English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24301. Fejl rettes i startfilen.
24302. Gendannelse af %1 lykkedes ikke, da gendannelsesenheden er for lille.
24303. Tegnforskydning er ikke gyldig i TextRange.
24304. Den mappe, der er angivet for konfigurationsfilerne til den midlertidige programgruppe mangler eller er ikke tilgængelige for tjenesten Windows Process Activation. Angiv en eksisterende mappe, og/eller kontroller, at den har de korrekte adgangsflag. Fejlnummeret vises i datafeltet.
24305. Der kan ikke oprettes flere tråde i systemet.
24306. Det givne portnavn starter ikke med COM/com eller kan ikke fortolkes som en gyldig seriel port.
24307. Forekomsten %1 har en ugyldig sikker bindingsbeskrivelse %2 (værtsnavnet er ignoreret).
24308. Et kommandoobjekt, hvis kommandotræ indeholder et eller flere rækkesæt, kan ikke klones.
24309. Pennen eller musen skal være i nedetilstand, når nulstilling kaldes.
24310. RSM kan ikke styre biblioteket %1. Databasen er beskadiget.
24311. Forsøg blev gjort på at kalde Colnitialize anden gang med en enkelt tråd
24312. WS-Management-tjenesten understøtter ikke formatuoverensstemmelser.
24313. Windows Media Player kan ikke føje filen til biblioteket. Filen er muligvis ikke gyldig.
24314. INTERN fejl - Diskgruppen indeholder ingen gyldige konfigurationskopier
24315. Instruktion om hentning
24316. INTERN fejl - Anmodningen krydser en diskgruppes grænse
24317. Den eksisterende registreringsdatabaseværdi blev ændret
24318. Handlingen kunne ikke fuldføres på grund af defekte klynger på disken.
24319. Metoden til objektsynkronisering blev kaldt fra en ikke-synkroniseret kodeblok.
24320. Slutningen af teksten blev nået i tekstkilden.
24321. Den angivne kapacitet må ikke være mindre end den aktuelle kapacitet.
24322. Batchfilen kan ikke findes.
24323. Den angivne post blev ikke fundet i logfilen.
24324. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) sikkerhedskopierer printerobjekter på serveren: %1. Der kræves ingen brugerhandling.
24325. Den gruppepolitikindstilling, der kræver FIPS-overensstemmelse, forhindrede, at BitLocker blev deaktiveret. Kontakt domæneadministratoren for at få yderligere oplysninger.
24326. Databasen til oplæring af Emneassistent kunne ikke kompileres.%1
24327. Der kan ikke udføres genoprettelse af en disk med en sektorstørrelse, der er forskellig fra sektorstørrelsen på den diskenhed, der er oprettet en sikkerhedskopi af.
24328. Der kan ikke være et 'include'-element på dette sted.
24329. Konfigurationen af WSMan-gruppepolitikken er beskadiget.
24330. Forsøget på at få adgang til metoden mislykkedes.
24331. Et af installationsprogrammerne til denne enhed kan ikke udføre installationen på det aktuelle tidspunkt.
24332. Egenskaben SelectedDate kan ikke angives, når markeringstilstanden er None.
24333. Der opstod en udvidet fejl.
24334. Anmodningsområde (ikke i cache endnu) = Område:X.
24335. Konfigurationsfilen kan ikke læses
24336. Filen kunne ikke findes.
24337. Opgaven er blevet konfigureret med en ikke-understøttet kombination af kontoindstillinger og kørselsindstillinger.
24338. Diskoprydning for %1 (%2!c!:)
24339. Den eller de angivne diske kan ikke fjernes, da det er den eneste tilbageværende voter.
24340. Fejl ved åbning af handle til hændelseslog
24341. Ugyldigt agent-id.
24342. DH-gruppe 2
24343. Der opstod en fejl ved placering til slutning af logfilen -- den ældste logpost kan ikke hentes. Den angivne reference (handle) er %1. Følgende kode blev returneret fra GetOldestEventLogRecord: %2.
24344. Størrelsen på jobbet er %1 byte.
24345. Fejl under allokering af bufferen til WAN-trådhåndtering. Sap Agent kan ikke fortsætte.
24346. Tolkningsfejl for manifest: Der blev brugt en forkert syntaks i kommentaren.
24347. PCMCIA-controlleren har fundet en fejl under start af den indsatte enhed.
24348. Anmodningen om at oprette forbindelse til denne Terminal Server er blevet nægtet. Dit Terminal Server-klientlicensnummer er ikke blevet angivet for denne kopi af Terminal Server-klienten. Kontakt systemadministratoren.
24349. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 kunne ikke oprette en ny sideinddelt heap. Der er muligvis for lidt virtuel hukommelse på systemet.
24350. Registreringsdatabasen til Winlogon-beskedabonnementet kan ikke indlæses. Årsag: <%1>.
24351. Ressourcen blev heuristisk afbrudt i stedet for at allokere handlingen.
24352. ICMP-fejl
24353. Der blev fundet en dobbeltkolonne under egenskaber for Kolonner. Dette skyldes muligvis et kolonnealias.
24354. Foreningen er ikke implementeret.
24355. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensen er ugyldig.
24356. Tolkningsfejl for manifest: Forventer blanktegn eller '?'.
24357. Adgangstilladelsen for skabelonfilen til SSL er ikke den samme som for den viste fil.
24358. En genstart blev påkrævet for at fuldføre ændringen af opdatering %1 fra pakke %2(%3) til %4(%5) tilstand
24359. Der mangler en eller flere AVDP'er (Anchor Volume Descriptor Pointers).
24360. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensfilen ikke er installeret.
24361. Et uventet metodekald blev modtaget. Det er blevet ignoreret. Metodenavn: %1
24362. Fejl ved rettelse af filen [2]: CRC-fejl.
24363. Der er ikke angivet en scriptstream i den aktive kilde.
24364. Gruppepolitik fandt domænecontrolleren på %1 millisekunder.
24365. Den gamle adgangskode er ikke korrekt.
24366. Allokering af metadata: Opdatering af metadata kunne ikke tømmes.
24367. Den modtagne fax %1 er blevet sendt til den ønskede e-mail-adresse.
24368. Udskriftsjobbet findes ikke.
24369. Fil- og mappekontrollen fuldført.
24370. NtpClient kunne ikke indstille en manuel peer, så den kan bruges som tidskilde, på grund af en uventet fejl. NtpClient forsøger igen om %2 minutter og fordobler derefter antallet af gentagelsesforsøg. Fejl: %1
24371. En startprogramhash stemte ikke overens med den forventede værdi under genstart.
24372. Objekt-id'er skal være større end nul.
24373. JPEG CCIR601 understøttes ikke.
24374. Formatet af de angivne sikkerhedslegitimationsoplysninger er ugyldigt.
24375. Plextypen er ugyldig.
24376. Forbindelsen blev afbrudt, da Remote Access Connection Manager stoppede.
24377. Serveren returnerede et ugyldigt svar på godkendelseshandshake.
24378. MaxLength-værdien er ugyldig.
24379. Oversættelse af navnetabel er ikke tilgængelig for konvertering til %1.
24380. Den meddelelse om adgangsanmodning, der blev modtaget fra RADIUS-klienten %1, indeholdt et ugyldigt meddelelsesgodkendelsesattribut.
24381. Systemtilstanden kan ikke gendannes fra et flytbart medium eller en dvd.
24382. Serveren %1 loggede dig på som %2.
24383. Meddelelsesformatet er ugyldigt.
24384. Klienten skal invitere routere ved hjælp af RFC 1256.
24385. PCI-hukommelsescontroller
24386. Driveradministration fjernede tjenesten %1 til enheds-id %3 med følgende status: %6.
24387. Der opstod en fejl (HR=0x%1) i MSDTC under forsøget på at oprette en sikker forbindelse til system %2.
24388. Valgtilstanden 'X' understøttes ikke af denne klasse.
24389. Indstillingerne kunne ikke gemmes: Det var ikke muligt at få adgang til konfigurationsafsnittet.
24390. SELECT * er kun tilladt i visninger
24391. Ugyldig URL-adresse.
24392. Lagerplaceringen er ikke gyldig. Du kan ikke bruge et drev, der er valgt til sikkerhedskopier, som lagerplacering.
24393. Der er opstået et problem med systemets konfiguration.
24394. Dataprovideren kan ikke hente baglæns gennem et resultatsæt.
24395. Klienten kunne ikke godkende svaret på grund af en ugyldig signatur.
24396. Stien, som er valgt til denne systemenhed, er ikke tilgængelig. Du skal enten slette indholdet af stien manuelt eller vælge en anden placering til systemenheden.
24397. Der er ikke flere samplinger i det aktuelle område.
24398. Forkert filnummer
24399. Tjenesten Offlinefiler afsluttes.
24400. Interaktiv tilstand %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions