English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21001. Isolation af domæne efter global bruger
21002. Den første tilladelse, der mislykkedes, var:
21003. Kompatibilitetsmodul er startet
21004. Resultat af pakkepar
21005. Det angivne køstinavn er ugyldigt.
21006. Der kræves en SkipVerification-tilladelse for at ændre et statisk felt i et programbillede (RVA) .
21007. TPM'et blev ikke aktiveret under genstart.
21008. Lageret skal være åbent til denne handling.
21009. Referencen til variablen eller parameteren "%1" skal evalueres som en nodeliste.
21010. Driverens meddelelsesoplysninger er beskadigede.
21011. Non-existent domain
21012. Den ekstra enhed %2 blev slettet på serveren %3.
21013. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som syvende argument
21014. Der opstod en intern klyngefejl. En klyngedatabasehandling blev forsøgt, mens en transaktion allerede var i gang.
21015. Der kræves et certifikat for at afslutte Klientgodkendelse.
21016. Logposten er ikke en post i logfilen.
21017. File Server Resource Manager killed the following FSRM-initiated command-line program because it exceeded its %1-minute run time limit setting: '%2'
21018. Lokale indstillinger
21019. Der blev ikke fundet nogen filtre/forekomster
21020. 'X' må ikke være en tom streng.
21021. Fuld adgang
21022. Der kan kun indstilles ét af følgende bindingsflag: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty eller BindingFlags.PutRefDispProperty.
21023. Statistik siden %1
21024. Det lykkedes ikke at stoppe filreplikeringstjenesten.
21025. Det Microsoft Exchange 5.5-servernavn, der er angivet i adressen, stemmer ikke overens med det navn, der er angivet i Microsoft Exchange 5.5-konfigurationen.
21026. Det logiske klyngenummer kunne ikke hentes i dataattributtet for det virtuelle klyngenummer 0x%1 af masterfiltabellen.
21027. Klar til installation: Følgende opdateringer er hentet og klar til installation. Ifølge denne computers tidsplan skal disse opdateringer installeres %1 kl. %2: %3
21028. Det angivne transporttilstandsfilter findes ikke.
21029. Remoting Services kan ikke finde feltet 'X' i typen 'Typenavn'.
21030. Der blev opdaget strømsvigt på %1. Serveren er blevet stoppet midlertidigt.
21031. UPS-tjenesten er konfigureret forkert.
21032. Der kan ikke føjes et identisk strøg til StrokeCollection.
21033. X, der er ikke behov for en revalidering af cacheposten.
21034. SAM-databasen på en Windows Server er væsentligt ude af synkronisering med det eksemplar, som findes på domænecontrolleren. Det er nødvendigt med en fuldstændig synkronisering.
21035. RADIUS-proxyen modtog et svar fra serveren %1 med en ugyldig godkender.
21036. Indekset kan ikke gendannes. Det skal muligvis slettes og genoprettes.%1
21037. Det er ikke tilladt at slette en masterkrydsreference.
21038. Metoden IObjectControl::Activate() mislykkedes. Objektets CLSID er: %1
21039. SAM-databasen kunne ikke spærre kontoen %1 pga. en ressourcefejl, f.eks. en fejl ved skrivning til harddisken (den specifikke fejlkode er i fejldataene). Konti bliver spærret, når der er givet et vist antal forkerte adgangskoder. Derfor bør du angive en ny adgangskode til ovennævnte konto.
21040. Den angivne initiatorportal er ikke gyldig.
21041. En fil kunne ikke åbnes.
21042. SectionRecord blev ikke fundet.
21043. Det angivne navngivne farveindeks findes ikke i profilen.
21044. (GMT+02:00) Harare, Pretoria
21045. Forespørgslen fik timeout.
21046. %2 kunne ikke allokere en ressource af typen %3 pga. problemer med systemressourcer.
21047. Videresendelse = %1!u!
21048. Den anmodede skrivehastighed og rotationstypen understøttes ikke af drevet, og de blev begge justeret.
21049. Nuldelingsfejl.
21050. %1 MB i beskadigede sektorer.
21051. Kald til SQLBindCol mislykkedes med %1.
21052. Det er ikke muligt at bruge MBR-kodning med VBR-kodning.
21053. Mappen er ikke tom
21054. Programmer, der kører som NT-tjenester, kan ikke genbruges.
21055. Du har licens til dette indhold, men den giver ikke rettigheder til at overføre indholdet til enheden.
21056. Argumentet kan hverken være null eller tomt.
21057. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke aktivere global båndbreddebegrænsning, fordi QoS Packet Scheduler ikke er installeret eller ikke kører.
21058. Der er kun adgang til en forekomst med levetiden Process fra en PerformanceCounter, hvor InstanceLifetime er angivet til PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
21059. Første opkald til dekodning mislykkedes
21060. Forskydningsværdien må ikke være negativ eller større end bufferens længde.
21061. Lokal mappe nu %1.
21062. Terminal Server er konfigureret til at bruge et certifikat, men kan ikke få adgang til den private nøgle, der er tilknyttet certifikatet. %1 SHA1-hashen for certifikatet er i hændelsesdataene. Standardcertifikatet bliver brugt til Terminal Server-godkendelse fra nu af. Kontroller sikkerhedsindstillingerne vha. Terminal Services-konfigurationsværktøjet i mappen Administration.
21063. Forkert længde.
21064. Opgaven er deaktiveret.
21065. X kan ikke kaldes, mens en anden Y-handling venter.
21066. Det angivne systemsemafornavn blev ikke fundet.
21067. Diskenhed %2 gendannes til tilstanden for et tidligere øjebliksbillede.
21068. Tabellen findes allerede.
21069. Drevet, stien eller filnavnet er ugyldigt.
21070. Modtager ikke tilgængelig %1!-10u! %2!-10u!
21071. Der opstod en ustabil tilstand under aktiveringen. Der er muligvis to proxyservere til det samme objekt.
21072. Der blev ikke fundet en kernedriverpakke, som kræves af printerdriverpakken.
21073. Filtreringen blev stoppet på grund af en brugerhandling, f.eks. stop af gennemsøgningen.
21074. (GMT+09:00) Seoul
21075. Der mangler et forventet attribut.
21076. Indstillingen for codeckvaliteten for video er ikke gyldig.
21077. Dokumentet %1, %2, som er ejet af %3, fik timeout, mens det blev udskrevet på %4. Spooleren ventede i %5 millisekunder, og der blev ikke modtaget nogen data.
21078. DHCP-/BINL-tjenesten på den lokale computer, som tilhører det administrative Windows-domæne %2 har fastslået, at den er autoriseret til at starte. Den betjener klienter nu.
21079. Internal error: MtScreenBufferPrintRegion called on a scrollable screen.
21080. Bruger (%1:%2):
21081. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke behandle konfigurationsoplysninger om at slette lyttefunktionsadapteren '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
21082. Handlingen understøttes ikke i denne klasse.
21083. Timeout for gateway
21084. Fejl i IOCTL-kald.
21085. Tjenesten Messenger er ikke blevet startet.
21086. Navnet på det øverste element skal passe til navnet på DOCTYPE-erklæringen.
21087. Ugyldig ændringshandling. Visse aspekter af ændringen er ikke tilladt.
21088. En eller flere af de angivne private pakker findes ikke. Kontroller, at alle påkrævede ressourcer er tilgængelige, og genstart installationen.
21089. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke hente serverens liste over tillidscertifikater til forekomsten '%1', fordi den ikke blev fundet i certifikatlageret. Fejl: '%2'.
21090. Den fuldstændige eller den relative sti til den fil, du vil læse fra. F.eks. "minfil.txt".
21091. Optiske medier kan ikke formateres med filsystemet eXFAT.
21092. Tjenesten læser joblisten fra disken.
21093. Denne metode blev kaldt i en forkert tilstand.
21094. Den midlertidige fil blev ikke fundet.
21095. Tælleren er endnu ikke startet.
21096. Typografien AllowHexSpecifier understøttes ikke på datatyper med flydende decimaltal.
21097. Serveradresser, som blev fundet vha. GetHostByName.
21098. Den angivne buffer er ugyldig.
21099. Egenskaberne TextInfo.ANSICodePage og TextInfo.OEMCodePage skal være de samme, når en af dem er en flerbyte-tegntabel.
21100. Beskrivelsesstrengen for parameterreferencen (%1) blev ikke fundet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions