English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3701. Assemblyen kan ikke indlæses.
3702. Den angivne ressourcetype kan ikke findes i billedfilen.
3703. Ingen data at returnere.
3704. En komponent forsøger at opnå adgang til en delingsgrænseflade, der ikke er delt.
3705. Der kræves en eller flere nøglebeskyttere til denne diskenhed.
3706. Ny provider
3707. Ukendt packet sink-stream.
3708. Probe Quiescent
3709. Dette er en ny post i hjælpelageret til metadata.
3710. Ugyldig syntaks.
3711. Kontrollerer, om der findes gruppepolitikklienttudvidelser, som ikke er en del af systemet.
3712. Uventet Assembly-id X. Assembly-id'er skal være sekventielle.
3713. Kilde og destination for en flytning på tværs af domæner er ikke i overensstemmelse med objektets aktuelle navn. Hverken kilden eller destinationen har den nyeste version af objektet.
3714. Den konto, der er angivet for denne tjeneste, er en anden end den konto, der er angivet for andre tjenester, der kører i den samme proces.
3715. Ugyldigt drev- eller filnavn
3716. Komprimeringsformatet, der er defineret i PNG-filen, understøttes ikke,
3717. Jobbet er gået i stå. Serveren er muligvis konfigureret forkert. BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen senere.
3718. Standardlogondomænet kunne ikke angives til %1. Data indeholder fejlkoden.
3719. Det lykkedes ikke at oprette forbindelse til fjernaktivatoren med undtagelsen 'X'.
3720. Der opstod en fejl under offlinehåndteringen af forekomsten <%1>: %2 - %3.
3721. Stop ftp-session og afslut
3722. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licensens gyldighedsperiode er udløbet.
3723. Winsock-startrutinen mislykkedes. Sap Agent kan ikke fortsætte.
3724. Tilladelsen til hændelseslogfilen er ubegrænset.
3725. AnimationTimeline af typen Typenavn kan ikke bruges til animering af egenskaben X i typen Typenavn.
3726. Enheden er allerede en vedvarende bundet enhed.
3727. Printeren %1 kunne ikke initialisere dens porte. Win32-fejl: %2. Denne fejl opstår normalt, hvis der er et problem med portovervågningen. Prøv evt. at oprette porten igen ved hjælp af en TCP/IP-standardport. Dette problem påvirker ikke andre printere.
3728. The contents of this slot are unknown
3729. Installationen er fuldført: Windows har installeret følgende opdatering: %1
3730. Tjenestekontrolstyring kunne ikke initialiseres. Sikkerhedskonfigurations-serveren (scesrv.dll) kunne ikke initialiseres og returnerede fejlen %1. Systemet genstarter...
3731. Allokering af metadata: Der kunne ikke skrives kopier af metadata på diskenheden %2. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
3732. Pointeren til den aktuelle indekspost med længden 0x%1 er ugyldig.
3733. WdsClient: Multiple matching images were found. Try using the tag in the client unattended installation file. Image name [%1], Image group [%2].
3734. "dt:maxLength" er allerede defineret.
3735. Størrelsen på bufferen for meddelelsesidentifikatoren eller korrelationsidentifikatoren er ugyldig.
3736. DOS-sessions udskrivningstimeout (sekunder)
3737. Grafsikkerhedslageret kan ikke bekræfte posten i øjeblikket.
3738. Der kunne ikke oprettes et Huffman-træ ved hjælp af længdearrayet. Streamen er muligvis beskadiget.
3739. En flytning på tværs af domæner mislykkedes, så der nu er to versioner af det flyttede objekt - et på kildedomænet og et på destinationsdomænet. Destinationsobjektet skal fjernes, for at systemet kan gendannes i en konsistent tilstand.
3740. Der kræves et lydcodec for at kunne afspille denne fil. Klik på Onlinehjælp for at finde ud af, om dette codec kan hentes fra internettet.
3741. Der opstod en fejl under behandling af det script, der bruges til automatisk konfiguration af proxyservere
3742. Parameteren 'X' har den ugyldige værdi 'Y'.
3743. Enhedsadgang bit 0
3744. Initialiseringstilstanden kan ikke angives mere end én gang.
3745. Elementegenskaben kan kun bruges sammen med singleton-felter.
3746. Overførte data i almindelig tekst til kryptering.
3747. Dette er en intern fejl, der bør håndteres. FD er blevet afbrudt, og denne afsnitsbuffer er allerede blevet tildelt en anden proces.
3748. Et lighedstegn var ventet.
3749. Forventede '>'.
3750. Den angivne nøgle er en kendt svag nøgle til 'X' og kan ikke bruges.
3751. Anvender brugerdefinerede ord, der hører til DIALOG-vinduet.
3752. Der var ikke fuld tillid til denne assembly.
3753. Der blev fundet en opdatering.
3754. SDDL-roden kan ikke sikkerhedskopieres til mappen med sikkerhedsskabeloner.
3755. Det var ikke muligt at slette en partition på disk %2!u!.
3756. Serveren kunne ikke indlæse ODBC32.DLL til sql-logføring pga. følgende fejl: %1 Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
3757. Der er ikke flere slutpunkter tilbage.
3758. Der blev udført en I/O-anmodning (forskellig fra luk) på en fil, efter at den blev slettet. Dette kan kun ske med en anmodning, som ikke blev fuldført, før den sidste handle blev lukket via NtClose.
3759. Der udføres i øjeblikket en anden genoprettelse.
3760. Det angivne certifikat er selv-signeret.
3761. Der er ikke konfigureret en gyldig politik til krypteringsgenoprettelse for dette system.
3762. WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery har slettet en anmodning og forsøger at udføre anmodningen igen efter en alvorlig strømhændelse.
3763. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Datakilden kunne ikke returnere resultatet.
3764. The specified report description is invalid.
3765. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 5
3766. Der opstod en fejl i gengivelsestråden med en brugerangivet shader.
3767. Der opstod en fejl under ændringen af domænets adgangskode. Adgangskoden kan have været for kort eller have været identisk med en tidligere benyttet adgangskode.
3768. Serveren var ikke tilgængelig.
3769. Godkendelsen mislykkedes, da den eksterne part har lukket transport-streamen.
3770. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke hente servercertifikatet til forekomsten '%1', fordi certifikatet ikke blev fundet i et certifikatlager. Fejl: '%2'.
3771. Det blev forsøgt at genstarte sessionen igen med det brugerangivne certifikat: X.
3772. Opgraderingsgrænsefladen er allerede blevet lukket.
3773. Den angivne side om side-konfiguration er ugyldig
3774. Enkelt-bit ECC
3775. COM+ kræver, at ODBC version 2.0 eller nyere er installeret på computeren. Den version af ODBC, der leveres sammen med Windows 2000, opfylder dette krav. Installer ODBC fra installations-cd'en til Windows 2000.%1
3776. IIS-logføring kunne ikke oprette mappen %1. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
3777. Det angivne skærmkort og hele dets tilstand er nulstillet.
3778. 'CIMTYPE' qualifier may not be specified directly in a MOF file. Use standard type notation
3779. Handlingen kan ikke fortsættes, da drevet er beskadiget eller er i offlinetilstand.
3780. Tjenesten Driver Manager blev ikke startet. Den rapporterede fejl var %1.
3781. Afsnit . . . . . . . : Autoritet
3782. MSBUILD: fejl MSB1011: Angiv, hvilket projekt eller hvilken løsningsfil der skal bruges, fordi denne mappe indeholder mere end ét projekt eller mere end én løsningsfil.
3783. Der kunne ikke oprettes en sikker kommunikationskanal til destinationsserveren.
3784. Netværket blev nulstillet
3785. Det maksimale rekursionsniveau for SETLOCAL er nået.
3786. Drevet rapporterede, at mediet er skrivebeskyttet.
3787. Der blev modtaget en ufuldstændig godkendelsesmeddelelse. Fjerndeltageren har sandsynligvis lukket forbindelsen.
3788. startIndex skal være mindre end strengens længde.
3789. Ydelsestælleren i kaldet PdhAddCounter() er allerede føjet til ydelsesforespørgslen. Denne tæller ignoreres.
3790. Der er ikke diskplads nok til at indsætte det manglende attribut.
3791. Resultat til , der ikke kan udtrykkes.
3792. Optællingen skal genstartes, fordi der er blevet fjernet en enhed.
3793. Den angivne fil blev ikke fundet.
3794. Handlingen blev ikke gennemført, fordi den medfølgende etiket er ugyldig.
3795. Det angivne objekt er for stort.
3796. Fjernserveren returnerede en fejl: X.
3797. Transaktionsstyring understøtter ikke en asynkron handling for denne metode.
3798. Den angivne rute er ikke allokeret.
3799. Filter-daemonprocessen MSFTEFD har brugt for meget hukommelse og bliver afbrudt.
3800. Automatisk hændelsesassociering for brugergrænseflade understøttes ikke.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions