English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

6701. INTERN fejl - Konfigurationsposterne er ikke konsistente
6702. Sikkerhedsopdateringer.
6703. Metoden X.CreateClock returnerede et allerede eksisterende objekt i modsætning til et nyt objekt, der er nedarvet fra TimelineClock.
6704. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der vedrører slutpunkter
6705. Indsæt disketten til drev %1.
6706. Denne BackgroundWorker angiver, at statusrapportering ikke er aktiveret. Rediger WorkerReportsProgress, så den angiver, at statusrapportering er understøttet.
6707. Abonnementet %1 findes allerede.
6708. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har gendannet køen %1, men kunne ikke gendanne printerdriverindstillingerne. Fejl %2. Dette kan ske, hvis driveren på destinationsserveren er nyere end driveren i overførselsfilen. Åbn dialogboksen Egenskaber for printeren på destinationscomputeren, og angiv de korrekte printerindstillinger manuelt.
6709. FEJL - Outputfil, der skal skrives til, kan ikke åbnes.
6710. Den angivne diskenhed er ugyldig.
6711. Den angivne intervaludvidelse er for lille. Intervallet skal udvides i multipla på 32 adresser.
6712. Opdater indstillingen Der kræves ingen adgangskode
6713. Typen 'Typenavn' blev ikke fundet.
6714. Der er ikke angivet nogen handling for WMDRM-outputtillidsautoritet.
6715. Administratoren stoppede delingen af ressourcen %1
6716. Denne metode kan ikke kaldes, før send-metoden er blevet kaldt.
6717. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig fejl.
6718. Denne grænsefladeklasse findes ikke i systemet.
6719. Sletning af skema mislykkedes: Attributtet bruges i rDNAttID.
6720. Diskenheden kunne ikke udvides, fordi der er opstået fejl i BitLocker. Brug BitLockers værktøjer til at genoprette diskenheden, og prøv igen.
6721. Udskrift bliver ikke omdirigeret.
6722. Navnet på udgivelsespunktet er ugyldigt.
6723. Krypterede filer på computeren:
6724. Navnet på komponenten 'X' findes allerede. Komponentnavne skal være entydige, og der må ikke være forskel på store og små bogstaver.
6725. Unsupported locale
6726. Der blev forsøgt at referere til et token, som ikke findes.
6727. Arrayet NativeDigits skal indeholde præcist ti medlemmer.
6728. Handlingenen er ikke tilladt i denne linjetilstand.
6729. Anmodning fik timeout.
6730. Opret profil af enkelt proces
6731. DDE-share-skrivning
6732. Der oprettes en ny spejlet metadatafil ved blokken %1.
6733. Det er ikke muligt at brænde numre mellem to cd'er. Du kan først kopiere numrene fra cd'en til computeren og derefter brænde filerne på en tom cd.
6734. HTTP status 409: Anmodningen kunne ikke fuldføres på grund af en konflikt med ressourcens nuværende tilstand. Brugeren skal gensende anmodningen og inkludere flere oplysninger.
6735. Der blev oprettet en DFS-mappe (Distributed File System) med mappedestinationer, og mappen indeholder andre DFS-mapper. Det kan forekomme, hvis to administratorer på forskellige navneområdeservere opretter mappestrukturer, der er i konflikt, på ca. samme tidspunkt. Navneområde: %1 DFS-mappe 1: %2 DFS-mappe 2: %3
6736. WINS-proxy aktiveret . . . . . . . . . . . . : Ja
6737. Lagringen er blevet ændret siden sidste tildeling.
6738. Navneobjektet til MS DTC-brugergrænsefladen kunne ikke indlæses.
6739. Meddelelsen har ugyldig værdi.
6740. MP3-objektet blev ikke fundet.
6741. Det angivne samlings-id har et eller flere attributnavne, som indeholder tegn, der ikke er tilladt i XML-navne.
6742. Der blev sendt en null-kontekst-handle fra klienten til værten under et RPC.
6743. [2] kan ikke installere et af de nødvendige produkter. Kontakt teknisk support. {{Systemfejl: [3].}}
6744. Det angivne felt skal erklæres for en generisk typedefinition.
6745. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensen er ikke aktiveret.
6746. Opgaveregistrering ved hændelse mislykkedes.
6747. Der kan ikke køres XCOPY fra en reserveret enhed
6748. Opgaven udløses, når en forbindelse med en fjernkonsol afbrydes
6749. Det anmodede objekt blev ikke fundet, men der blev fundet et objekt med den pågældende nøgle.
6750. Filen findes ikke.
6751. QoS kunne ikke læse eller validere feltet %2 for QoS-politikken %3 på brugerniveau.
6752. Den angivne klasse findes ikke i det angivne navneområde.
6753. Politikken for brug af genoprettelseskoder og anvendelse af Active Directory-domænetjenester på denne computer er ugyldig.
6754. Sikkerheds-id'et må ikke være ejeren af dette objekt.
6755. HTTP status 505: Serveren understøtter ikke den HTTP-protokolversion, der blev brugt i anmodningens fejlkode.
6756. Siden i hukommelsesblokken til VID-driveren anvendes stadig og kan derfor ikke destrueres.
6757. Angiver det antal sekunder, TCP/IP-netværksforbindelsen mellem webserveren og tilstandsserveren kan være inaktiv, før sessionen opgives.
6758. Konfigurationen mislykkedes.
6759. En enhed på netværket blokerer for UDP-trafik.
6760. Ingen af de fundne eller angivne adresser svarer til socketadressefamilien.
6761. Uventet type-id X. Type-id'er skal være sekventielle.
6762. Typen skal være afledt af Delegate.
6763. Programbilledet blev ikke gemt.%1
6764. Der blev fundet en protokolfejl mellem driveren og enheden.
6765. Erstatningsfilen kan ikke flyttes til den fil, der skal erstattes. Den fil, der skal erstattes, har beholdt det oprindelige navn.
6766. STOP JOB -- Stop igangværende sikkerhedskopiering eller genoprettelse
6767. Windows Installation kan ikke vise denne harddiskplads.
6768. Hovedparten af diskene kunne ikke opdateres med den nye konfiguration.
6769. Medlemmet blev ikke fundet.
6770. --- Slut på staksporing af indre undtagelser ---
6771. Systemet skal være forbundet med et domæne for at bruge Active Directory-domænetjenester.
6772. Filen findes
6773. Opgave blev ikke sendt til motoren.
6774. Kommandoen for TPM-selvtest mislykkedes.
6775. Destinationsenheden er ændret. Hvis disken kan fjernes, er den muligvis blevet erstattet med en anden disk. Indsæt den originale disk igen, og fortsæt jobbet.
6776. RADIUS-attributtet for rammeprotokol for denne bruger er ikke PPP.
6777. Fejl under allokering af sammenligningstabel. Sap Agent kan ikke fortsætte.
6778. Komprimeringsprogrammet blev ikke initialiseret.
6779. Der blev ikke modtaget en signatur sammen med EAP-meddelelsen fra RADIUS-serveren.
6780. IIS-pickup-mappen kan ikke hentes.
6781. Filsystemet kunne ikke udvides.
6782. Enheden %1 havde en søgefejl.
6783. Logtjenesten registrerede en metadatafil med inkonsekvente data.
6784. Der kunne ikke registreres en godkendelsespakke sammen med RPC-serveren.
6785. Gruppepolitik kunne ikke installere printertilslutning af typen per bruger %1. Fejl %2. Printertilslutningen er ikke tilgængelig for brugere på denne computer, som gruppepolitikobjektet gælder for. Dette kan ske, hvis navnet på printertilslutningen er forkert, hvis der er et problem med gruppepolitikken, eller hvis udskriftskøen ikke kan kontakte printerserveren. Gruppepolitikken vil med jævne mellemrum igen forsøge at tilføje printertilslutningen.
6786. Den angivne brugerkonto er udløbet.
6787. Pakke kan ikke allokeres
6788. Der kræves en ny version af komponenten Digital Rights Management. Kontakt Teknisk support for at få den nyeste version.
6789. XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen "GetXaSwitch" i DLL-filen til XA Resource Manager. Kaldet til GetXaSwitch mislykkedes: Fil=%1, HR=%3, Linje=%2.
6790. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) i konteksten %3 blev ikke sat i kø for at blive stoppet; fejlkoden %4.
6791. Forskydningen af den første attribut på 0x%1 i filen 0x%2 er forkert.
6792. Denne handling kræver et interaktivt vindue.
6793. Det blev forsøgt at indlæse filteret '%1', men det kræver filtermeddelelsen SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA, og denne meddelelse understøttes ikke i denne IIS-version.
6794. Afvist af administrative årsager - forkert legitimation.
6795. Sammenligner filerne %1 og %2
6796. Indholdsindeksserver
6797. Fjernadministration
6798. Nøgleordet %1 må ikke komme efter %2.
6799. Serveren understøtter ikke det angivne protokolniveau.
6800. Der er ikke angivet noget cd-nummer til afspilning.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions