English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19301. Attributten 'X' skal angives til en heltalsværdi.
19302. Min. beholdere: %1
19303. Lyttefunktionen %1 stoppede lytning
19304. SAM kunne ikke starte TCP/IP eller SPX/IPX-lyttetråd.
19305. Dette er en intern fejl: En statisk tråd har fået ugyldige argumenter og vil afbryde bundter og forsøge at behandle dem igen.
19306. Provider already registered
19307. Tilføjer bruger til filer i mappe %1
19308. Microsoft (R) Windows (R) %1 %2 %3 %4.
19309. Forbindelsen til Fjernsupport-sessionen blev afbrudt fra lokalt hold.
19310. Det lykkedes ikke at tilintetgøre fysisk enhedsobjekt for enhed %1 i buskomponent i brugertilstand.
19311. Outputpakke uden rute = %1!u!
19312. Der opstod fejl i metoden. Fejlene er blevet returneret i fejlmatrixen.
19313. Den infrarøde filoverførselstjeneste kunne ikke oprette forbindelse til den anden computer. Den rapporterede fejl var %1.
19314. Objektet er blevet frigjort
19315. Oprette et nyt tilladelsessæt
19316. Fjerner udgivelse af produktoplysninger
19317. WMDRM ITA genkender ikke det analoge videooutput, angivet af OTA'en.
19318. Den eller de angivne partitioner er ugyldige.
19319. Samme cache
19320. Parameteren No SupportedView blev fundet i registreringsdatabasen. Udvidelsesagenten afsluttes.
19321. Områdeparameteren er forkert. Enten findes området allerede, eller dets undernetadresse og -maske stemmer ikke overens med undernetadressen og -masken for et eksisterende område.
19322. Windows Media Player kan ikke tilføje filen til biblioteket, da filens format ikke understøttes.
19323. Længden af strengen må ikke være nul.
19324. Der er ikke nok ledig plads til at imødekomme anmodningen.
19325. CoID=%1: Brugeren %2 oprettede forbindelse fra %3, men blev ikke godkendt af følgende årsag: %4
19326. Windows forsøger at aktivere Windows Defender.
19327. Filen (%1) er skrivebeskyttet.%2%3%4%5
19328. Hashen skal færdiggøres, før hash-værdien hentes.
19329. Terminal Server-lyttefunktionen %1 er konfigureret med inkonsistente indstillinger for godkendelse og kryptering. Krypteringsniveauet er i øjeblikket indstillet til %2 og sikkerhedslaget til %3. Disse indstillinger rettes automatisk, så forbindelserne kan køre uhindret. Rediger indstillingerne for sikkerhedslag og krypteringsniveau under Gruppepolitik eller vha. Terminal Services-konfigurationsværktøjet i mappen Administration.
19330. SID-navn = %1\%2 (Bruger)
19331. Tjenesten Telekommunikation kan ikke kontaktes
19332. Driveren kan ikke åbne den brugerdefinerede ISAPNP-nøgle: %2
19333. Den angivne udskriftsovervågning har ikke de krævede funktioner.
19334. Handlingen påvirker flere DSA'er
19335. Det nye cacheemne overskrider maksimumstørrelsen for emner, som er defineret for cachen.
19336. Datagrammer modtaget = %1!u!
19337. DFS-roden %1 kunne ikke initialiseres. Roden vil ikke være tilgængelig.
19338. Den sammensatte fil blev produceret med en inkompatibel lagerversion.
19339. A method was redeclared with a conflicting signature in a derived class.
19340. Tjenesten Windows Event Collector er konfigureret.
19341. Registreringen af WMI-datablokken mislykkedes for en af MSMonitorClass WMI-underklasserne.
19342. Unrecognized or unsupported type identifier
19343. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at allokere en dynamisk variabel.
19344. DHCP-tjenesten kunne ikke oprette eller finde den lokale gruppe med DHCP-administratorer på denne computer. Datafeltet indeholder fejlkoden.
19345. Værdien var ugyldig.
19346. Hvis en kultur skal være overordnet, skal den kunne gå tilbage til den invariable kultur inden for X trin. Uheldigvis har kulturen Y en for dyb reservekæde. Vælg en anden kultur.
19347. Den maksimale bithastighed for video skal være større end den angivne bithastighed for video.
19348. Værdien af X skal enten være NaN eller en endelig værdi, som er større end eller lig med 1.
19349. En angivet rettighed findes ikke.
19350. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke sende anmodning til protokollen %1 om at fjerne konfigurationen for programmet %3 til det virtuelle websted %2. Tjenesten WAS antager, at protokollen er deaktiveret. Tilstanden kan garanteres ved at starte og standse det virtuelle websted. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
19351. Ingen programmer
19352. Der blev forsøgt at logge på denne konto på et uautoriseret tidspunkt.
19353. Navnet på forekomsten af ydelsestællerobjektet.
19354. Reparerer nødvendig MFT-fil med MFT-spejlingen.
19355. Ugyldige argumenter.
19356. Indsamling eller hændelser for WMI GUID er allerede deaktiveret.
19357. Konverteringsflaget er ugyldigt.
19358. Besked om opgave, der kører, når computeren er inaktiv
19359. [FEJL] 0x%1!08X!: %2
19360. Der er intet organisationsenhedsobjekt for MSMQ-brugere i Active Directory-domænetjenester for domænet. Opret et manuelt.
19361. Ugyldig hookswitchtilstand.
19362. Når der leveres en FieldInfo til oprettelse af en indlejret type, skal der også angives et gyldigt id for det objekt, der indeholder den.
19363. %1 byte i beskadigede sektorer.
19364. Der er associeret endnu en HwndTarget med dette vindue.
19365. Der er for mange åbne filer til, at de kan deles.
19366. Kaldet mislykkedes af en ukendt årsag.
19367. xpath-udtrykket er mere komplekst end tilladt. Gør udtrykket mere enkelt, eller del det op i to eller flere enkle udtryk.
19368. Tjenesten NAPAgent (Network Access Protection Agent) er deaktiveret eller ikke installeret på denne computer. Nogle netværkstjenester eller -ressourcer er muligvis ikke tilgængelige. Afbryd forbindelsen, hvis problemet varer ved, og prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen, eller kontakt Remote Access-serverens administrator.
19369. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. LogWrite returnerede fejl %1.
19370. Handlingen er ikke nødvendig, fordi ingen RAID-5-medlemmer er deaktiveret i øjeblikket.
19371. Det installerede sæt af logpolitikker er ugyldigt.
19372. Enheden er ikke længere tilgængelig. Denne handle bør lukkes, og en ny bør åbnes.
19373. Kodegruppen giver fuld tillid til al kode, der stammer fra den lokale computer.
19374. Den servertjeneste, der modtog HTTP push-anmodningen er ikke kompatibel med WMS-versionen (Windows Media Services). Denne fejl angiver muligvis, at push-anmodningen blev modtaget af IIS i stedet for WMS. Kontroller, at WMS er startet, og at HTTP-serverobjektprotokollen er korrekt aktiveret , og prøv igen.
19375. %1: uventet M_PROTO-type: %2!d!
19376. Adgang nægtet. Du har muligvis ikke administrative rettigheder til at udføre denne opgave. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.
19377. 'X' kan ikke bruges til at levere en kanalsink. 'Grænseflade-type' implementeres ikke.
19378. Filen %2 på enheden %1 indeholder fejlbehæftet diskblok.
19379. Faxen kunne ikke sendes. Der var ingen klartone. Tjenesten forsøger at sende faxen igen. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
19380. Indstillingen /C er kun gyldig med indstillingen /UNCOMPRESS.
19381. Ethernet-controller
19382. Winlogon-beskedabonnementet <%1> kunne ikke behandle en kritisk beskedhændelse.
19383. Pakken er ikke installeret
19384. Aktiverer standard ASP.NET-kontoen (baseret på O/S) til automatisk at oprette databaser i SQL Server Express (SSE) ved at føje kontoen til dbcreator-rollen.
19385. Filtrering af objektet blev afbrudt af klienten.
19386. Domænet %1 blev angivet som en skovrod, selvom det ikke var skovens rod.
19387. Installationsprogrammet startede det eksterne program %1.
19388. Læsning af kontooplysninger
19389. Tjenesten Remote Access Connection Manager kunne ikke startes, fordi programmet ikke kunne registreres hos den lokale sikkerhedsmyndighed. Prøv at genstarte tjenesten Remote Access Connection Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren. %1
19390. Enten kom objektet IAsyncResult ikke fra den tilsvarende asynkrone metode for denne type, eller EndWrite blev kaldt flere gange med samme IAsyncResult.
19391. Sidefejl var en demand zero-fejl.
19392. Ændringer af denne fil kan resultere i ukorrekt funktion, og ændringerne mistes, hvis
19393. A required option is missing.
19394. Der opstod en fejl under sletningen af forekomsten <%1>: %2 - %3.
19395. Ugyldig URI: URI-skemaet er for langt.
19396. Kerberos-serverens legitimationsoplysninger for tjenesten ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE kunne ikke hentes. Kerberos-godkendelsen vil ikke blive aktiveret. Årsagen er sandsynligvis manglende domænemedlemskab. Dette er normalt, hvis computeren er medlem af en arbejdsgruppe.
19397. Der blev sendt en tilstandserklæring med korrelations-id'et %1 til håndhævelsesklienten %2.
19398. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_rollback i XA Resource Manager '%1'. Kaldet mislykkedes med en uventet returkode (%2): Fil=%3 Linje=%4.
19399. Anslået netværksbåndbredde på en af forbindelserne: %1 kbps.
19400. Isolation af assembly efter bruger

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions