English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1901. Det er kun replikatoren, der kan udføre denne funktion.
1902. Windows kan ikke læse indstillingen fra den automatiske svarfil.
1903. Den angivne gammarampe understøttes ikke på den tilsvarende sti til VidPN-præsentationen.
1904. Forbindelsen fra brugeren %1 på port %2 er blevet afbrudt, da den modtagne sessionstimeout, der blev modtaget fra RADIUS-serveren, er udløbet. Denne forbindelse modtog kun en IPv6-adresse fra RRAS-serveren, og den kan ikke bruges til at konfigurere attributten MS-Quarantine-Session-Timeout på NPS-serveren for de forbindelser, der kun understøtter IPv6.
1905. Vi understøtter kun tilstanden %1.
1906. Visse bit i kontrolfeltet for brugerkonto er blevet ændret.
1907. Det angivne undersystem er ikke gyldigt.
1908. Symbolområdet passer ikke.
1909. Processen kan ikke startes, fordi der ikke er blevet angivet et filnavn.
1910. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Ugyldigt argument.
1911. Tjenesten Remote Storage service kan ikke bruges på nuværende tidspunkt.
1912. FTP-serveren kunne ikke initialisere sin sikkerhed. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
1913. Dokumentet kan ikke filtreres, fordi dokument- og filterversionerne ser ud til ikke at stemme overens. Installer et passende dokumentfilter.
1914. Definitionsfilen til taleoptimeringscodec'en blev ikke fundet, eller den er beskadiget.
1915. DHCP-klient til karantænehåndhævelse er startet.
1916. Windows-hukommelsesdiagnosticering kunne ikke udføre testen af computerens hukommelse
1917. COM+-programmer, der kører som NT-tjeneste, kan ikke grupperes eller genbruges.
1918. Styring af skrivebordsvindue har genstartet låsning af systemhukommelse, fordi det er faldet tilstrækkeligt under arbejdssættærsklen
1919. Ved oprettelse af forbindelse til kendte objekter kan der ikke køres en konstruktør, der ikke er standard.
1920. Markeringsbeholderen kræver en markering.
1921. Oprettelsen af WMDRM-ND-bladlicens mislykkedes for Windows Media Center-extender. Fejlkode: %1.
1922. Tjenesten Netlogon er ikke blevet startet.
1923. Den overførte buffer er for lille til dataene.
1924. X må ikke være null.
1925. Den parameter, der blev givet til en C-kørselsfunktion, er forkert.
1926. Diskenhedsnavnet kunne ikke initialiseres.
1927. Gendannelse af fil(er) er fuldført.
1928. Sproget %1 blev angivet som kommandolinjeargument, men det er ikke et gyldigt sprog.
1929. Aktiveringen kræver, at der er angivet et visningsnavn under CLSID-nøglen.
1930. Windows Media Player kan ikke føje filen til biblioteket. Den plug-in, som kræves til tilføjelse af filen, er ikke installeret korrekt. Hvis du vil have hjælp, skal du klikke på onlinehjælp for at vise webstedet til det firma, som leverede filen.
1931. Der er ikke defineret nogen bufferplads.
1932. Indekset findes allerede.
1933. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Der opstod timeout for forbindelsen.
1934. MSBUILD: fejl MSB1025: Der opstod en intern fejl under kørsel af MSBuild.
1935. Denne funktion er kun tilgængelig i forespørgselstilstand.
1936. Handlingen kan ikke udføres, fordi diskenheden gendannes.
1937. DFS kunne ikke åbne LAN-omdirigeringen.
1938. Ukendt bestemt adgang (bit 12)
1939. Angiver, at den kaldende funktion udførte forbindelsesanmodningen i den forkerte routing-compartment.
1940. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har kørt plug-in'en %1 til overførsel af printerdriveren. Der kræves ingen brugerhandling.
1941. Filsystemet udvides ikke til slutningen af diskenheden.
1942. Program Meddelelse Klokkeslæt
1943. PCI-controller til dataindsamling- og signalbehandling
1944. Indekset for DataGridColumn med Header 'X' er uden for området. Indekset skal være større end eller lig med 0 og mindre end Columns.Count.
1945. En erklæring blev ikke lukket.
1946. Formatet for det angivne computernavn er ugyldigt.
1947. Returværdien for konstruktionskaldet var null.
1948. Databasen til oplæring af Emneassistent kunne ikke overføres til <%2:%3:%4>.%1
1949. Der blev ikke fundet en klartone inden for den krævede tid. Kontroller, at telefonkablerne er korrekt tilknyttet, og at de fungerer.
1950. Windows Media Player kan ikke afspille filen. En eller flere codecs, der skal bruges til at afspille filen, kunne ikke findes.
1951. Ugyldig(e) aspekt(er)
1952. Den nye ejer har ikke tilstrækkelig adgang til lokale filer til jobbet. Den nye ejer har muligvis ikke adgangstilladelse til jobfilerne. Kontroller, at den nye ejer har tilstrækkelige rettigheder, og prøv igen.
1953. Assemblyen har ikke en kodebasis.
1954. %2 kunne ikke registreres hos NDIS-wrapperen.
1955. DH-gruppe ECP 256
1956. Tjenesten '[2]' ([3]) kunne ikke slettes. Kontroller, at du har de nødvendige rettigheder til at fjerne systemtjenester.
1957. Den angivne Variant-type understøttes ikke af denne OleAut-funktion.
1958. Dato: %1
1959. Tolkningsfejl for manifest: Et navn starter med et ugyldigt tegn.
1960. BitLocker-drevkryptering er ikke aktiveret på denne diskenhed. Aktiver BitLocker.
1961. Windows Media Player kan ikke afspille den beskyttede fil. Kontroller, at computerens dato er indstillet korrekt. Hvis den er korrekt, skal du klikke på Søg efter opgraderinger til Media Player i menuen Hjælp for at installere den seneste version af Media Player.
1962. Politikfiltermasker
1963. En ordidentifikation for det angivne sprog blev ikke fundet. Kontroller de aktuelle sprogindstillinger, og sørg for at søgningen understøtter det aktuelle sprog. Geninstaller søgetjenesten, hvis problemet opstår igen.
1964. En HMACnøgle er nødvendig for at kunne bekræfte et dokument med en HMAC-algoritme.
1965. Den offentlige nøgle for computeren %1 findes ikke.
1966. Oversættelse af navn: Kunne ikke findes helt, kun domænet blev fundet.
1967. Der kan ikke oprettes en forekomst af en brugergrænseflade.
1968. RegisterModule-indgangspunktet blev ikke fundet i modul-DLL-filen %1. Datafeltet indeholder fejlen.
1969. Chipset kunne ikke udføre validering af TLB-tømningsfunktion i AGP. AGP deaktiveres.
1970. Søgeressourceforekomsten <%1> blev åbnet.
1971. Typografiarket "%1" kan ikke omfatte sig selv, hverken direkte eller indirekte.
1972. Plexindekserne skal stige med faste intervaller og skal starte med 0.
1973. Der kan ikke oprettes flere id'er i systemet.
1974. Kun URI-præfikser, der starter med 'http://' eller 'https://', understøttes.
1975. Hashværdien %1 for filen %2 stemmer ikke overens med manifestet
1976. Enheden %1 er ikke klar til adgang endnu.
1977. handlingen blev afbrudt
1978. X er ikke en gyldig IterationCount-værdi for en RepeatBehavior-struktur. En IterationCount-værdi skal repræsentere et tal, der er større end eller lig med nul, men ikke endeligt.
1979. Placeringen af systemmappen kan ikke bestemmes.
1980. Der skal angives et SendOrPostCallback, der ikke en null.
1981. Installationskilden for dette produkt er ikke tilgængelig. Kontroller, om kilden findes, og om du kan få adgang til den.
1982. Båndene på Indholdsserver %1 (%2) er gendannet.
1983. Behandlingen af gruppepolitikken blev afbrudt. Windows afsluttede registrering og gennemtvingelse af gruppepolitikindstillinger før tiden, fordi computer blev bedt om at lukke, eller brugeren loggede af. Behandling af gruppepolitik vil blive forsøgt ved næste opdateringscyklus, næste genstart af computeren eller næste brugerlogon.
1984. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen, fordi enheden ikke svarer. Dette sker typisk, når der er et problem med enhedsfirmwaren. Klik på Onlinehjælp for at få mere hjælp.
1985. Timer udløbet
1986. Domænetilstand
1987. Egenskabsdata af udvidet type er ikke gyldige.
1988. Tillidsforholdet kunne ikke oprettes i domænet %1
1989. Et attribut i svaret til RADIUS-klienten %1 overskrider den maksimale længde på RADIUS-attributter. RADIUS-attributtypen findes i dataene. Yderligere oplysninger om RADIUS-attributtypen finder du i RFC 2865 og på adressen http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/radius-types.
1990. Brugerdefinerede arrangementsfunktioner for værdityper understøttes ikke i øjeblikket.
1991. Læsning af tillidsdomænenavne/SID'er
1992. Enhedsadgang bit 2
1993. Adgangskoden blev ændret.
1994. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig strukturfejl i mikroarkitekturen, der rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
1995. Trådens aktuelle basisprioritet.
1996. Fejl ved skrivning til en fil.
1997. Det klasse-id, der er registreret af programudvidelsens plug-in, er ugyldigt.
1998. BYOT Gateway kunne ikke importere transaktionen ved hjælp af TIP. Kontroller, at den installerede MS-DTC understøtter TIP-protokollen. %1
1999. Windows Update kunne ikke oprette forbindelse til proxyserver %1, fordi der blev krævet gyldige legitimationsoplysninger (brugernavn og adgangskode), men de var enten ikke tilgængelige eller forkerte. Kontroller dine proxylegitimationsoplysninger, og søg igen efter opdateringer.
2000. Længden på attributnavnet eller -værdien er for lang.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions