English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23001. Rodmappen LANMAN er ikke tilgængelig.
23002. Alvorlig fejl - Standardoutputkonsol kunne ikke åbnes, hr: 0x%1!08lx!
23003. Der opstod en konflikt på logonserveren.
23004. Der kunne ikke hentes en licens
23005. Den angivne læser er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt.
23006. %1-tjenesten er stoppet midlertidigt.
23007. Den handling, der blev anmodet om, understøttes ikke på standardserveren.
23008. Strengværdien til ydelsestællernavnet i registreringsdatabasen er forkert formateret. Den forkert udformede streng er %1. Det første DWORD i sektionen Data indeholder indeksværdien for den forkert udformede streng, mens den anden og tredje DWORD i sektionen Data indeholder de seneste gyldige indeksværdier.
23009. Fjernsessionen blev afbrudt.
23010. Handlingen understøttes ikke på spejlede diskenheder.
23011. Aktiverede WinRM-lytteren på %1://%2.
23012. INTERN fejl - Diskgruppens konfiguration er ændret
23013. Bro: Broen kunne ikke oprette sin virtuelle miniport.
23014. Den eller de animationer, som er anvendt på egenskaben X, beregner en nuværende værdi på Y, som ikke er en gyldig værdi for egenskaben.
23015. Intern fejl: Afbrydelse af forbindelsen på %1 er afsluttet med fejl. %1
23016. Det angivne diskenhedsflag kan ikke fjernes.
23017. En komponent, som bruges af isolationsfunktionen, har sendt anmodet om at afbryde behandlingen.
23018. Størrelsen af værdien for cookien er 'X'. Det overskrider det angivne maksimum, der er 'Y'.
23019. COMPACT Viser eller ændrer komprimeringen af filer på NTFS-partitioner.
23020. Navnet for det angivne overordnede område er for langt.
23021. Forekomster af abstrakte klasser kan ikke oprettes.
23022. Serverkontaktobjektet til MS DTC-brugergrænsefladen blev ikke fundet.
23023. Der opstod overløb i naboregistreringskøen.
23024. Aktiveringen kunne ikke oprette mediesink. Kald OutputNode::GetUINT32(MF_TOPONODE_MAJORTYPE) for at få yderligere oplysninger.
23025. Initialisering af PNMI til netværkskort blev ikke fuldført
23026. Transaktionen blev ignoreret som værende overflødig, fordi en anden transaktion for samme URL-adresse var aktiv samtidigt.
23027. Tjenesten %1 kan ikke slettes (Fejl: 0x%2).
23028. En eller flere tilpasninger er ikke tilladt på grund af en politik til softwarebegrænsning.
23029. Følgende kommando er *ikke* baseret på IIS-metabasen, da den eksplicit angiver programmets fysiske kildemappe:
23030. Der findes åbne filer og/eller uafsluttede mappesøgninger, der venter på forbindelsen til %1.
23031. Ufuldstændige parenteser.
23032. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi en eller flere indstillinger har et ugyldigt navn.
23033. Kontonavnet er for langt.
23034. Udvidet fejl %1
23035. Krypteringshandlingen kunne ikke udføres, fordi der er en aktiv transaktion.
23036. SSL-genforhandling mellem klient og server er fuldført: RequestHandle=%1
23037. Windows Media Player kan ikke opdatere dine rettigheder til medier, fordi afspilleren ikke kan bekræfte listen over aktiverede brugere på computeren.
23038. Adgangskoderne stemmer ikke overens. Der oprettes ikke et certifikat.
23039. Ugyldig struktur for LINECALLPARAMS.
23040. DDE-share-anvisning
23041. Elementet AnimationEffect er ikke tilknyttet en Visual.
23042. Den ugyldige objektstørrelse %2 rettes til %3 i ICB ved blokken %1.
23043. Destinationen sendte en iSCSI-PDU med en ugyldig opcode. De gemte data indeholder hele iSCSI-headeren.
23044. Der blev fundet et ugyldigt tegn i e-mail-headeren.
23045. TTL udløb undervejs.
23046. Laveste tillidsniveau
23047. Brugeren forsøgte at oprette forbindelse uden for det tilladte tidsrum. Kontroller opkaldsbetingelserne for den tilsvarende netværkspolitik.
23048. %1Den overordnede fletning kan ikke startes for kataloget %2 på grund af fejlen %3.
23049. MSDTC-logfilen er blevet flyttet fra én disk til en anden. En ny afhængighed af den disk, hvor MSDTC-logfilen nu er placeret, er derfor blevet tilføjet for MSDTC-ressourcen. Fejldetaljer: %1
23050. Programmanifestet indeholder en henvisning til en selvstændig samling, som ikke er installeret.
23051. Navneservere
23052. Produkt: %1. Genstart kræves. Installationen eller opdateringen af produktet krævede, at computeren skulle genstartes for at ændringerne kunne træde i kraft. Genstarten blev udskudt til et senere tidspunkt.
23053. Indstillinger for brugerdefinerede fejlmeddelelser
23054. Overflytningsdestinationen er ikke godkendt.
23055. Transaktionskomponenten Udløsere kunne ikke registreres i COM+ Fejl: %1: %2
23056. 100-Continue må ikke angives ved hjælp af denne egenskab.
23057. Din genoprettelseskode kunne ikke gemmes på dette sted. Gem genoprettelseskoden et andet sted.
23058. Der er ikke tilstrækkelig plads tilbage på mediet til at tilføje det angivne lydspor.
23059. Tilføjelse af ACE'er med objektflag og objekt-GUID'er er kun gyldigt for bibliotek-objekt-ACL'er.
23060. Handling blev ikke udført
23061. Sekvensnummeret 0x%1 i filen 0x%2 er forkert.
23062. OSS ASN.1-fejl: Kodnings-/afkodningsversionen passer ikke sammen.
23063. Den valgte dynamiske partition er ikke allerede markeret aktiv.
23064. En proces, der betjener programgruppen '%1', har overskredet tidsgrænserne under start. Proces-id'et var '%2'.
23065. Søgemønsteret kan ikke bruge ".." til at skifte til overordnede mapper. Tegnene kan kun bruges internt i navne på filer og mapper, f.eks. "a..b".
23066. Bufferallokering mislykkedes.
23067. Provideren understøtter ikke diskenhedsflaget LBN REMAP ENABLED.
23068. Der er registreret en ugyldig outputpointer.
23069. MS DTC kan ikke startes. Brugergrænsefladen har ikke forbindelse til MS DTC-tjenesten.
23070. Den overførte mængde data overskrider den angivne bithastighed og buffervinduet.
23071. Kopierer pakker til Windows Update-cachen...
23072. Attributtypen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2 må ikke være residente.
23073. Der kan ikke findes en manifestressource.
23074. Programmer kommunikerer med fjernprogrammer via kommunikationskanaler. Hver kanal kan have egenskaber, der kan konfigureres.
23075. Installerer NETWKSTA.SYS version %1.%2.%3 (%4)
23076. Replikeringsreferenceoplysningerne for destinationsserveren findes i forvejen.
23077. Arbejdsstationen har ikke en tillidshemmelighed til det primære domæne i den lokale sikkerhedsdatabase.
23078. ASN1 - forkert mærkeværdi.
23079. Serveren returnerede ingen oplysninger om filstørrelsen. URL'en peger muligvis på et dynamisk indhold. Headeren Indhold-Længde er ikke tilgængelig i serverens HTTP-svar.
23080. Registrerer et navn i en sky, der er blevet konfigureret til kun at være fortolkning.
23081. Metoden må kun kaldes for en type, hvor Type.IsGenericParameter er sand.
23082. WinRM-tjenesten kan ikke migrere lytteren med IP-adresse %1, port %2 og transport %3. Der findes allerede en lytter, der har konfigurationen Adresse=%4 og Transport=%5.
23083. Duplikeret attributerklæring.
23084. Den angivne registreringsmekanisme blev ikke fundet.
23085. Startposterne kan ikke opdateres automatisk på WinPE. Du skal opdatere startposten manuelt for alle installerede operativsystemer.
23086. SCSI-konfigurationen af drevene i biblioteket %1 kunne ikke indstilles.
23087. Hentning af trådkontekst
23088. Den sikkerhedskopierede klyngedatabase er muligvis beskadiget.
23089. Ugyldigt versionsnummer
23090. Der opstod en fejl i generatoren af tilfældige numre.
23091. %1 filpost er behandlet.
23092. Det er nødvendigt at fragmentere pakker, men DF er sat.
23093. Sikkerhedsdatastrømmen fra filen 0x%1 mangler.
23094. De beskyttede data skal beskyttes igen.
23095. Widget %1 blev ikke føjet til dataindsamleren %2; fejlkoden %4.
23096. (C) Resume (M) Menu (TAB/ARROW) Navigate
23097. DRM-undersystemet er låst af et andet program eller en anden bruger. Prøv igen senere.
23098. Vis alle tabeller, der er aktiveret for SQL-cacheafhængighed.
23099. Problem med en del af flow-specifikationen.
23100. Det er en fejl, at den angivne værdi for minExclusive er større end eller lig med den angivne værdi for maxInclusive for samme datatype.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions