English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22401. En komponentversion, der kræves af programmet, er i konflikt med en allerede aktiv komponentversion.
22402. Funktionen blev ikke fuldført, fordi skærmkortets scanning efter hardwarefunktioner ikke kunne validere grafikhardwaren.
22403. Angivet socket-indstilling: %1 %2 %3 %4.
22404. Den angivne MemberInfo svarer ikke til den forventede type.
22405. Produkt: %1 - Opdateringen '%2' kunne ikke fjernes. Fejlkode %3. Yderligere oplysninger findes i logfilen %4.
22406. Valideringen mislykkedes, da den angivne node ikke tilhører dokumentet.
22407. Ikke fundet.
22408. Replikering med en ikke-konfigureret partner er ikke tilladt.
22409. Provideren kunne ikke registrere Plug and Play-tjenestemeddelelser på disken. %1
22410. Der er opstået en cachefejl i skema (%1). Skemasamlingsref: %2, indholdsklasse: %3. Dette er en intern fejl for fejlfinding.
22411. Forkert syntaks i offentligt id.
22412. DNS-server
22413. Forsøg på at låse udskubning af enheden mislykkes.
22414. Logservere
22415. CI-tjenesten er startet.
22416. Det certifikat, der blev modtaget fra det eksterne klientprogram, kunne ikke genkendes. Fejlkode: 0x%1. De vedhæftede data indeholder klientcertifikatet.
22417. Windows Media Player registrerede et problem under sletningen af den genskrivbare cd eller dvd. Bekræft, at cd- eller dvd-brænderen er tilsluttet korrekt, og at disken er ren og ubeskadiget.
22418. Elementet "%1" er ikke tilladt i denne sammenhæng.
22419. Komponenten NetLogon er ikke aktiv.
22420. Programgruppe-id'et '%1' overskrider længdegrænsen. Det er på '%2' tegn og må ikke være på mere end '%3' tegn. Programgruppen ignoreres derfor.
22421. Adgang nægtet - %1
22422. Sink er stillet tilfreds og anbefaler, at transaktionen fortsætter. Der er foretaget ændringer i en eller flere ressourcer under opkaldet.
22423. En eller flere klyngeressourcer er afhængige af, at netværket leverer tjenester til klienter. Klientadgangsfunktionen kan ikke fjernes fra netværket.
22424. Hardwareressourcerne for %1 benyttes allerede af en anden enhed.
22425. Alle domænebrugere
22426. Den angivne sti til VidPN-præsentationen er ugyldig.
22427. hostname: WSAStartup:
22428. Disk %1 har forkert uid %2.
22429. %1!-15.15s! - Reducerer størrelsen på den valgte LUN.
22430. XACT_E_LRMRECOVERYALREADYDONE : Enten ILastResourceManager::TransactionOutcome eller ILastResourceManager::LRMRecoveryDone API blev kaldt efter at have kaldt ILastResourceManager::LRMRecoveryDone
22431. Der kan ikke skrives data til konfigurationsfilen for output. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
22432. Omdirigeringen afviste en server via nul.
22433. Dette sker, når oprettelse af en fil og/eller en mappe svarer til filteret.
22434. Den ønskede politikfil findes ikke.
22435. Den angivne sikkerhedskopieringsplacering er ikke et flytbart medie/dvd-drev.
22436. Elementet %1 findes allerede i indholdsmodellen.
22437. Det lykkedes ikke at forespørge om transaktionstilstand. Ukendt resultattilstand er %1
22438. Den pågældende kontekst er allerede knyttet til et andet objekt
22439. Objektet blev ikke fundet i registreringsdatabasen.
22440. Sqllib-fejl: Databasen %1 er ikke simpel.
22441. Denne computers hardware understøtter ikke start til disken. Kontroller, at diskens controller er aktiveret i computerens BIOS-menu.
22442. Opstår, hver gang et ben ændres på SerialPort'en.
22443. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Det svar, der blev modtaget fra destinationsmaskinen, indeholder ugyldige tegn og kan ikke behandles.
22444. Indekset lå uden for området. Det må ikke være negativt og skal være mindre end størrelsen på samlingen.
22445. Metoden GetProperty blev ikke fundet.
22446. En global gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe med aktiveret sikkerhed.
22447. Linjer: %1
22448. Tjenesten blev afsluttet på unormal vis.
22449. Denne fabrik understøtter kun URI'er med skemaet X.
22450. Adgang til API til genstart af IIS er deaktiveret på denne computer
22451. Pipen er blevet afsluttet.
22452. Anmodningen om at oprette forbindelse til den angivne transaktionskoordinator blev afvist.
22453. (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore
22454. Den angivne størrelse af diskenheden er ikke et multiplum af sektorstørrelsen.
22455. %1: DLL-fejl %3!d! i DLL %2
22456. Tjenesten Softwarelicensering er stoppet.
22457. Der opstod et problem, der fik programmets tjeneste til at stoppe. Start tjenesten ved at genstarte computeren eller søge i Hjælp og support efter en metode til at starte tjenesten manuelt.
22458. Licensen kunne ikke hentes. Prøv igen senere.
22459. AT-planlægningsfilen blev slettet.
22460. Denne FTP-anmodning er konfigureret til at bruge en proxy gennem HTTP-protokollen. Cacherevalidering og delvis cachelagring af svar understøttes ikke.
22461. Assemblyen kan ikke bestemmes for et programlager.
22462. Fjerncomputerens krydsreference på domænenavngivningsmasterens FSMO mislykkedes. Fejlen, der opstod under handlingen, findes i de udvidede data.
22463. Genoprettelse af systemtilstanden blev udført uden fejl [%1]
22464. Efter et tilbagekald til 0x%p(0x%p) mislykkedes et fuldførelseskald til ReleaseSemaphore(0x%p, %d). Status er 0x
22465. Den bufferstørrelse, der blev returneret af en indsamlingsprocedure i den udvidede tællers DLL-fil "%1" for tjenesten "%2", var større end den tilgængelige plads. De ydelsesdata, der returneres af tæller-DLL-filen, bliver ikke returneret i Perf-datablokken. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder den returnerede bufferstørrelse.
22466. Faxtjenesten kunne ikke læse konfigurationen af aktivitetslogføringen. Det skyldes sandsynligvis, at registreringsdatabasen er beskadiget, eller at der ikke er tilstrækkelige systemressourcer. Geninstaller faxkomponenten. Win32-fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
22467. Asynkron aktivering understøttes ikke.
22468. Fejlfindingshændelse
22469. Det var ikke muligt at opdatere ydelsestællerens forklaringstekststrenge for sprog-id'et %1. Det første DWORD i dataafsnittet indeholder fejlkoden.
22470. Udtrykket kan ikke bruges på denne datatype.
22471. Der opstod en fejl under kryptering af en meddelelse ved hjælp af det indsatte chipkort: %1
22472. Rammestørrelsen kan ikke bestemmes, eller der blev modtaget en beskadiget ramme.
22473. Serveren er konfigureret uden en gyldig brugersti.
22474. Det angivne partitionslayout er ugyldigt.
22475. Ukendt netværkskort %1:
22476. Den sammensatte fil %1 blev forsynet med en lagerversion, som ikke er kompatibel.
22477. Resultatet af transaktionen er ikke tilgængeligt, fordi forbindelsen til den ansvarlige Ressourcestyring er afbrudt.
22478. Den påkrævede bufferstørrelse er større end den bufferstørrelse, der blev overført til indsamlingsfunktionen for "%1" udvidede tællers DLL-fil for tjenesten "%2". De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder den angivne bufferstørrelse, og de næste fire byte (DWORD) indeholder den påkrævede størrelse.
22479. Kernen er ikke sikker for indhold med højt sikkerhedsniveau.
22480. DHCP-tjenesten ignorerer en anmodning fra en anden DHCP-tjeneste, fordi den findes på en anden katalogtjeneste (Directory Service Enterprise-rod = %1)
22481. Filterstyring kunne ikke tilknyttes filsystem-CDO'en '%3'. Alle diskenheder, som er tilknyttet dette filsystem, vil ikke kunne filtreres, før computeren genstartes. Den endelige status var %1.
22482. Værdien var enten for stor eller for lille til en UInt64.
22483. 'X' er ikke en gyldig sti.
22484. MP3-filen understøttes ikke.
22485. Importfunktionen til typebiblioteker fandt en fejl under typeverificering. Prøv at importere uden klassemedlemmer.
22486. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licenslageret ikke indeholder den licens, der blev anmodet om.
22487. Programmet forsøgte at aktivere en deaktiveret aktiveringskontekst.
22488. Strengbindingen er ugyldig.
22489. &Lokale brugerdefinerede fejlmeddelelser:
22490. URL-adressen er ikke en fil.
22491. Certifikatet opfylder ikke eller indeholder ikke Authenticodes(tm) finansielle udvidelser.
22492. TPM på denne computer fungerer ikke sammen med den nuværende BIOS. Kontakt computerproducenten for at få vejledning til opgradering af BIOS.
22493. Opgaven udløses, når arbejdsstationen låses op
22494. Den angivne attribut findes allerede.
22495. En bruger har anmodet om en logontype (f.eks. interaktiv eller netværk), som ikke blev tilladt. En administrator kontrollerer, hvem der kan logge på interaktivt og over netværket.
22496. Default Server:
22497. Netværksnavnet er blevet slettet.
22498. Lagringen isoleres først efter bruger, dernæst efter domæne og assembly. Der er kun adgang til data i forbindelse med det samme program, og kun når det køres af den samme bruger.
22499. Den underliggende liste er blevet ændret, og optællingen er forældet.
22500. Diskenheden omfatter flere diske.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions