English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19101. Ikke alle objekt-UUID'er kunne eksporteres til den angivne adresse.
19102. Handlingen blev annulleret af en SCardCancel-anmodning.
19103. Der er angivet for mange argumenter.
19104. Det er ikke tilladt at køre denne proces under et fejlfindingsprogram, mens der bruges beskyttet indhold.
19105. Processen er afsluttet, så de ønskede oplysninger er ikke tilgængelige.
19106. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at den udvidede periode for software, der ikke endnu er bekræftet som værende ægte, er udløbet (type 2).
19107. Du skal enten gendanne computeren til den forrige tilstand eller fortsætte installationen senere. Vil du gendanne?
19108. Kodegruppen giver fuld tillid til al kode og udgør roden af kodegruppetræet.
19109. Anvend regel på alle brugere.
19110. Windows kunne ikke afgøre problemet. Fejlkode: %1
19111. Uventet værdi. Indhold, der kan udskydes, skal angives som en System.Stream eller System.Byte[].
19112. Programmet kunne ikke starte, fordi side om side-konfigurationen er forkert. Yderligere oplysninger finder du i hændelseslogfilen.
19113. %2: IO-området kunne ikke tilknyttes.
19114. Forsøg på at indsætte id i indekset mislykkedes, da id'et allerede er i indekset.
19115. Opgaven udløses, når computeren startes
19116. Peer-listen afviste en indgående servermeddelelse. Denne hændelse oprettes, hvis anmodningen er ugyldig, ikke hvis serveren blot findes i et andet Windows-domæne.
19117. Det var ikke muligt at aktivere WinRM-lytteren på %1://%2.
19118. Browseren har fremtvunget valg på netværket %1, fordi en Windows Server-browser (eller domænemasterbrowser) er startet.
19119. Tegnkodningen i XML-erklæringen stemmer ikke overens med kodningen i dokumentet.
19120. Handlingen ville efterlade en Ressourcestyring for transaktioner i en inkonsekvent tilstand. Handlingen tillades derfor ikke.
19121. Logtjenesten registrerede et ugyldigt loggenstartsområde.
19122. Der er ikke flere tilgængelige tekstafsnit i objektet.
19123. Denne handle findes allerede
19124. Der blev fundet flere referencer til mappen ICB ved blokken %1.
19125. Ugyldig base.
19126. Identiske elementer er ikke tilladt.
19127. Svaret fra medieserveren kunne ikke forstås. Dette kan skyldes en inkompatibel proxy- eller medieserver.
19128. Transaktionen er ikke en underordnet transaktion.
19129. Udskriftskø
19130. Systemkaldet til hentning af kontooplysninger er gennemført.
19131. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licensegenskaben mangler.
19132. PCI-spilportcontroller
19133. Ugyldig parameter
19134. Der blev opdaget spændingssvigt.
19135. Der opstod en uventet fejl ved afsendelse.
19136. EFS-genoprettelsestjenesten kan ikke få oplysninger om filnavnet på sikkerhedskopien. Den afbrudte krypteringsproces, der er relateret til filen %1, kan muligvis genoptages. Den midlertidige sikkerhedskopifil %2 er ikke blevet slettet. Hvis genoprettelsen lykkes, bør sikkerhedskopifilen slettes.
19137. Filen kan ikke købes eller hentes. Filen er muligvis ikke tilgængelig i onlinebutikken.
19138. Tjenesten Smart Card Resource Manager kunne ikke startes: %1
19139. Køen %1 blev ikke fundet. Den er muligvis blevet slettet. Udløseren %2, der er tilknyttet køen, fungerer ikke. Brug Computeradministration til at fjerne udløseren.
19140. Der er intet program tilgængeligt til at håndtere anmodningen.
19141. Det eksterne Windows Media Player-objekt er ikke klar.
19142. Anmodningen om en hovedtilladelse mislykkedes.
19143. Pakken blev ikke fundet.
19144. CryptAcquireContextW kunne ikke udføres med NULL cspProvider
19145. Licensen til denne fil er udløbet og er ikke længere gyldig. Kontakt informationsudbyderen for at få yderligere assistance.
19146. Ryd sporingsmeddelelser?
19147. === Logføring stoppet: [Date] [Time] ===
19148. Konfigurationen, som beskriver et sprog og et bisprog, indeholder uventede dubletter af oplysningerne. Programmets konfiguration er muligvis beskadiget. Selv om det er usandsynligt, at de grundlæggende funktioner påvirkes, anbefales det, at du geninstallerer programmet.
19149. Adgangskodefejl
19150. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke sammenligninger.
19151. Siden blev ikke udskrevet.
19152. Objektet FileSystemImage er i skrivebeskyttet tilstand.
19153. Strengen blev ikke genkendt som en gyldig DateTime.
19154. Programmet kan ikke initialiseres mere end én gang.
19155. Replikeringssystemet fandt en intern fejl.
19156. Attributerklæringen skal indeholde en "type"-attribut.
19157. DNS-værtsnavnattributter
19158. ASN1 - der er ikke mere hukommelse.
19159. Tjenesten Logical Disk Manager kunne ikke opdatere startfilen for nogen startpartitioner på destinationsdisken. Kontroller arcpath-listerne i filen boot.ini eller via funktionen bootcfg.exe.
19160. Bufferstørrelsen er ikke tilstrækkelig.
19161. Programgruppen %1 er deaktiveret. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) oprettede ikke en arbejdsproces, der kunne betjene programgruppen, fordi programgruppens identitet er ugyldig.
19162. Tabellen med udvidede attributter er fuld.
19163. Overførsler fra musen kunne ikke aktiveres.
19164. Kommandoen til start af IIS blev modtaget fra brugeren %1. De logførte data bruges som statuskode.
19165. Udskriftskøen kunne ikke hente computernavnet. Fejl %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
19166. Det nuværende format af disken undersøges.
19167. Miljøet kunne ikke oprette et nyt UUID under kørslen. %1
19168. Systemet kunne ikke indlæse strøm med forstyrrende ord i tekstfilteret, fordi tekstfilteret ikke understøtter IPersistStream.
19169. Kontekstdataene skal genforhandles med peer'en.
19170. Sti %1!-3lu! Hbaprt %2!3.3s! Port %3!-3lu! Ctlr %4!-3lu! %5!-10.10s! %6!3.3s! %7!10lu!
19171. Den kaldende funktion oprettede den ønskede forbindelse i den forkerte routing-compartment.
19172. Titelserver %1 kører.
19173. Available Tests
19174. Netværksenheden %1 blev ikke føjet til systemet. Systemgrænsen på %2 underordnede fysiske enheder er blevet nået for enheden. Der kan ikke installeres flere underordnede enheder i computeren.
19175. Hændelseslogprovider til Tjenestekontrolstyring
19176. Der oprettes et reserveret VDS-diskformat (Volume Descriptor Sequence) i sektor %1.
19177. Anmodningsdataene er ugyldige for den angivne anmodningstype.
19178. Skemaobjektmodellen understøtter ikke validering af '%1'-datatyper.
19179. Der kunne ikke oprettes et navn til det slettede objekt.
19180. Programmet kunne ikke starte, fordi det er et biblioteksprogram eller en programproxy.
19181. Det er ikke muligt at angive det grænsefladevalgte sprog som den sprogpakke, der skal installeres.
19182. Provider '%1' for øjebliksbillede af diskenhed blev ikke fundet.
19183. En anmodet læse-/skrivehandling kunne ikke tillades på grund af en fillås.
19184. Et kald til denne socket kan ikke blokeres, mens et tidligere asynkront kald er i gang.
19185. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi XML-indholdet mangler værdier.
19186. Egenskaben (%1), der er defineret i skemaet, har egenskabs-id'et (%2), der kolliderer med den allerede definerede egenskab (%3). Den sidste egenskab ignoreres. Ugyldig XML:%4%5
19187. Undersystemet RPC kunne ikke initialiseres. Den returnerede fejl var %1
19188. Denne computer er ikke konfigureret til at modtage sikkerhedsopdateringer fra en kilde, der er godkendt til dette netværk. En administrator skal konfigurere tjenesten Windows Update-agent for at modtage opdateringer fra Windows Server Update Services eller Microsoft Update.
19189. Id'et for den angivne videopræsentationskilde anvendes allerede af en anden kilde i sættet.
19190. Den anmodning, der blev sendt til NAPAgent (Network Access Protection Agent), blev ikke udført. Nogle netværkstjenester- eller ressourcer er muligvis ikke tilgængelige. Afbryd forbindelsen, hvis problemet varer ved, og prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen, eller kontakt Remote Access-serverens administrator.
19191. %1: Drivere blev overflyttet, efter Plug and Play blev optalt igen.
19192. Der opstod en fejl under allokeringen af en hændelsesblok.
19193. Grænsen for ventende datagramafsendelser blev nået. Forøg værdien af Tcpip\Parameters\DGMaxSendFree i registreringsdatabasen.
19194. Sletning af rute %1 mislykkedes.
19195. DNS-proxyagenten kunne ikke løse en forespørgsel fra %1, efter at have kontrolleret alle poster på den lokale liste over navnefortolkningsservere.
19196. Dette program kan ikke fjerne et potentielt skadeligt element fra indholdet af en arkiveret fil. Hvis du vil fjerne elementet, skal du slette arkivet. Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter fjernelse af spyware i Hjælp og support.
19197. Der opstod en fejl under oprettelsen af transaktionsbroen. MS DTC startes, men transaktionsbroen vil blive deaktiveret.
19198. (GMT-01:00) Azorerne
19199. Den underliggende fil blev konverteret til sammensat filformat.
19200. Logonfejl: Computeren, du er logget på, er beskyttet af en godkendelsesfirewall. Den angivne konto har ikke tilladelse til at godkende computeren.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions