English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23601. LSA kunne ikke registrere RPC-grænsefladen via TCP/IP-grænsefladen. Kontroller, at protokollen er korrekt installeret.
23602. Ugyldig XML - der kan kun parses elementer fra version 1.
23603. p: persistent. Både sessionstilstandsdata og de lagrede procedurer gemmes i databasen "ASPState".
23604. Navnene ADMIN$ og IPC$ er reserverede og kan ikke benyttes.
23605. Grænsen for størrelse på system-hive er overskredet.
23606. Postkassenavnet er ugyldigt.
23607. Tilladelsen til brugergrænseflade er ubegrænset.
23608. En opkaldsbetingelse medførte, at opkaldet mislykkedes. Kontroller opkaldsbetingelserne for den tilsvarende netværkspolitik.
23609. Den anmodede destinationstilknytning er ikke tilgængelig.
23610. Anmodningen om at indlæse wave-filen i hukommelsen fik timeout.
23611. NTFS-filtertjenesten mislykkedes med fejlkoden %2.%1
23612. Provideren kunne ikke behandle en synkroniseringsbeskedopgave for en diskenhed. Tjenesten Virtuel tjeneste skal genstartes. %1
23613. En mus med hjulknap blev fundet, efter at enheden blev nulstillet. Hjulet er blevet aktiveret igen.
23614. Landestandarden blev ikke hentet fra webstedets database. Der opstod en fejl (%1).
23615. Udgående kald kan ikke foretages, da programmet afsender et input-synkront kald.
23616. Fejl ved oprettelse af sikkerhedsbeskrivelse.
23617. Disk %1 ( %2 ) på Indholdsserver %3 mislykkedes.
23618. Der anvendes et ugyldigt handle til grafen. Brug det handle, der returneres efter oprettelse eller åbning af grafen.
23619. Sikkerhedskontiobjekter kan kun oprettes i domænenavngivningskontekster.
23620. Der mangler et argument for X.
23621. Windows Media Player kan ikke slette disse filer i øjeblikket. Hvis afspilleren er i gang med at synkronisere, skal du vente, indtil synkroniseringen er fuldført og derefter forsøge igen.
23622. Denne handling er ikke gyldig på denne del af navneområdet.
23623. Det påkrævede element X mangler.
23624. Denne handling understøttes ikke for en relativ URI.
23625. MSMQ kan ikke oprette en binding til UDP-port 3527. Den interne ping-mekanisme i MSMQ bruger denne port til at etablere netværksforbindelser. Porten bruges muligvis af en anden proces. MSMQ kan fortsætte uden at bruge porten, men forbindelsestiderne vil ikke være optimale. Hvis du vil optimere etableringen af forbindelser, skal du frigøre porten og genstarte MSMQ.
23626. Rodelementet skal svare til navnet på det afsnit, som refererer til filen 'File Name'
23627. Fejl i FAT-tabellen blev rettet.
23628. Anmodningen skal være for et Gopher-emne.
23629. Direkte repræsentation af tråden
23630. %2 : Der blev ikke fundet et netværkskort.
23631. En EA-handling mislykkedes, fordi navnet eller EA-indekset er ugyldigt.
23632. Ejerskabet kunne ikke angives
23633. Objektet kan ikke tilføjes, fordi den overordnede ikke er på listen over mulige overordnede.
23634. Skal denne adgangskode huskes? (%1!ws!/%2!ws!)
23635. %1 Destination %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-3.3s! %5!4d!
23636. Systemfejl
23637. Biblioteket %1 er fyldt og kan ikke rumme flere medier.
23638. Antallet af videopræsentationsdestinationer skal være større end eller lig med antallet af videopræsentationskilder.
23639. Fejl under behandling af certifikatdata
23640. %1 har registreret, at enheden %2 kommunikerer et forkert objekthierarki (%3).
23641. MS DTC-loggen blev nulstillet efter en systemgendannelseshandling.
23642. Serveren kræver et certifikat, og klienten har ikke angivet et. Afslutter...
23643. (GMT+10:00) Brisbane
23644. Filsystemet skal være tomt for denne funktion.
23645. Der er ikke adgang til en lukket fil.
23646. Windows kunne ikke genkende systempartitionstypen.
23647. PCR-oplysningerne kunne ikke fortolkes.
23648. Replikeringshandlingen fandt en databasefejl.
23649. Der kan ikke repræsenteres ved hjælp af en navngiven pipe, indtil alle data er læst fra denne pipe.
23650. CollectDhcpPerformance-rutinen returnerede ERROR_MORE_DATA.
23651. CoID=%1: Brugeren %2 har startet et opkald til en %3-forbindelse ved hjælp af en %4-forbindelsesprofil med navnet %5. Forbindelsesindstillingerne er: %6.
23652. Den opgave, der blev anmodet om, kunne ikke udføres, fordi den lokale computer ingen IP-adresser har.
23653. Udeladelse af skrivebeskyttelse
23654. MSMQ kunne ikke oprette en SSL-forbindelse til modtagercomputeren, fordi der ikke kunne oprettes en tillidskæde fra servercertifikatet til et nøglecenter, der er tillid til. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %3 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2192-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder. Fejl %1: %2
23655. Shape af sletning kan ikke være null.
23656. Der opstod en fejl i IIS-nulstilling under afslutning af tjenester, der var anmodet om af %1. De logførte data er statuskoden. Da tvangsindstillingen er slået til, afslutter IIS-nulstilling nu tjenestens processer. Dette kan få SCM til at rapportere fejl om de eksisterende tjenester.
23657. Der er angivet et ugyldigt diskenhedsnavn for dette drev.
23658. ftp: fejl ved allokering af hukommelse.
23659. Systemet kan ikke slette de nuværende forbindelser til netværksressourcer.
23660. Denne hændelse forekommer under processen til oprettelse af forbindelse
23661. Opgaven tillader ikke et kald af Assign med den nuværende opgavetype. Kald CreateUnassignedCopy i stedet for.
23662. Der blev forsøgt at anvende kommandoen JOIN eller SUBST på et drev, der allerede er blevet erstattet.
23663. Videostreamen kan ikke afspilles. Der blev ikke fundet noget passende dekomprimeringsprogram.
23664. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi LUN'en er offline.
23665. Rensekassetten har udført det maksimale antal rensninger.
23666. Handlingen er ikke tilladt, fordi objektet, der anmodes om, bruges aktivt.
23667. Der opstod en uventet hændelse på synkroniseringsobjekt: Fil=%1 Linje=%2.
23668. Den flytbare disk i drevet %1 kan ikke administreres. Der er systemfiler (sidefiler, RSM-databasefiler og/eller system/windows-mapper) på disken, som kræves for systemhandling. Drevet deaktiveres for RSM-handlinger. Drevet kan genaktiveres via snap-in-programmet Removable Storage Manager, når der ikke længere forekommer systemfiler.
23669. Genopbygning af disk %1 ( %2 ) på Indholdsserver %3 er startet.
23670. Gendannelse: [1]
23671. IP-routing aktiveret . . . . . . . . . . . . : Nej
23672. Anmodningsbetingelse = If-None-Match:X.
23673. Licensen er ugyldig. Kontakt udbyderen af indholdet for at få yderligere hjælp.
23674. Handleren er allerede registreret i TrackingServices.
23675. WINS-initialiseringen mislykkedes.
23676. En DLL henviste til et modul, som hverken er en DLL eller processens eksekverbare afbildning.
23677. En datastrøm med USN-journalfilen %1 repareres.
23678. Data i diskenhed %1 blev genoprettet med en eller flere af følgende advarsler:
23679. Angiver, at en tråd forsøgte at afslutte sig selv (ved at kalde NtTerminateThread med NULL), og at det var den sidste tråd i den aktuelle proces.
23680. Den driver, der er valgt til denne enhed, understøtter ikke Windows.
23681. Tilknytningen eller -tilknytningerne til øjebliksbilledlageret blev slettet
23682. Plug-in'en har rapporteret en fejl. Yderligere oplysninger finder du under fanen Fejlfinding eller i NT-programhændelseslogfilen.
23683. Proxyindstillingen er manuel.
23684. Placeringsstien indeholder ugyldige tegn
23685. Det blev forsøgt at føje flere tilbagekald til en stedfortræder, der ikke understøtter multicast.
23686. %1Catalog: %2. En overordnet fletning blev startet på grund af en ekstern anmodning.
23687. RAS-serveren kunne ikke få en IP-adresse fra DHCP-serveren til brug på serverkortet. Indgående bruger kan ikke tilslutte med IP.
23688. Installation af sprogpakke – Oprydningshandling.
23689. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi anmodningen indeholder en ugyldig URI for destinationsressourcen.
23690. Der findes intet lokalt EFS-certifikat, der kan sikkerhedskopieres.
23691. %1!d! day
23692. Ugyldig toneliste.
23693. user info = %1
23694. Nulstiller attributten skrivebeskyttet på metabasefilen. Dette er nødvendigt af hensyn til kompatibiliteten bagud.%1%2%3%4%5
23695. Undtagelsesblokke må højst have én finally-parameter.
23696. Bustypen for %2 er ikke tilgængelig på denne computer.
23697. Automatisk konfiguration aktiveret . . . . . : Nej
23698. Tillidsforholdet mellem det primære domæne og tillidsdomænet svigtede.
23699. Det lykkedes ikke TS RDPDR-enhedsomdirigering at initialisere for en enkelt brugersession %1. Seriel, parallel, printer- og filsystemomdirigering vil blive deaktiveret. Se systemhændelseslogfilen for at se andre relaterede fejl.
23700. Den globale tilbagekaldsliste mangler.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions