English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18401. Flyt fokus tilbage
18402. CmsSigner skal være den første underskriver med NoSignature.
18403. Omkostningsbegrænsningerne blev afvist.
18404. INTERN fejl - Databasefilen kan ikke findes
18405. Øjebliksbilledet af diskenheden %2 kunne ikke oprettes på grund af en fejl i oprettelsen af de nødvendige diskstrukturer.
18406. Det mislykkedes for RASSER.DLL-biblioteket at hente en asynkron medieadgangskontrolhandle.
18407. Hændelseskilden understøtter ikke abonnementer, der kan genoptages.
18408. Der opstod en fejl i MSDTC under overflytningen af kontaktidentifikatorer. Forsøget mislykkedes med fejlen: %1.
18409. Klient til certifikattjenester udløses med ugyldige parametre: %1.
18410. Værdi af kode: Tilslutningspunkt
18411. Der mangler en ressource til at udføre anmodningen.
18412. Assemblyen 'Navn på assembly' har ikke en kodebase.
18413. REPLACE Erstatter filer.
18414. Der forventes et reelt tal.
18415. Tolkningsfejl for manifest: Parameterenheder kan ikke anvendes inden i kodeerklæringer i en intern delmængde.
18416. Det var ikke muligt at fuldføre ændring af opdatering %1 fra pakke %2(%3) til %4(%5) tilstand
18417. MAPI: Sessionsgrænsen blev overskredet.
18418. Startup Repair mislykkedes.
18419. Komponenten kunne ikke flyttes, fordi kilde- eller destinationsprogrammet er et systemprogram eller ikke kan ændres i øjeblikket.
18420. Der opstod en fejl i sikkerhedsbeskrivelsen i kompatibilitetsmodulet.
18421. Anmodningen kunne ikke udføres, da der opstod en I/O-enhedsfejl.
18422. Der er defineret identiske '%1'-afsnit
18423. Enheden %1 kan ikke initialiseres
18424. Initialiseringen af BitmapMetadata blev ikke gennemført.
18425. Tilpas hukommelseskvoter til en proces
18426. Manipulation er ikke aktiveret på det angivne element.
18427. Der blev fundet en post, der indeholder en ugyldig attribut.
18428. Der opstod en fejl i tidsprovideren NtpServer, der blev tvunget til at lukke. Fejlen var: %1
18429. Ugyldig liste over opkaldstilstande.
18430. Luk Udklipsbog mislykkedes
18431. Fejlfindingslogfilen "%1" kunne ikke åbnes. Fejlfindingssporingen er ikke tilgængelig.
18432. (GMT+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris
18433. Silent Running: Aging transition: %2
18434. Det angivne pakkenavn er ugyldigt.
18435. 'X' kan ikke angives, når porten er åben.
18436. Grænsefladens legitimationsoplysninger er ikke angivet.
18437. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensadministrationsoplysningerne har identiske data.
18438. Udgiver samlingsoplysninger Programkontekst:[1], Samlingsnavn:[2]
18439. DFS kunne ikke initialisere Winsock-biblioteket. Returkoden findes i postens data.
18440. IPMGM modtog en startanmodning under kørsel.
18441. Isoleret lagerfil
18442. De andre komponenter, som denne diskenhed har ændret, kan ikke underrettes.
18443. Canonical Name
18444. Der opstod en fejl. NDF (Network Diagnostics Framework) kunne ikke fuldføre handlingens diagnosticeringsfase. Der blev genereret en Windows-fejlrapport. [%1]
18445. Der blev ikke fundet nogen tidligere installerede produkter på computeren, der berettiger til installation af dette produkt.
18446. Fjernbrugersessionen er slettet.
18447. Der er angivet en ugyldig kontekstparameter.
18448. Keepalive-interval
18449. Hvis du tilføjer en vælger, indføres der en cyklus.
18450. Klientpolitik-CacheSyncDate (UTC) = X, cache-LastSynchronizedUtc = Y.
18451. Skabelonen mangler en nødvendig egenskab for signaturpolitikker.
18452. Startfejl
18453. Klienten for en komponent anmodede om en handling, som ikke er gyldig på baggrund af komponentens tilstand.
18454. Har direkte adgang til denne tællers uformaterede værdi. Tælleren skal være oprettet med denne komponent.
18455. Serveren kunne ikke registrere de indhentede oplysninger fra administrationsværktøjet. Administrationsværktøjet kan muligvis ikke se serveren. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
18456. Fejlen 'Y' opstod under parsing af politikniveauet 'X'. Standardpolitikniveauet blev brugt i stedet.
18457. diskplads
18458. Serveren har returneret udvidede oplysninger.
18459. Plex'en gendannes.
18460. Der er kun lidt ledig hukommelse tilbage. Luk nogle programmer, og prøv derefter igen.
18461. Du deler %1 som %2. Mappen vil ikke længere være delt, hvis du flytter eller omdøber den. Vil du fortsætte?
18462. , mail exchanger =
18463. Sikkerhedssystemet har valgt %2 som godkendelsesprotokol til serveren %1.
18464. The specified file name is invalid.
18465. HTTP status 401: Ressourcen, der blev anmodet om, kræver brugergodkendelse.
18466. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 6
18467. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at åbne endnu en fil.
18468. Transporttilslutningen blev afbrudt af det lokale system.
18469. Driveren til enheden %1 nulstillede bussen efter direkte anmodning.
18470. Opgave er deaktiveret
18471. XML-scriptprogrammet understøtter ikke scriptfragmenter. Denne fejl skyldes sikkert, at en kode har sprogattributten angivet til XML, eller at tekstattributsættet er angivet til text/xml, før anden kode på siden.
18472. '%1' er ikke en gyldig typereference.
18473. INTERN fejl - Stripe-plex'en har ingen tilknyttede underdiske
18474. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke slette konfigurationsgruppen for programmet '%1' på webstedet '%2'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
18475. Tællertyperne stemmer ikke overens.
18476. Indsamlingsprogrammet har afsluttet filtreringen af standardegenskaberne.
18477. Der opstod en fejl under dekryptering af en meddelelse ved hjælp af det indsatte chipkort: %1
18478. OSS ASN.1-fejl: Ukendt ASN.1-datatype.
18479. Partitionstypen på den angivne disk er UGYLDIG. VDS understøtter kun diske med partitionstypen MBR eller GPT.
18480. Videomixgengiveren kunne ikke finde nogen deinterlacinghardware på den aktuelle skærmenhed.
18481. Der er udestående anmodninger.
18482. Angiver, om filen skal parses for at afgøre, om den har et byterækkefølgemærke, der angiver kodningen. Hvis den har det, bruges denne kodning i stedet for den angivne kodning.
18483. En kommando gælder for en tidligere indgang på afspilningslisten.
18484. Timeout kan kun angives til 'System.Threading.Timeout.Infinite' eller en værdi > 0.
18485. Der må ikke bruges tomme filnavne.
18486. SSTP-tjenesten (Secure Socket Tunneling Protocol) kunne ikke allokere hukommelse til at oprette konfigurationen for accept af forbindelser. Der er muligvis kun lidt ledig hukommelse på systemet. Ret problemet, og genstart tjenesten.
18487. Mediestreamen har ingen varighed.
18488. Serveren kunne ikke starte scavenger-tråden. Serveren blev ikke startet.
18489. Skrivning til proceshukommelse
18490. Den serialiserede type i .resources-filen var ikke den type, .resources-filen meddelte, den indeholdt. Forventede 'X', men læste 'Y'.
18491. Sessionstypen understøttes ikke.
18492. Den angivne VidPN-reference (handle) er ugyldig.
18493. Systemtidsoplysninger kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
18494. Dokumentprinteren kunne ikke stoppes
18495. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke starte timeren til indsamling af ydelsestællere. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
18496. Der kan ikke hentes oplysninger om den vedhæftede regel i udløserlageret for udløseren %1 (udløsernavn: %2). Udløseren fungerer ikke.
18497. Widget %1 føjet til dataindsamleren %2.
18498. Sikkerhedssystemet kunne ikke godkende serveren %1, fordi godkendelsesprotokollen %2 mislykkedes.
18499. Objektet med id'et X implementerer brugergrænsefladen IObjectReference. Nogle af dennes afhængigheder kan ikke fortolkes. Den sandsynlige årsag er, at der findes to forekomster af IObjectReference, der er gensidigt afhængige af hinanden.
18500. Ukendt GUID-format.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions