English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

701. Der kunne ikke oprettes en forekomst af den registrerede USD. Klasse-id'et er muligvis forkert, eller der kan være problemer med at indlæse DLL'en. Prøv at initialisere pass-through-USD. Fejlkode (hex)=%1!x!.
702. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 26' - Aktiveret
703. Enheden sendte et eller flere ukorrekte svar efter nulstilling af musen.
704. Der mangler Accessor-metoder for egenskaben X.
705. Antal anvendte filer og pipes
706. En hændelse aktiverede nogle, men ikke alle abonnenter.
707. Anmodning til Effekter om at ændre status for gennemsigtighed til gennemsigtig.
708. Der er opstået et problem i komponenten Digital Rights Management. Kontakt Microsoft Teknisk support.
709. HTTP-succes %2 på proxytype %1.
710. E820 (2). This is the standard E820-based memory map.
711. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Ressource-URI'en for en Enumerate-handling må ikke indeholde nøgler.
712. Faxen %1blev sendt til %3.
713. Der blev foretaget et opkald til WSALookupServiceEnd mens dette opkald var i gang. Opkaldet er blevet annulleret.
714. %1 MB diskplads til rådighed.
715. %1 - Viser et eksisterende øjebliksbillede
716. Skriv det nye klokkeslæt:
717. Der er ingen DFS-navn med en sti, som passer til den angivne input-sti.
718. Ugyldigt begyndelsespunkt.
719. Handlingen er uden for området.
720. En ugyldig accept af operationslåsning blev modtaget af systemet.
721. Det angivne sæt for skærmkildetilstanden er ugyldig.
722. Brugeren %1, som forsøgte at oprette forbindelse på %2, fik afbrudt forbindelsen af følgende årsag: %3
723. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Destinationscomputeren returnerede en ugyldig SOAP-fejl.
724. Værdi af kode: Genfortolkningspunkt for IIS-cachelagring
725. FTP-svarstatus=X, Y.
726. Den lokale transaktion er blevet afbrudt.
727. DHCP-allokatoren modtog en meddelelse, der indeholder en ukendt kode (%1). Meddelelsen var hverken en BOOTP-anmodning eller et BOOTP-svar og blev ignoreret.
728. *** KAN IKKE TILSLUTTES, FØR ET TILSLUTNINGSPUNKT TIL DISKENHEDEN ER OPRETTET ***
729. Genstart computeren for at fuldføre installationen af Windows Media Player, og log derefter på som administrator eller som medlem af gruppen administratorer.
730. Indholdskildens indholdsklasse er tom.
731. Der blev fundet et element (%1), der IKKE passer til en af de definerede metabaseklasser. Yderligere oplysninger om klassedefinitioner finder du i mbschema.xml.%2%3%4%5
732. CredIsMarshaledCredential kunne ikke udføres med NULL certCredentialInfo
733. Omdirigeringen kunne ikke registrere domænet %2 på transportprotokollen %3 af følgende årsag: %4. Transportprotokollen er blevet taget offline.
734. Der er ingen VDS-hardwareprovider at vise.
735. %1: DLL kan ikke indlæses: %2, fejl = %3!d!
736. Det eller de påkrævede argumenter er ikke angivet.
737. Logtjenesten forsøgte at læse eller skrive baglæns forbi starten af logfilen.
738. En obligatorisk gruppe kan ikke deaktiveres.
739. Generel QoS-fejl.
740. Det valgte sprog kunne ikke installeres.
741. Den kommando, der er placeret i køen, er allerede annulleret.
742. Søger efter en domænecontroller til %1 til at replikere fra
743. Tjenesten WS-Management kan ikke behandle anmodningen. WMI-provideren returnerede en fejl om en 'ugyldig parameter'.
744. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi anmodningen indeholder ugyldige vælgere for destinationsressourcen.
745. Skemaobjektet blev ikke fundet.
746. INTERN fejl - Disken har ingen offentlig partition
747. FSRM Assert Failure: %1
748. Det var ikke muligt at installere drivere til enheden %1. Fejlkode %2.
749. Parameteren %1!c! er ikke gyldig
750. XML-attributten har værdien (""), hvilket ikke er tilladt. Denne egenskab ignoreres.%1%2%3%4%5
751. Der findes allerede en packetizer-plug-in til streamen.
752. Windows kunne ikke registrere oplysninger om de gældende politikindstillinger (RSoP), som beskriver det omfang af gruppepolitikobjekter, der anvendes på computeren eller brugeren. Dette kan skyldes, at RSOP er blevet deaktiveret, eller at tjenesten WMI er blevet deaktiveret eller stoppet, eller andre WMI-fejl. Gruppepolitikindstillinger er blevet anvendt på computeren eller brugeren. Rapporterne fra administrationsværktøjerne er dog muligvis ikke nøjagtige.
753. %1 KB
754. Der er ingen porte på denne controller.
755. WaitForMultipleObjects returnerede en ukendt fejltilstand. Trap'en bliver ikke sendt.
756. Der blev fundet et ugyldigt objekt i formafvisningstilstand i den QoS-leverandørspecifikke buffer.
757. Der kunne ikke findes en klammeparentes, eller længden mellem den foregående token og klammeparentesen var nul (dvs., '0x,' osv.).
758. Den skemaversion, der skal overflyttes, blev ikke fundet i COM+-registreringsdatabasen.
759. Mappestrukturen for indholdsindekset kan ikke oprettes. Se hændelseslogfilen for at få vist relaterede fejl.
760. Der er ikke modtaget lyddata i flere sekunder. Kontroller lydkilden, og genstart koderen.
761. Der opstod en fejl i diagnosticeringsmodulet %6 (%4) under håndtering af scenariet %1, forekomst %2, oprindeligt aktivitets-id %3. Fejlkoden var %5.
762. Aktivering er påkrævet for at fortsætte efter ændring af lageret med data, der er tillid til, for tjenesten SL.
763. MFT kan ikke læses. CHKDSK er blevet afbrudt.
764. Der opstod en fejl under forsøg på at slette det angivne dataelement.
765. De angivne legitimationsoplysninger blev godkendt af serveren
766. Der skal angives en 'values'-attribut til et element, der indeholder en typeattribut med værdien 'enumeration'.
767. Kerberos-protokollen fandt en fejl under forsøg på at bruge chipkortundersystemet.
768. Antal tråde, som kører i den tilknyttede proces.
769. Den COM+-komponent, du har oprettet, skal bruge objektgruppering for at fungere.
770. DFS er ikke tilgængelig på denne server.
771. En grænseflade har for mange metoder at gennemføre hændelser fra.
772. Objektet til indstillinger for websted for det angivne websted findes ikke.
773. Følgende godkendelsesmekanismer blev angivet i anmodningen: %1 %2 %3 %4 %5 %6
774. Enhedsgrænsen er nået, der kan ikke oprettes flere dynamiske enheder.
775. Der er aldrig registreret en fejl-sink for det kaldende objekt.
776. MODE Konfigurerer en systemenhed.
777. Der opstod adgangskodefejl under kontrol af legitimationsoplysningerne. Kør underprogrammet Gemte brugernavne og adgangskoder i Kontrolpanel, og angiv adgangskoden igen for legitimationsoplysningerne for %1 for at løse problemet.
778. Giv assemblies &ubegrænset adgang til alle stier i katalogtjenesten
779. Der er ingen værdier i det aktuelle afsnit.
780. Fjerner registrering af udvidelsesservere Udvidelse: [1]
781. Oplysninger om absolutte stier kræves.
782. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) begynder at sikkerhedskopiere udskriftskøer. Der kræves ingen brugerhandling.
783. Browserdriveren har kasseret for mange GetBrowserServerList-anmodninger.
784. STDA-servere (StreetTalk Directory Assistance)
785. Hændelseslogkanalen Microsoft-Windows-Diagnosis-PLA/Operational skal være aktiveret, for at denne handling kan udføres.
786. Invalid query
787. Forbindelsesparametre
788. Sikkerhedsbeskrivelsen er ikke i et selvrelativt format.
789. Der findes allerede et tilladelsessæt med dette navn på det ønskede niveau.
790. Pointeren for denne metode var null.
791. Opgavestyring sendte ikke opgaven "%1" til opgavemotoren "%2" . Yderligere data: Fejlværdi: %3.
792. Søgeserveren blev tilføjet, men der kan ikke oprettes forbindelse til den. Kontroller, at søgetjenesten kører på fjerncomputeren, og at der kan oprettes forbindelse til fjerncomputeren.
793. Masterfiltabellens BITMAP-attribut er forkert.
794. Filens kontrolsum er forkert.
795. Angiver, om komponenten overvåger ændringer i hændelsesloggen.
796. Det kædede objekts kildeklasse er ændret
797. Der opstod en fejl ved fortolkning af versionskoden.\nGyldige versionskoder har formatet:\n\n\t.
798. Tilføjer bruger til krypteret mappe %1
799. Kommandoen blev udført for at vende tilbage til starten af rækkesættet. Kolonnerækkefølgen blev enten ændret, eller der blev tilføjet eller fjernet kolonner i rækkesættet.
800. %1 - Flytbart drev

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions