udskriftsenheder
24865. Forbereder fjernelsen af ældre versioner af programmet...
24866. %1!hs! er ikke en gyldig kommandoindstilling.
24867. Du har brugt en ugyldig indstilling.
24868. Fejl under behandling af SA-data
24869. Server failed
24870. Der kan ikke frigøres logplads, da loggen er fastgjort af arkivhalen.
24871. Der kunne ikke logges af den angivne iSCSI-session.
24872. Forespørgselsbegrænsningen kunne ikke analyseres.
24873. Enden af afspilningslisten er nået.
24874. Der blev ikke fundet nogen diskenheder
24875. Typen implementerer ikke IPermission
24876. Aktuelt står ingen videoprøve i kø på en stream, der kræves til mixing.
24877. Fastsætter diskplads, som kræves for filsystemkonvertering...
24878. Kodegruppen på niveau X blev ændret.
24879. Klienten kan nu prøve at gennemsøge et dokument.
24880. %1 af %2 byte blev genoprettet
24881. Det lykkedes ikke at tilføje autoritative og ikke-autoritative oplysninger til DFSR-skriveren (Distributed File System Replication) i registreringsdatabasen.
24882. FDDI-netværkscontroller
24883. Gruppepolitikobjektet kunne ikke oprettes til domænet %1
24884. Ikke-specificeret krypteringsfejl.
24885. HTTP-omdirigeringsanmodningen skal bekræftes af brugeren.
24886. Der var mere end %1 adgang nægtet-fejl i de sidste %2 minutter.
24887. Cache-side var låst under handlingen.
24888. Medlemsnavnet er ugyldigt.
24889. Hent hjælp fra fjernserver
24890. Der blev fundet en dobbeltkolonne, muligvis på grund af et kolonnealias, i angivelsen i 'CiColumns=' i filen %2.
24891. Forsøger at knytte URI'en til en proxy.
24892. Filen er i øjeblikket åbnet til skrivning. Luk filen, og åbn den igen, før du forsøger dette.
24893. Der er ikke nok tilgængelig plads til denne handling.
24894. Der blev angivet en ugyldig CiCodepage.
24895. Feltnavnet er ikke defineret i posten.
24896. Licensen til denne mediefil er udløbet. Køb en ny licens, eller kontakt udbyderen af indholdet for at få hjælp.
24897. Crypt32-tærsklen på %1 hændelser blev nået, og logføring stopper i %2 minutter.
24898. Det angivne initiatorkort er ikke gyldig.
24899. Flere oplysninger om fejlen er ikke tilgængelige.
24900. Der kunne ikke hentes et nyt SPI til det indgående SA fra Ipsec-driveren. Det skyldes normalt, at driveren har et forkert filter. Kontroller, at filtrene er korrekte i politikken.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions