English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24201. Medlemmer af denne gruppe er Skrivebeskyttede domænecontrollere i virksomheden
24202. En Fjernsupport-invitation blev åbnet.
24203. Kildeobjektet skal være en gruppe eller en bruger.
24204. Status for succesniveauet angiver, at transaktionstilstanden allerede findes i undertræet i registreringsdatabasen, men at en overførselstildeling tidligere er blevet afbrudt. Tildelingen er nu udført.
24205. Ugyldig grænsefladestreng
24206. Den virtuelle processor kan ikke stoppes med det samme på grund af en ventende opfangning.
24207. Klient har hentet proxydata for at få adgang til en angivet ressource: URL=%2, ProxyString=%4
24208. En peer-søgning blev afsluttet
24209. Der kunne ikke skrives til den virtuelle harddisk, da systemet ikke kunne allokere en ny blok på den virtuelle harddisk.
24210. Mængden af data, der skal fjernes, er større end hele trap'en. Trap'en bliver ikke sendt.
24211. Det er ikke muligt at oprette en socket, fejlkode %1!d!.
24212. QoS kunne ikke læse eller validere feltet %2 for QoS-politikken %3 på computerniveau.
24213. Overvåg angivne indstillinger
24214. Den angivne ændring er ugyldig.
24215. Diskenheden er ikke tilsluttet.
24216. Tillidsforholdet mellem denne arbejdsstation og det primære domæne svigtede.
24217. En gyldig destinationsmappe for installationen kunne ikke påvises.
24218. Der må kun være én '-' i en versionsstreng.
24219. Den brugerdefinerede port til %2 er placeret alt for højt i den fysiske hukommelse.
24220. Der opstod en fejl under forsøg på at redigere visningsrækkefølgen.
24221. Den eksekverbare sti, du har angivet, er allerede konfigureret til API-sporing.
24222. En attributværdi, der er erklæret som typen ID, IDREF(S), ENTITY(IES) eller NOTATION, må ikke indeholde koloner.
24223. DateTime-mønsteret 'X' vises mere end én gang med forskellige værdier.
24224. Kategorien X kan ikke læses.
24225. Det angivne tidsformat understøttes ikke.
24226. Det angivne element kan ikke flyttes, for det blev ikke fundet i den angivne samling.
24227. Motoren kunne ikke sende meddelelsen til tjenesten
24228. SuperiorResourceManager: %1
24229. Dokumentet indeholder tekst, som ikke kan opdeles i ord. Dokumentet vil ikke blive indekseret.
24230. Mappetræ for diskenheden %1
24231. Enhedsdriveren til TPM-modulet (Trusted Platform Module) har fundet en uoprettelig fejl i TPM-hardwaren, som forhindrer TPM-tjenester (f.eks. datakryptering) i at kunne anvendes. Kontakt computerproducenten, hvis du ønsker mere hjælp.
24232. Denne partition kan ikke tildeles et navn.
24233. Intern fejl i diskenhedsstyringsdriveren.
24234. NET START CLIPBOOK
24235. Konfigurationen på disken er ikke synkron med konfigurationen i hukommelsen.
24236. Oplysningerne om det serialiserede antal svarer ikke til antallet af elementer.
24237. Modtog pakke med uventet bloknummer. Bloknummer = %1!d!
24238. URI'en '%1', der er angivet af den kaldende setReferenceData, kunne ikke indlæses.
24239. Objektet blev ikke oprettet på den angivne globale katalogserver.
24240. Nøgleordet %1 må ikke bruges i navneområdet %2.
24241. Der opstod en undtagelse i tjenesten under behandlingen af kontrolanmodningen.
24242. Der kan ikke afsendes en content-body med denne verb-type.
24243. Adressen kræver Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
24244. Der er opstået en fejl ved registrering af inaktivitet.
24245. Rettighederne til mediet for denne fil er udløbet eller er ikke længere gyldige. Hvis du fik filen fra en onlinebutik, skal du logge på butikken og prøve igen.
24246. Oversættelse af navn: Inputnavnet tilknyttet til mere end ét outputnavn.
24247. Porten %1 deaktiveres som anmodet af konfigurationsdataene.
24248. Diskenhedens plexantal må ikke være 0.
24249. Typen 'Typenavn' i assemblyen 'Navn på assembly' er ikke markeret til serialisering.
24250. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle konfigurationsanmodningen. XML'en indeholder en ugyldig indstillingstype: %1!d!.
24251. Hændelsessamlerplug-in for Windows Fjernadministration
24252. I/O-handlingen blev afbrudt enten på grund af en trådafslutning eller på grund en programanmodning.
24253. RADIUS-proxy
24254. Tildeling af proces
24255. %2 : Den angivne I/O-startadresse passer ikke sammen med jumperne på netværkskortet.
24256. Opkaldet til klyngeressource-DLL'en fik timeout.
24257. Komponentoperatoren findes ikke.
24258. Konvertering fra %1-diskenhed til %2-diskenhed er ikke tilgængelig.
24259. Windows Memory Diagnostic will use default cache settings.
24260. Behandling af XML-fil
24261. WriteXml returnerede null.
24262. VGA-enhed
24263. Domænet %1 har ikke et etableret tillidsforhold i dette domæne.
24264. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen til computeren, da filnavnet er for langt. Forsøg at omdøbe filen på enheden.
24265. Den angivne eksportfil findes allerede.
24266. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes. Windows kunne ikke hente navnet på en domænecontroller. Det kan skyldes en fejl i navnefortolkningen. Kontroller, at DNS-systemet er konfigureret og fungerer korrekt.
24267. En ugyldig politik blev fundet i den QoS-leverandørspecifikke buffer.
24268. Der blev funder en indledende klammeparentes "{" uden tilhørende afsluttende klammeparentes.
24269. Systemet er gået i dvale.
24270. Systemfilen %1 blev rapporteret som beskadiget, men Windows har afgjort, at filen ikke er beskadiget. Den er muligvis allerede repareret.
24271. Kontoen er låst ude.
24272. BitmapEffect og Effect kan ikke kombineres i en Visual.
24273. Attributtet kan ikke ændres, fordi det ejes af systemet.
24274. Windows kan ikke læse læse indstillingen fra den automatiske svarfil.
24275. URL-adressen er uden for rækkevidde.
24276. Brug tilstanden %1 til at overføre filer.
24277. Den angivne gammarampe er ugyldig.
24278. Remote Access-forbindelsen med korrelations-id'et %1 modtog et uventet/uoverensstemmende svar på dens tilstandserklæring fra serveren. NAP-korrelations-id'et for denne transaktion er %2.
24279. Området [x-y] i omvendt rækkefølge.
24280. Inputmedieformatet er ugyldigt.
24281. Dette er en intern fejl: Initialiseringen af datasink er forkert. Der kræves mindst ét PROGID til protokolhåndteringen.
24282. Den foregående systemlukning kl. %1 d. %2 var uventet.
24283. Tjenesten Infrared Camera (IrTran-P) modtog kun en del af en billedfil, før overførslen blev afbrudt. Computerens kopi af billedet i filen %1 blev slettet.
24284. Egenskabstilknytningen er dubleret i skemaet. Fjern dubletten af egenskabsskemaet.
24285. (GMT+09:30) Darwin
24286. Initialiserer udskrivningsudbyderen
24287. Den anmodede emuleringstype stemmer ikke overens med startbilledstørrelsen.
24288. FORMATETC understøttes ikke
24289. Den mappe, der er angivet for rodhistorikmappen, er en UNC-sti, hvilket ikke er tilladt. Funktionen deaktiveres. Du kan løse problemet ved at angive den til en lokal mappe. Funktionen aktiveres igen, hvis konfigurationen er korrekt. Fejlnummeret vises i datafeltet.
24290. Det andet argument er ugyldigt.
24291. Fjerner udgivelse af produktfunktioner Funktion: [1]
24292. Windows Media Center-extenderinstallationen kan ikke oprette kontoen %1 for enheden '%2'. Fejlkode: %3.
24293. Indstilling til aktivering eller deaktivering af, at Windows 2000-klienter frigiver DHCP-rettigheder ved lukning
24294. Typen skal være en Pointer.
24295. Styring af skrivebordsvindue har standset låsning af systemhukommelse, fordi arbejdssættærsklen er overskredet
24296. Der opstod en fejl i DHCP-klienten: %1.
24297. Det kunne ikke oprettes en gyldig identitet for en indkommende anmodning.
24298. Der er ikke tilstrækkelige oplysninger til at identificere fejlårsagen.
24299. Sletning af sikkerhedskopiversionen af systemtilstanden %1 mislykkedes med fejl: %2
24300. En Sparse-datastrøm blev fundet i filpostsegment %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions