English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

27001. '¨Der kræves en hjemmemappe' - Deaktiveret
27002. Tekstformateringsprogrammet kan ikke angive afbrydelsesbetingelser på grund af fejlen: X.
27003. Advarsel: %1, %2, %3, %4.
27004. Computernavnet %1!d! kan ikke hentes: %2!S!
27005. NetBIOS over Tcpip . . . . . . . . . . . . . : Aktiveret
27006. En ekstern statusændring har anbragt kataloget i pausetilstand.
27007. En obligatorisk adresse blev udeladt fra handlingen på en socket.
27008. Den adgangstoken, der er knyttet til den aktuelle tråd, er ikke en repræsenteret token.
27009. Invalid parameter id.
27010. Du kan ikke udelade filer, når du bruger den angivne medietype til lagring af sikkerhedskopier.
27011. %1 mappe(r) %2 byte ledig
27012. Den dynamiske BOOTP-attribut kan ikke slås til eller fra.
27013. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. '%1', mislykkedes, da genoprettelse planlægges via en anden klient. Kør sikkerhedskopieringen igen.
27014. Strengen UUID er ugyldig.
27015. Kryptografikonteksten kunne ikke hentes.
27016. Indsæt det flytbare medie, og prøv derefter igen.
27017. %2 driveren blevet stoppet
27018. <%1> kan ikke have gruppepartikler og eller sammen som indholdsmodellen.
27019. Filen MEMSTICK.IND kan ikke oprettes.
27020. Området for den lokale variabel blev ikke lukket korrekt.
27021. Kilden sender hændelser i en forbindelse, der ikke matcher de sikkerhedsbegrænsninger, der er pålagt af klienten.
27022. TV-controller til satelitkommunikation
27023. Den angivne INF er den forkerte type til denne handling.
27024. Marker afkrydsningsfelterne for de elementer, som Diskoprydning skal behandle på de planlagte tidspunkter.
27025. Ugyldigt sted.
27026. Den aktive opgave-XML mangler et påkrævet element eller en påkrævet attribut.
27027. Ugyldig agentgruppe.
27028. SSL ECDSA P256
27029. Arbejds-id'et er ugyldigt.
27030. Class object already contains the maximum number of properties.
27031. %1 KB i %2 strømmapper.
27032.
27033. Latinamerika
27034. Programgruppen %1 blev deaktiveret. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke aktivere programgruppen %1, fordi den anmodning, som tjenesten WAS sendte til protokollen %2 mislykkedes. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
27035. MSBUILD: fejl MSB1006: Egenskaben er ikke gyldig.
27036. Nye legitimationsoplysninger: Indsæt det chipkort, som du vil bruge til at kryptere filer.
27037. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_recover i XA Resource Manager. Kaldet xa_recover mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
27038. ini-filen [2][3] kunne ikke opdateres. Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
27039. En eller flere brugere er ugyldige.
27040. Der er ikke angivet en profil for kilden.
27041. Registrering af opgave, der kører, når computeren er inaktiv
27042. InitialRadius skal være et finit tal, som er større end eller lig med 1.
27043. Data for en godkendt meddelelse kan ikke hash'es.
27044. Initialiseringen er fuldført. Genskab problemet, og tryk på CTRL-Z.
27045. Hjælp-filen er tom.
27046. Systemet kan ikke læse fra den angivne enhed.
27047. Genoprettelse til diskenhed %1 lykkedes ikke. Fejl: %2
27048. Efter start hang tjenesten i en start-venter-tilstand.
27049. XML-navneområde-URI'en (%1) er ugyldig. Se i dokumentation for at finde oplysninger om opbygning af navneområde-URI'en for en CIM-klasse.
27050. INTERN fejl - Handlingen er ikke tilladt, fordi enheden stadig initialiseres
27051. Deaktivering af automatisk oplåsning af diskenheden %2 mislykkedes.
27052. Billedfilen kan være beskadiget.
27053. Den angivne struktur skal kunne blittes eller indeholde oplysninger om layout.
27054. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. GetCurrentLogRecord returnerede fejl %1.
27055. Medhjælperen til dll-omdirigering kunne ikke tildele samlingens sti; %1
27056. Den anmodede handling kan ikke udføres via en aktiveret direkte kanal. Kanalen skal deaktiveres, før den anmodede handling kan udføres.
27057. Bredbåndsnetværksforbindelsen kunne ikke oprettes på computeren, fordi fjernserveren ikke svarer. Det kan skyldes en ugyldig værdi i feltet 'Navn på tjeneste' for forbindelsen. Kontakt internettjenesteudbyderen, få oplyst den korrekte værdi for dette felt, og opdater den i egenskaberne for forbindelsen.
27058. Registreret af Broadcast = %1
27059. Etiketten eller navnet skal pege på en kodegruppe.
27060. Driveren under denne svigtede ved behandling af %1.
27061. Der opstod en netværksfejl under afsendelsen af data til en anden node i klyngen. Antallet af sendte byte var mindre end det påkrævede antal.
27062. Den angivne URL-adresse bruger ikke en kendt protokol.
27063. Destinationspakken er ikke tom.
27064. Forbindelsesstyringen i en MS DTC-komponent har modtaget en ugyldig meddelelse. Hændelsesspecifikke oplysninger: %1.
27065. Der blev ikke hentet en hovednøgle til diskenheden fra en genoprettelsesadgangskode under genstart.
27066. Routeren kender ikke det angivne protokol-id.
27067. Logical Disk Manager registrerede en fejl under et tidligere forsøg på konvertering.
27068. Reldoc-specifikationen understøttes ikke.
27069. Anmodningen om en HTTP-header er ugyldig
27070. zone transfer
27071. Computeren %2 er ikke længere kædet sammen med domænet. Opret computerens kæde til dette domæne igen.
27072. Der opstod en fejl under fjernelsen af serienummeret for en klyngedatastrøm.
27073. Giv assemblies &ubegrænset adgang til alle meddelelseskøer
27074. Der kunne ikke allokeres tilstrækkelig hukommelse til GRSerial-driveren.
27075. En COM+-tjeneste, f.eks. QC (Queued Components) eller CRM (Compensating Resource Manager), kunne ikke udføre en ApplicationShutdown-hændelse. Dette er ikke normalt, men opfattes som en fejl, der ikke er kritisk. GUID og HRESULT for tjenesten er: %1
27076. PCI- til EISA-bro
27077. En opkaldende har forsøgt at oprette forbindelse til en ekstern MSDTC på computeren '%1'. Forsøget mislykkedes, fordi fjerncomputeren er konfigureret til at nægte fjernklienter.
27078. Den handling, der blev anmodet om, kan ikke udføres, fordi licensen ikke indeholder en medtagelsesliste.
27079. Cookie&beskyttelse:
27080. Trailerindkapsling
27081. Svar-Cache-Control = private, og cachen er public.
27082. Skrivefejl.
27083. Antal mislykkede sessioner
27084. Dataprovideren kunne ikke fortolke de flag, der er angivet for en kolonnebinding i en accessor.
27085. Peer'en er ikke fortolket.
27086. subtype = %1!d!
27087. Handlingen afvises. Brugeren er tildelt flere roller, og nøglecentret er konfigureret til at gennemtvinge rolleadskillelse.
27088. Pakken ankom for sent til at kunne anvendes
27089. Forkert adresse
27090. Det lykkedes ikke WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery at validere parameteren for en klientanmodning. Det kan skyldes en uventet fejl i systemets WinHTTP-tjenester.
27091. HTTP status 303: Svaret på anmodningen findes under en anden URI (Uniform Resource Identifier) og skal hentes ved hjælp af en GET-metode på denne ressource.
27092. RSM kan ikke styre biblioteket %1. Der kunne ikke kommunikeres med enheden eller hentes installationsoplysninger.
27093. Protokolbehandleren %2 kunne ikke indlæses. Fejlbeskrivelse: %3. %1
27094. Der blev fundet en ikke-genkendt floattype i BAML-filen.
27095. Den eksisterende cachepost blev fjernet baseret på politik = X.
27096. Trådens entydige id.
27097. Tjenesten Windows Installer kunne ikke starte. Kontakt en supporttekniker.
27098. Port B kører med 1000 Mbps
27099. Tilslutning af diskenhederne i sikkerhedskopien kunne ikke gennemføres.
27100. Id'et for dette objekt kunne ikke slås op i MIB. Kontroller, at det er den korrekte MIB.BIN-fil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions