English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

6101. Initialisering af MSMQ-udløsere blev ikke fuldført i den konfigurerede timeout.
6102. Den eksisterende cachepost blev fjernet baseret på anmodningsmetode = Metodenavn.
6103. Din genoprettelseskode kan ikke gemmes på en krypteret diskenhed. Gem genoprettelseskoden et andet sted.
6104. Et sikkerhedskrav blev ikke opfyldt under godkendelsen. Påkrævet: X, aftalt: Y.
6105. OSS ASN.1-fejl: Der er ikke nok hukommelse.
6106. Ikke anvendt! Du har spejlet din startdiskenhed på en GPT-disk til en MBR-disk. Du kan ikke genstarte computeren fra den sekundære plex.
6107. Disken går muligvis snart ned. Hvis der er andre tilgængelige harddiske, skal du installere Windows et andet sted.
6108. Det angivne datagram er for stort - heltalsoverløb.
6109. INTERAKTIVT FJERNLOGON
6110. Denne handling kan ikke udføres på klyngeressourcen, fordi det er quorum-ressourcen. Du kan muligvis ikke bringe ressourcen offline eller ændre dens liste over mulige ejere.
6111. Egenskaben 'File' kan ikke bruges sammen med egenskaben ConfigSource.
6112. Statuslamperne på tastaturet kunne ikke indstilles.
6113. Den angivne kø findes ikke.
6114. Der er anmodet om en programrude, som er i gang med en handling. Derfor kan den ikke frigøres.
6115. Attributtet med typen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2 må ikke være indekserede.
6116. COM+-hændelsessystemet kunne ikke fjerne %2 objekt %3. HRESULT var %1.
6117. "SendSom"-konfigurationsværdien er ugyldig.
6118. Start af RSM-tjenesten er forsinket med %1 sekunder for at forbedre starttidspunktsydeevnen. Rediger registreringsdatabaseværdien "DelayStart" i registreringsnøglen "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NTMS" for at ændre startforsinkelsen. Denne registreringsdatabaseværdi angiver det antal millisekunder, der skal gå, inden tjenesten startes.
6119. Store buffere
6120. Opgaven er klar til at køre på næste planlagte tidspunkt.
6121. Den angivne sikkerhedskopieringsplacering indeholder ikke noget medie.
6122. Run the basic test suite
6123. Det navn, der blev anmodet om, er gyldigt, men der blev ikke fundet nogen data af den type, der blev anmodet om.
6124. Ugyldig konfiguration af Remoting Services: Egenskaben ApplicationName mangler.
6125. Windows Media Player opdagede en fejl under oprettelse af forbindelse til serveren. Sikkerhedsoplysningerne fra serveren blev ikke valideret.
6126. Filen kan ikke åbnes, fordi den er ved at blive slettet.
6127. Indstillingen Enable32bitAppOnWin64 ignoreres, fordi IIS kører i IIS5-kompatibilitetstilstand.
6128. Behandler delvist svar (206) fra cachen. Content-Range:X.
6129. Det maksimale antal registreringer for den angivne transaktion er nået.
6130. Tjenestekonto til nøgledistributionscenter
6131. Hvis du vil bruge Windows Media Player, skal du logge af Windows, logge på igen og derefter starte Windows Media Player.
6132. Ikke længere i brug, men ønsker ikke at skifte meddelelses-id
6133. Genopbygning af disk %1 ( %2 ) på Indholdsserver %3 er udført.
6134. Der kræves en Location-attribut, men der blev ikke fundet en på egenskaben (%1). Egenskaben ignoreres på grund af den manglende Location-attribut. Ugyldig XML:%2%3%4%5
6135. Den givne nøgle var ikke til stede i ordbogen.
6136. Provider %1!d! er nu den valgte provider.
6137. Den angivne rute blev ikke fundet.
6138. Skift systemtid
6139. Da der ikke er konfigureret et certifikat til klienter, som ringer ind med EAP-TLS, sendes der et standardcertifikat til brugeren %1. Åbn brugerens Remote Access-politik, og konfigurer den udvidelige godkendelsesprotokol (EAP).
6140. Der kan ikke opnås adgang til tjenesten Windows Installer. Kontroller, at Windows Installer er installeret, at Windows ikke kører i fejlsikret tilstand, og prøv derefter igen.
6141. Der oprettes en ny metadatabitoversigt.
6142. Omdirigeringen kunne ikke registrere adressen for transportprotokollen %3 af følgende årsag: %4. Transportprotokollen er blevet taget offline.
6143. Grænsefladen kunne ikke eksporteres til den angivne adresse.
6144. Uventet fejl. Fejlkode: %1
6145. Den angivne størrelse for logfilen er for lille.
6146. (GMT-08:00) Pacific Time (USA og Canada)
6147. Serverobjektet til MS DTC-brugergrænsefladen understøtter ikke den anmodede grænseflade.
6148. Der er mere end ét id-begrænsningselement med navnet '%1'.
6149. Der var ingen tilgængelig hukommelse til at kunne allokere lagerplads til hændelseskategoristrengen. Trap'en bliver ikke sendt.
6150. Udeladelse af filplacering
6151. Der kan ikke angives både Get og Set i et felt.
6152. En ApplicationTrust skal have en programidentitet, før den kan gøres permanent.
6153. Denne hændelse forekommer ved ServiceMain for tjenesten
6154. "Ikke tilbagekoblingstilstand"
6155. Direkte kryptering og dekryptering ved hjælp af RSA er ikke tilgængelig på denne platform.
6156. Tjenesten Softwarelicensering har rapporteret, at den anmodede handling ikke er tilladt.
6157. Planlagt sikkerhedskopiering er aktiveret
6158. TCP/IP-standardprinterporten %1 kunne ikke initialiseres.
6159. Failed reading registry value.
6160. Faxtjenesten kunne ikke læse konfigurationen af udgående routing. Det skyldes sandsynligvis, at registreringsdatabasen er beskadiget, eller at der ikke er tilstrækkelige systemressourcer. Geninstaller faxkomponenten. Win32-fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
6161. Der er opstået timeout for handlingen
6162. Der blev forsøgt at bruge en filhandle til en åben diskpartition til at udføre en diskhandling, som ikke var rå I/O.
6163. Det var ikke muligt at finde en domænecontroller for dette domæne.
6164. Der opstod en fejl under enten indlæsning eller kørsel af
6165. Den anmodede handling er ugyldig.
6166. Der er ringet tilbage til brugeren %1 på port %2 på nummeret %3.
6167. Pakken har ingen gyldige logkopier.
6168. Den varslede hændelse-sink vil ikke påvirke lagringshandlingen.
6169. Start WinRM-tjenesten.
6170. Filterstyring blev tilknyttet filsystemet '%3'.
6171. retry = %1!lu! (%2)
6172. Fjerner ODBC-komponenter
6173. DIR Viser en liste over filer og undermapper i en mappe.
6174. Tilladelsen til ydelsestæller er ubegrænset.
6175. Handlingen er ikke tilladt på en disk, som er ved at blive renset.
6176. En reeltalshandling på RPC-serveren var skyld i, at der blev divideret med nul.
6177. Angiv advarselsniveau (0-4)
6178. Diskenheden til MS DTC-logfilen blev ikke fundet. Vælg en ny placering til MS DTC-logfilen.
6179. Der er fundet en ugyldig systemstream. Oplysningerne i systemstreamen er gået tabt.
6180. Der er ikke parset tilstrækkelig data til at udføre den angivne handling.
6181. Dataindsamlersæt findes allerede.
6182. EFI-systempartition
6183. Serveren kan i øjeblikket ikke behandle anmodningen pga. midlertidig overbelastning eller vedligeholdelse.
6184. Liste over SMTP-servere, der er tilgængelige for klienten
6185. Bruger-sid blev ændret fra %1 til %2, men det administrerede program og brugerdatanøglerne kan ikke opdateres. Fejl = '%3'.
6186. Kommandoen gælder ikke for den aktuelle medieheaderbruger af en serverkomponent.
6187. Indsamlingsprogrammet er begyndt at hente egenskaber ved hjælp af filteret fra protokolbehandling.
6188. Ugyldig syntaks i en betingelse eller en CDATA-sektion.
6189. En beskyttet partition kan ikke slettes uden at gennemtvinge et beskyttet parametersæt.
6190. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. 1234567890
6191. Der opstod en uventet fejl ved modtagelse.
6192. Ifilter for det sammenkædede objekt kan ikke bindes.
6193. Browseren har fremtvunget et valg på netværket %1, fordi en masterbrowser var stoppet.
6194. OPENFILES Viser filer, åbnet af fjernbrugere, for et filshare.
6195. Logtjenesten registrerede en metadatafil, der ikke kunne oprettes af logfilsystemet.
6196. Indstillingen er ikke registreret.
6197. Identificerer systemtilstandsfiler til sikkerhedskopiering (det kan tage nogle minutter)...
6198. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) begynder at gendanne udskriftskøer. Der kræves ingen brugerhandling.
6199. ACCESS-buscontroller
6200. Forældet. En anden MQIS-server installeres. Skrivehandlinger til databasen er ikke tilladt på dette tidspunkt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions