English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15901. Programmet i et assembly- eller domænelager kan ikke bestemmes.
15902. Den første WinHttpQueryHeaders skulle ikke have været udført
15903. Et antispywareprodukt fra tredjepart er ikke aktiveret. Det er ikke muligt at aktivere antispywareproduktet automatisk. En administrator skal aktivere antispywareproduktet manuelt.
15904. Tjenstekontrollens afsender-pipe kunne ikke læses.
15905. CharacterMetrics er ikke gyldig. Den horisontale fremrykning (defineret som summen af BlackBoxWidth, LeftSideBearing og RightSideBearing) kan ikke være negativ.
15906. Tjenesten kunne ikke startes.
15907. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der vedrører logføring af fejl
15908. Gruppepolitik kunne ikke slette printertilslutning af typen per computer %1. Fejlkode %2. Printertilslutningen er stadig tilgængelig for brugere på denne computer. Dette kan ske, hvis navnet på printertilslutningen er forkert, hvis der er et problem med gruppepolitikken, eller hvis udskriftskøen ikke kan kontakte printerserveren. Gruppepolitikken vil med jævne mellemrum igen forsøge at slette printertilslutningen.
15909. Overvågningshændelser er gået tabt under transporten. %1
15910. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke kopiere %1 til %2. Fejlen %3 opstod, mens den gendannede udskriftskøer fra en fil. Dette kan ske, hvis brugeren ikke har de korrekte tilladelser på destinationscomputeren, hvis sikkerhedskopifilen er beskadiget, eller hvis systemet er ustabilt. Prøv at eksportere udskriftskøerne på kildecomputeren.
15911. (GMT+05:30) Kolkata, Chennai, Mumbai, New Delhi
15912. FEJL - En gruppepolitikindstilling forhindrer dig i at udføre denne handling.
15913. IP-adressen er allerede i brug.
15914. Du har allerede de nyeste sikkerhedskomponenter. Det er ikke nødvendigt at opgradere på nuværende tidspunkt.
15915. Den aktuelle mængde udskiftelige hukommelse, som processen anvender.
15916. Terminal Server-licensserver
15917. Det blev forsøgt at få adgang til et drev, som ikke er tilgængeligt.
15918. Der blev angivet en ugyldig sorteringsrækkefølge. Kun [a] og [d] understøttes.
15919. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke opgradere NetSchedule-kontoen "%1". Yderligere data: Fejlværdi: %2.
15920. Klyngestørrelsen hvis ugyldig.
15921. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) stoppes, fordi der opstod en fejl. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
15922. %1!d! øjebliksbilleder blev slettet.
15923. Den aktuelle proces er en klonet proces.
15924. Der kan ikke kopieres til den angivne destination.
15925. Den aktuelle tilstand for den angivne port på denne netværksgrænseflade understøtter ikke den anmodede handling.
15926. Disk %1 ( %2 ) på indholdsserver %3 vil blive afvist, fordi den er katatonisk.
15927. LUN %1!d! er nu det valgte LUN.
15928. Ugyldig længde på et Base-64-tegnarray.
15929. Enheds-id'et for %1: er blevet nulstillet, fordi det var identisk med enheds-id'et på %2:. Dette enheds-id bruges af DLT (Distributed Link Tracking) til at reparere filkæder automatisk, f.eks. Shell-genveje og OLE-kæder, når de pågældende kæder brydes.
15930. Filformatet for spilleliste blev ikke genkendt.
15931. Der blev ikke angivet nogen hændelseslogger til hændelsessøgning. Udvidelsesagenten afsluttes.
15932. Komponenten skal være låst, før anmodningen kan foretages.
15933. Fejl rettes i diskenhedens bitmap.
15934. Forbindelse til MS DTC-statistikkomponent kunne ikke oprettes.
15935. Statusporten til %2 overlapper kontrolregistrene for enheden.
15936. Ugyldig <%1> omdefineret.
15937. Der er ikke angivet en DRM-profil for den aktuelle session.
15938. Der opstod en fejl under allokering af lagerplads for indsætningsstrengene i matrix til meddelelses-DLL'en. Trap'en bliver ikke sendt.
15939. De krævede tilladelser kan ikke hentes.
15940. Programmet kan ikke afbrydes midlertidigt eller sættes i gang igen.
15941. Erstatningsfilen kan ikke flyttes til den fil, der skal erstattes. Den fil, der skal erstattes, er blevet omdøbt ved hjælp af navnet på sikkerhedskopien.
15942. Opstår, hver gang der modtages en fejl fra SerialPort'en.
15943. Mislykkedes i CryptSignAndEncodeCertificate(), hr- %1!lx!h, LastErr- %2!lu!t, %3!lx!h
15944. Låsen blev opgraderet med den angivne værdi.
15945. Det angivne flag kan ikke indstilles til at blive gendannet ved lukning, fordi det allerede er indstillet.
15946. Der opstod en fejl under forsøg på at få adgang til den angivne post.
15947. Brugeren tilhører ikke denne gruppe.
15948. Den aktuelt anvendte brugerindstillingsværdi er %1
15949. WinRM firewall-undtagelse er aktiveret.
15950. Hændelsesklassen for dette abonnement er placeret i en ugyldig partition
15951. BitLocker-drevkryptering kan ikke gemme din adgangskode i Active Directory-domænetjenester. Kontakt domæneadministratoren.
15952. Der blev modtaget en pakke med ugyldig længde eller id fra RADIUS-serveren.
15953. %1OpenType Layout,
15954. Det angivne felt skal erklæres i den generiske typedefinition for den angivne type.
15955. Der er ikke adgang til den angivne fil.
15956. En post i ICB-systemstrømsmappen i FSD-diskformatet (File Set Descriptor) slettes.
15957. Sendt videre til
15958. Klienten har nået den maksimale omdirigeringsgrænse.
15959. DNS-anmodningen understøttes ikke af navneserveren.
15960. SM-buscontroller
15961. Filen %1 for køen %2 i mappen Lqs blev slettet, fordi den var beskadiget.
15962. Placeringen af hardwaren for %1 kunne ikke oversættes til noget, som systemet til hukommelsesstyring kunne forstå.
15963. Hovednøglen til automatisk oplåsning er ikke tilgængelig fra diskenheden med operativsystemet. Prøv at udføre handlingen igen via BitLocker WMI-grænsefladen.
15964. Enheden %2 (placering %3) er offline på grund af et USD-nedbrud (user-mode driver). Windows forsøger ikke længere at genstarte denne enhed, fordi det maksimale antal forsøg på genstart er nået. Hvis du frakobler enheden og tilslutter den igen eller deaktiverer den eller genaktiverer den fra Enhedshåndtering, nulstilles denne grænse, og der kan opnås adgang til enheden igen. Kontakt producenten af enheden for at få yderligere oplysninger om dette problem.
15965. %1 er ikke et scriptsprog.
15966. Alle ISAPI-filtre kunne ikke indlæses for webstedet '%1'. Derfor blev starten af webstedet afbrudt.
15967. Der er ikke tilstrækkelig tilgængelig hukommelse til at overholde de forventede krav for en handling på nuværende tidspunkt. Prøv igen senere.
15968. Opkaldet mislykkedes på grund af timeout.
15969. Databasen indeholder ugyldige oplysninger om domænet, der er tillid til %1.
15970. Brugeren blev afbrudt i Gem dialog
15971. Den angivne HTTP-header er ugyldig.
15972. Denne adresselisteserver lukker ned og kan ikke eje rollerne for en ny, flydende enkeltmaster-handling.
15973. Hypervisoren understøtter ikke handlingen, da kodningen af hyperkaldets inputregister ikke understøttes.
15974. Lagerbegrænsningen er overskredet for MSMQ-køen %1. Der kan ikke lagres flere meddelelser i køen. Du kan øge lagerbegrænsningen for en kø ved at redigere køegenskaberne i konsollen til computeradministration. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %2 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2182-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
15975. Hændelsen %s har allerede en behandler, den anden behandler blev ignoreret.
15976. En sådan grænseflade understøttes ikke.
15977. Der blev ikke fundet et tillidshavernavn (trustee), der svarer til et sikkerheds-id, som er angivet af brugeren.
15978. Automatisk opdateringshentning af tredjepartsrodliste-cab-fil fra <%1>.
15979. Fejlen opstod under behandlingen af den lokale fil. Bekræft, at filen ikke er i brug, og prøv igen.
15980. Initiatortjenesten besvarede ikke den anmodning, der blev sendt af driveren.
15981. Diskenheden kunne ikke frakobles, efter at diskenhedsflagene blev angivet.
15982. Handlingen på PS/2-pegeredskabet fik timeout (timeout kan konfigureres i registreringsdatabasen).
15983. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at et token i tokenlageret har et ugyldigt filtypenavn.
15984. Posten <%2> kan ikke indsættes i oversigten.%1
15985. Prøveallokeringer er annulleret.
15986. Et andet program har udelt adgang til filen '[2]'. Afslut alle andre programmer, og klik på Forsøg igen.
15987. Kræver service
15988. Fejl under behandling af data til besked
15989. %1 har registreret, at enheden %2 ikke kan acceptere skrivebeskyttede egenskaber, når den opretter ny objekter (%3).
15990. En angivet outputbuffer er for lille.
15991. `%s' is not a recognized option. Press any key to continue.
15992. Et underordnet element er ikke tilladt, når datatypen er indstillet.
15993. Meddelelsen kunne ikke flyttes til den inaktive kø %1. Den inaktive kø er godkendt, og meddelelsen autenticitet kunne ikke bekræftes. Meddelelsen flyttes til systemets inaktive transaktionskø. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %2 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2254-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
15994. Der opstod en fejl under lagringen af X - LocalFileSettingsProvider'en understøtter ikke lagring af ændringer af indstillinger, der vedrører programomfanget.
15995. Niveau 2 er stoppet
15996. Typen i TypedReference kan ikke være null.
15997. Der er modtaget en anmodning om at oprette en ny arbejdsproces. Indstillingen '%1' er blevet nået. Tjenesten WAS (Windows Process Activation) starter ikke nogen arbejdsprocesser, før værdien falder.
15998. Den refererede konto er deaktiveret i øjeblikket, og der kan ikke logges på.
15999. Kunne ikke oprette et skrivebord på grund af overløb i skrivebordsstakken.
16000. Cd-rom-drev kan ikke formateres.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions