English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12601. Programmets konfigurationsfil indeholder en ugyldig kode. Geninstaller programmet.
12602. Stream-handle-konteksten kunne ikke angives.
12603. Det objekt, der er angivet for denne handling, er ved at blive slettet. Derfor kan den handling, der blev anmodet om, ikke udføres på nuværende tidspunkt.
12604. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Handlingen %4, der anmodes om, kan ikke behandles i skriveren %3 på grund af status %1 (konverteret til %2).
12605. Rutinen TDI Collection modtog en anmodning om et tællerobjekt, som den ikke understøtter.
12606. Symbolske kæder for fjern til fjern er aktiveret.
12607. En lokal gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe med aktiveret sikkerhed.
12608. MSMQ-serveren kan ikke afgøre, om den lokale domænecontroller er betroet til delegering. Dette er muligvis et alvorligt problem. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp og support.
12609. Systemet kunne ikke repræsentere klienten: Fejl %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
12610. Ikke tilgængelig.
12611. Denne timer blev tabt, før dens tilbagekaldstidspunkt forekom.
12612. Den navngivne parameter skal være en objektbeholder-ACL.
12613. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at computerens klokkeslæt ikke stemmer overens med det klokkeslæt, der er tillid til.
12614. Der blev fundet cirkulær afhængighed, da tjenester blev startet automatisk. Kontroller tjenesteafhængighedstræet.
12615. Kodegrupper skal have et tilknyttet tilladelsessæt. Brug et eksisterende sæt, eller opret et nyt.
12616. Gendannelse til lagerplaceringen for sikkerhedskopien er ikke tilladt.
12617. Rutinen CloseDhcpPerformanceData blev kaldt.
12618. Funktionen DxgkDdiOPMConfigureProtectedOutput kan ikke aktivere den angivne teknologi til beskyttelse af output, fordi opløsningen på outputskærmen er for høj.
12619. Der er ingen SRK-sæt (Storage Root Key).
12620. iSCSI-navn : %1
12621. Rettighederne til mediet for denne fil er ikke gyldigt endnu. Hvis du vil se, hvornår de bliver gyldige, skal du højreklikke på filen i biblioteket, klikke på Egenskaber og derefter klikke på fanen Rettigheder til medier.
12622. COM-funktionen til fjernelse af registrering skal have en System.Type-parameter og en Void-returtype.
12623. Du har spejlet en startdiskenhed til en GPT-disk. Du vil ikke kunne starte fra GPT-disken.
12624. En global gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en global gruppe med aktiveret sikkerhed.
12625. Det er en fejl, at den angivne værdi for minInclusive er større end eller lig med den angivne værdi for maxExclusive for samme datatype.
12626. Antallet af aktive programprofilobjekter har nået sit maksimum, og der kan ikke startes flere.
12627. Tilknytningen til øjebliksbilledlageret blev tilføjet
12628. ftp: ftp/tcp: ukendt tjeneste.
12629. Det viser, at en tjeneste fandt et revisionsnummer, som den ikke kendte. Det kan være en ny revision, som tjenesten ikke kender.
12630. Objektet skal være en navngivningskontekst.
12631. Denne hændelse forekommer under forsøg på automatisk at oprette forbindelse til serveren igen
12632. Objektet findes allerede og behøver ikke at blive oprettet eller tilføjet yderligere.
12633. Komponenten er konfigureret til at bruge synkronisering, og en tråd fik timeout, mens den ventede på at indgå i konteksten.
12634. Den angivne destinationsparameter er ugyldig.
12635. Spyware eller anden potentielt uønsket software
12636. Den senest tilkomne skærm kunne ikke tilknyttes et skærmkort.
12637. Programmet afsluttes. Der blev fundet en alvorlig fejl i %1 linje %2 funktion %3
12638. %1: Denne version af Windows understøtter ikke Windows-drivere for bærbare enheder, derfor blev driveren ikke installeret.
12639. Grænseværdien skal være mellem 0 og 1.000.
12640. Den angivne driver er ugyldig.
12641. ERASE Sletter en eller flere filer.
12642. Ugyldigt område.
12643. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Systemet er ikke klart.
12644. Lagringshandlingen bør blokere indtil der er flere data til rådighed.
12645. Windows kan ikke åbne programmet, da licenshåndhævelsessystemet er blevet ændret eller beskadiget.
12646. Filpostsegmentet med USN-journalfilen repareres.
12647. Sikkerhedskopieringen er fuldført med fejl.
12648. Objektet til MS DTC Connection Manager kunne ikke indlæses.
12649. Denne version af COM+-registreringsdatabasen kan ikke overflyttes.
12650. Der opstod en fejl i tjenesten Diagnosticeringspolitikken under håndtering af scenariet %1 med diagnosticeringsmodul %6 (%5), forekomst %2, oprindeligt aktivitets-id %3. Fejlkoden var %4.
12651. Asynkrone bindinger understøttes ikke af denne provider.
12652. Der kunne ikke oprettes et meddelelsesvindue.
12653. Mislykkedes i CryptAcquireContext(), hr- %1!lx!h, LastErr- %2!lu!t, %3!lx!h
12654. Denne fil er for stor til at kunne være på cd'en.
12655. Dette objekt kan kun oprettes som et sammensat objekt.
12656. %1!d! hour
12657. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
12658. En forfremmelse af en domænecontroller er i øjeblikket aktiv.
12659. mappen er ikke en mappe under rodmappen.
12660. EFS-certifikat(er) er blevet sikkerhedskopieret.
12661. Transportprotokollen er allerede installeret på routeren.
12662. Tjenestetypen WinRM kunne ikke ændres: %1
12663. INTERN fejl - Den angivne post er ikke en diskadgang
12664. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne printerdriverindstillinger (%1, %2). Fejl %3. Dette kan ske, hvis driveren på destinationsserveren er nyere end driveren i overførselsfilen. Åbn dialogboksen Egenskaber for printeren på destinationscomputeren, og angiv de korrekte printerindstillinger manuelt.
12665. Der er ikke adgang til objektet.
12666. Sporingshandleren af typen 'Typenavn' er ikke registreret i Remoting Services.
12667. Class has children
12668. Dette opkald er ikke del af en konference.
12669. Indekset blev midlertidigt afbrudt.%1
12670. Opret en ny forbindelsesstreng.
12671. 486-processor
12672. Manuelt stream-valg understøttes ikke.
12673. Der er opstået en fejl under allokering af hukommelse i Windows-programmet til registrering af udmattelse af ressourcer.
12674. Ugyldig afspilningsstatistik til logføring.
12675. Fjerncomputer
12676. Computeren er blevet sluttet til domænet '%1'.
12677. Ugyldig søgningstype.
12678. Ikke-initialiseret objekt
12679. Windows-startprocessen kan ikke synkronisere med det lokale sikkerhedsundersystem under installation.
12680. Uoverensstemmelse mellem versioner: (%.1f krævet, %.1f fundet).
12681. GR Instance Error on %2
12682. Låse- eller oplåsningsanmodningen anvender en ugyldig hukommelsesadresse for et gæsteoperativsystem. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
12683. L2TP-forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi sikkerhedslaget ikke kunne godkende den eksterne computer.
12684. 'X' er ikke en gyldig værdi for 'Interval'. 'Interval' skal være større end Y.
12685. Værdien var enten for stor eller for lille til en Decimal.
12686. Planlægger genstart: Sletter filen [2]. Computeren skal genstartes for at fuldføre handlingen.
12687. Kildetypen til URI'en '%1' understøttes ikke.
12688. Klyngenetværket er allerede online.
12689. MS DTC-logfilen blev dekomprimeret.
12690. Diskenhedens bitmap er forkert.
12691. Printerens kontrolpunkt er blevet åbnet af klienten
12692. Strengen blev ikke genkendt som en gyldig DateTime. Der er et ukendt ord, der starter ved indekset X.
12693. Der kunne ikke åbnes nogen hændelseslogfil. Tjenesten Eventlog startede ikke.
12694. Et SPN (Service Principal Name/hovednavn) kunne ikke konstrueres, fordi det angivne værtsnavn ikke har det nødvendige format.
12695. Computeren opfylder ikke kravene til, hvordan licensen skal gemmes.
12696. Værdierne for optællingstype mangler.
12697. HTTP-serveren kunne ikke initialisere sin sikkerhed. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
12698. Kryptering af diskenheden %2 er stoppet.
12699. Programgruppen '%1' indeholder '%2' i IdleTimeout. Denne værdi er lig med eller større end værdien '%3' i PeriodicRestart. Det medfører, at der aldrig opstår en timeout på grund af inaktivitet i arbejdsprocessen, da den genstartes, inden timeouten for inaktivitet nås. Bekræft, om dette er den ønskede funktionsmåde. Hvis det er, bør du overveje at deaktivere timeouten for inaktivitet ved at angive indstillingen til '0'.
12700. Udvidet attributfilen indeholder ingen udvidede attributter. Filen blev slettet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions