English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10001. Ugyldig oprindelse. Se System.IO.SeekOrigin.
10002. Manifestet for en samling, som bruges af programmet, har en henvisning til en selvstændig samling, som ikke er installeret.
10003. Det job, der kører aktuelt, blev ikke standset.
10004. Der opstod en fejl under forsøg på at opnå id'et for destinationsposten.
10005. COM+-hændelsessystemet kunne ikke udløse metoden %3 på abonnementet %2. Abonnenten returnerede HRESULT %1.
10006. Katalogtjenesten opdagede en underpartition under det ønskede nye partitionsnavn. Partitionshierarkiet skal være oprettet efter en top down-metode.
10007. Det angivne destinationselement indeholder allerede medier.
10008. Bufferlagrede X byte.
10009. Din genoprettelseskode kunne ikke gemmes på dette sted. Der er ikke adgang til dette sted. Gem genoprettelseskoden et andet sted.
10010. BITS har opdateret det sæt IP-adresser, der bruges til peer-cachelagring.
10011. Handling blev ikke startet
10012. Noden på indsættelsespunktet skal være underordnet den node, der skal indsættes under.
10013. MemberData indeholder et ugyldigt antal medlemmer.
10014. Diskenhedsflaget REVERT ON CLOSE er allerede indstillet for denne diskenhed.
10015. Stien må ikke være et drev.
10016. Den eksterne computers netværkshardware er ikke kompatibelt med den anmodede opkaldstype.
10017. Tastaturets gentagelseshastighed og ventetid kunne ikke indstilles.
10018. De trinvise importoplysninger kan ikke opdateres.
10019. Cryptographic Service Provider-typen '%1' understøttes ikke.
10020. Intern. Der kræves asynkron handling.
10021. Filpostsegment %1 er uafhængigt.
10022. Der er ikke noget registreret modul til dette godkendelsesskema.
10023. Der blev fundet nye, defekte klynger på kildedrevet. Disse klynger blev ikke sikkerhedskopieret.
10024. COM+-hændelsessystemet har fundet en fejl under forsøget på at sende en forespørgsel til et objekt af typen %1, fordi kriteriestrengen "%2" indeholder en fejl. Fejlen findes tilnærmelsesvist ved tegnindekset %3, og kriterieunderteksten på denne placering er "%4".
10025. Opbrugte tidsbuffere
10026. Sidefilen er for lille til, at denne handling kan gennemføres.
10027. Der er ingen igangværende opdateringer. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
10028. UMDF-værtsprocessen (%1) kunne ikke indlæse drivere for enhed %2. Den rapporterede fejl var %3
10029. Der blev ikke fundet en systemdiskenhed, der opfylder installationskravene.
10030. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse i hypervisorgruppen til at fuldføre handlingen.
10031. Finger: bind:
10032. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, da URI'en indeholder et '?', men der var ingen nøgle.
10033. Indeksdataene er ugyldige. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
10034. Denne computer har mindst én dynamisk tildelt IPv6-adresse. Du bør kun anvende statiske IPv6-adresser for at sikre pålidelig DHCPv6-serverdrift.
10035. %1 store filposter er behandlet.
10036. COM+ Queued Components Player kunne ikke oprette en forekomst af en Queued Component. %1
10037. Udskriv indtil
10038. Driveren detekterede en controllerfejl på %1.
10039. Opdateringen er ikke relevant for dit system
10040. (P) Pause (X) Exit (T) Run standard tests
10041. Der skal gives en værdi for indstillingen %1!hs!.
10042. Der opstod en timeout (%1 millisekunder), mens der ventedes på ReadFile.
10043. En delvis indholdsscanning af disken skal planlægges til øjeblikkelig udførelse.
10044. DOCTYPE er ikke tilladt i skemaet.
10045. Tvungen synkronisering af klokkeslæt med %1 mislykkedes
10046. Der ville opstå en ressourcebaglås
10047. Windows Media Player kan ikke hente rettigheder til mediet på dette tidspunkt. Forsøg igen senere.
10048. Provideren skal implementere klassen 'Class Name'.
10049. ChangePassword (med kendskab til den gamle adgangskode)
10050. Den angivne brugerkonto er allerede med i den angivne gruppekonto. Bruges også til at angive, at en gruppe ikke kan slettes, fordi den indeholder et medlem.
10051. Egenskaberne for tredjepartsrodcertifikatet blev opdateret automatisk:: Emne: <%1> Sha1-aftryk: <%2>.
10052. Parameteren /lang kan ikke bruges med den samlede afbildning.
10053. Tjenesten Routing og Remote Access kunne ikke startes. Den mest almindelige årsag er, at protokollen %1 ikke er installeret på Remote Access-server.
10054. RPCPinging proxyserver %1 med ekkoanmodningspakke
10055. Det aktuelle skærmkort har ikke tilknyttet VidPN-administration.
10056. Den primære WINS-serveradresse er ikke formateret korrekt i registreringsdatabasen.
10057. Transporten kan ikke bruges, fordi den allerede er i brug.
10058. Fortryder den seneste ændring af sikkerhedspolitikken
10059. DNS-proxyagenten kunne ikke læse strengen for ICS-domænesuffiks fra registreringsdatabasen. Fejlkoden findes i dataene.
10060. Attributtet med typen 0x%1 i filen 0x%2 mangler.
10061. Shellprocessen afsluttede uventet.
10062. Sikkerhedsopgraderingen mislykkedes. Prøv igen senere.
10063. Det var ikke muligt at installere de databilleder, der er angivet i den automatiske svarfil.
10064. Belastningen for inaktive processer er %1 procent af tærsklen for inaktive processer. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) reducerer antallet af timeouts for inaktive arbejdsprocesser. Antal aktuelle arbejdsprocesser: '%2', samlet antal afsendelser: '%3' MB, samlet fysisk hukommelse: '%4' MB, ledig fysisk hukommelse: '%5' MB.
10065. %1 FORMAT understøtter ikke brugervalg af størrelsen på allokeringsenhederne.
10066. Brugerens hjemmemappe er ikke angivet.
10067. Der kan ikke føjes tekst til X.
10068. Der er en uoverensstemmelse mellem den programkode, der er angivet i anmodningen, og den programkode, der er angivet i NTFS reparse-punktet.
10069. Den COM+-komponent, du har oprettet, skal bruge objektkonstruktion for at fungere korrekt.
10070. Profilering er ikke startet.
10071. MS DTC kunne ikke startes, da installationen ikke blev konfigureret til at køre i en klynge. Opret en MS DTC-ressource ved hjælp af klyngeadministratoren. Fejldetaljer: %1
10072. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke oprette en kabinetfil (CAB) på denne placering: %1. Rapporteret fejl: %2. Dette kan ske, hvis brugeren ikke har tilladelse til at oprette en fil på destinationen, eller hvis der ikke er tilstrækkelig diskplads eller tilstrækkelige systemressourcer.
10073. Ugyldig pointer
10074. %1 på %2 kunne ikke fjerne udskriftsjobbet sendt af %3 på %4, fordi brugeren ikke har tilladelse til administration af dokumenter.
10075. Fjerner registrering af skrifttyper Skrifttype: [1]
10076. Forbindelsesspecifikt DNS-suffiks. . . . . . : %1
10077. MORE Viser output på et skærmbillede ad gangen.
10078. Ifilter for det integrerede objekt kan ikke bindes.
10079. Sikkerhedskopisættet på diskenheden %2 på destinationen er indlæst.
10080. Der kan ikke oprettes en ny enhed pga. en fejl i systemkald.
10081. Authenticode(tm)-signaturbekræftelse understøttes ikke for den angivne INF.
10082. Der findes allerede en DNAME-post for det angivne navn.
10083. Dataenes størrelse overskrider den størrelse, som plug-in'en WMS HTTP Download Data Source kan håndtere.
10084. Windows har diagnosticeret manglende hukommelse. Følgende programmer anvender mest virtuel hukommelse: %21 (%22) har forbrugt %24 byte, %28 (%29) har forbrugt %31 byte, og %35 (%36) har forbrugt %38 byte.
10085. Følgende koder blev ikke lukket: %1.
10086. WS-Management-tjenesten understøtter ikke overførsel af fragmenter.
10087. Ugyldig URI: Skemaet for URI'en er ikke gyldigt.
10088. Statuskode bruges af Win32 x86-emuleringsundersystem.
10089. *** Error: record size incorrect (%1!d! != %2!d!)
10090. Segmentet er allerede låst op.
10091. Elementet findes ikke, eller det er virtualiseret. Brug VirtualizedItem Pattern, hvis dette understøttes.
10092. Programmet startede, men registrerede ikke en klassefabrik
10093. Denne handling kan ikke udføres i en transaktion.
10094. Windows-startprocessen er uventet afsluttet.
10095. Fejl under oprettelsen af modtagesemafor. Sap Agent kan ikke fortsætte.
10096. Styring af legitimationsoplysninger
10097. Ingen BaseEnterpriseOID-parameter blev fundet i registreringsdatabasen. Udvidelsesagenten afsluttes.
10098. Svaret er ikke opdateret inden for de grænser, der er angivet i politikken.
10099. Non-consecutive parameter ids.
10100. Siden i hukommelsesblokken for VID-driveren kan ikke låses eller tilknyttes, fordi den tidligere er låst ved hjælp af en side i et reservesidesæt. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions