English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20801. Der blev ikke udført nogen handlinger, fordi det er nødvendigt at genstarte systemet.
20802. Denne BackgroundWorker er i øjeblikket aktiv og kan ikke køre flere opgaver samtidig.
20803. Der er allerede foretaget opkald til RecoveryComplete for den angivne ressourcestyring.
20804. Der opstod en katalogtjenestefejl.
20805. Partitionen efterfølges ikke af plads, der ikke er partitioneret.
20806. Du har spejlet din startdiskenhed på en MBR-disk til en GPT-disk. Du kan ikke genstarte din computer fra den sekundære plex.
20807. Filteret har medført en delingsfejl.
20808. En handling, der involverede EA mislykkedes, fordi filsystemet ikke understøtter EA.
20809. Initialisering af driver.
20810. Der er ikke knyttet nogen destinationsportalgrupper til denne destinationsportal.
20811. Den ressource, der er nødvendig for denne handling, findes ikke.
20812. Der opstod en fejl under forsøg på at kontrollere, om en meddelelse i køen blev afsendt af en pålidelig partner. Processen har muligvis ikke tilstrækkelige rettigheder til at udføre kald til GetEffectiveRightsFromAcl. HRESULT fra dette kald er %1
20813. Der er ingen undersystemer at vise.
20814. Rutetilføjelse mislykkedes: %1
20815. Et token må ikke være nul.
20816. Den anmodede handling kan ikke udføres, fordi der opstod et problem med Windows Media DRM-komponenterne (Digital Rights Management) på computeren.
20817. Tråden kunne ikke starte.
20818. Registreringsværdien kan ikke læses, fordi konfigurationen er ugyldig. Gendan indholdsindeksets konfiguration ved at fjerne indholdsindekset.
20819. Der indsættes en indekspost med id'et %3 i indekset %2 til filen %1.
20820. Ugyldig begrænsning: værdien '%2' for '%1' kan ikke være større end %3 af basistypen.
20821. Logonsessionen er ikke i en tilstand, som er i overensstemmelse med handlingen, der blev anmodet om.
20822. Vary-header i cacheposten er tom.
20823. Det angivne profilelement kunne ikke tilføjes.
20824. Indstillingsegenskaben 'Egenskabsnavn' er skrivebeskyttet.
20825. Handlingen blev ikke gennemført, fordi programmet endnu ikke er initialiseret.
20826. Overflyt SID-oversigt
20827. En ACL på følgende fil kan have forhindret Windows i at starte: %1
20828. TCP/IP-standardprinterportovervågning (TCPMon.dll) løb tør for diskplads under udskrivning. Frigør diskplads på den diskenhed, hvor spoolermappen er placeret.
20829. Denne hændelse forekommer, når tjenesten er stoppet
20830. Den globale katalogserver er ikke det nærmeste område.
20831. Kommandoen til afbrydelse af IIS blev modtaget fra brugeren %1. De logførte data bruges som statuskode.
20832. Ekspresformaterer %1.%2 MB
20833. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi der ikke er medier i en disk, der er knyttet til LUN'en.
20834. Chkdsk kan ikke køres på cd-rom- og dvd-rom-drev.
20835. Der kunne ikke oprettes forbindelse til gatewayserveren
20836. MS DTC Connection Manager kan ikke registrere hos RPC til at bruge TCP/IP eller UDP/IP. Kontroller, at RPC er konfigureret korrekt. Fejldetaljer:%1
20837. Det anvendte klassenavn er ukendt eller forkert.
20838. Netværksgrænsefladen kan ikke behandle anmodningen, fordi den nulstilles.
20839. DISKCOPY Kopierer indholdet af en diskette til en anden.
20840. Primært DNS-suffiks. . . . . . . . . . . . . : %1
20841. Der opstod et reelttalsoverløb på RPC-serveren.
20842. Klassificeringsmetoden er ugyldig.
20843. Diskenheden var ikke blevet lukket korrekt og kan indeholde fejl.
20844. Pakken er uigennemsigtig, så de ønskede oplysninger kan ikke returneres.
20845. res_mkquery() failed
20846. Krypteringsprovideren skal angive attributten 'type'
20847. Der blev sendt en anmodning om ændringer, og oplysningen blev ikke returneret i kalderens buffer. Kalderen må nu optælle filerne for at finde ændringerne.
20848. Godkendelsen mislykkedes på den eksterne side (streamen er muligvis stadig tilgængelig for yderligere godkendelsesforsøg).
20849. Ugyldig sti
20850. Åbner funktion %1
20851. DisplayIndex bruges allerede til andre kolonner. DisplayIndex skal være entydig for hver kolonne.
20852. Oplysninger om parametertype blev tilsidesat af den kaldende procedure.
20853. RM Logging Enabled
20854. Transaktionens metadata findes allerede i filen og kan ikke tilsidesættes.
20855. Der opstod en fejl under skrivningen til installations-pipen på serversiden.
20856. CharacterMetrics er ikke gyldig. Den vertikale fremrykning (defineret som summen af BlackBoxHeight, TopSideBearing og BottomSideBearing) kan ikke være negativ.
20857. HTTP status 500: Serveren fandt en uventet betingelse, der forhindrede den i at udføre anmodningen.
20858. Propagated property
20859. VID-meddelelseskøen er fuld og accepterer ikke nye meddelelser. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
20860. En identitet indeholder to definitioner af samme attribut.
20861. Filen har ikke rettigheder til brænding. Hvis du har hentet filen hos en onlinebutik, skal du besøge butikken for at hente rettigheder til brænding.
20862. Den Visual, der er rod for en VisualTarget, kan ikke have et overordnet element.
20863. Der kunne ikke hentes sikkerhedsoplysninger fra Microsoft(R) Windows(R) SharePoint(TM) Services-serveren. Kontroller, at Office XP SP1 er installeret.
20864. Forventet X argument/argumenter til metoden Metodenavn.Y.
20865. Filtreringen af denne fil blev afsluttet, fordi filen nåede den maksimale filteroutputgrænse. Kontroller, at filteret ikke genererer en stor mængde data i forhold til dokumentets størrelse.
20866. DataGridColumn med Header 'X' findes allerede i samlingen Columns for et DataGrid. DataGrids kan ikke dele kolonner og kan ikke indeholde identiske kolonneforekomster.
20867. IKE-tilstand for DoS-forhindring er stoppet
20868. Bytearrayet for GUID skal være præcis X byte langt.
20869. Tjenesten Telekommunikation er ikke blevet initialiseret.
20870. , nscount = %!d!
20871. Det angivne sessionsnavn er ugyldigt.
20872. Adressen på den lokale Bluetooth-adapter er ikke gyldig.
20873. Fejlen opstod i Queue Manager i BITS (Background Intelligent Transfer Service).
20874. Printerkommandoen er ugyldig.
20875. Objektet er statisk; handlingen er ikke tilladt
20876. MaterialGroup kan ikke være en interaktiv Material (IsVisualHostMaterial er true).
20877. Initialiseringen mislykkedes.
20878. Egenskaben UseShellExecute for procesobjektet skal være angivet til falsk, for at objektet kan starte en proces som en bruger.
20879. Den angivne node er ikke et element.
20880. Værditypeparameteren ByRef må ikke være null.
20881. Offentligt nøgletoken
20882. Angiver, om afsnittet Pages er låst.
20883. Arbejdsgruppe- eller domænenavnet bruges allerede af en anden computer på netværket.
20884. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_commit i XA Resource Manager. Kaldet til xa_commit mislykkedes med en uventet returkode (%3): Fil=%1 Linje=%2.
20885. Der findes allerede en MS DTC-logfil i den markerede mappe. Hvis du nulstiller en eksisterende MS DTC-logfil, kan det medføre, at databaser eller andre transaktionsressourcestyringer bliver inkonsistente. Se i administratorhåndbogen til MS DTC, før du fortsætter. Vil du nulstille den eksisterende MS DTC-logfil?
20886. Der opstod en uventet fejl i Windows Installation. Hvis du vil installere Windows, skal du genstarte installationen.
20887. WS-Management-tjenesten understøtter ikke det angivne komprimeringsskema (%1).
20888. Rettigheden skal gendannes, før denne handling forsøges.
20889. Der findes intet program til genkendelse af håndbevægelser på systemet.
20890. Den angivne disk er ikke tom.
20891. En allokering af skrivebordsstakken mislykkedes.
20892. Den lokale peer er allerede forbundet med gruppen eller grafen
20893. Tjenesten File Replication stoppede uden at rydde op.
20894. Destinationen svarede ikke på en logonanmodning, der blev sendt som svar på en asynkron meddelelse fra destinationen, i tide.
20895. Der blev ikke modtaget en meddelelse om, at diskenheden er fjernet.
20896. Finger: WSAStartup:
20897. Uventet '>'.
20898. En af de trustee-strenge, der blev angivet af brugeren, var ikke i overensstemmelse med \-syntaksen og var ikke "*"-strengen.
20899. Udskriftsspooleren kan ikke startes, fordi PrinterBusEnumerator ikke kunne starte. Fejlkode: %1. Dette kan ske, hvis computer blive ustabil eller fordi computeren ikke har nok ressourcer.
20900. Der er opstået en uoprettelig fejl.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions