English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11201. Diskstrukturen er beskadiget og kan ikke læses.
11202. Det optiske medie er tomt.
11203. Handlen understøtter ikke synkrone handlinger. Parametrene til konstruktøren FileStream skal muligvis ændres for at angive, at handlen blev åbnet asynkront, dvs. at den udtrykkeligt blev åbnet for overlappende I/O.
11204. Længden 0x%1 af filen med store bogstaver er forkert. Den forventede værdi er 0x%2.
11205. Det angivne kontonavn kan ikke benyttes, fordi det indeholder ugyldige tegn, som f.eks. '\'. Benyt et gyldigt kontonavn.
11206. TPM kan ikke udføre denne version af funktionen.
11207. Windows Media Center-extender stødte på en DRM-fejl. Fejlkode: %1.
11208. Ukendt kryptografisk algoritme.
11209. Afspilningslisten kan ikke åbnes, fordi den er gemt i en delt mappe på en anden computer. Hvis det er muligt, kan du flytte afspilningslisten til mappen med afspilningslister på denne computer.
11210. Der er ikke nogen VideoPort-hardware tilgængelig, eller også svarer hardwaren ikke.
11211. Der er ikke oprettet forbindelse til transaktionsstyringen.
11212. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke initialisere ydelsestællere korrekt. Ydelsestællerne vil fungere, men ikke alle tællerdata vil være præcise. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
11213. Stien til den mappe, der skal overvåges.
11214. The specified user is invalid.
11215. Tilføj funktionsegenskab.
11216. Der kan ikke tilføjes data i databasen med brugerkonti.
11217. Den angivne Visual er ikke et underordnet element for denne Visual.
11218. Nulstil indhold
11219. Enheden har angivet, at rensning er nødvendig.
11220. INTERN fejl - Stripe-kolonnen er for stor til plex'en
11221. Niveau 0
11222. Disken har ikke status som ikke-allokeret.
11223. TokenElevationTypeFuld (2)
11224. Din roamingprofil er ikke synkroniseret korrekt med serveren. Windows indlæser din tidligere gemte lokale profil i stedet. Du kan få yderligere oplysninger ved at gennemse de tidligere hændelser.
11225. En bruger var ikke i stand til at tilslutte sig på port %1. NetBIOS-protokollen er blevet deaktiveret for Remote Access Server.
11226. En COM+-tjeneste, f.eks. QC (Queued Components) eller CRM (Compensating Resource Manager), kunne ikke udføre en ApplicationLaunch-hændelse. Hvis problemet fortsætter, kan du forsøge at deaktivere CRM og/eller QC for programmet. Hvis du bruger QC, skal du kontrollere, at Message Queuing er installeret. GUID og HRESULT for tjenesten er: %1
11227. Applies random data to all of memory.
11228. DFS kunne ikke åbne en forbindelse til serveren %2. Postdatafeltet indeholder den returnerede fejl.
11229. Forbindelsen til Windows Update blev genoprettet.
11230. NetBIOS via TCP/IP . . . . . . . . . . . . . : Deaktiveret
11231. Dette er en intern fejl: Dokument-id'er skal være større end 0 og mindre end eller lig med 0x7fffffff.
11232. Printeren %1 kan ikke omdirigeres ved hjælp af Terminal Services Easy Print. Klientcomputeren har muligvis ikke installeret en version af Forbindelse til Fjernskrivebord-klient eller Microsoft .NET Framework, der understøtter denne driver.
11233. Bufferen er for lille til at indeholde det sammensatte udtryk.
11234. Der blev forsøgt en handling på en ikke-blokerende socket, der allerede havde en handling i gang.
11235. WdsClient: There was a problem with unattended login. The credentials specified in the client unattended installation file are not valid.
11236. Forkert parameterformat - "%1".
11237. ENABLE BACKUP -- Aktiver eller ret en planlagt daglig sikkerhedskopiering
11238. Logfilens header kunne ikke læses.
11239. Angiver, at der opstod en AuthIP-fejl under forsøg på at oprette forbindelse til fjernværten.
11240. Enten attributten 'itemType' eller den underordnede skal findes, men ikke begge.
11241. TRACE Stakken er ikke blevet droppet: %1
11242. Værdien "First Help" under nøglen Remote Access\Performance i registreringsdatabasen kunne ikke læses. Statuskoder returneres i data.
11243. Der kan ikke oprettes en kopi af ressourcen af typen distribueret transaktionskoordinator
11244. Strengen indeholder ugyldige Unicode-kodepunkter.
11245. Kilden skal være en .wav-fil med en mono-kanal.
11246. Ugyldig adressetype.
11247. CoID=%1: Forbindelsen til porten %2 blev afbrudt pga. inaktivitet.
11248. Den manuelle installation af krævede sikkerhedsopdateringer har overskredet timeoutperioden. Netværksadgang til denne computer er begrænset, indtil en administrator installerer de krævede opdateringer.
11249. Resultatet kan ikke kaldes, når en søgning mislykkes.
11250. Enums underliggende type og objektet skal være den samme type eller det samme objekt. Den sendte type var X; enums underliggende type var 'Y'.
11251. Strengværdien må ikke starte eller slutte med blanktegn
11252. Filen er ikke en gyldig sammensat fil.
11253. Der opstod et problem med henvisningen til et alias.
11254. Den aktive opgave-XML indeholder en uventet node.
11255. Kortet kan ikke åbnes, fordi det maksimale antal forsøg på at angive pinkoden er nået.
11256. Der blev fundet et ugyldigt tegn i værdien (%1). Strenge, der skrives som BYTE, må kun indeholde 0-9, a-f og A-F.%2%3%4%5
11257. Spoolfilen blev ikke fundet.
11258. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da en påkrævet codec ikke er installeret på systemet. Du kan prøve at hente dette codec ved at aktivere indstillingen "Hent codecs automatisk".
11259. Tjenesten '[2]' ([3]) kunne ikke installeres. Kontroller, at du har de nødvendige rettigheder til at installere systemtjenester.
11260. Alle modtagere skal bruge samme videostørrelse for at være kompatible med Windows Media Player 7.1.
11261. Marker til side op
11262. COM-funktionen til fjernelse af registrering skal være statisk.
11263. X, MaxStale = Y. Opdateringsstatus = Z.
11264. Ukendt bestemt adgang (bit 7)
11265. Genopretter den tabte fil %1 (%2) i mappen %3.
11266. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_close i XA Resource Manager. Kaldet til xa_close mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
11267. Krypterings- og dekrypteringscontroller til netværk og beregning
11268. En global gruppe kan ikke have et medlem på tværs af domæner.
11269. Forkert DNS-nøgle.
11270. BITS-tjenesten har leveret legitimationsoplysninger om job som svar på en godkendelsesanmodning fra %1 for job %2, url %3. Legitimationsoplysningerne blev accepteret.
11271. Der er opstået en fejl i beskeden om ændring af tidspunkt.
11272. Parametrene i MQPRIVATEPROPS er ugyldige. Markøren til MQPRIVATEPROPS-strukturen har en null-værdi, eller der er ikke angivet nogen egenskaber i den.
11273. Inputmatrixen er ikke en gyldig klassificering.
11274. En enhed eller et program har anmodet om opmærksomhed. Enhed eller program: %1 Meddelelsestitel: %2.
11275. Medlemsindekserne skal stige med faste intervaller og skal starte med 0.
11276. Tolkningsfejl for manifest: Følgende koder blev ikke lukket: %1.
11277. Denne diskenhed kan ikke kontrolleres med denne version af Untfs.dll.
11278. En utilstrækkeligt initialiseret CRM-logfil blev fundet. Den er blevet geninitialiseret. Hvis denne advarsel vises, når CRM-logfilen oprettes, skal der ikke udføres yderligere handlinger. %1
11279. Det angivne CLSID-plug-in er ikke gyldigt.
11280. Den angivne værdi er for høj til denne parameter.
11281. Biblioteket eller grænsefladen for logstyringen kan ikke hentes.
11282. Identisk Stroke i StrokeCollectionChangedEventArgs.Added.
11283. Attributsættet '%1' må ikke referere til sig selv direkte eller indirekte.
11284. Diskenheden indeholder muligvis uoverensstemmelser. Kør diskkontrolværktøjet Chkdsk.
11285. Filen kan ikke slettes.
11286. ADDITIONAL RECORDS:
11287. Kalderen har foretaget opkald til en svar-API, men svaret var uventet, fordi Transaktionsstyring ikke sendte den tilsvarende anmodning til kalderen.
11288. Driveren kunne ikke hente de nødvendige ressourcer tilæ at oprette en korrekt WaitWake-IRP.
11289. Plex'ens blokstørrelse skal have en anden værdi end 0.
11290. %1(%3) returnerede fejl %2!u! (%2!x!).
11291. Programmet eller tjenesten '%3' kunne ikke genstartes.
11292. Provider failure
11293. ScriptEngine fik besked om en ændring i IP-konfigurationen og opdaterer WebProxy-indstillingerne.
11294. DHCPV6 er stoppet
11295. Transformeringen kræver en profil, men der blev ikke angivet eller fundet nogen.
11296. SerialPort understøtter ikke kodningen 'X'. De understøttede kodninger omfatter ASCII-, UTF8-, Unicode- og UTF32-kodning samt de fleste enkelt- eller dobbeltbyte-tegntabeller. Du kan se en fuldstændig liste i dokumentationen.
11297. Windows Search Service er startet.%1
11298. Programudvidelsens plug-in har returneret en ugyldig genoprettelsesordre for komponenterne.
11299. Der kan kun ændres tilladelsessæt eller flag på indbyggede kodegrupper.
11300. Starter systemscanning. Denne proces kan tage et stykke tid.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions