English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13101. Serveren afviste forsøg på logon på grund af godkendelsesfejl. Serversvaret var: %1
13102. Det XPath-udtryk, der er angivet i id-begrænsningen, understøttes ikke.
13103. %1!-5s! %2!-21s! %3!-21s! %4!-12s! %5!u! %6!-12s!
13104. Båndbreddeoverslagsfejl: Det lykkedes ikke at undersøge resultatet af NLA-forespørgslen.
13105. Streamen indeholder ikke et tilstrækkeligt antal sektorer i det aktuelle medies første afsnit.
13106. WMI-dataelementet eller -datablokken kunne ikke ændres.
13107. NBT-enhedens I/O-kontroloplysninger blev læst.
13108. Den primære domænecontroller for arbejdsstationsdomænet:
13109. Handlingen blev fuldført, men godkendelsen af handlingen mislykkedes.
13110. Der blev søgt efter den lokale printer
13111. Egenskaben DigitSubstitution skal være fra et gyldigt medlem af DigitShapes-optællingen. Gyldige poster omfatter Context, NativeNational eller None.
13112. Højde-bredde-forholdet for pixel skal være mellem 1 og 255.
13113. Kilden X er ikke blevet registreret på den lokale computer.
13114. Turn on caching for all tests
13115. Angiver, om der skal vises en fejlmeddelelse til brugeren, hvis der opstår en fejl.
13116. Fejl: SNMP-sessionen kunne ikke åbnes
13117. Faxtjenesten kan ikke sende en kvittering for levering som meddelelsesboks, fordi tjenesten Messenger er deaktiveret. Hvis du vil aktivere denne type kvittering, skal du ændre starttypen for tjenesten Messenger til Automatisk.
13118. Åbn forbindelseskø
13119. Tjenesten Opgavestyring fandt en RPC-initialiseringsfejl i "%1". Yderligere data: Fejlværdi: %2.
13120. Brug af denne meddelelse er blevet frarådet i IIS 7.
13121. Tjeneste til sikkerhedskopiering på blokniveau er stoppet.
13122. Oprydningshandlinger i underprogrammet Dato og klokkeslæt til Kontrolpanel
13123. Forkert definition for rodelementet i skemaet.
13124. Kunne ikke bestemme typen af input.
13125. Den angivne logiske arbejdsenhed blev ikke fundet.
13126. BITS-tjenesten har registreret en undtagelse. Funktion: %1, Linje: %2 Fejlkode: %3.
13127. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Lagerenheden til øjebliksbilleder kunne ikke gøres større, selvom det er nødvendigt. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
13128. MOF-filen, der blev oprettet til tjenesten %1 kunne ikke indlæses. Postdataene indeholder fejlkoden, der blev returneret af MOF-compileren. Inden denne tjenestes ydelsestæller kan indsamles af WMI skal MOF-filen indlæses manuelt. Kontakt leverandøren af denne tjeneste for at få yderligere oplysninger.
13129. Windows Media Player er ved at konfigurere enheder. Prøv igen senere.
13130. Administratorer af domænet
13131. Der blev ikke foretaget nogen ændringer under opkaldet, men en sink ønsker et forsøg mere for at se, om en anden sink foretager yderligere ændringer.
13132. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi et af tilpasningstemaerne ikke er i brug
13133. Advanced options
13134. Du kan ikke starte erhvervelse af en ny licens, før den aktuelle er fuldført.
13135. Det angivne tilbagekald er allerede registreret.
13136. Der opstod en fejl, da Windows Process Activation Service (WAS) forsøgte at slå den indbyggede gruppe IIS_IUSRS op. Der er muligvis problemer med visning og indstilling af sikkerhedstilladelser i forbindelse med gruppen IIS_IUSRS. Dette sker, hvis computeren er blevet tilsluttet og opgraderet til domænecontroller i et ældre domæne. Du finder yderligere oplysninger og løsninger på problemet i onlinehjælpen. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
13137. %1 byte i udvidede attributter.
13138. Retter filpostsegmentet %1 for en sparsefil.
13139. Den ønskede handling kræver, at JIT er i den aktuelle kontekst, hvilket ikke er tilfældet.
13140. EndHitTesting er allerede blevet kaldt i IncrementalHitTester.
13141. Venter på, at processen skal åbne den anden ende af pipen.
13142. Der er for mange | i (?()|).
13143. Diskenheden er for lille til det angivne filsystem.
13144. Klienten forsøger at forhandle om en kontekst, og serveren kræver bruger-til-bruger, men den sendte ikke et TGT-svar (billet-tildelt-billet).
13145. Der forespørges for ofte efter børn på skærmkortet ved det samme førespørgselsniveau.
13146. Hændelseskilden forsøger at levere en hændelse, mens en levering allerede er i gang.
13147. Biblioteksenheden %1 kan ikke konfigureres automatisk. Den aktuelle konfiguration af biblioteksenheden understøtter ikke automatisk konfiguration. Du skal enten ændre den aktuelle konfiguration af biblioteket, så den overholder retningslinjerne for automatisk konfiguration (hvis det er muligt), eller konfigurere enheden manuelt.
13148. Der blev fundet en ukendt datatype. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
13149. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Uoprettelig fejl.
13150. til 1
13151. Søg efter opdateringer
13152. Processen med id'et X kører ikke.
13153. Opgave for globale indstillinger for HTTP-driver
13154. Der opstod en fejl under genoprettelse af tabte filer.
13155. Netværksgrænsefladen er ikke klar til at fuldføre denne handling.
13156. Mtu = %1!u!
13157. %1 %2 Kopi (%4!u!) af %3
13158. Gruppeelementet kunne ikke fjernes.
13159. Mangel på hukommelse udløste alvorlig fejl: Objekt=%1 Fil=%2 Linje=%3.
13160. Tunnel-netværkskort %1:
13161. Programnavnet er ikke entydigt og kan ikke fortolkes som et program-id
13162. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi skrivebordstilpasning er deaktiveret af et aktivt program
13163. DNS-posten fik timeout.
13164. Det programdomæne, hvor tråden kørte, er blevet fjernet.
13165. Ugyldigt XML-input - sørg for, at XML er korrekt udformet og følger det påkrævede format
13166. Medlemmer af denne gruppe er skrivebeskyttede domænecontrollere i domænet
13167. Indeksoverførslen blev stoppet.%1
13168. Typen '%1' blev ikke fundet i skemaet.
13169. Ikke tilsluttet.
13170. Ipaddress could not be validated.
13171. Der er ingen tilsvarende objekter, eller lageret er tomt.
13172. Den driver, der er valgt til denne enhed, understøtter ikke Windows Vista.
13173. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da den tilknyttede afspilningsliste indeholder for mange indlejrede afspilningslister.
13174. Chipkortet understøtter ikke den anmodede funktion.
13175. En peer-søgning efter en URL-adresse er startet.
13176. Consumer vil ikke modtage flere meddelelser om denne handling.
13177. CoInitialize er ikke blevet kaldt.
13178. Der blev fundet en regnefejl under forsøg på at udføre denne handling.
13179. Det maksimale antal servicepunkter blev overskredet.
13180. Den virtuelle harddisk er defekt. Sparseheaderens kontrolsum stemmer ikke overens med kontrolsummen på disken.
13181. Registrerer moduler Fil: [1], Mappe: [2]
13182. Vil du fjerne konfigurationsoplysningerne om X?
13183. Bustypen for %2 er ikke genkendelig.
13184. Den aktuelle tråd er blevet konverteret til en fiber.
13185. Den eksekverbare sti, du har angivet, henviser til en netværksshare eller en UNC-sti.
13186. Det offentlige nøgletoken stemmer ikke overens med den angivne offentlige nøgle.
13187. START SYSRECOVERY -- Kører en systemgenoprettelse
13188. COM+ kunne ikke finde den korrekte partition til administrations-SDK'et. Administrations-SDK'et bruger basispartitionen. Kontroller, at brugerne er konfigureret korrekt i partitionerne. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen.%1
13189. Et definitionsfelt i et objekt, der blev returneret af den udvidede tællers DLL-fil "%1" for tjenesten "%2", var ikke korrekt. Summen af definitionsbloklængderne i objektdefinitionsstrukturerne stemte ikke overens med den størrelse, der er angivet i objektdefinitionshovedet. De ydelsesdata, der blev returneret af denne tæller-DLL-fil, bliver ikke returneret i Perf-datablokken. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder objekttitelindekset for et objekt, der ikke understøttes.
13190. Denne computer er ikke i øjeblikket konfigureret til at anvende en bestemt SNTP-server.
13191. Der opstod en intern fejl i handlingerne med DateTime og Calendar.
13192. Sessionen blev ikke fundet.
13193. Opgavemotor kunne ikke startes.
13194. Arrayindeks skal indstilles til en forekomst af et objekt.
13195. til opgradering
13196. Det blev forsøgt at oprette en permanent undernøgle under en midlertidig overordnet nøgle.
13197. Ugyldig syntaks i PI-erklæringen.
13198. Det angivne parametersæt eksisterer ikke på objektet
13199. inet address = %1, protocol = %2
13200. Et certifikats basisbegrænsningsudvidelse er ikke blevet opdaget.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions