English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

6501. Den virtuelle rod %1 blev fjernet fra indekset.
6502. Der skal findes en af attributterne 'public' eller 'system' for .
6503. Der opstod en fejl under parsing af headeren i cookien til URI'en 'X'.
6504. Der blev ikke fundet nogen tilknytning for %1.
6505. Der opstod en intern konsistensfejl.
6506. De kan ikke oprettes forbindelse til ODBC-datakildenavnet.
6507. Erstatning af billedparameteren mislykkedes.
6508. Den angivne standardhurtigtilstandspolitik blev ikke fundet.
6509. Den leverede variantstruktur indeholder ugyldige data.
6510. Ukendt, ugyldig eller ikke-understøttet indstilling eller niveau blev angivet i et getsockopt- eller setsockopt-kald.
6511. Brugeren %1 er nægtet adgang til den aktuelle mappe %2 pga. en sikkerhedsændring.
6512. Det var ikke muligt at finde stien - %1
6513. Disse GUID'er kunne ikke allokeres, da sikkerhedsagenten var overbelastet.
6514. Skemaopdateringen mislykkedes: attributtet findes ikke (may-contain).
6515. Den angivne underordnede enhed for skærmkortet understøtter ikke descriptor-eksponeringen.
6516. CoID=%1: Forbindelsen til porten %3 blev afbrudt for brugeren %2. %4
6517. PrimaryKey-kolonnen (%1) er NULL. Den overordnede tabel findes ikke.%2%3%4%5
6518. Den serialiserede MaxCapacity-egenskab af StringBuilder skal være positiv og større end eller lig med strenglængden.
6519. Driveren kan ikke åbne nøglen Services under CurrentControlSet.
6520. Kilden X findes allerede på den lokale computer.
6521. Der findes allerede en aktiv forekomst af denne opgave.
6522. En fail-over på %1 blev forsøgt, men forsøget mislykkedes. Enheden fjernes.
6523. Den angivne værdi ligger uden for intervallet. Se produktdokumentationen for at få oplysninger om det gyldige interval.
6524. Den anmodede handling blev fuldført. Ændringerne træder ikke i kraft, før systemet genstartes.
6525. EventType %1, P1 %2, P2 %3, P3 %4, P4 %5, P5 %6, P6 %7, P7 %8, P8 %9, P9 %10, P10 %11
6526. %2 forsøger at udføre en handling på %1. Typen noteres i dumpdataene.
6527. Forhandlingen tog for lang tid.
6528. Serveren kører ikke med sikkerhed på brugerniveau.
6529. Der er ikke konfigureret nogen overordnet reference for katalogtjenesten. Katalogtjenesten kan derfor ikke udstede henvisninger til objekter uden for skoven.
6530. IPinFlowControl::Block() er blevet kaldt på en anden tråd. Den aktuelle tråd kan ikke antage noget om denne pins blokeringstilstand.
6531. Der opstod en fejl under forsøg på at opgradere følgende SAM-brugerobjekt: %1. Der vil fortsat blive gjort forsøg på at opgradere brugeren. Men der kan være inkonsistente data. Kontroller postdataene til denne hændelse for at få vist NT-fejlkoden.
6532. Printovervågning til LPR (Line Printer Remote) kunne ikke åbne port med navn %1. Dette kan ske, hvis servernavn for porten er forkert. Der kan ikke udskrives til denne port, før problemet er løst.
6533. Den angivne TTL er ikke gyldig.
6534. Handlingen kræver, at enheden har fået tildelt et drevbogstav.
6535. SendMsg fuldført: %1 %2 %3 %4
6536. Der opstod en fejl under sporingen af ordlister, så den igangværende aktivitet bliver afbrudt.
6537. %1!-15.15s! - Udfører vedligeholdelse af det angivne objekt.
6538. %1!-15.15s! - Opretter en ny LUN, destination eller destinationsportalgruppe.
6539. Navnet findes ikke i WINS-databasen.
6540. Yderligere oplysninger om dette tillidsniveau
6541. Egenskabslisten for dette dokuments indholdsklasse kunne ikke indlæses, og der er ikke adgang til skemaet. Kontroller, at skemaet er korrekt konfigureret.
6542. Provideren kunne ikke opdatere egenskaberne for en disk i cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
6543. Objektet er ikke aktivt. Det kan være slettet, eller det er ikke blevet åbnet.
6544. 'X' må ikke være negativ.
6545. Elementet %1 er udgivet.
6546. Der kunne ikke indhentes hardwareoplysninger. %1
6547. Der blev angivet ukorrekt information.
6548. Vælg et andet og gyldigt certifikat til godkendelse med dette netværk. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte netværksadministratoren for at få yderligere hjælp.
6549. Denne handling er allerede blevet kaldt af OperationCompleted, og yderligere kald er ugyldige.
6550. Mutation af en nøglesamling, der er afledt af en ordbog, er ikke tilladt.
6551. Forespørgslen indeholder ingen relevante begrænsninger.
6552. CHKDSK nulstiller genoprettelsesoplysninger...
6553. Samme parameter angivet to gange.
6554. %1: overførslen blev afbrudt
6555. Skriv dit brugernavn:
6556. Modulet FailedRequestTracing stødte på et problem under læsning af konfigurationen. Der oprettes ikke logfiler, før denne tilstand er afhjulpet. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
6557. Gendannelsen af %1 blev fuldført med fejl kl. %2. Fejlen %3 (%4) blev rapporteret. Kør genoprettelsen igen, når problemet er løst.
6558. De tilknyttede buffere overlapper hinanden ukorrekt.
6559. Skriveanmodningen til den primære stedcontroller, der ejer køen, mislykkedes.
6560. Windows Media Player kan ikke afspille dvd-video. Luk alle åbne filer, afslut alle programmer, og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren.
6561. Denne Transaktionsstyring har fundet en protokolfejl i forbindelse med en anden TIP-Transaktionsstyring.
6562. Partitionen har ikke nok ledig plads.
6563. Der opstod en fejl under læsning af mappen %1.
6564. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi abonnements-id'et er ugyldigt.
6565. Værdi af kode: Filterstyring
6566. Domænecomputere
6567. Netværksnavnet kan ikke findes.
6568. Cache-Cache-Control = X i cache.
6569. Søgeprogramnavnet findes allerede. Benyt et andet navn.
6570. Servertjenesten kunne ikke ændre domænenavnet fra %1 til %2.
6571. DNS IPV6-opdateringsanmodning
6572. Gendannelsen af systemtilstanden startede kl. '%1'
6573. Der blev ikke fundet en ekstra udskiftningstabel (Reserve Sparing Table) på disken.
6574. Filterets vægt er ikke gyldig.
6575. De legitimationsoplysninger, der bruges af dette abonnement, blev ikke fundet på lageret med legitimationsoplysninger.
6576. Der er ikke angivet noget batchnavn til GOTO-kommandoen.
6577. Egenskabsværdien for matrixen har et uventet antal dimensioner.
6578. Opgavestyring har sat forekomsten "%2" af opgaven "%1" i kø og starter den, når forekomsten "%3" er udført.
6579. Computeren findes allerede i Active Directory-domænetjenester.
6580. Brug egenskaben Blocking til at ændre status for denne Socket.
6581. Det blev forsøgt at fjerne data fra en tom stak i en kanalsink.
6582. Der kunne ikke oprettes forbindelse til Faxtjenesten på grund af manglende systemressourcer. Luk andre programmer, og genstart tjenesten. Win32-fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
6583. Indstilling af sikkerhedsattributterne (%1) kan ikke planlægges.
6584. Opdateringen er slut. Indsamlingsprogrammet har behandlet %2 dokumenter, i alt %3 KB. %4 dokumenter kunne ikke filtreres. %5 dokumenter blev ændret. %6 URL-adresser blev ikke fundet, eller adgang til dem blev nægtet.%1
6585. Filreplikeringstjenesten kan ikke udføre anmodningen, fordi godkendt RPC ikke er tilgængeligt. Hændelseslogfilen indeholder muligvis yderligere oplysninger.
6586. Enheden kan ikke oprettes, fordi den allerede findes.
6587. En enhed, som delte et interrupt (IRQ) med en anden enhed, kunne ikke åbnes. Mindst en anden enhed, som bruger det IRQ, var allerede åben.
6588. Ressourcestyrings-id: %1
6589. Filen kan ikke stilles i kø til ubrudt afspilning.
6590. Datakildeobjektet kunne ikke oprettes, fordi der allerede findes en datakilde med dette navn.
6591. Den angivne Windows-komponent blev ikke fundet: %1
6592. Der kan ikke oprettes arrays af TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- eller RuntimeArgumentHandle-objekter.
6593. Journal (afspille)
6594. Tomme GUID'er er ikke gyldige til X.
6595. HTTP status 400: Anmodningen kunne ikke behandles af serveren på grund af ugyldig syntaks.
6596. Posten er ugyldig.
6597. Bruger '[2]' har tidligere startet en installation for produktet '[3]'. Brugeren skal køre installationen igen, før de kan bruge produktet.
6598. Tolkningsfejl for manifest: En erklæring blev ikke lukket.
6599. Der opstod en fejl under kommunikationen med TPM
6600. Lokale autorisationsregler

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions