English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25901. Tilslutningshandlingen mislykkedes, fordi klyngeforekomst-id'et for noden, der tilslutter, ikke stemmer overens med sponsornodens klyngeforekomst-id.
25902. Vil du have tillid til denne assembly eller til alle assemblies fra denne udgiver?
25903. Protokolfejl
25904. Programmets manifest henviser direkte eller indirekte til to eller flere komponenter, som har forskellige versioner af samme komponent. Dette er ikke tilladt.
25905. NAP IPSec Relying Party kunne ikke initialiseres.
25906. Der kan ikke oprettes et tilladelsessæt. Input-XML'en er muligvis forkert udformet.
25907. Sikkerhedsopgraderingen kan ikke fuldføres, da det tilladte antal daglige opgraderinger er blevet overskredet. Prøv igen i morgen.
25908. En færdig signatur kan ikke ændres.
25909. Den angivne interleavelængde er ugyldig.
25910. Logical Disk Manager kan ikke åbne en diskenhed.
25911. Ugyldigt PNG-billedfilformat.
25912. Der blev ikke angivet en egenskab for forespørgslen.
25913. SSL skal være aktiveret for pickup-mappens leveringsmetoder.
25914. Der blev fundet en ugyldig egenskab i specifikationen af 'CiColumns=' i filen %2.
25915. De angivne IP-adresser skal være større end 0.
25916. Forekomsten <%1> kan ikke lukkes: %2 - %3.
25917. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at licensen er ugyldig.
25918. Det ekstra ExitPoint %2 på serveren %3 kunne ikke slettes.
25919. Assemblyafhængigheder
25920. Tolkningsfejl for manifest: Ugyldigt tegn for hexidecimal.
25921. Forsøget på at installere printeren %1 i en offline operativsystemafbildning mislykkedes med Win32-fejlkoden %2. Dette kan ske, hvis printerdriveren kræver brugerinput eller viser en brugergrænseflade under installationen.
25922. Den angivne egenskab er ikke tom.
25923. En egenskabsidentifikator er ugyldig.
25924. Valideringsmetoden Metodenavn() returnerede en fejl på denne anmodning.
25925. Der allerede knyttet en CCW til objektet.
25926. Indholdsindeksserveren kan ikke opdatere eller få adgang til databasen, fordi nogle sessioner er utilgængelige. Forøg søgetjenestens systemressourceindstillinger. Stop og genstart søgetjenesten, hvis problemet opstår igen.
25927. Den første indekspost med længden 0x%1 er et blad, men det er ikke i roden.
25928. Den navngivne skabelon '%1' findes ikke i typografiarket.
25929. En anden handling, der kræver udelt adgang til PDC FSMO, er allerede i gang.
25930. Uventet EOF
25931. Enheden kræver, at denne fil konverteres, før den kan afspilles på enheden. Men enten understøtter enheden ikke afspilning af video, eller også kan Windows Media Player ikke konvertere filen til et videoformat, der understøttes af enheden.
25932. Ugyldig kryptografisk meddelelsestype.
25933. Der blev ikke fundet nogen udvidelser til plex'en.
25934. Windows Media Player har fundet en ukendt fejl på den bærbare enhed. Genopret forbindelsen til den bærbare enhed, og prøv igen.
25935. AUTHORITY RECORDS:
25936. Der blev gjort forsøg på at udføre en uautoriseret handling.
25937. Der er ikke nogen tilgængelig capture-enhed, eller hardwaren svarer ikke.
25938. Registrerer %2 fil(er), %3 proces(ser), %4 tjeneste(r).
25939. All items in a batch operation failed.
25940. Elementet AnimationEffectCollection anvendes allerede af et andet UIElement.
25941. CompareOption.Ordinal kan ikke bruges sammen med andre indstillinger.
25942. Gemte CacheControl = no-cache i cachen.
25943. Uventet providerfejl. Problemet kan muligvis løses ved at genstarte tjenesten. Fejlkode: %1
25944. Der blev ikke åbnet nogen dokumenter, fordi der ikke blev angivet nogen e-mail-adresse i egenskaberne for indholdsindeksserveren. Angiv e-mail-adresserne i tjenestekonfigurationen.%1
25945. RSM kan ikke administrere biblioteket %1. Der opstod en uspecificeret fejl. Dette kan skyldes forskellige problemer, bl.a. men ikke begrænset til databasefejl, fejl under kommunikation med biblioteket eller utilstrækkelige systemressourcer.
25946. Brugernøgle.
25947. En RADIUS-meddelelse, hvor kodefeltet er angivet til %1, hvilket ikke er gyldigt, blev modtaget på port %2 fra RADIUS-klienten %3. RFC 2865 indeholder gyldige værdier for RADIUS-kodefeltet.
25948. Brug af OLE1-tjenester der kræver DDE er deaktiveret.
25949. Serveren, som er en computer, der er konfigureret til at tilbyde multimedieindhold til andre computere, kunne ikke håndtere anmodningen om multimedieindhold inden for det forventede tidsinterval. Prøv igen senere.
25950. Tunnelfilteret afventer sletning.
25951. Handlingen efter genoprettelse til installation af drivere i det operativsystem, der er offline, kunne ikke gennemføres.
25952. FTL - Fejltolerant %1!18.18s!
25953. En anmodning om tilbagekald på en MTA-tråd mislykkedes. Dette skulle kun forekomme, hvis systemet er meget ustabilt. Det er muligt, at den ustabilitet, der førte til fejlen, blev forårsaget af brugerdefinerede komponenter, der kører i dette COM+-program. %1
25954. Komprimerer filer i %1
25955. Destinationselementet svarer til UI, som ikke længere er tilgængelig (f.eks. fordi det overordnede vindue er lukket).
25956. Diskenhedens navn kan ikke ændres. Anmodningen understøttes ikke.
25957. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret en fejl under forsøget på at behandle konfigurationsdataene for konfigurationshistorikken. Funktionen deaktiveres. Du kan løse problemet ved at kontrollere, om konfigurationsfilen er korrekt, om den indeholder de korrekte attributværdier for konfigurationshistorikken og sende ændringerne igen. Funktionen aktiveres igen, hvis konfigurationen er korrekt. Fejlnummeret vises i datafeltet.
25958. Der kan ikke hentes et TypeToken til en ByRef-type.
25959. Angiver, om proceskomponenten skal følge afslutningen af den tilknyttede proces og udløse en Exited-hændelse.
25960. Den navngivne parameter skal være en biblioteksobjekt-ACL.
25961. Den krævede attribut 'name' mangler for partiklen .
25962. Den angivne produktnøgle stemmer ikke overens med nogen af de Windows-systembilleder, der er tilgængelige til installation. Angiv en anden produktnøgle.
25963. Timeouts understøttes ikke.
25964. Den angivne streng blev ikke fundet i listen med ydelsesnavn og forklarende tekststrenge.
25965. Skemaopdateringen mislykkedes: uoverensstemmelse i syntaksen.
25966. CoID=%1: Brugeren %2 har oprettet forbindelse og er blevet godkendt på port %3. De data, der sendes eller modtages via forbindelsen, er krypteret med en stærk kryptering.
25967. Det maksimalt understøttede antal nuværende stier er nået.
25968. Dette kolonne-id findes allerede, eller det optrådte mere end én gang i kolonnematrixen.
25969. Udskrivning af nummertegn %1
25970. Objektet angiver et ugyldigt id.
25971. Maks. størrelse på DLT-tabellen (Distributed Link Tracking) i dette domæne er blevet overskredet. Denne tabel bruges af DLT (Distributed Link Tracking) til at reparere filkæder automatisk, f.eks. Shell-genveje og OLE-kæder, når de pågældende kæder brydes. Når denne kvote overskrides, kan de pågældende brudte kæder muligvis ikke repareres automatisk.
25972. CMS-meddelelsen er ikke krypteret.
25973. Den angivne bithastighed for video er ikke gyldig.
25974. Hovednøglen til automatisk oplåsning var ikke tilgængelig på diskenheden med operativsystemet. Prøv at udføre handlingen igen ved hjælp af BitLocker WMI-grænsefladen.
25975. En ekstern komponent har udløst en undtagelse.
25976. En forbindelse til sporing af transaktionen kunne ikke oprettes.
25977. Ukendt bestemt adgang (bit 9)
25978. WMI-handlingen understøttes ikke af datablokken eller metoden.
25979. Dette meddelelsesalias er allerede sendt videre.
25980. Cachepolitikken er ikke gyldig.
25981. En konstantværdi i kommandoen medførte en overskridelse af det tilladte område for den associerede kolonnes type.
25982. ValueType-rettelsen i Arrays implementeres ikke.
25983. Segmentet er låst og kan ikke genallokeres.
25984. Tjenesten Remote Access Connection Manager kunne ikke startes, fordi NDISWAN ikke kunne åbnes.
25985. Der opstod en fejl under forsøg på at få adgang til IsolatedStorage.
25986. Hændelsestype: Mislykket overvågning
25987. Modemet accepterede ikke den kommando, der blev sendt til det. Kontroller, at det konfigurerede modemnavn stemmer overens med det tilknyttede modem.
25988. Logtjenesten har nået det maksimale antal tilladte beholdere, der kan allokeres til en logfil.
25989. Der er ikke angivet nogen tilladelser. Alle brugere har fuld adgang.
25990. Arbejdsstationen skal startes med kommandoen NET START.
25991. En læsehandling mislykkedes under konvertering af diskenheden.
25992. Rediger/tilføj forbindelsesstreng
25993. Dataelementet er føjet til forespørgslen, men er ikke valideret, og der har ikke været adgang til det. Der er ikke andre statusoplysninger tilgængelige om dette dataelement.
25994. Ledig båndbredde registreret
25995. Komponentens program-id mangler eller er beskadiget.
25996. Indekset er blevet standset.
25997. Variablen '%1!.40s!' blev ikke fundet

25998. Windows-logonprocessen kunne ikke afbryde brugersessionen.
25999. Computerkontoen blev oprettet før NT4. Kontoen skal oprettes igen.
26000. Det er ikke blevet forsøgt at starte tjenesten siden sidste start.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions