English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13801. Attributten '%1' er ikke tilladt for elementet '%2' ifølge skemaet.
13802. Angiver, at SECURITY_DESCRIPTOR-strukturen ikke er gyldig.
13803. COM+-registreringsdatabasen har fundet en systemfejl.
13804. INTERN fejl - Enheden har ikke arkivattributtet
13805. Forbindelsen kan ikke oprettes, da streamen er skrivebeskyttet, og filteret ændrer dataene.
13806. Remote Access-forbindelsen med korrelations-id'et %1 har NAP-håndhævelse (Network Access Protection) aktiveret. Det tilsvarende NAP-korrelations-id for denne forbindelse er %2.
13807. WS-Management-tjenesten understøtter ikke adresseringstilstanden.
13808. Format: %1 [
13809. Der blev hentet en null-session-nøgle fra SSPI.
13810. SAM kunne ikke opdatere SAM-databasen. Funktionen vil blive forsøgt igen, når du genstarter.
13811. Objektet er ikke tilsluttet en server
13812. Den angivne cirkulære buffer var enten tidligere tom eller fuld, hvilket indikerer, at kalderen skal sende signal til det modsatte slutpunkt.
13813. Kontrollerer filer og mapper...
13814. Tjenesten Event Log blev stoppet.
13815. %1!d! Tilknyttede controllerporte:
13816. Den angivne programkode findes allerede.
13817. Netværket er blevet ændret. Gentag denne handling efter kontrol af netværksændringerne. Netværksændringerne kan skyldes grænseflader, der er nye eller ikke længere gyldige, eller IP-adresser, der nye eller ikke længere gyldige.
13818. Dette program understøttes ikke af denne version af Windows
13819. Windows Media Player kan ikke afspille filen, fordi den ikke findes i den aktuelle afspilningsliste.
13820. (GMT+10:00) Guam, Port Moresby
13821. Handlingen mislykkedes.
13822. Der er ikke sendt nogen billeder til analyse.
13823. Aktiveringen kan ikke fortolkes til den korrekte metode.
13824. WMDRM ITA kunne ikke initialisere dataene for outputbeskyttelsesniveauet.
13825. Win32-redigeringsobjekt cannot kan ikke have et underordnet element.
13826. Kun URI-præfikser med et gyldigt værtsnavn understøttes.
13827. Enheden skal initialiseres igen pga. hardwarefejl.
13828. Handlinger udført i den forkerte rækkefølge.
13829. Diagnosticeringspolitik har frigjort en tidligere foretaget heapallokering
13830. Skemaopdatering blev ikke fuldført: Der er ingen tilgængelige MAPI-id'er.
13831. Gendannelse af diskenheden %1 lykkedes ikke eller er annulleret. Diskenheden er nu beskadiget og skal formateres.'
13832. Windows Media Player kan ikke føje filen til biblioteket, fordi indholdsudbyderen ikke tillader det. Kontakt det firma, som leverede filen, for at få hjælp.
13833. Der er ikke flere alternativer på afspilningslisten, der kan skiftes til.
13834. Den angivne plex er den aktuelle system- eller startplex.
13835. Fjernsupport er blevet afsluttet.
13836. NET START RPCSS
13837. Ressourcestyringen for transaktioner havde for mange udestående transaktioner, der ikke kunne afbrydes. Ressourcestyringen for transaktioner er blevet lukket.
13838. DHCPv6-serveren modtog ikke en besked om ændringer i grænsefladeoversigten. Nogle af grænsefladerne vil ikke være aktiveret i DHCPv6-tjenesten.
13839. Protokollen er ikke installeret på den lokale computer.
13840. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har ændret niveauet for spoolerlogfilen til: %1. Der kræves ingen brugerhandling.
13841. Det ønskede indeks kan ikke føjes til det angivne ASF-indhold lokalt.
13842. BCD-indstillingerne (Boot Configuration Data) har ændret sig, siden BitLocker blev aktiveret.
13843. Shutting down
13844. Certifikatet er allerede tilbagekaldt.
13845. Udskriv efter
13846. Der blev ikke fundet et element til fjernprogrammet 'X'.
13847. Der kunne ikke skrives til filen '\WindowsImageBackup\\MediaId'.
13848. Resultatet er for stort
13849. EFS-NØGLE blev opdateret på %1 fil(er) [eller mappe(r)] i %2 mappe(r).
13850. Rute spores til %1!hs! over et maksimum af %2!u! hop
13851. Navn på filsystem: %1
13852. Certifikatet er af typen X509Certificate2 og indeholder den private nøgle.
13853. Agent-objektet blev oprettet ved hjælp af funktionen CreateAgent. Du skal bruge funktionen CreateAgentWithID.
13854. Der er for mange NETWORKS-poster i filen LANMAN.INI.
13855. DH-gruppe 1
13856. '%1'-undtagelse i læserovervågningen - tråden afsluttes
13857. Indstilling af sikkerhedsattributter
13858. Fejl på getsockopt IPX_MAX_ADAPTER_NUM. Data er fejlkoden. Sap Agent kan ikke fortsætte.
13859. Tolkningsfejl for manifest: En strengkonstant var ventet, men der blev ikke fundet noget anførselstegn.
13860. Hypervisoren kunne ikke fuldføre handlingen, da partitionen går ind i eller er i en ugyldig tilstand.
13861. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_open i XA Resource Manager. Kaldet til xa_open mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
13862. Tredjepartsrodcertifikatet blev slettet automatisk:: Emne: <%1> Sha1-aftryk: <%2>.
13863. Kildefilen blev ikke fundet{{(kabinet)}}: [2]. Kontroller, at filen findes, og du har adgang til den.
13864. Status om transporten kunne ikke hentes.
13865. XML-behandlingsfejl
13866. En eller flere af de filer, der kræves til oprettelse af indholdsindekset, blev ikke fundet. Stop og genstart søgetjenesten. Hvis problemet opstår igen, skal du slette og gendanne indholdsindekset.
13867. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at et token i tokenlageret indeholder en ugyldig hash.
13868. Det er ikke muligt at læse data fra en stream, der er givet for filen '%1!ls!'.
13869. Pinger %1 [%2]
13870. Reserven kan ikke ændres, når bufferen ikke er tom. Et tidligere Convert()-kald efterlod data i reservebufferen.
13871. Attributtypen 0x%1 med navnet %2 i filen 0x%3 mangler.
13872. Referencen med URI'en '%1' kunne ikke behandles korrekt.
13873. Oversættelse af navn: Navnet blev ikke fundet, eller der er ikke tilladelse til at se navnet.
13874. Tjenesten Tid er %1 sekunder foran det lokale systemur. Dette forekommer, når tidskilden og den lokale systemtid er så langt fra hinanden, at der ikke kan foretages justeringer af hastigheden, så det klokkeslæt, som er angivet af tidskilden, kan indhentes.
13875. Der kan ikke oprettes licens til denne mediefil. Installer programmet igen.
13876. Tjenesteprocessen kunne ikke tilsluttes tjenestecontrolleren.
13877. Der opstod en IO-fejl under afsendelsen af oplysninger til TPM.
13878. Medietypen for denne fil kan ikke genkendes.
13879. Windows Media Player kan ikke hente yderligere rettigheder til medierne, før den aktuelle overførsel er fuldført.
13880. The properties of the action '%2' at threshold %3%% specify an illegal combination.
13881. Det blev forsøgt at udføre en instruktion på en adresse, der ikke var justeret, og værtssystemet understøtter ikke instruktioner, der ikke er justerede.
13882. Det er kun tilladt at have én asynkron læser ad gangen.
13883. Aktiveringskontekstgenereringen mislykkedes for "%11". Der er en fejl i manifestet eller politikfilen "%12" i linje %13.
13884. Fejl ved flytning af filen [2]: CRC-fejl.
13885. Den samlede mængde CPU-tid, som processen har brugt uden for operativsystemets kerne.
13886. Gruppepolitik modtog %1 meddelelse fra Service Control Manager.
13887. Der opstod en konsistensfejl under import af filsystemet '%1!ls!'.
13888. Det blev forsøgt at udføre en handling, der var forbudt af CLR-værten.
13889. Indekspostlængden 0x%1 er for stor. Maksimumværdien er 0x%2.
13890. Indholdsindeksserveren kan ikke opdatere en ukendt eller nyligt defineret egenskabsattribut. Nulstil indholdsindekset, og gennemsøg det igen.
13891. Mekanismen til udskubning af mediet kan ikke låses.
13892. TPM-godkendelseskonstruktionen mislykkedes, og den underliggende kommando blev returneret.
13893. Udskriftskøen %1 blev ikke slettet (fjernet) fra Active Directory-katalogtjenesten. Fejl: %2. Spooleren vil regelmæssigt forsøge at fjerne køen, indtil det lykkes. Hvis det fortsat mislykkes, kan der være et problem med Active Directory, et grundlæggende netværksproblem eller et kommunikationsproblem mellem domænecontrolleren og printserveren.
13894. NtpClient kunne ikke indstille en manuel peer, så den kan bruges som tidskilde, på grund af en duplikeringsfejl på '%3'. Den samme tidskilde '%4' er enten angivet som manual peer i NtpServer eller valgt som peer på domænet. NtpClient forsøger igen om %2 minutter og fordobler derefter antallet af gentagelsesforsøg. Fejl: %1
13895. Medlemmer, der kun har læseadgang til DHCP-tjenesten
13896. Tidsprovideren "%1" logførte følgende advarsel: %2
13897. KØR PROCES -- Forsinkelse = %1 millisekunder.
13898. Den maksimale mængde virtuel hukommelse, som processen har allokeret, siden den blev startet.
13899. Programmet eller tjenesten '%3' kunne ikke lukkes.
13900. Forbindelsen blev afbrudt, da systemet blev afbrudt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions