English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11301. Det ønskede afsnit blev ikke fundet i INF-filen.
11302. Der opstod en fejl i MSDTC under forsøget på at behandle en meddelelse fra en forbindelse til system '%1'. Den indgående meddelelse burde stamme fra en anden MSDTC, men er ikke godkendt som en sådan. Hovednavnet er '%2'.
11303. Det lykkedes ikke at hente den aktive konsolsession.
11304. Tilføj og konfigurer en medlemskabsprovider.
11305. Programmet til hentning af filer i Windows Media Player kunne ikke startes. Dette kan skyldes, at systemet mangler ressourcer.
11306. Den virtuelle rod %1 blev føjet til indekset. Tilsluttet %2.
11307. SID'et kan ikke hentes fra trådtoken'en.
11308. Størrelsen af filvisningen kan ikke beregnes.
11309. Det modtagne certifikat fra fjernserveren er udstedt af et nøglecenter, der ikke er tillid til. Derfor kan ingen af dataene i certifikatet kontrolleres. Anmodningen om SSL-forbindelse mislykkedes. De vedhæftede data indeholder servercertifikatet.
11310. RECOVER drev:
11311. Brugeren %1 kunne ikke logge på, da der ikke var adgang til hjemmemappen %2.
11312. Prøver at læse ulæselig meddelelse
11313. Det ønskede antal byte overskrider maksimumgrænsen.
11314. Læsning af skærm
11315. Dataprovideren kan ikke rulle baglæns gennem et resultatsæt.
11316. Den angivne værdi skal være større end 0.
11317. Fejlfinding %1.
11318. Der blev fundet en fejl i Media Label Library "%1". Registreringsværdierne blev ikke installeret korrekt.
11319. I/O-fejl.
11320. t_look returnerede %1!d!
11321. Systemet kan ikke afslutte programmet, fordi det venter på svar fra dig.
11322. Den ledende forbindelse i sessionen kan ikke fjernes.
11323. Makroen blev ikke fundet i afsnittet med filen device.INF.
11324. Driveren kan ikke åbne/oprette enhedsforekomstnøglen %2.
11325. Fejl i udformning.
11326. Du skal angive navnet på miljøvariablen.
11327. Et nyt forsøg lykkedes på %1.
11328. %1 blev slettet.
11329. Der er allerede foretaget ændringer i NV-området.
11330. Der er tilknyttet output-begrænsninger til den licens, du bruger. Denne licens kan ikke bruges, før der forespørges om disse begrænsninger .
11331. Installerer printerdriver
11332. IPV6-adresseliste over SIP-servere
11333. INETMIB1.DLL kunne ikke indlæses. Kontroller, at miljøvariablen PATH indeholder DLL-filen. WIN32-fejlnummeret returneres i dataene.
11334. Træsletninger, der begynder ved et objekt, der har et overordnet NC-element som underordnet, er ikke tilladt.
11335. Objektet eller egenskaben findes allerede.
11336. Intel 82845
11337. En komponent eller indstilling, der er angivet i svarfilen, findes ikke.
11338. Tjenesten MSMQ kunne ikke hente egenskabene for msmq-objektet (også kaldet MSMQ-konfigurationsobjektet) fra Active Directory-domænetjenester. Dette skyldes muligvis en forsinkelse i Active Directory-domænetjenester-replikeringen. Vent nogle minutter, og genstart derefter tjenesten MSMQ. Fejl %1: %2
11339. Diskenheden er ikke krypteret.
11340. Klienten mangler en nødvendig rettighed.
11341. Den angivne værdi indeholder ikke et klasseattribut.
11342. Der findes ikke nogen sikkerhedskopi på '%1', da sikkerhedskopidataene er beskadiget. Du skal køre sikkerhedskopieringen igen, inden du kan gendanne.
11343. NetBIOS returnerede en fejl: ovenstående er dump af NCB og SMB.
11344. Elementet '%1' bliver brugt, men er ikke erklæret i DTD/Skema.
11345. RMW-fejl
11346. Der er ikke tillid til nøglecentercertifikatet for %3. Certifikatregistrering af %1 for et %2-certifikat mislykkedes.
11347. Klyngenetværksgrænsefladen blev ikke fundet.
11348. Klyngestørrelsen er for stor.
11349. Der kræves ejerskab i eksklusivtilstand for at kunne oprette ikke-administreret primær allokering.
11350. GetProcAddress på en Message Queuing-API mislykkedes. Message Queuing er muligvis ikke installeret korrekt.%1
11351. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 26' - Deaktiveret
11352. DHCP-klasser til netværkskortet "%1":
11353. Dette er en intern fejl. Denne aktivitet tillades ikke længere, fordi ressourcen er blevet lukket.
11354. Annulleringen af den eksplicitte transaktion blev gennemtvunget.
11355. Unsupported class update.
11356. Biblioteksprogrammer må ikke være NT-tjenester.
11357. Overvågningslogfilen kan ikke tilføjes.
11358. Den angivne fil er IKKE sparse
11359. Faxtjenesten kunne ikke udføre en bestemt routingmetode. Tjenesten forsøger at videresende faxen igen i henhold til konfigurationen af nye forsøg. Hvis tjenesten stadig ikke kan sende faxen, skal du kontrollere konfigurationen af routingmetoden. Job-id: %1. Modtaget på enhed: '%2' Sendt fra: '%3' Navn på modtaget fil: '%4'. Navn på routingudvidelse: '%5' Navn på routingmetode: '%6'
11360. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke registrere protokollen %1. Lyttefunktionsadapteren for protokollen %1 har muligvis ikke modtaget oplysninger om alle programgrupper og programmer til denne protokol. Genstart lyttefunktionsadapteren for at løse problemet. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
11361. En objektstikomponent var ikke et mappeobjekt.
11362. Alle pipe-forekomster er optagede.
11363. Handlingerne for sletning og tilbageholdelse af skrivninger på diskenheden %2 fik timeout, mens oprydning af filsystemet blev afventet.
11364. Nogle af ressourcens tilstande blev allokeret, mens andre blev afbrudt, sandsynligvis på grund af heuristiske beslutninger.
11365. &Vælg en assembly på listen over assemblies, som dette program bruger
11366. Der er for øjeblikket ingen tilgængelige underordnede afspilningslister til dette medieemne.
11367. Profilen kan ikke kopieres, fordi den indeholder krypterede filer eller mapper. Nøglerne til at dekryptere filerne eller mapperne er også placeret i profilen og er ikke tilgængelige i øjeblikket. Dekrypter filerne, og prøv igen.
11368. Winlogon-beskedabonnementet <%1> er længe om at håndtere beskedhændelsen (%2).
11369. Tidspunktet, hvor systemet logførte denne post i hændelsesloggen.
11370. Syntaksen i egenskaben for CiFlags er ikke korrekt. Der forventes enten 'Shallow' eller 'Deep'.
11371. Nogle data er blevet nulstillet. %1 [%2].
11372. Søger efter godkendte produkter, der berettiger til opgradering
11373. Videresendte hændelser
11374. Elementnummeret X for egenskaben Y må ikke være længere end Z tegn.
11375. Multicast-område '%1' er ikke konvekst, da grænserouteren %2 tilsyneladende ligger uden for området.
11376. Skrivehandlingen mislykkedes, se den indre undtagelse.
11377. Listen over enheder er ugyldig.
11378. 'X' assemblyen blev ikke fundet.
11379. Denne kommandodialekt understøttes ikke af provideren.
11380. Den angivne værdi findes allerede.
11381. Transaktionsstyring har returneret en fejl for fyldt logfil.
11382. Der er ikke valgt noget sprog for lyden til grafen.
11383. Ugyldig adressetilstand.
11384. Kørselsmetode
11385. Printerens tilstand er ugyldig
11386. Typen 'Typenavn' har en ComRegisterFunction, der ikke bliver kaldt, da typen ikke bliver registreret.
11387. Den eksterne server understøtter ikke den ønskede godkendelsesmetode.
11388. Den angivne brugerkontekst er ugyldig.
11389. Tolkningsfejl for manifest: En kommentar blev ikke lukket.
11390. %1-egenskaben kunne ikke hentes.
11391. Boot Manager blev beskadiget.
11392. Der er ikke adgang til adressen. Kontroller, at der er adgang til adressen fra Internet Explorer.
11393. Der opstod en fejl under start af QWAVE-tjeneste
11394. Konfigurationsfilen er ikke korrekt udformet XML
11395. Metoder i IRemoteDispatch kan ikke kaldes.
11396. Der er ikke flere data at returnere til klienten. Denne fejl kan kun opstå i et miljø i blandet tilstand.
11397. (M:%1!d! D:%2!d! DoW:%3!d!)
11398. Tjenestetabellen er fuld.
11399. name =
11400. Der blev fundet %1 tabte allokeringsenheder i %2 kæder.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions