English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22201. Windows-logonprocessen kunne ikke afslutte processerne for den bruger, der er logget på i øjeblikket.
22202. Der blev ikke fundet en oversigtsfil med det samme overordnede versionsnummer som den, du er ved at redigere. Derfor kan ændringerne ikke behandles. Prøv at øge antallet af oversigtsfiler eller redigere en nyere version af metabase.xml-filen.%1%2%3%4%5
22203. Der opstod en fejl under parsing af politikniveauet 'X'. Standardpolitikniveauet blev brugt i stedet.
22204. Accessoren er skrivebeskyttet. Handlingen mislykkedes.
22205. %1 byte hukommelse.
22206. Systemlicensen er udløbet. Logonanmodningen er blevet afvist.
22207. Serveren er ikke konfigureret til transaktioner.
22208. Signaturerne for en bestemt systemtilstandskomponent er ikke opdateret.
22209. HTTP-proxyserveren afviste forbindelsen, fordi cookiegodkendelsen ikke blev fuldført.
22210. Cache er ikke opdateret
22211. Abonnements-id'et kunne ikke læses fra konfigurationsfilen.
22212. DIB ovenfra og ned understøttes ikke.
22213. Sendt:
22214. Det isolationsniveau, der blev anmodet om, er ugyldigt eller understøttes ikke.
22215. Opretter genveje Genvej: [1]
22216. Egenskabsværdien for matrixen eller blob'en har en uventet størrelse.
22217. Der kunne ikke findes en afsluttende klammeparentes.
22218. Metoder, som er null eller tomme, kan ikke angives på anmodning.
22219. Parameteren ThresholdCount findes ikke i registreringsdatabasen. Følgende standardværdi bruges i stedet: %1.
22220. Nogle transaktioner kunne ikke afsluttes, fordi de er usikre. CRM forsøger at afslutte dem ved næste genopretning. %1
22221. Transaktionsressourcestyringen på diskenhed %2 kunne ikke oprette ledig plads i logfilen på grund af en fejl, der ikke kan prøves igen. Dataene indeholder fejlkoden.
22222. Parameteren er for lang.
22223. Der opstod en fejl under afsendelse af en meddelelse til %1.
22224. Typen 'Typenavn' blev ikke fundet i assembly'en 'Navn på assembly'.
22225. Der opstod en fejl under kommunikationen med TBS.
22226. Klientens session er udløbet, og klienten skal derfor godkendes igen for fortsat at have adgang til fjernressourcerne.
22227. Der opstod en allokeringsfejl. Filstørrelsen vil blive tilpasset.
22228. Den anmodede handling er ikke understøttet.
22229. Den angivne klassificering er ugyldig.
22230. '%1' er ikke en gyldig værdi for et navneområdepræfiks.
22231. header flags:
22232. Indholdet af mindst én side af mediet "%1" er ændret. Mediet er muligvis beskadiget og derfor deaktiveret. Hvis du vil ignorere fejlen og fortsætte med at bruge mediet alligevel, skal du genaktivere det ved hjælp af snap-in-programmet Removable Storage Manager til MMC (Microsoft Management Console).
22233. Den angivne Ressourcestyring foretog ingen ændringer eller opdateringer på ressourcen under denne transaktion.
22234. En cookie fra serveren blev ikke accepteret.
22235. Enhedsobjektet for en eller flere tastaturportenheder kunne ikke findes.
22236. Der opstod en fejl i kryptografiske tjenester under behandlingen af kaldet OnIdentity() i objektet System Writer.%1.
22237. Administrationsværktøjet til opkald efter behov kører ikke.
22238. Enhedsadgang bit 5
22239. Invalid context
22240. En kanalsink kaldte metoden Store på et tidspunkt, hvor stakken var tom.
22241. Frakobling mislykkedes med fejl: 0x%1!x!
22242. Den grafiske del af installationsprogrammet er startet.
22243. Profilen er ugyldig.
22244. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig ECC-hukommelsesfejl på en ukendt fysisk adresse, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
22245. Diskenheden er for fragmenteret til at kunne konverteres til NTFS.
22246. Det ugyldige filnavn %1 (%3) blev fundet i mappen %2.
22247. Attributten '%1' skal være en af følgende værdier: %2
22248. Der er ingen filer at udskrive
22249. Meddelelsen blev sendt til domænet %1.
22250. Et eller flere integrerede elementer i filen %1 kunne ikke filtreres.
22251. Det modtagne certifikat fra fjernserveren indeholder ikke det forventede navn. Det kan derfor ikke fastslås, om der oprettes forbindelse til den rigtige server. Det forventede servernavn er %1. Anmodningen om SSL-forbindelse mislykkedes. De vedhæftede data indeholder servercertifikatet.
22252. Tilladelserne for dette nøglecenter giver ikke den aktuelle bruger mulighed for at registrere certifikater.
22253. Et konstant felt kan ikke angives.
22254. Konfigurationsfilen eller kommandolinjen indeholder en dubleret parameter.
22255. Silent Running: Stress test transition: %2
22256. Handlingen er ikke tilladt efter foretagelse af den første forespørgsel.
22257. Tjenesten MSMQ kan ikke startes. Meddelelsesfilen %3 og logfilen %4 kan ikke genindlæses. Fejl %1: %2
22258. Søger efter den private nøgle til certifikatet: X.
22259. Oprettelse af vindue
22260. Et afbildet afsnit kunne ikke udvides.
22261. iSCSI-registrering af statisk definerede destinationer mislykkedes med fejlkoden %1.
22262. Denne funktion kræver Windows 2000 eller nyere.
22263. Skemaopdateringen mislykkedes: klassen på listen Auxiliary Classes findes ikke, eller den er ikke en hjælpeklasse.
22264. RODC'en har modtaget %1 anmodninger i de seneste %2 minutter. %3 lykkedes, og %4 lykkedes ikke.
22265. *** Can't open %1 for writing
22266. Det primære kort i en sammenkædet konfiguration er endnu ikke optalt.
22267. Det brugerdefinerede CRM Compensator-komponent er blevet afbrudt, fordi den brugerdefinerede CRM Worker-komponent ikke nåede at blive færdig inden for den angivne tid. Yderligere oplysninger om denne fejl finder du i dokumentationen til CRM (COM+ Compensating Resource Manager).%1
22268. Der blev ikke fundet en PSCR-chipkortlæser i systemet.
22269. Filen media.INI henviser til et ukendt enhedsnavn.
22270. Bindingen mellem CGA-adressen og certifikatet kunne ikke verificeres.
22271. Aktivering af standardmetoden med navngivne argumenter understøttes ikke.
22272. Windows Installation kan ikke klargøre de angivne drivere til installation. Hvis du vil installere Windows, skal du sikre, at driverne er gyldige og derefter genstarte installationen.
22273. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_close til XA Resource Manager '%1'. Kaldet mislykkedes med en uventet returkode (%2): Fil=%3 Linje=%4.
22274. Enheden accepterede ikke kommandoen inden for timeoutperioden. Det kan skyldes, at enheden er i fejltilstand, eller at timeoutværdien for kommandoen skal øges.
22275. Den anmodede handling blev fuldført. Ændringerne træder ikke i kraft, før tjenesten genstartes.
22276. Der er ikke angivet en indholdskilde, eller indholdskilden er ugyldig. Skriv et værtsnavn, som ikke indeholder * eller mellemrum.
22277. Systemet kunne ikke konvertere et gemt dump til et minidump.
22278. (GMT+01:00) V. Centralafrika
22279. Et anførselstegn var ventet.
22280. DHCP-tjenesten har ryddet op i databasen til multicast-IP-adresser – %1 rettigheder er udløbet (markeret til sletning), og %2 poster er fjernet fra databasen.
22281. A group with the same name already exists.
22282. Der kunne ikke oprettes en handle til driverkontrolenheden. Kontroller, at driveren er installeret korrekt.
22283. Attributterne i NV-området er i konflikt.
22284. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da netværksproxyserveren ikke kunne findes. Kontroller, at proxyindstillingerne er korrekte, og prøv derefter igen.
22285. Fejl i den standardattributværdi, der er defineret i DTD/Skema.
22286. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke hente servercertifikatet til forekomsten '%1', fordi der opstod en CryptoAPI-fejl. Fejl: '%2'.
22287. The specified report format is invalid.
22288. Filsystemet FAT/FAT32 understøttes ikke på denne enhed.
22289. ChipKill ECC-hukommelsesfejl
22290. 'Normal konto' - Aktiveret
22291. INTERN fejl - Konfigurationen er for stor til at oprette konfigurationskopier
22292. En indekspost i indekset 0x%1 peger på den ubenyttede fil 0x%2.
22293. LPRemove startet.
22294. Den samlede pakkede længde af det eksterne attribut, 0x%2, er for lang i filen 0x%1.
22295. Der opstod et problem under åbning af Digital Rights Management-datalagringsfilen. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
22296. Den angivne bruger kan ikke skrive til registreringsdatabasen
22297. Godkendelsen for dette netværk blev ikke gennemført, fordi tjenesten Network Access Protection ikke svarer
22298. DHCP/BINL-tjenesten er ikke godkendt i katalogtjenestens domæne "%2" (Server-IP-adressen %1)
22299. Der er ikke tillid til nogen af underskriverne af den kryptografiske meddelelse eller listen over tillidscertifikater.
22300. E820 (3)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions