English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7801. Diskenheden %1 har UDF-versionen %2.%3.
7802. Systemet kan ikke finde den angivne klient.
7803. Afbryder forbindelsen til %1...
7804. Mediet kan ikke flyttes fra drevet %1 til biblioteket %3. Tag mediet ud manuelt.
7805. Manifestfilen starter ikke med de nødvendige kode- og formateringsoplysninger.
7806. Viser de brugerdefinerede fejlmeddelelser (HTTP-statuskoden og den fejlside, der omdirigeres til), som er defineret i denne nodes konfigurationsfil.
7807. Returtypen for aktiveringskaldet via Invoke er ugyldig. Den skal være af typen IConstructionReturnMessage.
7808. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Hvis du har klikket på et link på en webside, er linket muligvis ikke korrekt.
7809. Det er ikke muligt at blande objekter fra forskellige versioner af MSXML.
7810. Drev- eller diskettetyperne er ikke kompatible.
7811. Netværket er ikke startet.
7812. Systemet forsøgte at indlæse eller gendanne en fil ind i registreringsdatabasen, men den angivne fil har ikke korrekt format til registreringsdatabasen.
7813. *** Request to %1 timed-out
7814. Logtjenesten registrerede et forsøg på læsning i loggen med en ugyldig læsetilstand.
7815. Guiden fandt en fejl, mens der blev skrevet til X. Kontroller, at der er tilstrækkelig diskplads, og at filen ikke bruges af et andet program.
7816. Kædetællingen for ICB ved blokken %1 er ukorrekt.
7817. Anmodningen om godkendelse kunne ikke videresendes til RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)-fjernserveren, fordi pakken var for stor.
7818. Sharenavn Type Antal åbne
7819. Ugyldig parameter til X - Y.
7820. Fejl under oprettelse af mappe med præfiks for sti til diskenhed under genoprettelsesdestinationen.
7821. %1 procent færdig. (%2 af %3 genfortolkningsposter er behandlet)
7822. Installationen af driverpakken mislykkedes. Den endelige status var %1.
7823. Beskrivelsen af streamingmediet er ikke længere aktuel.
7824. Windows Installer har konfigureret produktet igen. Produktnavn: %1. Produktversion: %2. Produktsprog: %3. Produktet blev konfigureret igen eller fejlstatus: %4.
7825. Serveren kunne ikke indhente en licens for en SSL-forbindelse.
7826. Filen kunne ikke læses
7827. Uventet post i Baml-stream. Det forsøges af føje den til X, som ikke er en samling eller har en TypeConverter.
7828. Der understøttes kun URI'er til oprindelsesstedspakker for medier.
7829. Navneområdet 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' understøttes ikke længere i denne version af MSXML.
7830. En værdi, der er angivet i svarfilen, er uden for området af acceptable værdier.
7831. Either the specified volume was not found or it is not a local volume.
7832. Ingen tilstand
7833. Hierarkifilen er ugyldig.
7834. Tilknytningen mellem URL-adressen %1 og køen %2 bliver ignoreret. Kønavnet er ikke et gyldigt kønavn i URL-format.
7835. Windows Search Service-indekserede data for brugeren '%1' blev korrekt overført til brugeren '%2' som svar på overflytning af brugerprofilen.
7836. %2 : Kunne ikke allokere de ressourcer, der er nødvendige for denne handling.
7837. Der er ikke angivet nogen adresse for udvendig tunneltilstand.
7838. Diskens partitionsoplysninger afviger fra de forventede partitionsoplysninger på en dynamisk disk.
7839. Windows Search Service kunne ikke allokere hukommelse.%1
7840. Uafsluttet parentes.
7841. Klyngenetværket er allerede offline.
7842. Handlings-id'et er ikke gyldigt.
7843. Sikkerhedslogfilen er nu fuld.
7844. TPM har ikke plads til at udføre handlingen.
7845. MS DTC Log Manager stopper.
7846. SNMP returnerede en NULL-buffer som svar på en anmodning om netværksydelsesoplysninger. Denne fejl kan skyldes et problem med SNMP-tjenesten.
7847. Fejl under behandling af data til transformering
7848. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke filteroperatorer.
7849. Ugyldig begrænsning: værdien '%2' for '%1' kan ikke være mindre end %3 af basistypen.
7850. Den mængde af virtuel hukommelse, som kræves af programkoden og data i modulfilen.
7851. Den indbyggede ressource er allerede defineret.
7852. Serveren kan ikke håndtere DFS.
7853. Programmer kan ikke forhindre, at kontrolbrud afslutter deres proces.
7854. Indeksområdet %1 for tjenesten %2 er beskadiget. Det første DWORD i dataafsnittet indeholder den første indeksværdi, der blev brugt og det andet DWORD i dataafsnittet indeholder den sidste indeksværdi, der blev brugt.
7855. En sikkerhedskontekst blev slettet, før konteksten var fuldført. Dette opfattes som en logonfejl.
7856. Kommandoparitetsfejl
7857. Den aktuelle pinforbindelse bruger ikke IOverlay-protokollen.
7858. Drevet "%1" i biblioteket "%2" er ikke blevet renset tilstrækkeligt. Prøv at rense det med en ny rensekassette.
7859. SetData kan ikke udføres i et frosset OLE-dataobjekt.
7860. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi XML'en er ugyldig.
7861. Servere i denne gruppe kan få adgang til brugernes RAS-egenskaber
7862. DHCP-allokatoren har fastslået, at oversættelse af netværksadresser er aktiveret på grænsefladen med indekset '%1'. Allokatoren deaktiverede sig selv på grænsefladen for at forhindre forvirring af DHCP-klienter.
7863. Der blev fundet et forkert headerfelt X læst = Y, forventet = Z.
7864. Egenskaben UseShellExecute for procesobjektet skal være angivet til falsk, for at objektet kan omdirigere en I/O-stream.
7865. %1!50.50s! %2!-5.5s!
7866. Det angivne områdenavn er for langt. Navnet er begrænset til maksimalt 256 tegn.
7867. En MS DTC-logfil, der ikke er initialiseret korrekt, blev fundet. Kontroller, at alle ressourcestyringsfunktioner, der koordineres af MS DTC, ikke har nogen indbyrdes transaktioner, og kør derefter msdtc -resetlog for at nulstille logfilen.
7868. Funktionen DxgkDdiOPMConfigureProtectedOutput kan ikke aktivere HDCP, fordi skærmkortets HDCP-hardware allerede bruges af andet fysisk output.
7869. Der blev gjort forsøg på at sende en ugyldig pakke på en netværksgrænseflade.
7870. Beskrivelse = %1
7871. Nodeoprettelsesfejl i DNS.
7872. Overførslen til indekset kan ikke accepteres. Miljøet mangler vigtige filer, og installationen af søgetjenesten kan være ødelagt. Installer programmet igen. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte Microsoft Teknisk Support.%1
7873. AT-planlægningsfilen kan ikke opdateres, fordi disken er fyldt.
7874. Attributten xsi:nil for elementet '%1' er ikke gyldig.
7875. WinRM-klienten kan ikke fuldføre handlingen inden for det angivne tidsrum. Kontroller, om computernavnet er gyldigt og kan nås via netværket, og der er aktiveret en firewall-undtagelse for tjenesten Windows Fjernadministration.
7876. Den angivne indholdsdisposition er ugyldig.
7877. Anmodningen eller funktionskaldet er uden for rækkefølgen. Kontroller for programfejl.
7878. Posten blev kopieret til %1.
7879. Klassens installationsprogram har nægtet anmodningen om at installere eller opgradere denne enhed.
7880. Der blev ikke fundet en primær udbyder for chipkortet.
7881. Conversion from IPv4 address to Reversename failed.
7882. Du foretog et metodeopkald på en COM+-komponent, der har en transaktion, som allerede anvendes eller er blevet afbrudt.
7883. Intet almindeligt præfiks
7884. Windows Media Player kan ikke udføre den ønskede handling, da afspilningslisten ikke indeholder nogen elementer.
7885. RAS-serveren kunne ikke forny lånet af IP-adresse %1 fra DHCP-serveren. Brugeren, der er tildelt denne adresse vil ikke være i stand til at få adgang til netværksressourcer ved brug af IP. Ny forbindelse til serveren vil genoprette IP-forbindelsen.
7886. Der er ingen sikkerhedsfil.
7887. Der opstod en fejl under bekræftelsen af det digitale certifikat, der er hentet fra det indsatte chipkort: %1
7888. Variabelbindingsposten kunne ikke kopieres fjernelse af trap-bufferen. Trap'en bliver ikke sendt.
7889. Den angivne gateway-parameter er ugyldig.
7890. Ramte undtagelsesblok for kode ved %1 linje %2 i funktion %3
7891. Det magiske tal i GZip-headeren er ikke korrekt. Kontroller, at du sender en GZip-stream ind.
7892. Når parameter %2 er angivet, skal portindekset til multiportkortene være større end 0.
7893. Kasserede outputpakker = %1!u!
7894. Navnet på VID-partitionen overskrider maksimumstørrelsen.
7895. En streng med lokaliseret erstatteligt indhold er forkert udformet. Enten er et dollartegn ($) efterfulgt af andet end en venstre-parentes eller et andet dollartegn, eller en erstatnings højre-parentes blev ikke fundet.
7896. Enheden '%1' (%2) forsvandt fra systemet uden først at være forberedt til fjernelse.
7897. Mislykkedes i GetAce(index- %1!lu!t) under konvertering af SD-formater. LastErr- %2!lu!t, %3!lx!h
7898. Den igangværende metode Metodenavn skal afsluttes først.
7899. OleAut rapporterede en typeuoverensstemmelse.
7900. Elementet blev ikke fundet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions