English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4301. Den automatiske certifikatregistrering af %1 for skabelonen %2 skal udføres vha. computerkontekst.
4302. Der er ikke tilstrækkelig skærmkorthukommelse til at udføre handlingen.
4303. Det var ikke muligt at registrere automatisk afspilning for enheden %1. Fejlkode %2.
4304. En klyngeressource fejlede.
4305. Ydelsesdata for omdirigeringstjenesten kan ikke læses. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
4306. Indholdets header mangler en erhvervelses-URL-adresse.
4307. Domænenavne over de NIS+-servere, der er tilgængelige for klienten
4308. Alle lister er enten null eller tomme.
4309. Klientnavnet er ikke gyldigt.
4310. Antallet af længder og lowerBounds skal stemme overens.
4311. Computeren er genstartet efter en fejlkontrol. Der blev ikke gemt et dump.
4312. Forespørgslen angav sortering af en kolonne, der ikke kan sorteres.
4313. MS DTC-logfilen blev ikke fundet. Kontroller, at alle ressourcestyringsfunktioner, der koordineres af MS DTC, ikke har nogen indbyrdes transaktioner, og kør derefter msdtc -resetlog for at oprette logfilen.
4314. START SYSTEMSTATERECOVERY -- Kører en genoprettelse af systemtilstanden
4315. Nøgleparametrene er forkerte.
4316. Kalderens assembly kan ikke bestemmes.
4317. Den anmodede udløser blev ikke fundet.
4318. Indsæt en ny diskette i drev %1
4319. 'Servertillidskonto' - Aktiveret
4320. Filtypen, der gemmes eller hentes, er blevet blokeret.
4321. Indstillingerne kunne ikke nulstilles: Det var ikke muligt at få adgang til konfigurationsafsnittet.
4322. Der opstod en intern fejl under behandling af de tekstændringer, der er udført i metabasen. Det kan skyldes manglende hukommelse. Søg efter yderligere oplysninger om tilsvarende hændelser i hændelseslogfilen.%1%2%3%4%5
4323. Kontoen kan ikke tildeles rettighed til at "logge på som tjeneste" på domænecontrolleren. Domænets sikkerhedsadministrator skal tildele standardkontoen denne rettighed. Alle standardkonti, der er angivet for serveren, skal have denne kontorettighed.
4324. Der kunne ikke skrives til den centraliserede, binære logfil %2. Disken er muligvis fyldt. Hvis dette er en netværkssti, skal du kontrollere at netværksforbindelsen er i orden.
4325. Afbrydelse af konsolsessionen understøttes ikke.
4326. Tjenesten Remote Access Connection Manager kunne ikke startes, fordi programmet ikke kunne finde portoplysningerne fra medie-DLL'erne. %1
4327. Der er registreret en ugyldig optæller.
4328. Intrinsic event provider registration uses illegal query.
4329. MS DTC Transaction Manager kører i en ustabil tilstand og kan ikke fortsætte. Der blev modtaget en meddelelse med en ugyldig værdi. Kontakt Microsoft Produktsupport. %1
4330. Funktionen FSUTIL kræver en lokal NTFS-diskenhed.
4331. COM kunne ikke initialiseres under forsøg på at starte MS DTC.
4332. AVDP (Anchor Volume Descriptor Pointer) kunne ikke læses. Chkdsk blev afbrudt.
4333. Logonanmodningen fra brugeren %1 fra %2 med en tidligere version af operativsystemet mislykkedes.
4334. Tjenesten Windows Process Activation stødte på en fejl under forsøg på at læse konfigurationsdata fra filen '%1', linjenummer '%2'. Fejlmeddelelsen er: '%3'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
4335. Fejl rettes i logfilen.
4336. Der blev ikke angivet en pinkode for chipkortet
4337. Den nye adgangskode svarer ikke til den bekræftede adgangskode.
4338. Det blev forsøgt at få adgang til en tråd, som er ved at afslutte.
4339. Der opstod en timeout, mens der blev ventet på, at den asynkrone tråd til tællersamling skulle afslutte.
4340. Den angivne forekomsttype er ikke gyldig.
4341. Der er intet serverfil-share tilgængeligt.
4342. De midlertidige installationsfiler kunne ikke flyttes.
4343. Linjeenheden er allerede i brug.
4344. Den angivne brugerdefinerede attribut er i et ugyldigt binært format.
4345. Afslutningen af et filsæt blev nået.
4346. Computernavnet findes allerede på netværket. Rediger det, og genstart computeren.
4347. Det angivne handle er ikke et gyldigt vindueshandle.
4348. Du skal angive et filnavn, ikke en relativ eller absolut sti.
4349. Du kan ikke kontrollere en disk, der er vedhæftet via et netværk.
4350. Hændelsesdefinitionen for hændelses-id'et (%1) blev ikke fundet.
4351. Abonnementet kunne ikke slettes.
4352. Det anmodede byte-område rækker længere end slutningen af websiden. Brug byte-områder, der er helt inden for websiden.
4353. Behandlingen af brugerlogonpolitikken for %3 blev gennemført på %1 sekunder.
4354. Systemenheden blev beskadiget.
4355. Har brugeren forsøgt at annullere handlingen? Dette skal ske fra hændelseshandleren DoWork.
4356. Adgangskoden er ugyldig.
4357. Objektet blev ikke fundet.
4358. Nøglestørrelsen er ugyldig.
4359. Diskens partitionslayout kunne ikke opdateres.
4360. Der opstod en fejl under læsning fra en kø, der er placeret på en fjerncomputer.
4361. SSL-certifikatet indeholder et almindeligt navn, der ikke stemmer overens med værtsnavnet.
4362. Enheden er repareret, men den underliggende partition blev ikke markeret som aktiv, fordi en anden partition på disken allerede er markeret som aktiv. Du kan markere enheden som aktiv og derved markere de underliggende partitioner som aktive.
4363. Forbindelsen til en proxy kan ikke afbrydes.
4364. Certifikatet indeholder en kodet længde, der muligvis er inkompatibel med ældre tilmeldingsprogrammer.
4365. Grænsefladen er deaktiveret.
4366. Diskens konfiguration er ikke i overensstemmelse med konfigurationen i hukommelsen.
4367. DFS kunne ikke hente de nødvendige computeroplysninger. Returkoden findes i postens data.
4368. Den protokolkomponent, der forsøger at ophæve registrering, er aktuelt aktiveret på en eller flere grænseflader.
4369. Tvetydigt navn.
4370. CAS-politik i .NET Framework - bruger
4371. Der kan ikke tilføjes en ny node, fordi denne klynge allerede indeholder det maksimale antal noder.
4372. Det maksimale antal interne headere blev overskredet
4373. Transporten (dvs. robot eller vælger) af biblioteket %1 omfatter et medie, og mediet kan ikke placeres i en slot igen. Mediet skal fjernes fra transporten manuelt. Hvis biblioteket har en dør, skal du få adgang via døren og fjerne mediet fra transporten. Hvis biblioteket derimod ikke har en dør, skal du kontakte producenten af biblioteket for at få teknisk support.
4374. , recursion avail.
4375. Resource Record Info.
4376. Den angivne skærmfunktionsoprindelse er ugyldig.
4377. Leverandørspecifikke oplysninger
4378. RADIUS-proxyen modtog et svar fra den ugyldige IP-adresse %1:%2 (IP-adresse:port).
4379. Internet Explorer er indstillet til offline. Indstil Internet Explorer til online, og fortsæt.
4380. Windows NT Workstation
4381. Angiver, om RTS-linjen (Request To Send) skal aktiveres ved kommunikation.
4382. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_commit i XA Resource Managers DLL-fil '%1'. Kaldet mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%2 Linje=%3.
4383. Registreringsdatabasestien (%1), der blev overført af en driver på kerneniveau, er ugyldig. Driverenhedsobjektet findes i de yderligere data.
4384. Egenskaben Date er ikke tilgængelig for modtagere uden KID-nøglegodkendelse.
4385. En tråd sendes med MCA EXCEPTION på grund af MCA.
4386. Funktionen kunne ikke udføres.
4387. Foretager kald til skrivning for en handle
4388. Anmodningen indeholder ingen oplysninger om certifikatskabelonen.
4389. Kontekstpolitikker:
4390. Der er for mange niveauer af symbolske kæder
4391. Den angivne adresse er ugyldig.
4392. Denne handling kan ikke udføres ved den aktuelle afspilningshastighed.
4393. Ugyldigt element: 'X'.
4394. The volume does not reside on a cluster shared disk with an associated cluster resource.
4395. Der kunne ikke oprettes forbindelse til fjerncomputeren. Du skal muligvis ændre netværksindstillingerne for forbindelsen. Klik på Flere oplysninger for at få yderligere hjælp, eller søg i Hjælp og support efter dette fejlnummer.
4396. Anmodningen blev afvist, fordi en udvidelses-dll-fil gik ned eller ikke fungerede korrekt.
4397. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at der blev anvendt ugyldige data.
4398. Værtsnavn på bootserver
4399. Standardtransaktionsressourcestyringen på diskenhed %2 fandt en fejl under starten, og metadataene blev nulstillet. Dataene indeholder fejlkoden.
4400. EQOS: ***Tester***, med to strenge, streng1 er %2, streng2 er %3.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions