English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

6901. Computerens produkttype kunne ikke angives til %1
6902. Ugyldig slot
6903. Denne version af det operativsystem, der er installeret på serveren, understøtter ikke længere domænets aktuelle funktionsniveau. Du skal hæve domænets funktionsniveau, før serveren kan blive domænecontroller i domænet.
6904. Tjenesten kører ikke i øjeblikket.
6905. Indbygget katalogplug-in for Windows Fjernadministration
6906. ZIP-læseren har registreret, at filen er beskadiget.
6907. Handlingen er ikke tilladt, fordi disken indeholder fremmede partitioner.
6908. Længden af adgangskontrollisten overskrider det tilladte maksimum.
6909. Fuldførelse tilføjet
6910. Den angivne streng er for lang.
6911. Destinationen angav DataPduInOrder til NO, hvor initiatoren anmodede om YES. Logon bliver ikke gennemført.
6912. Der opstod en scriptfejl i %2(%3) - %4. Ret scriptet med fejlen.%1
6913. Der kan ikke tildeles flere WinHttp-handles
6914. Dataindsamlersættet %1 kompileres.
6915. Funktionen: "%1" mislykkedes uventet. Error=%2!d!.
6916. NetBT er ikke tilknyttet nogen enheder
6917. Oprettelsen af et øjebliksbillede er annulleret.
6918. Ugyldige typeattributter. En type kan ikke både være abstrakt og endelig.
6919. Brugeren annullerede installationen.
6920. En af de diske, der skal udelades, er ikke fundet.
6921. Forespørgslen har fundet nogle tilsvarende elementer, men kan ikke kompilere hele resultatsættet.
6922. Afspejlingen af masterfiltabellens dataattribut for 0x%1 sektorer er ikke sammenhængende.
6923. Windows Media Player kan ikke slette en fil fra enheden.
6924. Denne fejl returneres, når de tidsværdier, der angives under oprettelsen af invitationer eller legitimationsoplysninger, er forkerte.
6925. Angiver roden for computerens DNS-computernavn til %1
6926. Den tabte kæde havde en krydsreference ved klynge %1. Den tabte del blev beskåret.
6927. ISDN Async V.110
6928. Det angivne øjebliksbillede blev ikke fundet.
6929. Denne computer er en domænecontroller, og tilslutningen til et domæne kan ikke fjernes.
6930. Denne handling er ikke tilladt, når tjenesten Netlogon kører.
6931. Tilføj kontekst.
6932. Certifikatnøglealgoritmen understøttes ikke.
6933. Der er ikke oprettet dataforbindelse.
6934. Det versionsnummer, der blev returneret fra iSNS-serveren (Internet Storage Name Server), er ikke kompatibelt med denne version af iSNS-klienten.
6935. En uventet fejl blev returneret af den markerede Message Queuing API-funktion. Den tilknyttede fejlmeddelelse kunne ikke hentes. Returværdier for Message Queuing API-funktionen er defineret i Platform-SDK-filen MQ.H.%1
6936. Ugyldig indstilling %1!c! - påkrævet parameter mangler
6937. Genstart er nødvendig: Computeren skal genstartes inden for %1 minutter, før installationen af følgende komponenter kan fuldføres: %2.
6938. Det angivne pixelformat er ugyldigt.
6939. Under forsøg på at fjerne printeren fra Active Directory-katalogtjenesten kunne udskriftskøen ikke slette udskriftskøen %1 fra objektbeholderen %2. Fejl: %3
6940. TUN - Foretræk tunneltilstand %1!-10.10s!
6941. Åbner en printerhandle
6942. Hvis {ref = '%1'} findes, er det kun 'minOccurs', 'maxOccurs', 'id' og 'annotation', der er tilladt for et .
6943. Stien til DTC-klyngeressourcens logfil blev oprindeligt konfigureret som: %1. Der forsøges på at ændre dette til: %2. Dette tyder på, at der er foretaget ændringer i stien til DTC-klyngeressourcens afhængige diskressource. Dette understøttes ikke. Fejlkode: %3
6944. Gruppepolitikindstillingerne for computeren blev behandlet. Der blev ikke registreret nogen ændringer siden den seneste vellykkede behandling af gruppepolitikken.
6945. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke oprette en konfigurationsfil for programgruppen '%1'. Fejltypen er '%2'. Du kan løse problemet ved at kontrollere, om filen applicationhost.config er korrekt og sende de seneste ændringer af konfigurationen. Fejlnummeret vises i datafeltet.
6946. Tjenesten Deling af Internetforbindelse kunne ikke starte, idet en anden proces har overtaget styringen af oversættelsesmodulet i kernetilstand.
6947. Det angivne navn til dette objekt overskrider den maksimalt tilladte længde, som normalt er 2047 tegn. Benyt et kortere navn til objektet.
6948. Der mangler modtagere i konfigurationen af outputstreamen.
6949. Egenskabs-accessoren 'X' i objektet 'Objektnavn' udløste følgende undtagelse: 'Y'.
6950. 'Y' er ikke en gyldig værdi for 'X'.
6951. KEYS er slået til.
6952. Sidst angivne adgangskode
6953. Diagnosticeringsinfrastruktur har foretaget en heapallokering
6954. Den ønskede kolonne er gyldig, men kunne ikke hentes. Det kan skyldes, at en fremadgående markør forsøger at gå tilbage i en række.
6955. ACL blev rettet på følgende fil: %2
6956. Der opstod en fejl i Kerberos-undersystemet. Der blev fremsat en anmodning om en tjeneste til brugerprotokol over for en domænecontroller, der ikke understøtter tjeneste for brugere.
6957. Angiv adgangskode for %1!S!:
6958. CoID=%1: Kontoen for brugeren %2\%3, der har oprettet forbindelse på port %4, er udløbet. Forbindelsen er blevet afbrudt.
6959. Advarsel: %1.
6960. Ugyldigt headernavn
6961. Arbejdsfilens kæde kunne ikke fjernes.
6962. Fejl ved kompilering af skema: Datatypen (%1) er ukendt. Find de gyldige datatyper i skemaet.%2%3%4%5
6963. Brugeren har ikke lov til at logge på på dette tidspunkt.
6964. Netværksforbindelsen har åbne filer eller ventende anmodninger.
6965. Det angivne diskenhedsnavn overskrider det maksimale antal tegn i destinationsfilsystemet.
6966. Størrelsen på den virtuelle harddisk er ugyldig.
6967. Oplysningerne om MSDTC-ressourcen blev ikke konfigureret korrekt i den delte klyngeregistreringsdatabase. Fejldetaljer: %1
6968. Udskriftsværten lukkes på grund af en fejl ved signalering af COM-proxyen (Component Object) i spooleren. Fejl %1. Dette kan ske, hvis systemet er ustabilt, eller hvis der ikke er tilstrækkelige systemressourcer.
6969. (GMT+05:00) Ekaterinburg
6970. Netværkskortet %2: Kortets link er tilgængeligt: 100 Mbps fuld dupleks
6971. Der findes ingen handle med det givne navn.
6972. Ugyldigt LDML-dokumentformat.
6973. Propagated method
6974. Ukendt revisionsniveau.
6975. Kryptografi-provideren er ikke kendt.
6976. Kommandoen blev ikke forberedt.
6977. Fejl ved kompilering af skema: Der er defineret for mange klasser eller egenskaber.%1%2%3%4%5
6978. %1 KB ledig diskplads ville blive tilføjet.
6979. Forkert version af provider.
6980. Tilbageholdelse af udførelse eller afbrydelse understøttes ikke
6981. Der blev returneret en fejl ved hentning af status for pakken. Fejlkode: %1
6982. Handlingen er ikke tilladt på objekter af typen Typenavn. Brug kun objekter af typen Typenavn.
6983. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (Commonwealth Games)
6984. Reparerer filattributterne til filposten 0x%1.
6985. Politiknavnet kan ikke analyseres
6986. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i RtlStringCbPrintf
6987. Destinationsfilen til Windows Feedback Platform (en DLL-fil, der indeholder listen over de problemer på denne computer, som kræver indsamling af yderligere data til diagnosticering) kunne ikke tolkes. Fejlkoden er %1.
6988. Der er opstået en fejl, som kan forhindre ændring af videokontrasten på mediet.
6989. Kunne ikke indlæse alle sporingsindstillingerne fra registeringsdatabasen.
6990. Referenceantallene på enten %1 eller en objektcontroller i forbindelse med den er forkerte. Det er ikke muligt at fjerne dette objekt.
6991. Assert, Deny og PermitOnly understøttes ikke i metoder med kaldeformatet Vararg.
6992. Indholdsindekstjenesten blev stoppet.
6993. Der skal ikke omdirigeres nogen mapper.
6994. RAC- eller SPC-licensen er ugyldig. %1
6995. MS DTC-tjenesten kunne ikke åbnes.
6996. Fil- og udskriftstjenester til NetWare er ikke installeret.
6997. DNS-navnet er helt numerisk.
6998. RESTORE CATALOG -- Kører en genoprettelse af kataloget til sikkerhedskopiering
6999. Startsektoren kan ikke læses.
7000. Sikkerhedskopieringen er planlagt til at sikkerhedskopiere '%1' hver dag kl. '%2'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions