English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2301. CRC'en i GZip-sidefoden svarer ikke til den CRC, der er beregnet fra de dekomprimerede data.
2302. Filsystemet blev ikke udvidet for diskenheden.
2303. Der kan ikke skrives til konfigurationsfilen.
2304. Faxen %1 blev sendt til %2 og alle andre modtagere.
2305. Det maksimale antal kald er for lille.
2306. %1 - Slet tilknytninger til øjebliksbilledlager
2307. Den angivne oprindelsesserver svarer ikke.
2308. MSDTC kunne ikke læse konfigurationsoplysningerne.
2309. Den brugerangivne timeoutværdi er udløbet.
2310. Angiver levetiden for forekomsten.
2311. Proxytypen understøttes ikke.
2312. Ikke-eksisterende ParameterInfo. Placeringen er større end længden af medlemmets parametre.
2313. SMTP-serveren kan ikke initialisere socket-biblioteket. Kontroller TCP/IP-konfigurationen.
2314. %1: Forkert modtageradresse %2
2315. Ugyldig talliste.
2316. Lavniveauformatering af cd/dvd-mediet blev ikke gennemført.
2317. CACLS Viser eller ændrer adgangskontrollister (ACL) til filer.
2318. Der er aldrig blevet knyttet et objectID til objektet Objektnavn.
2319. Der opstod et netværksproblem under aktivering af din kopi af Windows.
2320. Ugyldig indstilling %1. Indstillingen er ikke boolesk.
2321. Serverobjektet til MS DTC-brugergrænsefladen kunne ikke initialiseres.
2322. *** ls: error receiving zone transfer:
2323. Medlemmerne af denne gruppe har adgang til de beregnede globale og universelle tokengruppeattributter på brugerobjekter.
2324. Der er ikke noget tilgængeligt scriptprogram til denne fil.
2325. Programmet kan ikke finde de definitionsfiler, der hjælper med at finde uønsket software. Kontroller, om der er opdateringer til definitionsfilerne, og prøv derefter igen. Se i Hjælp og support, hvis du vil have oplysninger om hvordan opdateringer installeres.
2326. Forlader funktion %1
2327. Der er ikke angivet en værdi til den brugerdefinerede egenskab (%1). Egenskaben ignoreres %2%3%4%5
2328. Year skal være mellem 1 og 9999.
2329. Standardrettigheder, der gives til internetprogrammer
2330. Standardgateway: %1!17s!
2331. WSK-udbyderen har ignoreret parameteren OwningThread, der er overført til en forespørgsel om oprettelse af en WSK-socket. Dette sker, når socket'en skal oprettes over en TDI-transportudbyder, fordi der er installeret en TDI-filterdriver, eller fordi der findes en klientangivet TDI-tilknytning, der stemmer overens med den AddressFamily, socketType og protokol, der er angivet i forespørgslen om oprettelse af en socket.
2332. Den aktuelle tråd skal angives til tilstand med enkelttrådet apartment, før der kan foretages OLE-kald.
2333. Enheden %1 forsvandt fra systemet uden først at være forberedt til fjernelse.
2334. Denne version af SSL understøttes ikke.
2335. Hændelser til udvidelsesagent-DLL-filen til SNMP-hændelsesloggen kan ikke angives som trap-generatorer. Denne trap ignoreres.
2336. Pixelformatet er ugyldigt.
2337. Der blev ikke fundet nogen parameterundernøgle til brugerdefinerede data. Dette synes forkert, og betyder samtidig, at der ikke kan findes en brugerkonfiguration.
2338. Der findes ingen VID-behandler til at håndtere meddelelsen. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
2339. Cachen til kernepolitikken er ikke blevet opdateret efter anvendelsen af Windows-rettigheden. Dette er acceptabelt i visse situationer.
2340. Det er ikke muligt at anvende tidskomprimering i en broadcastsession.
2341. Denne hændelse forekommer, når SCM'et signalerer, at tjenesten skal lukke
2342.
2343. Opgavestyring har sendt opgaven "%1" til opgavemotoren "%2" . Id for opgaveforekomsten er "%3" .
2344. Enheden har angivet, at dens låge er åben.
2345. Der opstod en fejl under forsøg på at udføre den angivne oprettelseshandling.
2346. Sikkerhedsdatabasens sessioncachesegment kunne ikke tilføjes.
2347. For øjeblikket kan det ikke afgøres, om grenreplikeringspolitikken er tilgængelig på hubdomænecontrolleren. Forsøg igen senere for at tage højde for replikeringsventetider.
2348. Tidsstemplingssignaturen og/eller certifikatet kunne ikke godkendes eller er forkert udformet.
2349. Du har forsøgt at indlæse en driver til en ældre enhed, mens enhedsforekomsten har været deaktiveret.
2350. Tjenestetypen WinRM blev ændret.
2351. Graf med den angivne URL-adresse blev ikke fundet på graflisten i bufferen.
2352. Den krævede parameter mangler (eller er null/tom).
2353. Denne handling kan kun gennemføres, når FileObject er lukket.
2354. Objektet skal være af typen TimeSpan.
2355. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)-fjernservergruppen findes ikke.
2356. Ugyldig tilstand sendt som en parameter.
2357. Skemafilen <%2> kan ikke kopieres til <%3>.%1
2358. *** Can't find address for server %1: %2
2359. Skrivning af egenskab
2360. Der blev fundet flere referencer til ICB-filstrømmen ved blokken %1.
2361. En anmodning om omdirigering ændrer en sikker forbindelse til en ikke-sikker
2362. Sessionstid
2363. Logtjenesten registrerede en ugyldig logblok.
2364. Brug 'caspol -?' til brugeroplysninger
2365. Når du angiver den eksekverbare fil, du vil spore, skal du angive den fulde sti til den eksekverbare fil, ikke kun selve filnavnet.
2366. Denne komponent understøtter ikke streamreducering.
2367. Installationen af driverpakken er fuldført.
2368. Serveren sender for mange data. Forbindelsen er blevet afbrudt.
2369. 386-processor
2370. Båndbreddeoverslagsfejl: Det lykkedes ikke at opdatere netværksdata, der er tilknyttet forespørgslen.
2371. Standardrettigheder, der gives til programmer på det lokale intranet
2372. Skabelondelen X er ikke en forekomst af Y.
2373. Der kunne ikke oprettes et undersæt af Regex. Der er kun understøttelse, hvis begge mønstre er identiske.
2374. HTTP-serveren kunne ikke indlæse ISAPI-programmet '%1'. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
2375. Strømforsyningen er gendannet.
2376. Tjenesten Smart Card Resource Manager modtog en uventet undtagelse fra PnP-hændelsen %1
2377. Ændringen var ikke tilladt af sikkerhedshensyn.
2378. En værdi, der er angivet i svarfilen, er ugyldig.
2379. Der er ingen cache at udføre handlinger på
2380. Tildeling af et token til tråden
2381. Tilknytningen mellem URL-adressen %1 og køen %2 blev ignoreret. Denne URL-adresse er allerede knyttet til en anden kø.
2382. Windows Search Service kunne ikke oprette det nye systemkatalog. Intern fejl <%2,%3>. %1
2383. %2 : Fandt en konflikt i ressourcerne og kunne ikke indlæse.
2384. Klyngenoden er allerede nede.
2385. Der er ingen IKE-godkendelsesoplysninger tilgængelige.
2386. Denne guide opretter en .msi-fil, der kan bruges til at implementere politikker i din virksomhed.
2387. RSM oprettede forbindelse til mediet %1 i biblioteket %2, og der var en uoverensstemmelse i id'et på mediet.
2388. Fejl under behandling af data til forslag
2389. Chipkortgodkendelsen har ingen implicitte legitimationsoplysninger
2390. Der er registreret en eller flere ugyldige inputparametre.
2391. View errors by memory module
2392. Licensen kan ikke gemmes, fordi den kræver en sikkerhedsopgradering af komponenten Digital Rights Management.
2393. Værdien kan ikke angives, fordi objektet allerede er blevet slettet eller ikke er blevet korrekt initialiseret. Kontroller, at referencen til objektet stadig er gyldig, forøg registreringsdatabasens størrelse, eller genopret indholdsindeksets konfiguration.
2394. Afsnitshandlerne kan ikke ryddes. Afsnittet 'X' er låst.
2395. Attributtet for oplysninger om diskenheden mangler i filen 0x%1.
2396. Der slettes en indekspost med id'et %3 fra indekset %2 til filen %1.
2397. Attributten "%1" til en gruppe understøttes ikke.
2398. Genanimer objekter, der er fjernet, men ikke slettet
2399. Egenskaben '%1' for tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke validere området. Den konfigurerede værdi '%2' er ugyldig. Standardværdien '%3' bruges.
2400. Replikeringshandlingen kunne ikke allokere hukommelse.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions