English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14301. Dataparitetsfejl
14302. En NetShow-administrator på netværksplaceringen %1 har startet disk %2.
14303. Sender ping til server
14304. Der blev ikke angivet nogen importdestination for dette undersystem.
14305. Rydning af rute mislykkedes: %1
14306. Systemet kunne ikke vælge en tilstand, som understøttes af både skærmkortet og af den skærm, der er sluttet til det.
14307. Computeren mangler hukommelse. Luk nogle programmer, og prøv igen, eller søg i Hjælp og support efter oplysninger om, hvordan du forhindrer, at der opstår problemer med manglende hukommelse.
14308. Sporingsopgave for HTTP-cachelagre
14309. %1 har registreret, at enheden %2 ikke kan annullere en handling (%3).
14310. Brugerdefinerede ACE'er må ikke have en velkendt ACE-type.
14311. Dette er en intern fejlkode. En metode blev kaldt, da den ikke skulle kaldes. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
14312. Den invitation, der bruges til at deltage i gruppen, er ikke gyldig.
14313. Logonfejl: Brugeren har ikke fået lov til at anvende den ønskede logontype på denne computer.
14314. Det angivne ressourcenavn "X" findes ikke i ressourcefilen.
14315. Advarselstabellen er fuld.
14316. Datafilen til DNS-zonen kunne ikke åbnes.
14317. %1 ukendt udvidet attribut-handle.
14318. FEJL - Der er ikke planlagt en sikkerhedskopiering i øjeblikket.
14319. Fejlen %1!08x! blev modtaget under forsøget på at slette øjebliksbilled-id: %2.
14320. Intern fejl i DFS.
14321. Attributten "type" kræves.
14322. Denne handle har en forkert status til den valgte handling.
14323. Hændelseskilden understøtter ikke impulsintervaller.
14324. Versionsnummeret for filen er ugyldigt.
14325. Forbereder katalogtjenesten til degradering
14326. Samme websted
14327. Titlen kunne ikke destrueres.
14328. Queued Components Listener har modtaget en forkert formateret meddelelse.%1
14329. %1!d! Tilknyttet controller eller tilknyttede controllere:
14330. Rettighed til udføre fejlfinding
14331. Den angivne primære overfladestørrelse er ugyldig.
14332. Fejl under optælling af strenge: (%1 er ikke lig med %2)
14333. The properties of the action '%2' at the limit specify an illegal combination.
14334. Du skal vælge et element, før du fortsætter.
14335. Der kunne ikke ryddes op i standardindstillingen for DTC-klyngeressourcen. Standardindstillingen for DTC-klyngeressourcen er muligvis ugyldig. Fejlkoden returnerede: %1
14336. Læsetimeout i millisekunder.
14337. Forsøgte at reservere URL-adresse (%1). Status %2.
14338. (GMT-06:00) Saskatchewan
14339. Den angivne hovedtilstandspolitik findes allerede.
14340. Dette drev er ikke en del af %1!d! LUN'er:
14341. WdsClient: There was a problem processing the selected image.
14342. Det valgte medie kan ikke afspilles på grund af en uoprettelig pakkeplanlægningsfejl.
14343. Kun COM+-programmer, der er mærket "Sat i kø", kan startes ved hjælp af "kø"-moniker.
14344. Den angivne adgangskode er for lang. Angiv en adgangskode med mindre end 8 tegn.
14345. Der opstod en fejl under allokering af lagerplads til indsætningsstrengene i meddelelses-DLL'ens længde-matrix. Trap'en bliver ikke sendt.
14346. Filsystemfejl blev repareret.
14347. Navnet på forekomsten kunne ikke læses fra den angivne tællersti.
14348. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen, fordi den har modtaget en HTML-fejlpakke.
14349. Objektet kan ikke ændres til DBNull.
14350. Programgruppen %1 blev deaktiveret. Der opdstod en fejl, da tjenesten Windows Process Activation (WAS) startede en arbejdsproces for at betjene programgruppen.
14351. Filer på fjerncomputere %1 [ lokalfil ].
14352. Indsamlingsprogrammets fil til tilknytning af egenskaber kan ikke åbnes. Standardværdierne benyttes. Det kan være nødvendigt at kopiere egenskabsfilen fra installations-cd'en eller at geninstallere programmet.%1
14353. %1 er ikke et gyldigt domæne- eller arbejdsgruppenavn.
14354. CoID=%1: Forbindelsen for brugeren %2, som oprettede forbindelse på port %3, er blevet afbrudt, fordi der ikke kunne forhandles en netværksprotokol.
14355. Der skal kunne skrives til skygge-streamen.
14356. Instruktionen ved 0x
14357. Forsøg på at oprette et klasseobjekt mislykkedes
14358. Resultatet af sammenligningen var sand.
14359. Der blev fundet et egenskabsnavn til en afspilningsliste, som ikke er gyldigt.
14360. (GMT-06:00) Mellemamerika
14361. BITS har modtaget en peer-cache-anmodning fra en klient på adressen %1.
14362. Der kunne ikke læses metadata på den virtuelle harddisk.
14363. Der opstod et problem i Windows Media Player under formatering af enheden. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
14364. Windows Remote Shell modtog en anmodning om at udføre en handling på et kommando-id, der ikke findes. Enten har kommandoen udført handlingen, eller også angav klienten et ugyldigt kommando-id.
14365. Denne opgave bliver ikke kørt i øjeblikket.
14366. INTERN fejl - Længden på en stripe-plex-underdisk er mindre end stripe-bredden
14367. Lukker programmer
14368. %1 Fuldtidsbeskyttelsesscanning efter spyware og anden potentielt uønsket software er aktiveret.
14369. PRINT Udskriver en tekstfil.
14370. Der opstod en fejl, da der blev ventet på anmodning om afslutningshændelsen for %1 for udvidelsesagenten. Følgende kode blev returneret fra WaitForSingleObject: %2. Udvidelsesagenten blev ikke initialiseret.
14371. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i CryptAcquireContext
14372. %2 modtog en uventet %3-pakke fra en fjerncomputer.
14373. En enhed med Bluetooth-adapteradressen %2 har en dårlig statistik (attribut-id %3). Attributfejlen blev rettet.
14374. Der kan ikke oprettes en kanalsink for at oprette forbindelse til URL-adressen 'X'. Der er sandsynligvis ikke registreret en passende kanal.
14375. Samlet status - %1!lu!%% (sikkerhedskopierer i øjeblikket yderligere systemtilstandsfiler)
14376. Det DHCPv6-område, der bruges på netværket med præfikset %1, er %2 procent fyldt, og der er kun %3 IP-adresser tilbage.
14377. Bootmgr fandt en beskadigelse af BitLocker-nøglefilen til diskenheden %2.
14378. Filen har nået den maksimale overførselsgrænse. Kontroller, at hele dokumentteksten kan gennemsøges meningsfuldt.
14379. Opgavestyring oprettede forbindelse til opgavemotorprocessen "%1".
14380. Der må kun være ét element på øverste niveau i et XML-dokument.
14381. Sikkerhedsbeskrivelserne for de kryptografiske nøgler kan ikke angives.
14382. WS-Management-optællingssessionen er fuldført eller annulleret og kan ikke bruges. Start en ny optælling.
14383. Der er et forkert versionsnummer i filen.
14384. Windows kunne ikke behandle kommandolinjeargumentet [/installfrom]. Den angivne påkrævede sti er ugyldig.
14385. type = %1
14386. Den angivne terminaltilslutningsdriver blev ikke fundet på systemstien.
14387. Skærmdriveren stoppede med at svare og er genoprettet
14388. Den angivne justering er 0.
14389. Fjerner bruger fra filer i mappe %1
14390. &Bevarer og gennemtvinger ACL'er
14391. Det maksimale antal streams er nået.
14392. Kørselsfejl: X
14393. BitmapImage er ikke initialiseret. Kald metoden BeginInit, angiv de korrekte egenskaber, og kald derefter metoden EndInit.
14394. Den angivne enhedsdriver findes ikke.
14395. Der blev ikke valgt en læser.
14396. XA Transaction Manager forsøgte at indlæse DLL-filen til XA Resource Manager. Kaldet til LOADLIBRARY for DLL-filen til XA Resource Manager mislykkedes: DLL=%1, HR=%3, Fil=%2 Linje=%3.
14397. Der er ikke mere papir på %1
14398. Indholdsindekset er blevet lukket.
14399. Forberedelse eller fjernelse af sysvol-replikationen mislykkedes
14400. Der er afsat et for lille bufferlager til strengen med navneområdets node.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions