English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1601. Aktiverer SQL-cacheafhængigheden for databasen.
1602. Anmodningen mangler en eller flere nødvendige politikker til signaturudstedelse.
1603. Programmet til hentning af filer kunne ikke udføre en opgave, fordi systemet ikke har nogen ressourcer, der kan allokeres.
1604. Forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi den godkendelsesprotokol, der bruges af serveren til at kontrollere dit brugernavn og din adgangskode, ikke passer til indstillingerne i din forbindelsesprofil.
1605. Valideringsprocessen skal fortsætte til næste trin.
1606. Svarstrengen 'X' har et ugyldigt format.
1607. Serveren har afbrudt logføring af anmodninger, fordi der opstod en fejl under skrivning af en logpost. Datafeltet indeholder fejlkoden. Fejlkodeteksten er: %1.
1608. DISKCOPY formaterer under kopieringen.
1609. Der blev ikke importeret nogen øjebliksbilleder.
1610. Længden er ugyldig for parametertypen.
1611. Fjern diske el. andre medier.
1612. Disken hører ikke til en diskgruppe.
1613. Oprettelse af grafen for dvd-videoafspilning mislykkedes.
1614. Dette share er nødvendigt, for at computeren kan fungere korrekt som domænecontroller. Hvis du fjerner sharet, vil det medføre, at alle klienter, der betjenes af denne domænecontroller, vil opleve tab af funktionalitet. Er du sikker på, at du vil stoppe delingen af %1?
1615. Driveren understøtter ikke COPP.
1616. Der opstod en fejl under initialiseringen af reservationen for navneområdederne, identificeret af URL-præfikset %2. Statusfejlkoden er indeholdt i de returnerede data.
1617. Parametrene for versionen skal være større end eller lig med nul.
1618. Der opstod en uventet fejl for COM+-hændelsesfilteret. Systemhændelsen vil ikke blive gennemført.%1
1619. Læsning af hændelsestilstand
1620. Kontoen er låst
1621. Det protokolhåndteringsindeks, der er overført til funktionen OnDataChange, er ugyldigt.
1622. Identificeringen af produkt '%1', funktion '%2', komponent '%3' mislykkedes. Ressourcen '%4' findes ikke.
1623. Sikkerhedskopier kan ikke gemmes på et krypteret drev. Dekrypter drevet, og prøv handlingen igen.
1624. Netværkstjenester-ydelsesobjektet kunne ikke åbnes. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
1625. Konfigurationsdatabasenøglen er ugyldig.
1626. Spooler til gamle fejlmeddelelser
1627. Dcpromo RODC-forfremmelsen mislykkedes, fordi %1 og %2 evaluerer den samme gruppe
1628. Modulargumentet skal være en ModuleBuilder.
1629. Tidsprovideren NtpClient kan ikke bestemme, om svaret fra %1 har en gyldig signatur. Svaret ignoreres. Fejlen var: %2
1630. Ugyldig <%1> er omdefineret: flere selvreferencer er ikke tilladt.
1631. ApplicationName skal indstilles, før DynamicBase kan indstilles.
1632. ftp: get
1633. '%1' '%2' indeholder en ugyldig værdi for egenskaben '%3'. Den konfigurerede værdi '%4' er ugyldig. Værdien angives som standard til '%5'.
1634. Comm Responder kunne ikke oprette en adgangspipe: %1
1635. Der er ikke flere ressourcer.
1636. Den automatiske svarfil kunne ikke gemmes på disken.
1637. Provideren fandt en fejl under opdeling af en pakke. %1
1638. WMI-dataudbyderen refererer til en forekomstsæt, der ikke er blevet registreret.
1639. Logfør automatisk sikkerhedskopiering
1640. Der kræves mindst et af felterne Fra eller Afsender, og der blev ikke fundet nogen.
1641. Metadataene i elementet %1 bevirker, at den samlede mængde udgivne metadata overstiger 32 k, som er den maksimalt tilladte størrelse for alle udgivne elementer. Reducer antallet af udgivne elementer, fjern %1 fra udgivelsen, eller reducer størrelsen af metadataene for elementet %1.
1642. Tjenesten kører ikke.
1643. SMTP-tjenesten kunne ikke tilpasse TLS-forbindelsen.
1644. Modemet (eller en anden forbindelsesenhed) er allerede i gang med at afbryde forbindelsen.
1645. Denne Visual kan ikke transformere det givne punkt.
1646. Proxyscript runtime-miljøet fra Microsoft.JScript-assemblyen kunne ikke indlæses.
1647. Versionværdien skal være positiv.
1648. Kulturnavnet kan ikke være en tom streng.
1649. Skriv navnet på den primære domænecontroller:
1650. Initialiseringsobjektet til MS DTC TIP Gateway kunne ikke oprettes. MS DTC startes, men funktionen TIP vil være deaktiveret.
1651. Der blev angivet et ugyldigt område til destinationen
1652. De angivne attributter er ugyldige eller ikke kompatible med attributterne for gruppen som helhed.
1653. NULL SID
1654. Windows Media Player kan ikke brænde filerne. Kontroller, at brænderen er tilsluttet korrekt, og prøv derefter igen. Hvis problemet fortsætter, skal du installere Windows Media Player igen.
1655. Der opstod en fejl under åbning af en temporær fil.
1656. Kryptografiske operatører
1657. Denne handling kan ikke udføres på printerdestinationen i den nuværende tilstand.
1658. Du kan ikke logge på. Årsagen er en begrænsning på din konto.
1659. Den angivne adresse er ikke tilgængelig.
1660. En politik må ikke indeholde det samme nøglemodul mere end én gang.
1661. Klient til certifikattjenester kunne ikke starte providerne som svar på hændelse %1. Fejlkode %2.
1662. Værdi af kode: DFS
1663. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres. Det antal, som nøgleadministrationstjenesten rapporterede, er utilstrækkeligt. Kontakt systemadministratoren.
1664. %1 midlertidigt stop venter
1665. Der opstod et problem i faxtjenesten, som blev lukket. Fejlkode: %1 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Der blev oprettet en Windows-fejlrapport med alle oplysningerne om problemet. Faxtjenesten genstartes nu.
1666. Niveauoplysningerne kan ikke hentes.
1667. Den angivne funktion understøttes ikke i kombination med en anden aktuelt aktiveret funktion.
1668. Parameteren TraceLevel er af en forkert type i registreringsdatabasen. Følgende standard-sporgingsniveau bruges i stedet: %1.
1669. Tjenesten kunde ikke hente de nødvendige meddelelser til at starte Remoteboot-klienter.
1670. En boolesk parameter var forventet.
1671. Fjernprocedurekaldet mislykkedes og blev ikke udført.
1672. Konfigurationsafsnit kan ikke krypteres.
1673. Krypteringen mislykkedes.
1674. MAPI: Handlingen kan ikke stoppes.
1675. Konfigurationsdatafilen til start af Windows mangler påkrævede oplysninger.
1676. Rækkehandlen henviste til en slettet række eller en række, der ventede på at blive slettet.
1677. Tjenesten %1 blev midlertidigt afbrudt.
1678. Denne type Collection understøtter ikke ændring af dens SourceCollection fra en tråd, der er anderledes end afsendertråden.
1679. Logføringsstrengen er for lang. Strenge, som skrives til hændelsesloggen, må ikke være længere end 32766 tegn.
1680. Tjenesten Tid er ophørt med at annoncere som en tidskilde, da der ikke kører nogen providere.
1681. Diskraid anvender standardinputilstand.
1682. DHCP-databasen skal opgraderes til det aktuelle Jet-format. Yderligere oplysninger finder du i DHCP-tjenestens hændelseslog.
1683. Tråd X blev fundet, men processen Y blev ikke fundet.
1684. Attributten '%1' har værdien '%2', der ikke passer til den faste værdi '%3' i DTD/Schema.
1685. Adgang ophørte
1686. Der opstod en intern fejl i et RPC.
1687. Der er allerede angivet en handling for WMDRM-outputtillidsautoritet.
1688. Angiv for vælge bestemte verber, som reglen skal anvendes på.
1689. Det var ikke muligt at udføre den ønskede handling, da afspilningslisten er blevet lukket af Windows Media Server.
1690. Sikkerhedsprocessoren rapporterede uoverensstemmelse mellem versioner.
1691. Arrayoplysningerne i streamen er ugyldige.
1692. Der er ikke diskplads nok
1693. Hukommelsessporingshændelser
1694. Værdien DatePickerFormat er ikke gyldig.
1695. Rute spores til %1 over et maksimum af %2!u! hop
1696. Ingen netværkstjenester er startet.
1697. Den lokale sikkerhedsautoritets (LSA) database indeholder en intern uoverensstemmelse.
1698. Denne matrixtype kan ikke matches med et pixelformat.
1699. Den sammensatte fil blev ikke oprettet med STGM_SIMPLE-flaget.
1700. Gem blev kaldt på XML-parseren, men parseren har ingen gem-data.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions