English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16801. Elementet X i XML-navneområdet navneområde blev ikke genkendt. Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i elementnavne.
16802. CertObj-import af certifikat på metabasenode %1 LYKKEDES.
16803. INTERN fejl - Systemfejl i konfigurationskopien
16804. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt, fordi det mislykkedes at sikre crashdump eller dvalekonsistens.
16805. Serveren %1 accepterer ikke fjernanmodninger.
16806. Det blev forsøgt at indstille DebugPort eller ExceptionPort for en proces, men processen har allerede en port, eller det blev forsøgt at indstille en fils CompletionPort, men der var allerede indstillet en port i filen, eller det blev forsøgt at angive en alpc-ports tilknyttede "CompletionPort", men denne var allerede angivet.
16807. De angivne data kunne ikke dekrypteres.
16808. Hukommelsesfejl
16809. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd, fordi der ikke er installeret en kompatibel dvd-dekoder på computeren.
16810. 'Der kræves et chipkort' - Aktiveret
16811. Domænecontrollere
16812. Modtageren (serveren [ikke serverprogrammet]) er ikke tilgængelig og forsvandt; alle forbindelser er ugyldige. Kaldet er ikke udført.
16813. Det angivne arkiv kunne ikke åbnes.
16814. Indeksfilen %1 er beskadiget.
16815. Sikkerhedskopiering eller gendannelse gennemført korrekt!.
16816. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) i konteksten %3 blev sat i kø til at blive stoppet.
16817. Der kan ikke sendes pakker til en vilkårlig vært, mens en forbindelse er åben.
16818. Der opstod en fejl under oprettelsen af det programdomæne, der skal udføre registreringen.
16819. Det angivne katalogindeks blev ikke fundet. Kontroller, om det er blevet slettet, eller om der er fejl i programkoden.
16820. Filen 0x%1 tilhører den overordnede fil 0x%3, men fik 0x%2 som overordnet fil.
16821. Samling oprettet for %1 <<===>> %2
16822. RPC-pipeversionen understøttes ikke.
16823. Fejl: Valget mislykkedes
16824. Den angivne funktion blev ikke fundet.
16825. Den anmodede enhed er ugyldig.
16826. Grænsefladen %1 kan ikke nås på grund af %2.
16827. Denne organisation
16828. eventId er ikke gyldigt. Brug AddAutomationPropertyChangedEventHandler til at lytte efter egenskabsændringer.
16829. Adressen i hukommelsen på den funktion, som kørtes, da tråden startede.
16830. Handlingen, der blev anmodet om, understøttes ikke på fejlbehæftede enheder.
16831. Filen kan kun købes, hvis du køber hele albummet.
16832. Tokenet {0:x} er ikke et gyldigt Type-token i virkefeltet for modulet {1}.
16833. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger kunne ikke læse tilstandsfilen. Fejlkode %1 (%2)
16834. Windows kan ikke kopiere profil fra %1 til %2, fordi der er for lidt diskplads.
16835. Fuld skrivning
16836. Typen 'Typenavn' kan ikke indlæses.
16837. Strengen, der bruges af ReadLine og WriteLine til at angive en ny linje.
16838. Forekomsten %1 af SMTP-tjenesten er blevet startet.
16839. Logfilen er ikke placeret i slutningen.
16840. DFS kunne ikke oprette DFS-tråden. Returkoden findes i postens data.
16841. Serverslutpunktet kan ikke udføre handlingen.
16842. Microsoft-Windows-MSDTC Client
16843. Tastaturets hastighed: %1
16844. %2 kunne ikke slettes i enhedsoversigten.
16845. %1: forkert IP-adresse: %2
16846. GUID'et er ugyldigt.
16847. Ugyldigt brugernavn eller ugyldig adgangskode. Prøv igen.
16848. Kørselstiden for stabilitetsanalyse var %1 millisekunder.
16849. En eller flere egenskabsindstillinger er ugyldige eller er i konflikt med hinanden.
16850. Den anmodede handling er ikke mulig i forbindelse med andre handlinger.
16851. Du kan ikke angive stierne til sharene ADMIN$ og IPC$.
16852. Der kan kun aktiveres én plug-in til skrivning af multicastdata for et udgivelsespunkt.
16853. BITS kunne ikke områder til filen %1. Områdeantallet for filen %1 (%2) har overskredet grænsen for områder pr. fil (%3), som er angivet i gruppepolitikken. Afhjælp problemet ved at øge gruppepolitikindstillingen for områder pr. fil og genstarte BITS-tjenesten.
16854. %1 er uden for området for typen %2
16855. Opgavestyring har startet forekomsten "%2" af opgaven "%1" for brugeren "%3" .
16856. Klienten hører ikke til den samme MSMQ-virksomhed. Denne fejl kan kun opstå i et miljø i blandet tilstand.
16857. Det angivne antal udvidelser er ugyldigt.
16858. GenericArguments[X], 'Y', på 'Z' overholder ikke begrænsningen i typen 'Typenavn'.
16859. En indgående fax kunne ikke modtages på grund af en modtagelsesfejl. Kun en del af den indgående fax blev modtaget. Kontakt afsenderen, og bed om at få sendt faxen igen. Filnavn: %1. Fra: %2. Opkalder-id: %3. Til: %4. Genoprettede sider: %5. Sider i alt: %6. Overførselstid: %7. Enhedsnavn: %8.
16860. Brugergrænsefladen skal erklæres abstrakt.
16861. Et eller flere ugyldige flag. Egenskaben (%1) har værdien (%2), der ligger uden for det gyldige område for denne egenskab (%3). Du kan finde de gyldige flagværdier i skemaet. Ugyldig XML:%4%5
16862. Fejlen opstod under anvendelse af svarfilens -indstilling.
16863. Den anmodede tjeneste er allerede blevet startet.
16864. Et svar er ikke tilgængeligt. Vent på, at hændelsen signaleres.
16865. Implicitte transaktioner understøttes ikke.
16866. Diskenhedens længde er ugyldig.
16867. Silent Running: failure due to Graphics Object creation. %2
16868. nameserver =
16869. Der blev forsøgt at initialisere, selvom initialiseringen allerede var gennemført.
16870. DLL-fil til MS DTC Log Manager (MSDTCLOG.DLL) kunne ikke indlæses.
16871. Ingen NTFS-startsektorer kan læses. Der kan ikke fortsættes.
16872. Du kan ikke starte et program, som er blevet deaktiveret.
16873. Denne hændelse forekommer, når Diagnosticeringspolitik opdaterer gruppepolitik
16874. Den angivne konstruktør skal erklæres for en generisk typedefinition.
16875. Datakilde-plug-in'en understøtter ikke optælling.
16876. Hændelser vedrørende livscyklus for ressourceanvendelsesregistrering.
16877. Konstruktører må ikke være private eller statiske.
16878. Transporttilslutningen blev lukket.
16879. Opdateringen kan ikke påbegyndes uden indholdskilder. Tilføj mindst én indholdskilde, som ikke bruges til meddelelser.
16880. Katalogtjenesten kan ikke aflede et SPN (Service Principal Name), med hvilken destinationsserveren gensidigt kan godkendes, fordi det tilsvarende serverobjekt i den lokale database for katalogtjenesten ikke har et serverReference-attribut.
16881. XML-kildefilen er ikke tilgængelig til visning.
16882. Logonserveren blev ikke fundet.
16883. Den angivne attribut findes ikke.
16884. Der opstod en fejl under bekræftelse af en signeret meddelelse: %1
16885. Syntaksen for det sammenkædede attribut, der tilføjes, er forkert. Fremadrettede kæder kan kun have syntaksen 5.5.1, 2.5.5.7 og 2.5.5.14, mens bagudrettede kæder kun kan have syntaksen 2.5.5.1
16886. Det angivne antal diske er ugyldigt.
16887. Sidematricen for gæsteoperativsystemets hukommelsesadresse kan ikke låses op, da den ikke stemmer ikke overens med en tidligere MBP-låseanmodning. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
16888. %1 (TrueType)
16889. Den udvidede tællers DLL-fil %1 kan ikke indlæses i Windows. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder Windows-fejlkoden.
16890. Godkendelsen mislykkedes på grund af en begrænsning på brugerkontoen. Kontroller begrænsningerne under brugerkontoens egenskaber.
16891. Et nyere system er nødvendigt for at dekryptere den krypterede fil.
16892. Importen mislykkedes. Der kan kun importeres udgivercertifikater fra assemblies.
16893. Ugyldig bindingshandle.
16894. CHKDSK kontrollerer ICB'er ...
16895. Den angivne handling mislykkedes, fordi der ikke findes noget egnet ASF-indeks.
16896. Hovedtabellen kunne ikke hentes i filen.
16897. Den ønskede repræsentation understøttes ikke af dette objekt.
16898. Serveren har omdirigeret afspilleren til en ugyldig placering.
16899. UMDF-værtsprocessen (%1) har indlæst modul %3, mens drivere for enhed %2 blev indlæst.
16900. Forskellige trådningsmodeller kan ikke blandes i dokumentet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions