English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2601. Computeren er genstartet efter en fejlkontrol. Fejlkontrollen var: %1. Der blev ikke gemt et fuldstændigt dump.
2602. PTR-post . . . . . . : %1
2603. The refresher is busy
2604. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at genallokere indsætningsstrengene til sekundære parametre. Yderligere sekundær udskiftning er blevet annulleret. Meddelelsen bliver formateret med strengene som de er.
2605. Tærskelværdierne for ydelse er blevet angivet ved indgreb af den ansvarlige operatør. De aktuelle indstillinger viser, at tærskelværdierne for ydelse er nået. Trap-behandlingen afbrydes midlertidigt. Der vil ikke blive sendt yderligere traps uden indgreb fra den ansvarlige operatør.
2606. Funktionen til markering af forekomster brugte for lang tid på at udføre opgaven og blev derfor stoppet.
2607. Program-id'et til kopieringen er ugyldigt. Program-id'et bruges allerede af et andet registreret CLSID.
2608. Tokenet {0:x} er ikke gyldigt i virkefeltet for modulet {1}.
2609. Det var ikke muligt at hente outputoplysninger fra programmet til videokomprimering.
2610. Union understøtter ikke denne værdi.
2611. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktnøglen ikke stemmer overens med den produktnøgle, der er angivet i licensen.
2612. Der opstod en fejl under registreringen af programmet til COM+. Kontakt supportteknikerne.
2613. Gendannelsen af programmet %1 blev annulleret.
2614. MS DTC XA Transaction Manager kunne ikke tilmelde til MS DTC Transaction Manager på vegne af XA Resource Manager. DSN=%1 Fil=%2 Linje=%3.
2615. MFT (Master File Table) på diskenheden er for fragmenteret til at fuldføre handlingen.
2616. Tidsstemplets værdier må ikke falde.
2617. Netværksadressen kan ikke bruges til den ønskede handling.
2618. Tolkningsfejl for manifest: Et semikolon blev forventet.
2619. Der opstod en fejl under udførelse af tekstændringer i metabasen. Metabasen kan være låst i hukommelsen.%1%2%3%4%5
2620. Denne handling understøttes ikke af tjenesten MSMQ. MQReceiveMessageByLookupId understøttes f.eks. ikke af MSMQ 1.0/2.0, eller fjernmodtagelse af den store meddelelse kan ikke foretages af klienten under v3.5.
2621. Kompatibilitetsmodul blev ikke startet.
2622. WS-Management-tjenesten kan ikke forny optællingen. Start en ny optælling.
2623. Det angivne medlem mangler og kan ikke gendannes.
2624. %1 byte i %2 mapper.
2625. Det blev forsøgt at få adgang til et felt, som den kaldende ikke har adgang til.
2626. Der kunne ikke skrives data til transportforbindelsen: X.
2627. Tjenesten starter peer-cacheklienten.
2628. Antallet af reserverede logposter eller justeringen af antallet af reserverede logposter er ugyldig.
2629. Skærmdriveren skal understøtte videoacceleration til video- og lydafspilning.
2630. Der blev anmodet om en ugyldig kategoriseringsrækkefølge.
2631. Tjenesten Workstation er i en inkonsistent tilstand. Genstart computeren, før du genstarter tjenesten Workstation.
2632. Query refused
2633. Der er ingen forekomster for denne diskenhed
2634. Hændelsesklassen kunne ikke udføre grænsefladeforespørgslen. Kontroller, om der er andre fejl fra EventSystem i logfilen.%1
2635. NAP (Network Access Protection), klienten til politikhåndhævelse, kunne ikke registreres i tjenesten NAPAgent (Network Access Protection Agent). Nogle netværkstjenester eller -ressourcer er muligvis ikke tilgængelige. Afbryd forbindelsen, hvis problemet varer ved, og prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen, eller kontakt Remote Access-serverens administrator.
2636. Samlingen er blevet ændret. Optællingen bliver muligvis ikke udført.
2637. Den anmodede enhed til afspilning af lyd er i brug i øjeblikket.
2638. Diskenheden er allerede bundet til systemet.
2639. Egenskaben blev ikke fundet.
2640. Antal oprettede forbindelser
2641. Mindst en af enhederne i gruppen for udgående routing er ugyldig. Kontroller enhedernes konfiguration. Gruppenavn: '%1'
2642. Der kunne ikke oprettes forbindelse til fjernserveren
2643. Samlet diskplads: %1 KB
2644. De angivne legitimationsoplysninger er ugyldige.
2645. Kunne ikke finde underprogrammet %1.
2646. ATM-netværkscontroller
2647. POST-svar uden Cache-Control eller Expires-headere.
2648. Anmeldelsesfejl
2649. Afkodning af indhold mislykkedes.
2650. Den angivne buffer indeholder alle forekomster af nul.
2651. Datastreamen er stadig åben.
2652.
2653. RADIUS-proxyen modtog et svar fra serveren %1 med et ugyldigt meddelelsesgodkendelsesattribut.
2654. Ydelsesovervågning kan ikke initialiseres for emneassistentobjektet, fordi tællerne ikke er indlæst, eller fordi det delte hukommelsesobjekt ikke kan åbnes. Dette påvirker kun tilgængeligheden af ydelsestællerne. Genstart computeren.%1
2655. Skru op for bassen
2656. Det angivne DNS-navn blev ikke oversat.
2657. BITS kunne ikke slette nogle midlertidige filer. I systemets hændelseslog kan du se en fuldstændig liste over de filer, som ikke kunne slettes.
2658. Programmerne får muligvis ikke tilladelse til at køre.
2659. Den angivne lyd-codec er ikke installeret i systemet.
2660. Du kan finde flere oplysninger om denne hændelse i afsnittet Detaljer
2661. Den angivne kontekstreference (handle) er ugyldig.
2662. Hukommelsesallokeringen mislykkedes.
2663. Den angivne kopibeskyttelsestype for stien til VidPN-præsentationen er ugyldig.
2664. Windows kunne ikke indlæse udskriftsprocessoren %1 fordi EnumDatatypes mislykkedes. Fejlkode %2. Modul: %3. Anskaf og installer en ny version af driveren fra producenten (hvis den er tilgængelig), eller vælg en anden driver, der kan fungere med denne udskriftsenhed.
2665. Forespørgslen indeholder kun ignorerede ord.
2666. Firewallundtagelsen Windows peer-to-peer-samarbejdsgrundlag er blokeret af gruppepolitikken. Kontakt administratoren for at få denne undtagelse aktiveret.
2667. Logfilen kan ikke åbnes som ikke-cachelagret I/O. Der blev ikke foretaget nogen handlinger.
2668. Anmodningen mangler en krævet udvidelse for SMIME-egenskaber.
2669. &Aktiver glidende udløb
2670. MSMQ-mappen kan ikke oprettes.
2671. Parameteren /D er kun gyldig sammen med parameteren /S.
2672. Inkludere denne computer i optællinger
2673. Pixel Shader Model 2.0 kræver, at der er samplerkonstanter i registrene [0-3].
2674. Fjernelse af enheden %1 på iSCSI-session %2 blev forhindret af %3.
2675. Der er %1!d! bruger(e) tilsluttet %2. Hvis du ophæver deling af %2, vil de blive frakoblet. Vil du fortsætte?
2676. %1: Det var ikke muligt at optælle Plug and Play igen, efter at drivere er blevet overflyttet. Fejlkode %2.
2677. Netværksgrænsefladen er blevet frakoblet.
2678. Hvis du bruger certifikatet til godkendelse, skal du bruge SSL
2679. Der blev modtaget en pakke på en IPsec SA, hvis levetid er udløbet.
2680. Den driver, der forsøger at starte, er ikke den samme som driveren til POSTed-skærmkortet.
2681. Identificeringen af funktionen '%2' i produktet '%1' mislykkedes under anmodningen om komponent '%3'
2682. Guiden har ikke tilstrækkelige oplysninger om programmet. Kør programmet én gang, så guiden kan indsamle de oplysninger, der skal bruges til at reparere det.
2683. Løsningen til NdisMInitializeScatterGatherDma er aktiv
2684. Flyt regel op
2685. Provider-id'et %s i registreringsdatabasen er ugyldigt: %1. Fejlkode: %2
2686. Ugyldigt name-tegn.
2687. Skrivningen mislykkedes, da drevet ikke modtog data hurtigt nok til at fortsætte skrivningen. Problemet kan muligvis løses ved at flytte kildedataene til den lokale computer, reducere skrivehastigheden eller aktivere en indstilling som tillader underløb af laveste bufferniveau.
2688. Processen mangler rettigheder, der er nødvendige for denne handling.
2689. Internal error: MtScreenBufferPrintEx called on a non-scrollable screen.
2690. Den angivne navngivningskontekst mangler en krydsreference.
2691. NIS IPV6-adresseliste
2692. SNMP returnerede en fejl, mens det blev forsøgt at lukke sessionen.
2693. Den angivne billedfil havde ikke det korrekte format. Den er tilsyneladende i LE-format.
2694. En asynkron handling venter i øjeblikket.
2695. FEJL: Ikke-genkendt kommando
2696. Terminalserveren kan ikke finde en licensserver i arbejdsgruppen %1 eller Windows NT 4-domænet. Kontroller, at alle licensservere på netværket er registreret i WINS/DNS og accepterer netværksanmodninger, og at TS-licenseringstjenesten kører.
2697. Egenskaberne for køen %3 kan ikke angives. Erstatningen af køfilen %4 med den midlertidige fil %5 returnerede fejlen %1: %2
2698. Elementets indhold er ugyldigt ifølge DTDSkema.
2699. Der er ikke nogen aktiv ISDN-linje til rådighed.
2700. Properties-medlemmet af denne tekstkørsel kan ikke være null.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions