English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2101. Tidspunktet, hvor programmet logførte denne post.
2102. Ukendt hændelses-id. Kontroller, om der er andre fejl fra EventSystem i hændelseslogfilen.%1
2103. %1 stoppet
2104. RSM kan ikke identificere mediet, fordi der opstod en alvorlig fejl under forsøg på at indlæse Media Label Libraries.
2105. Værdien for levetid, der blev modtaget i besvarelsens besked om levetid, ligger under den minimumværdi, der er konfigureret i Windows 2000. Ret politikken på peer-computeren.
2106. Port A kører med 10 Mbps
2107. Formulargodkendelse
2108. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_prepare i XA Resource Managers DLL-fil '%1'. Kaldet mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%2 Linje=%3.
2109. Fejl under registrering af type
2110. Kopieringsprocessen er fuldført.
2111. Drevet rapporterede, at det udfører en længerevarende handling, som f.eks. en skrivning. Drevet kan muligvis ikke anvendes i en længere periode.
2112. Mappen LANMAN\LOGS er ugyldig.
2113. En del af stien X blev ikke fundet.
2114. Overlappende I/O-handlinger i gang.
2115. Der opstod en fejl ved afsendelsen af e-mail.
2116. Klassen kunne ikke overføres til cache.
2117. Der opstod en intern fejl. Handlingen kunne ikke udføres.
2118. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Den bærbare enhed understøtter ikke den angivne filtype.
2119. Socket-oprydning (alle referencer er fjernet): %1 %2 %3.
2120. Systempolitikken er indstillet til at kryptere cachen til offlinefiler, men diskenheden, der indeholder cachen, understøtter ikke kryptering.
2121. Fejl ved læsning af adgangskode.
2122. Remoting Services
2123. Den udvidede kommando i filen device.INF-fil er for lang.
2124. URI'en skal omfatte protokollen. Eksempel:
2125. Provideren kunne ikke indlæse pakken i cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
2126. Klyngenoden blev ikke fundet.
2127. Data er blevet genoprettet ved brug af fejlkorrektionskode på enheden %1.
2128. Der blev fundet en dublet af dokumentet. Dokumenthandlingen forsøges igen. Genopret indholdsindekset, hvis problemet opstår igen.
2129. Certifikatregistrering for %1 kunne ikke registrere for et %2 certifikat. Der blev ikke fundet et gyldigt nøglecenter til at udstede denne skabelon.
2130. Undtagelse %1 blev oprettet ved adresse %2
2131. Sletter indeksposten %3 i indekset 0x%2 i filen 0x%1.
2132. Navnet i elementets slutkode skal stemme overens med elementtypen i startkoden.
2133. Pakke er blevet afvist
2134. Ugyldig typeejer for DynamicMethod.
2135. DHCP-tjenesten kunne ikke få adgang til den sti, der er angivet til sikkerhedskopier af databasen.
2136. Ydelsesdata for servertjenesten kan ikke læses. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden, de næste fire byte indeholder IOSB.Status, og de næste fire byte igen indeholder IOSB.Information.
2137. Den ressource, der henvises til af konteksten, er ikke indlæst.
2138. Handshake mislykkedes. Den eksterne side har droppet streamen.
2139. Certifikatet findes ikke i tilbagekaldelsesserverens database.
2140. Det er ikke tilladt at have mere end en tilslutning til en Remoteboot-ressource.
2141. Terminalforbindelsens driver %1 blev ikke fundet i systemstien.
2142. Denne VisualCollection er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres.
2143. Modulet FailedRequestTracing kunne ikke skrive bufferlagrede hændelser til logfil for den anmodning, der svarede til fejldefinitionen. Der oprettes ikke logfiler, før denne tilstand er afhjulpet. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
2144. Navnet på den angivne udvidede attribut var ugyldigt.
2145. Indekset X er uden for det gyldige område.
2146. Nogle FAT-tabeller kan ikke læses.
2147. Slette- og tilbageholdelseshandlingen for diskenheden %2 blev afbrudt, fordi der var for lidt tilgængelig systemhukommelse.
2148. Provideren kunne ikke udføre handlingen, fordi konteksten blev opfattet som stille.
2149. Det var ikke muligt at oprette en oversigt for %1 i %2.
2150. Domæneadministrator
2151. Kontrolprotokollen %1 i PPP-modulet %2 returnerede en fejl under initialiseringen. %3
2152. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Værtscomputeren kan ikke nås.
2153. M3U-afspilningslisten blev ignoreret, fordi den kun indeholder et emne.
2154. Den gyldige datalængde er ændret.
2155. Der opstod en fejl under parsing af egenskabsskemaet '%1': Ugyldig værdi '%4' for attribut '%3' for egenskab '%2'.
2156. Den angivne terminalforbindelsesdriver er ugyldig.
2157. BaseStream er kun tilgængelig, når porten er åben.
2158. Der opstod en fejl under lagring af det eksporterede typebibliotek:
2159. Afsnitstypen var ikke værdi.
2160. Afsluttet værktøj (widget %1); stien "%2", parametrene "%3", konteksten %4. Returkode %5.
2161. Ugyldig handling på kodnings-/afkodningshandle.
2162. Der er registreret en ugyldig FWP_RANGE.
2163. En socket-handling mislykkedes, fordi destinationsværten var nede.
2164. This operator is not valid for this property type.
2165. Der opstod en fejl ved åbning af parameteroplysningerne i registreringsdatabasen. Der bruges standardværdier for alle parametre. Følgende kode blev returneret fra RegOpenKeyEx: %1.
2166. Udløber: %1
2167. Adgang nægtes, fordi komponenten er privat.
2168. Denne handling er ikke tilladt, når koderen ikke kører.
2169. Det er en fejl, at både maxInclusive og maxExclusive er angivet for den samme datatype.
2170. AutomationElement har ikke noget punkt, der kan klikkes på.
2171. Ugyldig ændring fra X til Y.
2172. Konfigurationsfilen kan ikke læses, da den er større end tilladt
2173. Active Directory-domænetjenesterne kunne ikke føje en sikkerhedskonto til beholderen med kendte sikkerhedskonti. Du kan om nødvendigt bede en administrator om at tilføje denne sikkerhedskonto. Sikkerhedskontoens navn: %1
2174. Transaktionsstatus er tvivlsom. Der er opstået en kommunikationsfejl, eller Transaktionsstyring eller Ressoucestyring mislykkedes
2175. De angivne kilde- og destinationspakker er identiske.
2176. Der blev ikke deserialiseret nogen meddelelser inden kaldet af DispatchChannelSink.
2177. Proxyporten kan ikke ændres, hvis proxyindstillingerne ikke er angivet som brugerdefinerede.
2178. AES-GCM 256
2179. Fejl under kald af funktionen %1. Returværdien var %2.
2180. Sporingen af den serielle hændelse kunne ikke startes.
2181. DFS kunne ikke oprette genfortolkningspunktet for mappen %1 under mappen %2. Returkoden findes i postens data.
2182. Overflytter funktionstilstande fra relaterede programmer Program: [1]
2183. Der var ikke hukommelse nok til at tildele den nødvendige interne lagerplads til enheden %1.
2184. Samling bruges ikke korrekt, eller denne formular understøttes ikke i øjeblikket. Kontroller, om der er en blanding af gruppering og samling
2185. Det angivne formnavn er ugyldigt.
2186. Kerberos-underprotokol User2User kræves.
2187. Kilden er ikke installeret fuldt ud.
2188. Diskenhedens krypteringsalgoritme kan ikke anvendes på denne sektorstørrelse.
2189. Objektet blev ikke fundet i Active Directory-domænetjenester.
2190. Faxen %1 kan ikke gemmes i %2. Kontroller, at arkivmappen %2 findes, og at den har skrivetilladelser til den netværkstjenestekonto, faxtjenesten kører under. Der opstod følgende fejl: %3. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
2191. Opgavestyring har startet forekomsten "%2" af opgaven "%1", fordi betingelsen for en timerudløser er opfyldt.
2192. Katalogtjenesten kunne ikke låse et træ under forberedelse til en træsletning, fordi træet var i brug.
2193. Windows kunne ikke oprette en partition på disken %2!u!.
2194. Filen kan ikke behandles, da adgang er nægtet

2195. PCI-hukommelse
2196. Filer på denne diskenhed kan ikke genoprettes med denne version af UNTFS.DLL.
2197. Denne handling kan ikke udføres på printerjobbet i dets nuværende tilstand.
2198. Konverteringen fra et værtsnavn til et peernavn blev ikke udført. Værtsnavnet er muligvis forkert.
2199. HTTP-svar mislykkedes: Handle=%1, Fejl=%2
2200. Den angivne plex mangler.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions