English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2901. Den angivne automatiske afspilningsliste indeholder en filtertype, som enten er ugyldig, eller som ikke er installeret på computeren
2902. Der opstod en undtagelse (%1!d!) under parsing af følgende fragmentsti: %2.
2903. Konfigurationstilstanden for abonnementet er ikke Brugerdefineret. Egenskaben %1 kan ikke indstilles for denne tilstand.
2904. Serveren modtog en peer-forespørgsel, men afviste den.
2905. Transaktionen kan ikke tvinges til afbrydelse eller bekræftelse, da transaktionstilstanden ikke er "Usikre".
2906. Der blev importeret en assembly fra typebiblioteket 'X'
2907. Ugyldig handle.
2908. Mislykkedes i CryptHashData(), LastErr- %1!lu!t, %2!lx!h
2909. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en alvorlig intern timerfejl.
2910. Den navngivne parameter skal være en ikke-objektbeholder-ACL.
2911. Det var ikke muligt at læse indholdet af en afspilningslistefil fra en medieserver.
2912. NNTP-servere (Network News Transport Protocol)
2913. Det var ikke muligt at behandle kommandolinjeargumentet [/layereddriver]. Fejlkoden er [%1!X!].
2914. Seriel PCI-multiportcontroller
2915. De brugerdata, der er godkendt for NTFS-genfortolkningspunkt, er ugyldige.
2916. Den anmodede søgehandling understøttes ikke i forbindelse med ASQ-søgninger.
2917. Den første tabel vises ikke efter oplysningerne i sidehovedet.
2918. TPM'et (Trusted Platform Module) blev ikke slået til i BIOS. Forsøg igen.
2919. Godkendelsen mislykkedes, fordi rodelementet ikke havde noget associeret DTD/skema.
2920. Windows Remote Shell kan ikke behandle anmodningen. Elementet SequenceId er tomt eller ugyldigt.
2921. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke initialisere HTTP-driveren og derfor ikke starte. Kontroller, at HTTP-tjenesten er i en tilstand, så den kan eksekveres. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
2922. af en bruger
2923. AT-kommandofortolkeren kunne ikke køre %1.
2924. Der kan ikke opnås adgang til registreringsdatabasenøgleværdier.
2925. %1Signeret digitalt,
2926. Der er ingen undermapper %1
2927. Kopibeskyttelsesfejl - Den angivne sektor har ikke en gyldig CSS-nøgle.
2928. Windows Media Player ActiveX-objektet kunne ikke oprette forbindelse til fjernmedietjenester, men fortsætter med lokale medietjenester.
2929. Læser %1!d!: %2!ws!
2930. Access to free channel on %2
2931. Uventet opcode i fremstilling af søgemønster: X.
2932. I/O-initialiseringsproceduren fandt en intern tilstandsfejl i driveren til PS/2-tastaturenheden.
2933. Samlingen havde en fast størrelse.
2934. Filter-daemon MSFTEFD kunne ikke indlæse en IFilter-grænseflade for dokumentet, så det kan ikke indekseres.
2935. Forøgelse af størrelsen
2936. Kun medlemmer af gruppen Administratorer kan installere opdateringer.
2937. Indstillinger for sessionstilstand
2938. Startadressen er ugyldig, fordi det er en lokal sti. Angiv en gyldig startadresse.
2939. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at programmet kører inden for den gyldige, udvidede periode.
2940. Erklæret præfiks.
2941. Forkert værdi for indstillingen %1. Det gyldige område er fra %2!d! til %3!u!.
2942. Kommandoen inden for transporten blev spærret.
2943. Printerforbindelsen kunne ikke tilføjes
2944. De anmodede XML-data kunne ikke parses.
2945. XML-scriptprogrammet understøtter ikke scriptfragmenter. Denne fejl skyldes sikkert, at en kode har sprogattributten angivet til 'XML', eller at tekstattributsættet er angivet til 'text/xml', før anden kode på siden.
2946. Repræsentationsstyring mislykkedes
2947. Kæde mellem enheder
2948. Replikeringshandlingen fandt en uoverensstemmelse i databasen.
2949. Der opstod en fejl i tjenesten Windows Process Activation under indstilling af tilhørsforholdsmasken for programgruppen '%1'. Mulig årsag: Masken indeholder ikke processorer, der er tilgængelige på denne maskine. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
2950. Antallet af byte, der skal være tilgængelige, før læsehændelsen udløses.
2951. Læserobjektet kunne ikke oprette en overlappende hændelse: %1
2952. En fejl i systemfilen %1 kan ikke rettes.
2953. Forsøget på at opbygge hierarkitabellen mislykkedes.
2954. Vil du fjerne denne tilladelse fra tilladelsessættet?
2955. Certificeringskæden blev udstedt af et nøglecenter, der ikke er tillid til.
2956. Der findes to eller flere værdier, der gensidigt udelukker hinanden, i svarfilen.
2957. Navnet identificerer ikke et objekt, men et ikke-eksisterende objekt.
2958. Den angivne ContentPosition er ikke gyldig for dette element.
2959. Volume Snapshot Service-skrivningen kunne ikke frigives.
2960. Registrering af automatisk afspilning blev sprunget over for enheden %1.
2961. Du kan ikke bringe gruppen online, fordi ejeren af gruppen ikke findes på den foretrukne liste for gruppen. Hvis du vil ændre ejernoden for gruppen, skal du flytte gruppen.
2962. Destinationen %1!d! er nu den markerede destination.
2963. Fejl %1!d! : %2!S! portnummeret er for langt
2964. Mediet kan ikke flyttes fra slotten %1 til drevet %2 i biblioteket: %3. Kontroller, at mediet er i slotten, og at der er adgang til drevet.
2965. Selv-binding er ikke tilladt.
2966. Markeret på alle HTTP-hændelser, der angår globale driverindstillinger
2967. Gruppepolitik kunne ikke opdatere printertilslutning af typen per bruger %1. Fejlkode %2. Dette kan ske, hvis navnet på printertilslutningen er forkert, hvis der er et problem med gruppepolitikken, eller hvis udskriftskøen ikke kan kontakte printerserveren. Gruppepolitikken vil med jævne mellemrum igen forsøge at opdatere printertilslutningen.
2968. Der er opstået en uventet fejl i skemacache i hukommelse.
2969. Der kunne ikke oprettes en ny kontekst, fordi der er for mange åbne kontekster.
2970. Selected Tests
2971. Der blev ikke fundet et typekonverteringsprogram, der kunne konvertere objektet hvis type 'Typenavn' fra strengen.
2972. Indholdets header kunne enten ikke oprettes eller bekræftes.
2973. Der blev fundet flere USN-journalfiler. De ekstra USN-journalfiler ignoreres.
2974. Ugyldig betingelse.
2975. Forsøg på at tilføje '%1!ls!' mislykkedes: der kan ikke oprettes et filsystemspecifikt entydigt navn på filsystemet %2!ls!.
2976. Den systemenhed, der blev anmodet om, kan ikke identificeres på grund af flere enheder, der ikke kan skelnes mellem, som muligvis opfylder identifikationskriterierne.
2977. Brugeren bliver logget af, fordi shellprocessen ikke kunne afsluttes som planlagt.
2978. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes
2979. FEJL - Drevet %1 er medtaget i mere end én sikkerhedskopi.
2980. Vedvarende lokal maskine
2981. Kontologon
2982. Opretter systemenheden %1
2983. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Vælgernavnet er ugyldigt. Rediger vælgernavnet, og forsøg anmodningen igen.
2984. Handlingen blev ikke fuldført. Kontroller systemets hændelseslog for at få yderligere oplysninger om fejlen.
2985. Disken er markeret som værende i brug af en anden computer
2986. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke indlæse opgaven "%1" for at opgradere. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
2987. Det var ikke muligt at tilføje et filter med et allerede eksisterende navn.
2988. Medlemmerne af denne gruppe kan få adgang til diskydelsestællerdata lokalt og eksternt
2989. Der er en proces i den anden ende af pipen.
2990. En administrator har anmodet om genbrug af alle arbejdsprocesser i programgruppen '%1'.
2991. Systemet forsøgte at JOIN'e et drev til en mappe på et SUBST'et drev.
2992. Slet nøglefil.
2993. BitmapCacheBrush understøtter ikke Transform.
2994. Der blev opdaget en intern fejl, men kilden er ukendt.
2995. Writer fortsætter med øjebliksbillede, men bibliotekerne har ikke afsluttet konfigurationen. Muligt tab af data i databasen.
2996. PPP-programmet kunne ikke indlæse %1-modulet. %2
2997. En NetShow-administrator på netværksplaceringen %1 har koblet brugersessionen %2 fra systemet.
2998. Under gendannelse af en udskriftskø fra sikkerhedskopien kunne Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) ikke stoppe tjenesten %1 på computeren %2. Fejl %3. Prøv at udskrive til den berørte printer for at finde ud af, om der er et problem.
2999. Et uventet problem forhindrer programmet i at gennemsøge computeren efter uønskede programmer. Prøv at gennemsøge computeren igen.
3000. Aktiveringen mislykkedes af en ukendt årsag.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions