English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2401. Sikkerhedskonteksten kunne ikke oprettes på grund af en fejl i tjenestekvaliteten, der blev anmodet om (f.eks. fælles godkendelse eller bemyndigelse).
2402. INTERN fejl - Disk-headeren kunne ikke findes
2403. Virksomhedens administratorer
2404. Angiver oplysningerne om LSA-politik fra politik %1
2405. Paritetsfejl for masterdata
2406. Der kan ikke opnås adgang til streamen, når den er lukket.
2407. Forsøg på at frigøre en mutex, som ikke ejes af kalderen.
2408. Sporingsopgave for HTTP-timeout
2409. Kommandoerne JOIN eller SUBST kan ikke anvendes på drev, der indeholder tidligere sammenlagte drev.
2410. Formaterer en disk til brug under Windows.
2411. Den ønskede egenskab findes ikke i rækken.
2412. Phase2Init-handling kunne ikke oprettes i WaitForSpoolerInitialization: Fejl %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
2413. Modtageren har afvist anmodningen om genforhandling.
2414. Koden 'X' må kun forekomme én gang i hvert afsnit.
2415. Deltagernes data i objektet er inkonsistente eller ugyldige.
2416. MS DTC kan ikke kommunikere med MS DTC på et eksternt system. MS DTC på det primære system oprettede en RPC-binding med MS DTC på det sekundære system. Det sekundære system kunne dog ikke oprette den modsatte RPC-binding til det primære MS DTC-system, før timeoutperioden udløb. Kontroller, at der er netværksforbindelse mellem de to systemer. Fejldetaljer:%1
2417. Enheden %1 kunne ikke åbnes. Fejlkode: %2
2418. RSM-databasen har fundet et internt konsistensproblem og har planlagt en genopbygning (fil=%1).
2419. Et forkert antal QOS FILTERSPEC blev angivet i FLOWDESCRIPTOR.
2420. Sti %1!-3lu! Iadap %2!3.3lu! Tptl %3!-3lu! %4!-10.10s! %5!3.3s! %6!10lu!
2421. CMDKEY: Legitimationsoplysning blev slettet.
2422. Listen af RPC-servere til rådighed for binding af auto-handles er blevet for lang.
2423. keyref '%1' passer ikke til en nøgle for ID-begrænsningen '%2'.
2424. Optællingstypen '%1' har en ugyldig værdi ifølge DTD/Schema.
2425. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Parameteren EPR for funktionen WSManEnumeratorAddObject er null eller nul, men optællingstilstanden er EPR eller ObjectAndEPR.
2426. En lokal gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe uden aktiveret sikkerhed.
2427. Sætter standard til %1 stopbit.
2428. Der kan ikke abonneres på denne komponent (komponenten er muligvis blevet importeret).
2429. Den videregivne ACL indeholdte ikke de minimalt krævede oplysninger.
2430. En logisk konfiguration, der er angivet i denne INF-fil, er ugyldig.
2431. Filen på placeringen X er ikke en gyldig wave-fil.
2432. Dataene, som kræves for at fuldføre handlingen, er ikke til rådighed endnu.
2433. En afhængighed til en klyngeressource blev ikke fundet.
2434. Rettighed til ændring af bekendtgørelse (og gennemgang)
2435. Ny forbindelse blev oprettet (lokal IP-adresse %3 og fjernadresse %5).
2436. Der kan ikke laves flere kopier af denne mediefil.
2437. Dette drev er ikke en del af nogen LUN'er.
2438. An error has occurred while processing your request. %1
2439. Tabellen med store bogstaver kan ikke læses.
2440. msdtc -resetlog lykkedes ikke, fordi logfilen er placeret på et delt drev på en anden node.
2441. Den serielle port kunne ikke initialiseres.
2442. %2 kunne ikke overføre en pakke fra netværkskortet. Pakken blev slettet.
2443. Vinduesplaceringen skal angives på en sådan måde, at den aktuelle vinduesstørrelse holder sig inden for konsollens buffer, og tallene må ikke være negative.
2444. Ugyldig attributudvidelse: basisattribut: '%1', afledt attribut '%1'.
2445. Et sikkert opdateringskald skal fortsætte anmodningen om opdatering.
2446. Opretter virksomheds-/træhierarkiet
2447. Sidefilkvoten for denne proces er opbrugt.
2448. Sidefilkvoten blev overskredet.
2449. Utilstrækkelig godkendelse.
2450. Der blev ikke etableret tillid til udstederen af et Authenticode(tm)-signeret katalog.
2451. Automatisk genoprettet
2452. Fjernsupport-invitationen blev lukket, og eventuelle oplysninger, der er givet om den, er nu ugyldige.
2453. Grænsefladen %1 kan ikke indlæses fra registreringsdatabasen. Følgende fejl opstod: %2
2454. Når det bruges i delvis tillid, skal langID være C#, VB, J# eller JScript, og sprogprovideren skal være tilstede i den globale assemblycache.
2455. Denne API kræver, at ApplicationBase er angivet eksplicit i parameteren AppDomainSetup.
2456. Objektet skal være af typen SByte.
2457. To eller flere objekter har det samme kontonavnattribut i SAM-databasen. Kontoens entydige navn er %1. Kontakt systemadministratoren for at få slettet alle dobbelte konti, men sørg for, at den oprindelige konto bevares. For computerkonti bør den nyeste konto bevares. I alle andre tilfælde er det den ældre konto, der skal beholdes.
2458. Client connection to WINMGMT needs to be encrypted for this operation. Please adjust your IWbemServices proxy security settings and retry.
2459. Rækkehandlen er ugyldig.
2460. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpSetOption (1)
2461. Den virtuelle computer kan ikke gendannes, da de gemte tilstandsdata kan ikke læses. Slet de gemte tilstandsdata, og prøv derefter at state den virtuelle computer.
2462. Der opstod en uventet undtagelse.
2463. Den angivne datatype er ugyldig.
2464. LMP, som er en krævet funktion, understøttes ikke af adapteren.
2465. Streamen var for lang.
2466. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har installeret driveren %1 (%2) fra en kabinetfil (.cab). Der kræves ingen brugerhandling.
2467. Det samme kildeindeks i forskellige modtagere skal have samme tidscodectilstand.
2468. Uerklæret XSD-element : '%1'.
2469. Kun lokal filsti eller pakke-Uri understøttes.
2470. Områdenavnet X må ikke svare til en neutral kultur. Der kræves et specifikt kulturnavn.
2471. Politikobjektet er delt og kan kun redigeres ved roden
2472. Af sikkerhedsårsager, skal kilde-DC'en være NT4SP4 eller nyere.
2473. Det angivne diskenhedsnavn har ikke et tilslutningspunkt eller drevbogstav.
2474. Sikkerhedskopiering stoppede, inden den var fuldført.
2475. Kunne ikke skifte til et alternativ til mediet.
2476. En kontrol mislykkedes i en delvist konstant tabel.
2477. Klientens søgeanmodning gælder "%1" med tidsstemplet %2.
2478. XSL-typografidokumentet skal være frit trådet for at kunne anvendes med XSLTemplate-objektet.
2479. Initiatortjenesten svarede ikke på en anmodning om at konfigurere IPSec-ressourcer for en iSCSI-forbindelse i tide.
2480. Der er ingen egenskab, der svarer til indekset %1!d! i den angivne matrix.
2481. Understøtter sparsefiler
2482. Angiver, om timeren genstartes, når den aktiveres.
2483. NET START WORKSTATION
2484. Indsæt chipkort...
2485. Kontoen er låst op af administratoren
2486. Attributlæsningen fra Active Directory har ingen (nul) værdier.
2487. Brugernavn Type Dato
2488. DHCPV6-anmeldelse
2489. Interruptet for PS/2-pegeredskabet kunne ikke tilsluttes.
2490. Undernøgletræet kan ikke slettes, for undernøglen findes ikke.
2491. Printer stoppet
2492. {[ProductName] }Installationen mislykkedes.
2493. Den angivne streamsink er fjernet og kan ikke bruges.
2494. SMTP-værten blev ikke angivet.
2495. Windows-opdateringen %1 kræver, at computeren genstartes. (Kommandolinje: "%2")
2496. Tilføj en ny provider.
2497. Forventede egenskaben X, fik Y.
2498. Det var ikke muligt at abonnere på meddelelser om ændringer. Fejl = %1!lu!
2499. Det angivne opgaveindeks er ugyldigt.
2500. Windows Server Sikkerhedskopieringsprogram kunne ikke kontaktes. Prøv at udføre handlingen igen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions