English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21901. Tjenesten %1 konfigureres
21902. Startede reparationen for filreference 0x%1
21903. X DragDropEffects er ikke gyldig.
21904. DHCP-allokatoren modtog en meddelelse, der var mindre end minimumstørrelsen for meddelelser. Meddelelsen er blevet slettet.
21905. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne en eller flere printerformularer fra sikkerhedskopifilen. Dette kan ske, hvis formularerne allerede findes på destinationscomputeren, eller hvis brugeren ikke har tilladelse til at oprette formularer på destinationscomputeren.
21906. MOUNTVOL drev: /S
21907. Ugyldig QoS-leverandørspecifik buffer.
21908. Sti %1!-3lu! Hbaprt %2!3.3s! Port %3!-3lu! Ctlr %4!-3lu! Subsys %5!-3lu! LUN %6!-3lu! %7!-10.10s!
21909. MS DTC Transaction Manager modtog en TIP "ERROR COMMAND" for en "Prepared" transaktion, der koordineres af en anden Transaction Manager. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %1, URL-adresse til den eksterne transaktion: %2, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %3.
21910. DHCP-tjenesten kan ikke kontakte katalogtjenesten for domænet %1. DHCP-tjenesten fortsætter med at forsøge at kontakte katalogtjenesten. I denne periode betjenes ingen klienter i netværket.
21911. Denne funktion er kun gyldig for basispartitionen.
21912. Navnet på det ønskede indholdsindeks er ugyldigt. Benyt et gyldigt navn til indholdsindekset.
21913. Der var ingen tilgængelig hukommelse til at allokere lagerplads til computernavnsstrengen. Trap'en bliver ikke sendt.
21914. Tjenesten Softwarelicensering har fastlagt, at den kører på en virtuel computer. Tjenesten Nøgleadministration understøttes ikke i denne tilstand.
21915. Det er kun tilladt at have ét ID pr. element.
21916. Anmodningen om passiv tilstand mislykkedes på serveren, der sendte statussvaret (X).
21917. Den angivne parameter er ikke understøttet.
21918. Indekset er blevet stoppet på brugerens anmodning.%1
21919. Diagnosticeringspolitik startede
21920. Den ønskede handling kan ikke udføres, da der er opstået en alvorlig fejl på serveren eller udgivelsespunktet.
21921. %2: Det lykkedes ikke at gå i lavenergitilstand, da driveren muligvis ikke er i stand til automatisk at forhandle forbindelsen ned til 10 Mbps.
21922. Forsøget på transporttilslutning blev nægtet af fjernsystemet.
21923. Ugyldig terminal-id.
21924. Få adgang til legitimationsstyring som en betroet kalder
21925. Der opstod en fejl i XA-ressourcen.
21926. Publiceringen af tjenesten Nøgleadministration til DNS i domænet %1 er fuldført.
21927. Under et forsøg på logon samlede brugerens sikkerhedskontekst for mange sikkerheds-id'er. Dette er en meget usædvanlig situation. Fjern brugeren fra nogle globale eller lokale grupper for at reducere antallet af sikkerheds-id'er, som skal indarbejdes i sikkerheds-konteksten.
21928. Dette token er ikke gyldigt, fordi det indeholder mere end 250 tegn.
21929. Handle-indsamlerantallet forårsager overløb eller underløb.
21930. Handlingen understøttes ikke på en flytbar disk, som ikke er tom.
21931. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at fuldføre handlingen.
21932. Aktiveringskonteksten for systemets standardsamling kunne ikke oprettes.
21933. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Et element i en datetime-egenskab har et forkert navn: %1.
21934. Transaktionsresultat kunne ikke gennemtvinges.
21935. Datagrammer videresendt = %1!u!
21936. Indholdet kan ikke streames, fordi Multicast-protokollen er deaktiveret.
21937. Liste over POP3-servere, der er tilgængelige for klienten
21938. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret ECC-hukommelsesfejl på den fysiske adresse %3, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
21939. Den kontaktede server understøtter ikke den angivne del af DFS-navneområdet.
21940. Kilde- og destinationsobjektet skal være af samme type.
21941. Den aktuelle proces har brugt alle tilladte handles til Window Manager-objekter.
21942. Der blev ikke fundet en node
21943. URL-adressen er ikke sikker for den angivne handling.
21944. Der opstod fejl i en søgeanmodning.
21945. DDE-share-visning af elementer
21946. Indstilling af procesafslutningsport
21947. Tekstformateringsprogrammet kan ikke angive tabulatorstop på grund af fejlen: X.
21948. Elementet kan ikke tilføjes, da elementet med denne nøgle allerede findes i samlingen.
21949. Ugyldigt gruppe-id.
21950. Importen mislykkedes. XML-filen kan ikke læses.
21951. OLE-versionen på server- og klientcomputerne er ikke den samme.
21952. Handlingen skal forsøges igen.
21953. CHKDSK kontrollerer kædetællinger og overordnede poster ...
21954. Formatet for det angivne sharenavn er ugyldigt.
21955. Dette vil sikkerhedskopiere diskenheden %1 til %2
21956. Licensen til denne fil kræver en opgraderet version af afspilleren eller en anden afspiller.
21957. Der blev fundet en gyldig BitLocker-nøgle under seneste genstart.
21958. Det angivne element til medieskifteren findes ikke.
21959. Ventetiden for startmeddelelsen til Dataindsamlersæt fik timeout.
21960. Sharenavn Ressource Bemærkning
21961. Windows Media Player kan ikke hente dette element, fordi serveren ikke svarer. Serveren er muligvis ikke tilgængelig i øjeblikket, eller forbindelsen til internettet er muligvis blevet afbrudt.
21962. Der blev sendt et filter, som bruger konstruerede attributter.
21963. Denne handling understøttes ikke på LDM-partitioner.
21964. Ikke angivet
21965. Der kan kun registreres klassebehandlere for UIElement eller ContentElement og deres undertyper.
21966. %1 - RAM-disk
21967. HTTP-serveren kunne ikke initialisere socket-biblioteket. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
21968. Denne stream kan ikke lukkes, før alle byte er skrevet.
21969. Node %1 stemmer ikke overens med en matrixegenskab. Positionskonteksten kan ikke anvendes til den.
21970. Kryptering af diskenheden %2 er udført.
21971. Den sendte terminal var ugyldig i denne funktion.
21972. Læsning af timertilstanden
21973. %1: ACE-posterne er ikke placeret i den godkendte rækkefølge.
21974. Anmodningsstreamen skal være null, når der foretages et kald af DispatchChannelSink.
21975. RSM-databasen er beskadiget og kan ikke genopbygges.
21976. Der er ikke mere papir
21977. Den klient, der kaldte IAccessControl::IsAccessPermitted, var ikke den tillidshaver (trustee), der var angivet for metoden.
21978. Angiv adgangskoden for '%1!ws!' for at tilslutte til '%2!ws!':
21979. Den datatype, der blev hentet fra Active Directory, var uventet.
21980. Winsock-starten blev ikke initialiseret af DHCPv6-tjenesten. Der opstod følgende fejl %1.
21981. Der opstod en fejl under forsøg på at hente musens enheds-id
21982. Den angivne sti '%1!ls!' identificerer ikke en mappe.
21983. Den angivne liste over diskenheder til gendannelse indeholder dubletter.
21984. Kategori-escape er ikke komplet.
21985. Der er ingen hukommelse til rådighed.
21986. Tjenesten Microsoft Distributed Transaction Coordinator er installeret.
21987. Denne fejl viser, at den anmodede handling ikke kan udføres, pga. en katastrofal mediefejl eller beskadigelse af data på disk
21988. Der blev fundet en Null TDI-enhedshandle i rutinen Collect. TDI-filen blev formentlig ikke åbnet i rutinen Open.
21989. Rettighederne til mediet for denne fil er ikke gyldige. Hvis du fik filen fra en onlinebutik, skal du kontakte butikken for at få hjælp.
21990. Replikeringens fjernprocedurekald blev annulleret.
21991. Fejlbehandlingen har afsluttet tråden.
21992. En global gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe med aktiveret sikkerhed.
21993. MSMQ kunne ikke kontrollere den digitale signatur i en meddelelse sendt til køen %1. Meddelelsen blev afvist. Der afsendes en meddelelse om manglende levering, hvis afsenderen har anmodet om det. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %2 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2196-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
21994. Matematisk parameter
21995. X er ikke en gyldig ImeSentenceMode.
21996. Det er ikke tilladt at tilføje et attribut, der ejes af systemet.
21997. WS-Management-tjenesten understøtter ikke pull-handlinger for optællinger.
21998. Den angivne metode understøttes ikke.
21999. Tjenesten %1 afhænger af følgende ikke-eksisterende tjeneste: %2
22000. Et klyngenetværk, der svarer til den angivne IP-adresse, blev ikke fundet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions