English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18001. Den angivne videopræsentationskilde findes allerede i kildesættet til videopræsentationen.
18002. Den oprindelige forbindelse til Bluetooth HID-enheden %2 mislykkedes. Enheden er blevet fjernet som en personlig eller parret enhed. Du skal geninstallere enheden.
18003. Tilknytningen af brugernavn kan ikke læses. Kontroller, at database-, visnings- og kolonnenavnene er korrekte, at der er adgang til Notes-databasen, og at sorteringsindstillingen er aktiveret. Se Administrator's Guide for at få yderligere oplysninger.
18004. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpSetCredentials for HTTP-proxy
18005. Begynd at fjerne en sessionstilstand.
18006. Den angivne sikkerhedskopieringplacering er ugyldig.
18007. Konfigurationsfilen til output kan ikke oprettes. Stop og genstart systemet, og geninstaller derefter programmet.
18008. Fejlinstrument: ProcessName: %1 WindowTitle: %2 MsgCaption: %3 MsgText: %4 CallerModuleName: %5 BaseAddr: %6 ImageSize: %7 ReturnAddr: %8
18009. Dette udtryk må ikke indeholde et kald til funktionen %1().
18010. Den aktuelle transaktion er blevet udført.
18011. CollectTDIPerformanceData-rutinen blev fuldført.
18012. Der opstod en uoprettelig fejl under et databaseopslag.
18013. En lokal gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en lokal gruppe uden aktiveret sikkerhed.
18014. Navnet er for langt.
18015. Denne server kunne ikke løse IP-adresserne på andre routingservere. Kontroller, at alle computerne er registreret i DNS.
18016. Det lykkedes ikke at forberede for forsinket virtualisering.
18017. DTR-kreds: %1
18018. Der blev angivet et ugyldigt datoformat.
18019. En systemtilstandskomponent fra tredjepart er ikke aktiveret.
18020. RAS-lydacceleration kunne ikke %1. %2
18021. Angiv nye metadata.
18022. Internettjenester er blevet genstartet
18023. Der kunne ikke læses fra eller skrives til databasen.
18024. Den ønskede handling er ikke tilgængelig på det underliggende objekt.
18025. Standardlegitimationsoplysninger kan ikke angives for godkendelsesskemaet X.
18026. %1: initialisering af Windows Sockets mislykkedes: %2!d!
18027. INTERN fejl - Konfigurationsprogrammet er deaktiveret i øjeblikket
18028. EFI-systempartitionen er tilsluttet på %1
18029. Klienten har ikke tilladelse til at sende e-mail til denne server.
18030. Licenser kan ikke kopieres fra én computer til en anden. Brug licensstyring til at overføre licenser, eller få en ny licens til mediefilen.
18031. CD Viser navnet på eller skifter fra den aktuelle mappe.
18032. Uventet slutning på streng.
18033. Genoprettelsen af drevet %1 blev fuldført med advarsler.
18034. Serverobjektet til MS DTC-brugergrænsefladen kunne ikke indlæses.
18035. Efter et tilbagekald til 0x%p(0x%p) mislykkedes et fuldførelseskald til SetEvent(0x%p). Status er 0x
18036. Denne hændelse forekommer, når et scenarium mislykkes
18037. VERIFY er slået til.
18038. Det er ikke muligt at opdatere de ydelsestællerstrenge, som er defineret for sprog-id'et %1. Det første DWORD i sektionen Data indeholder Win32-fejlkoden.
18039. Udtrykket skal være en strengkonstant.
18040. Faxtjenesten kunne ikke læse konfigurationen af arkivet. Det skyldes sandsynligvis, at registreringsdatabasen er beskadiget, eller at der ikke er tilstrækkelige systemressourcer. Geninstaller faxkomponenten. Win32-fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
18041. INTERN fejl - Diskens private område er fyldt op
18042. Typen 'Typenavn' har mere end en COM-funktion til registrering.
18043. Alle domænecontrollere i domænet
18044. BitmapCacheBrush understøtter ikke RelativeTransform.
18045. Der er ingen underprocesser at vente på.
18046. Du kan ikke tilføje rodnøglecertifikatet i det lokale lager.
18047. Dataene i logfilen er beskadigede.
18048. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi der er opstået fejl på en disk, der er knyttet til LUN'en.
18049. Filsystemfilteret '%5' (Version %2.%3, %6) begyndte ikke at filtrere. Handlingens endelige status var %1.
18050. %1 fil(er) [eller mappe(r)] i %2 mappe(r) blev dekrypteret.
18051. Grænsefladen kan ikke nås i øjeblikket.
18052. Fjerner poster i INI-filer Fil: [1], Sektion: [2], Nøgle: [3], Værdi: [4]
18053. PEAuths offentlige nøgle er tilbagekaldt.
18054. Tekstformateringsprogrammet kan ikke hente tekstreduktionsmodulet på grund af fejlen: X.
18055. Manifestet mangler den krævede specifikation af standardnavneområdet på samlingselementet.
18056. Tællerværdien er uden for det gyldige område.
18057. Der var ingen forekomster af den angivne nøgle i indekset.
18058. Sorterer listen med attributter for filen %1.
18059. COM+-hændelsessystemet har registreret et beskadiget IEventSubscription-objekt. COM+-hændelsessystemet har fjernet objekt-id'et %1. Abonnenten får ikke længere en meddelelse, når hændelsen indtræffer.
18060. Brugerens hjemmemappe kunne ikke bestemmes.
18061. Den angivne fil er blevet flyttet til offlinelager.
18062. Det certifikat, der anmodes om, kunne ikke hentes.
18063. Windows-program til registrering af udmattelse af ressourcer er startet.
18064. START BACKUP -- Kør en sikkerhedskopiering med det samme
18065. Windows Media Player kan ikke udføre den handling, der blev anmodet om, fordi der kun findes et element på afspilningslisten.
18066. Den domænestyring, der er angivet af værten, kunne ikke instantieres.
18067. Opgavemotor blev lukket på grund af fejl.
18068. Du skal fjerne attributterne, før du føjer dem til en anden node.
18069. Tekstformateringsprogrammet kan ikke angives igen, mens der foretages optimal afsnitsformatering.
18070. Når du bruger dit chipkort til styring af legitimationsoplysninger, opstår der en fejl i i Kerberos-undersystemet på grund af manglende eller forkert chipkort-PIN. Dette kan afhjælpes ved at afvikle underprogrammet Gemte brugernavne og adgangskoder i Kontrolpanel og genindtaste pinkoden for legitimationoplysningerne for %1.
18071. Ugyldig URI: Dataene kan ikke parses som et filnavn.
18072. Back-bufferen er for stor.
18073. Det angivne diskenhedsflag er ugyldigt.
18074. Blandede sikre og ikke-sikre forbindelser
18075. Tilstanden for den virtuelle processor er ugyldig. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
18076. Parsingfejl (%1!d!) ved position %2!d! for følgende fragmentsti: %3.
18077. *** %1 can't find %2: %3
18078. Ugyldig præsentationsbeskrivelse.
18079. Det var ikke muligt at oprette forbindelse til medieserveren i tide. Kontroller konfigurationen af proxyserveren.
18080. Undernetmaske
18081. Der blev ikke fundet noget slutpunkt.
18082. Da alle GAC-assemblies altid får fuld tillid, har listen over assemblies, der er fuld tillid til, ikke længere nogen mening. Du skal installere assemblies, der bruges i sikkerhedspolitikker, i GAC for at sikre, at der er tillid til dem.
18083. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret platformsspecifik fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
18084. Kontrol af starttilstand: Rullende transaktion til konvertering af diskenhed på %2.
18085. Masterfiltabellens DATA-attribut er forkert.
18086. Egenskaben ServerHTTPRequest kan ikke bruges, når et dokument bliver indlæst asynkront, og understøttes kun i Windows NT 4.0 eller nyere versioner.
18087. Overvågningspunktet med PDC'en kunne ikke bruges, fordi for mange ændringer behandles samtidigt.
18088. ASN1 - sprang over et eller flere ukendte filtypenavne.
18089. Det er ikke muligt at ændre synkroniseringsindstillingerne i øjeblikket. Prøv igen senere.
18090. Aktiver SQL-cacheafhængighed for en tabel. Kræver indstillingen -t.
18091. En tabels kontrolsum er forkert.
18092. Tillidsobjektet for domænet %1 kunne ikke opgraderes. Du skal genoprette tillidsdataene manuelt.
18093. Du skal købe filen, før du kan hente den.
18094. UDF version %1 understøttes ikke.
18095. Få en tråd til direkte at repræsentere en anden tråd
18096. Flyt fokus en side op
18097. Der kan ikke forespørges på ydelsesdataene for tjenesten W3SVC (HTTP). Fejlkoden, som tjenesten returnerede, er data DWORD 0.
18098. Day skal være mellem 1 og X for Month Y.
18099. Emne-id-typen Typenavn svarer ikke til værdidatatypen Typenavn.
18100. Diskenhedens serienummer er %1 %2:%3

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions