English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7401. Windows kan ikke gemme Bluetooth-godkendelseskoder (linknøgler) på den lokale adapter. Bluetooth-tastaturer vil muligvis ikke fungere i system-BIOS'en under start af computeren.
7402. Der opstod fejl under forsøget på at opnå adgang til et eller flere objekter. ErrorInfo-samlingen har muligvis flere oplysninger.
7403. Fjern den markerede provider.
7404. DHCPV6-invitation
7405. Fejlbehandlingen udførte ikke et tilstandsskift.
7406. defaultProvider kan ikke overskrives
7407. Der blev ikke oprettet forbindelse til BFE. Fejl = %1!lu!
7408. Dette er den sidste værdi i det aktuelle afsnit.
7409. Windows installerer de krævede sikkerhedsopdateringer.
7410. Tjenesten Remote Access Connection Manager kunne ikke startes, fordi RAS RPC-modulet ikke blev initialiseret. %1
7411. datovælger
7412. DS-adgang
7413. HTTP-proxylisten må højst være på 32000 tegn. Prøv igen med en kortere proxyliste.
7414. Der blev fundet et optaget-signal på et eksternt sted ved tilbagekald.
7415. Oplysninger om LSA-politik kunne ikke læses fra den lokale computer
7416. Certifikat ECDSA P256
7417. %2 kunne ikke finde netværkskortet %3.
7418. Diskens layout indeholder ikke-grundlæggende partitioner, der kommer efter grundlæggende partitioner. Det er et ugyldigt disklayout.
7419. Der blev importeret et kort til kortsamlingen.
7420. Indekset kan ikke kopieres, og overførslen kan ikke startes.%1
7421. Skærmdriveren er genoprettet efter fejl
7422. Der kunne ikke opnås adgang til NetBT-driveren -- NetBT er muligvis ikke indlæst
7423. Det blev forsøgt at få adgang til et felt, der ikke findes.
7424. Tolkningsfejl for manifest: Et navn indeholder et ugyldigt tegn.
7425. En ikke-statisk metode skal have en destination.
7426. Der er opstået en fejl i opvågningstimeren.
7427. Gensamlingsstørrelse for maksimumdatagram
7428. RetrievalMethod kunne ikke levere en nøgle eller et certifikat, der kunne genkendes.
7429. Diskenheden %2 indeholder defekte klynger. Disse klynger ignoreres under konverteringen.
7430. Timeout understøttes ikke på denne stream.
7431. Attributlisten i filen 0x%1 mangler.
7432. URL-adressen "%1" er ikke gyldig.
7433. Køen er ikke åben eller findes muligvis ikke.
7434. Modulnavnet '%1' stien '%2' indeholder en ugyldig forudsætning '%3'.
7435. Der er ikke tilstrækkelig tilgængelig hukommelse til at overholde de forventede krav for en handling på nuværende tidspunkt sandsynligvis pga. virtuel adresseområdefragmentering. Prøv igen senere.
7436. Der gives ingen adgang til den mappe, hvor nøglerne er gemt.
7437. Denne fil er beskadiget. Den indeholder en ugyldig medietype.
7438. Denne computer er allerede tilsluttet et domæne.
7439. Ændring af et konstrueret attribut er ikke tilladt.
7440. Stripe-størrelsen skal kunne ganges med 2 og være mellem 512 byte og 1 MB for spredte diskenheder eller diskenheder af typen raid5. Stripe-størrelsen skal være 0 for andre diskenhedstyper.
7441. Ugyldig URI: Autoriteten eller værten kunne ikke parses.
7442. Der kan ikke oprettes forbindelse til serveren.
7443. Forkert Rotation-parameter. Der understøttes kun Rotate0, Rotate90, Rotate180 og Rotate270.
7444. Signer hash.
7445. Cache-Age = X, Cache-MaxAge = Y.
7446. Manifestet %1 stemmer ikke overens med kildekataloget, eller kataloget mangler.
7447. Der er for mange strenglister
7448. Der opstod en kritisk fejl %2. Indekset blev lukket. Systemet mangler sandsynligvis ressourcer. Frigør ressourcer, og genstart tjenesten.%1
7449. This command was initiated by the File Server Resource Manager File Screen service. It belongs to the action '%1' of the file screen on path '%2'.
7450. General adgang nægtet-fejl
7451. Komponenten kan ikke gendannes, fordi den findes på en fjerncomputer.
7452. System har udført et kald til den brugerdefinerede komponent CRM-kompensator, der returnerede en fejl. Dette betyder, at der er et problem med komponenten CRM-kompensator. Oplys udvikleren af komponenten CRM-kompensator om fejlen. %1
7453. Fortolket af Broadcast = %1
7454. Den angivne hovedtilstandspolitik blev ikke fundet
7455. Den grundlæggende programgruppe blev ændret til programgruppen LDAP-forespørgsel.
7456. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes. Windows kunne ikke hente listen over gruppepolitikobjekter, der gælder for denne computer eller bruger. Se detaljerne om hændelsen for at få flere oplysninger.
7457. En objektgraf må ikke være null.
7458. Det er ikke muligt at udføre den anmodede handling, fordi synkronisering er i gang. Du kan enten stoppe synkronisering eller vente på, at den er fuldført, og prøve igen.
7459. Der er ikke plads til flere poster på listen over tilgængelige servere.
7460. Vist eksternt
7461. Vi understøtter kun strukturen %1.
7462. -indstillingen kan ikke læses fra den automatiske svarfil.
7463. Klienten anmodede om en objekttype, der kun er gyldig for en samling.
7464. Fejl ved kompilering af skema: Attributten (%1) har værdien (%2), hvilket er mere end det maksimalt tilladte antal tegn. Det maksimalt tilladte antal tegn er (%3).%4%5
7465. RBV - Læsningskontrol er aktiveret %1!18.18s!
7466. RenameTo-filnavnet må ikke være null eller tom.
7467. Proxyserverens navn mangler. Angiv en proxyserver, og prøv igen.
7468. NetBIOS-navnet og DNS-værtsnavnet for denne computere er blevet ændret fra %1 til %2.
7469. Den angivne farveprofil blev ikke fundet.
7470. Andet domæne eller andre domæner
7471. En eller flere brugere er allerede tildelt et lokalt partitionssæt.
7472. Tilføjer printer
7473. FTP-serveren kunne ikke initialisere, fordi der ikke er tilstrækkelig hukommelse. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
7474. Der kan ikke oprettes en ny transaktion, fordi kapaciteten blev overskredet.
7475. Opgavestyring har startet opgavemotorprocessen "%1". Kommando="%2" , Proces-id=%3, Tråd-id=%4
7476. Resultater af Windows Værktøj til hukommelsesdiagnosticering
7477. Mislykkedes i ::PutPublicKey(), kalder CryptGenKey(). LastErr- %1!lu!t
7478. WMDRM-ND-registrering mislykkedes for Windows Media Center-extender. Fejlkode: %1.
7479. Der blev ikke fundet nogen oplysninger om fjernkommunikation til dette objekt.
7480. Det samme kildeindeks i forskellige modtagere, skal have samme tilstand for ikke-kvadratiske pixel.
7481. Metoden RangeFromChild er ikke understøttet i denne implementering.
7482. Tjenesten startede ikke, da en eller flere tjenester i den samme proces har en inkompatibel indstilling for tjeneste-SID-type. En tjeneste med begrænset tjeneste-SID-type kan kun fungere i en proces sammen med andre tjenester med en begrænset SID-type. Hvis tjeneste-SID-typen for denne tjeneste lige er blevet konfigureret, skal værtsprocessen genstartes, for at denne tjeneste kan startes.
7483. Den angivne type er ikke en type, der kan være nul.
7484. '%1' '%2' mislykkede områdevalidering for egenskaben '%3'. Den konfigurerede værdi '%4' er uden for området '%5' til '%6'. Værdien angives som standard til '%7'.
7485. AuthenticationType og ServicePrincipalName må ikke angives til null i serverens SSPI Negotiation- modul.
7486. Initialiserer FAT (File Allocation Table)...
7487. Sletning af sikkerhedskopier af systemtilstand blev afbrudt.
7488. Der er ikke konfigureret nogen politik til genoprettelse af kryptering for dette system.
7489. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd. Installer en opdateret driver til skærmkortet, eller skaf et nyere skærmkort.
7490. Replikeringshandlingen blev ikke fuldført, fordi de påkrævede attributter for det lokale krbtgt-objekt mangler.
7491. Aktiveringen kræver, at værdien RunAs for programmet er Activate As Activator.
7492. MS DTC Tracing-infrastruktur: forsøget på at stoppe den eksisterende sporingssession mislykkedes. Interne oplysninger: %1.
7493. Understøtter diskkvotaer
7494. Timeoutalgoritme for genudsendelse = konstant (2)
7495. Betinget vurderingstype=%1, Venstre=%2, Venstre (vurderet)=%3, Højre=%4, Op=%5, Resultat=%6, KørSom=%7.
7496. DFS har oprettet et genfortolkningspunkt for mappen %1 under mappen %2. Denne handling kunne tidligere ikke udføres.
7497. Standardshare
7498. De trinvise data, der er overført til indlæsning, er ugyldige. Dataene er muligvis i forkert rækkefølge.
7499. En videostream kræver, at kopibeskyttelse er aktiveret, men der opstod en fejl under forsøget på at aktivere kopibeskyttelse.
7500. Der opstod overløb i fortolkningsstakken til AML.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions