English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5101. Udeladelse af genfortolkningspunkt
5102. Aktiver krypteret adgangskode, der kan dekrypteres, på brugerniveau
5103. Vægten skal være mellem 0 og 1000 i forespørgsler i kort format og mellem 0,0 og 1,0 i forespørgsler i langt format.
5104. View the active test suite
5105. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke opdatere opgaven "%1". Yderligere data: Fejlværdi: %2.
5106. Filen kan ikke kopieres over i sig selv.
5107. Systemtilstanden kunne ikke genoprettes [%1]
5108. Logfil %1 er fuld.
5109. Stream understøtter ikke Flush.
5110. Tråden er allerede i baggrundsbehandlingstilstand.
5111. Den angivne streng er ikke i den form, der kræves til e-mail-adresser.
5112. Brugeren %1 oprettede forbindelse på port %2 d. %3 kl. %4 og afbrød forbindelsen d. %5 kl. %6. Brugeren var aktiv i %7 minutter og %8 sekunder. Der blev sendt %9 byte og modtaget %10 byte. Grunden til afbrydelsen var %11.
5113. Indekset for %1 er beskadiget. Det første DWORD i dataafsnittet indeholder indeksværdien.
5114. Serveren kunne ikke undersøge, om en meddelelse i køen var afsendt af en pålidelig partner som følge af en uventet fejl i et Windows API-kald. Afsender forudsættes upålidelig. API'et, der udløste fejlen, og den tilhørende fejlkode, vises nedenfor. %1
5115. En forekomst af System.Void kan ikke oprettes dynamisk.
5116. Medlemmer af denne gruppe har tilladelse til at udgive certifikater til kataloget
5117. Den returnerede værdi skulle vurderes. Der kan ikke garanteres for nøjagtigheden.
5118. Det angivne attribut eller værdi for katalogtjenesten findes allerede.
5119. Opret en sidefil
5120. Sporingsopgave for HTTP SSL
5121. Guid-strengen skal kun indeholde hexadecimale tegn.
5122. Ugyldig medietilstand.
5123. Andet netværkskort %1:
5124. Beskrivelse af logisk diskenheds integritet ved blok %1 er beskadiget.
5125. Unicast-pakker %1!14u! %2!14u!
5126. Der var ingen tilgængelig hukommelse til at kunne allokere bufferen til listen varbind (variable bindinger). Trap'en bliver ikke sendt.
5127. Medlemmet 'Medlem' blev ikke fundet.
5128. Hændelser, der logføres, når ressourceanvendelsesregistrering er startet.
5129. Det angivne partitionsnavn er allerede i brug på denne computer.
5130. Installerede [2]
5131. Indekset kopieres til destinationen forud for overførslen.%1
5132. En handling blev forsøgt på en ikke-eksisterende transporttilslutning.
5133. Registry data type mismatch.
5134. Konfigurationsafsnit er ikke tilladt i en -kode
5135. %2:Driveren blev ikke initialiseret.
5136. Opgaven genstartede ved fejl
5137. Handlingen blev udført, men statusmatrixen eller stringbufferen kunne ikke findes.
5138. BitLocker-krypteringsnøglen kunne ikke hentes fra TPM'et (Trusted Platform Module).
5139. Der blev sendt en ugyldig vindue-handle.
5140. Invalid property type
5141. MS DTC kan ikke starte på denne klyngenode, fordi selve MS DTC-ressourcen i øjeblikket ejes af en anden node i klyngen. Fejldetajler: %1
5142. Integrerer den angivne ressource
5143. WMDRM-inputtillidsautoriteten tillader ikke beskyttet indhold med et højt sikkerhedsniveau for denne version.
5144. Du skal genstarte computeren for at kunne fuldføre installationen af [2]. Der er i øjeblikket andre brugere logget på denne computer, og hvis computeren genstartes mister disse brugere muligvis de data, der ikke er gemt. Vil du genstarte computeren nu?
5145. Der er ingen ledige drevbogstaver tilbage.
5146. Knappen Forrige
5147. Arbejdsstationen har ikke en tillidshemmelighed.
5148. Der er ikke diskplads nok til at udføre hotfix på den ulæselige fil %1.
5149. Denne kommando kan kun redigere en post i Windows Boot Loader.
5150. Resultatet af sammenligningen var falsk.
5151. Win32 x86-emuleringsundersystem kontrol af floating-point-stak.
5152. Der blev fundet en fil, men det er muligvis ikke den korrekte fil.
5153. Der er fundet en tom streng til attributnavnet til afspilningslisten.
5154. Nøglerne i registreringsdatabasenøglen %1 kan ikke optælles.
5155. Sidste datadel sendt
5156. Datoen er i et ugyldigt format.
5157. Versionerne af PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll eller D3d9.dll stemmer ikke overens. Kontroller, at disse DLL'er kommer fra samme kilde.
5158. Bruger den cachelagrede legitimationshandle.
5159. Skriver værdier i registreringsdatabasen Nøgle: [1], Navn: [2], Værdi: [3]
5160. En enhed med Bluetooth-adapteradressen %2 har en dårlig statistik (attribut-id %3). Tjenesten vil ikke være synlig.
5161. Hukommelsesblokken for VID-driveren kan ikke oprettes, fordi det antal sider, der blev anmodet om, overskrider grænsen. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
5162. Der kan ikke foretages referencer til et midlertidigt modul fra et permanent modul.
5163. MS DTC XA Transaction Manager kunne ikke udføre gendannelse: Fil=%1, HR=%3, Linje=%2.
5164. Denne diskenhed er ikke krypteret. Der er ikke en nøgle tilgængelig.
5165. Programmets manifest henviser direkte eller indirekte til to eller flere komponenter,som har samme CLSID'er for COM-serveren.
5166. Tjenesten lukkes
5167. Programkoden er ugyldig. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
5168. Den kryptografiske tjenesteudbyder %1 understøttes ikke af MSMQ.
5169. Angiv flaget Eksklusiv for politikerklæring
5170. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en CPU-ventilationshændelse, der er rapporteret fra CPU %1. CPU'en har overskredet temperaturgrænsen og ventileres. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
5171. Bootmgr kunne ikke finde en BitLocker-nøglefil til diskenheden %2.
5172. Formatstrengen er ugyldig.
5173. De eksisterende logonscripts kunne ikke flyttes fra %1 til %2. Data indeholder fejlkoden.
5174. NAME SERVERS:
5175. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Anmodningen indeholder flere parametre end det maksimalt understøttede(%1!d!).
5176. Det angivne filter blev ikke fundet i systemet.
5177. Standardværdien "%1" er ugyldig.
5178. Netværksforbindelsen mellem computeren og VPN-serveren kunne ikke oprettes, fordi fjernserveren afviste forbindelsen. Det skyldes normalt, at serverens konfiguration og forbindelsesindstillingerne ikke passer sammen. Kontakt fjernserverens administrator for at kontrollere serverkonfigurationen og forbindelsesindstillingerne.
5179. HTTP-filter-DLL'en %1 kunne ikke indlæses. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
5180. %2 : Har fundet en ugyldig netværksadresse.
5181. Program %2 låste den primære overflade %3 gang(e).
5182. En 'X' har navnet 'Y'. Navngiv ikke indhold i ResourceDictionary, fordi instantieringen er udskudt.
5183. %1 USN-byte er behandlet.
5184. Den angivne indstillingstype for ydeevne er ikke gyldig.
5185. Fejl på %1
5186. Der blev ikke angivet et brugernavn.
5187. Den angivne tilstandsændring understøttes ikke.
5188. Windows-opdateringen %1 blev installeret. (Kommandolinje: "%2")
5189. Det angivne knudepunkt til et navneområde blev ikke fundet.
5190. Tabelnavnet mangler i argumenterne.
5191. Sikkerhedsprocessoren kan ikke fungere, mens en fejlfinding er tilknyttet.
5192. Ugyldigt gruppenavn.
5193. Opretter, viser og sletter brugernavne og adgangskoder.
5194. Fejlbehandlingen modtog en RIP-undtagelse.
5195. Et eller flere af de afhængige moduler kunne ikke initialiseres. Modulerne pnrpsvc, p2psvc, p2pimsvc og p2phost skal startes. Hvis disse moduler ikke startes, kan de startes manuelt.
5196. En adgang til en brugerbuffer mislykkedes på et "forventet" tidspunkt. Denne kode er defineret, fordi kalderen ikke vil acceptere STATUS_ACCESS_VIOLATION i sit filter.
5197. Bufferen er ikke stor nok til at lagre netværksgrænsefladedata. De returnerede data indeholder den tilgængelige og påkrævede bufferstørrelse.
5198. Kommandoer kan være forkortede. Kommandoerne er:
5199. En universel gruppe uden aktiveret sikkerhed er blevet ændret til en universel gruppe med aktiveret sikkerhed.
5200. Den udvidede TS-licenseringsperiode er udløbet, og licenstilstanden for terminalserveren er ikke konfigureret. Licenstilstanden skal være konfigureret for at sikre fortsat drift.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions