English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

401. %1 er ikke et gyldigt filsystem.
402. Server stoppet
403. Angiv en ny adgangskode.
404. Indstillingen -d skal ikke angives konfiguration af SQL Server Express.
405. Sammenlægningen af indeks kunne ikke genstartes på %2 på grund af fejl %3.
406. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at et token i tokenlageret har et ugyldigt navn.
407. PCI-enhed
408. Windows kunne ikke indlæses, da BitLocker-drevkrypteringsnøglen, der er påkrævet for at låse diskenheden op, ikke kunne hentes.
409. Enheden er ikke en stream
410. DeferrableContentConverter kræver, at SchemaContext er af typen System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.
411. Der kunne ikke oprettes en tråd til tjenesten.
412. Check ud blev annulleret af brugeren.
413. Der opstod en undtagelse med id'et %2 i plug-in'en. Dette er en intern fejl. Reproducer fejlen ved hjælp af det vedhæftede fejlfindingsprogram, og aktiver undtagelser. Kontakt derefter Teknisk Support. Der er en fejl ved en af de komponenter, der er indlæst i systemet. Problemet kan måske undgås ved at oprette indekset igen.%1
414. Fuldførelsesudelukkelse fjernet
415. Replikeringshandlingen blev afbrudt, fordi systemet lukker ned.
416. Der blev fundet et indledende anførselstegn (") uden tilhørende afsluttende anførselstegn.
417. Ikke alle CPU'erne i dette multiprocessorsystem er på det samme revisionsniveau. For at kunne bruge alle processorer begrænser operativsystemet sig til at benytte funktionerne i den svageste processor i systemet. Hvis der opstår problemer med systemet, skal du kontakte CPU-producenten for at finde ud af, om denne kombination af processorer understøttes.
418. Der modtages ikke data fra serveren.
419. Åbn lager
420. GR SW Notify Error on %2
421. Tolkningsfejl for manifest: Parentes mangler.
422. Initialiseringsmetoden blev ikke kaldt.
423. Fejl under opgradering af filen [2]. Filen er muligvis blevet opgraderet på en anden måde, så den kan ikke opgraderes med denne programrettelse. Du kan få yderligere oplysninger hos producenten af programrettelsen. {{Systemfejl: [3]}}
424. %3 behandling af udvidelser blev gennemført på %1 millisekunder.
425. Filen er ikke tilgængelig til brug på computeren.
426. Et startobjekt kan kun medtages i et startdiscbillede.
427. Indholdsindeksserveren kan ikke opdatere eller få adgang til oplysninger på grund af en databasefejl. Stop og genstart søgetjenesten. Hvis problemet opstår igen, skal du nulstille indholdsindekset og gennemsøge det igen. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at slette og genoprette indholdsindekset.
428. Ugyldigt id for linjeenhed.
429. AES-GCM 128
430. Denne kommando kan ikke bruges på en Windows-domænecontroller.
431. Brugeren forsøgte at tvinge filer på et omdirigeret drev til at lukke. Der var imidlertid åbne filer på drevet, som ikke blev lukket, fordi brugeren ikke angav et tilstrækkeligt niveau af tvang.
432. Samlingen kan ikke ændres.
433. Der er ikke flere data på båndet.
434. Optælleren er uden for det tilladte område.
435. Tjenesten Offlinefiler er startet.
436. [SC] låser databasen ved at afslutte
437. Ukorrekt arvedybde i standard OLE-hmember.
438. Windows Media Player kan ikke kopiere filerne til cd, fordi det er 8-bit filer. Konverter filerne til 16-bit 44-kHz stereofiler ved hjælp af Lydoptager eller et andet program til lydbehandling, og forsøg derefter igen.
439. Markeret på alle WinINet-hændelser, der handler med cookies
440. Der er uoverensstemmelse mellem farvekonteksttyper.
441. Modemet (eller en anden forbindelsesenhed) har rapporteret en fejl.
442. Uventet slutning på input.
443. Behandlingen af politikker på grund af en ændring af netværkstilstanden blev gennemført for computeren %3 på %1 sekunder.
444. Outputstreams understøtter ikke TypeBuilders.
445. Formateringsfunktion til serialisering
446. Den angivne forbindelse blev ikke fundet i sessionen.
447. Handlingen kunne ikke udføres, fordi klyngeressourcen er online.
448. Ugyldig handling.
449. Certifikatregistrering for %1 er arkiveret eller slettet fra det personlige certifikatlager, certifikater der er udløbet eller er tilbagekaldt eller tilsidesat.
450. Fejl under kryptering af data
451. Udskiftskøen kunne ikke bekræfte printerdriverpakken til miljøet %1. Win32-systemfejlkode %2. Dette kan ske på grund af utilstrækkelig hukommelse eller andre systemfejl. Der kræves ingen brugerhandling.
452. Bufferen, som blev overleveret til indsamlingsrutinen, var for lille til at modtage data fra NBT-enheden. Der blev ikke returneret data. Meddelelesesdata viser bufferstørrelserne til rådighed og krævet.
453. Det var ikke muligt at kopiere filer fra [%1] til [%2]. Kontroller, at [%1] er tilgængelig, og genstart derefter installationen.
454. Det er ikke tilladt at køre denne proces i et fejlfindingsprogram, mens der anvendes DRM-indhold.
455. Domænenavneliste over SIP-server
456. IP-undernetstabel er fuld
457. Fast Page DRAM
458. Denne protokolkomponent er allerede aktiveret på denne grænseflade
459. Sletter objekt-id'er med samme navn fra filpostsegmentet %1.
460. Serverkommentar
461. MSMQ kunne ikke indlæse filen mqupgrd.dll. Fejl %1: %2.
462. %1Received %2!d! record%3.
463. Følgende fil er beskadiget.
464. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Serveren er muligvis ikke tilgængelig, eller der er et problem med netværks- eller firewallindstillingerne.
465. X er ikke en gyldig RepeatDuration-værdi for en RepeatBehavior-struktur. En RepeatDuration-værdi skal være et TimeSpan med en værdi, der er større end eller lig med nul mærker.
466. NTVDM var ude for en hardwarefejl.
467. Alle strenge i systemmetadata kunne ikke overføres som "name:value". Streng, der er problemer med: X.
468. Trådgruppen afviste det sendte asynkrone arbejde.
469. Fjernelsen af sprogpakken til brugergrænsefladen for %1 er startet.
470. Størrelsesgrænsen for en intern svarheader er overskredet
471. Et program i køen har en ugyldig katalogpost. Fjern markeringen, og kontroller derefter programmets køegenskaber.%1
472. Hovedafbrydelsesfejl
473. Systemet kunne ikke læse oplysningerne om korrekt brug i filen media.INF.
474. MetaData er ikke initialiseret.
475. USD-problemer (user-mode driver).
476. Der er ved at blive udført en statusændring i en anden tråd. Da kun én statusændring tillades ad gangen, kan denne anmodning ikke blive håndteret.
477. IKE-forhandling er i gang
478. Starter en ny side i dokumentet
479. Den angivne maksimale bufferstørrelse for lyd er ikke gyldig.
480. Der opstod en fejl under forsøg på at føje kontoen %1 til gruppen %2. Denne konto skal tilføjes manuelt under start.
481. Den angivne menu findes ikke.
482. Det er et fjernobjekt
483. En del af stien 'X' blev ikke fundet.
484. Der er ikke adgang til Windows NT-registreringsdatabasen.
485. Handlingen er ikke gennemført, fordi filsystemet ikke er kompatibelt.
486. Den maksimale størrelse for et objekt er overskredet.
487. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 kunne ikke oprettes, fordi en bitmapstruktur manglede ikke-sideinddelt hukommelse.
488. %1 mappenavn
489. Parameteren From eller To må ikke være mindre end 0.
490. Remoteboot bliver startet igen senere.
491. Objektnavnet findes allerede
492. Hashing kan ikke anvendes i den angivne tilstand.
493. Den angivne CHAP-hemmelighed er mindre end 96 bit og vil ikke kunne anvendes til godkendelse over ikke-ipsec-forbindelser.
494. Sektorerne på disk %1 kan ikke nulstilles. Fejlkode: %1
495. Kildehandlen er ugyldig.
496. Under overførsel af %1 registrerede BITS fejlen %2 ved brug af %3 som HTTP-proxyserver. Dette skyldes muligvis et problem med proxyserveren eller klientens netværkskonfiguration. Hvis fejlen ofte forekommer, bør den undersøges af en administrator. Detaljer: {Job: %4}, {owner: %5}, {jobid: %6}, {URL: %1}, {xferId: %7}, {proxyServerList: %8}, {hr: %2}.
497. Der kunne ikke sendes en forespørgsel om og foretages en låsning af en underliggende hukommelse for en allokering.
498. En genstart er påkrævet for at fuldføre angivelsen af pakke %1(%2) til %3(%4) tilstand
499. Opdatering af cachen til kernepolitikken mislykkedes. %1.
500. Et parameter for webhits blev angivet flere gange.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions