English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3601. Den angivne destinations-CHAP-hemmelighed er ugyldig. Den maksimale størrelse på en CHAP-hemmelighed er 16 byte. Minimumstørrelsen er 12 byte, hvis IPSec ikke anvendes.
3602. Der blev ikke defineret en behandler af filteret til denne handling.
3603. NAP IPSec Relying Party har føjet en IPSec-politik til computeren.
3604. Liste over kodegrupper
3605. Egenskabens aktuelle datatype stemmer ikke overens med egenskabens forventede datatype.
3606. Der blev ikke fundet nogen iSCSI-sessioner for destinationen, men den vedvarende logonkonfiguration for destinationen blev fjernet.
3607. Handlingen kan ikke fortsætte, fordi der er brugt flere kontrolelementer, der er i konflikt med hinanden.
3608. Sikkerhedsopgraderingen kan ikke fuldføres, da serveren ikke kan udføre handlingen. Prøv igen senere.
3609. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne udskriftskøen ikke oprette eller opdatere udskriftskøen i objektbeholderen %1. Fejl: %2. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
3610. Metoden FlushFinalBlock() blev kaldt to gange i en CryptoStream. Den kan kun kaldes én gang.
3611. Installationsprogrammet til MS DTC har registreret, at den eksisterende klyngeressource til MS DTC er en nyere version. Det er derfor ikke nødvendigt at opgradere installationen. %1
3612. Den krævede hukommelse kunne ikke allokeres.
3613. Den angivne handling kræver et ur, og der er intet ur tilgængeligt.
3614. Skrivning af metadata: Diskenheden %2 returnerer fejl under forsøg på at ændre metadata. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
3615. Internal error: invalid truncation cause code.
3616. Attributlisten kunne ikke angives i filen 0x%1.
3617. c: brugerdefineret. Både sessionstilstandsdata og lagrede procedurer lagres i en brugerdefineret database. Databasenavnet skal angives.
3618. %1!4d!/%2!4d! =%3!3d!%%
3619. Meddelelsen, der blev returneret i transaktionen, har en forkert størrelse.
3620. Det format, der er angivet for attributter, er ikke korrekt ved tilføjelse af en post.
3621. Den angivne lokale gruppe findes allerede.
3622. %1 ugyldigt filtidspunkt.
3623. Listen over diskenheder, der er angivet i skabelonen, svarer ikke til typen af sikkerhedskopisæt.
3624. DFS-tjenesten er installeret på den angivne server
3625. Ved udformning af en StylusPointDescription skal alle StylusPointPropertyInfos, der repræsenterer knapper, placeres sidst i samlingen.
3626. Proxygodkendelse kræves
3627. Naboen i grafen eller gruppen accepterer ikke forbindelser.
3628. Det er ikke muligt at kalde IVideoWindow-metoder i fuldskærmstilstand.
3629. Repræsenterer start af dette forfremmelseskald
3630. En ikke understøttet mekanisme til forhåndsgodkendelse blev præsenteret for Kerberos-pakken.
3631. Diskenheden indeholder en sidefil.
3632. Den opgivne handle er en forkert type til den valgte handling.
3633. The '%1' property of the action '%2' at the limit is not within the legal range.
3634. Assemblies har kun adgang til dialogboksen Åbn fil og kan åbne filer ved hjælp af denne dialogboks. Denne tilladelse giver assemblies mulighed for at hente indholdet af en fil, der er åbnet med OpenFileDialog, uden at åbne filen eller få tilladelse til at foretage filinput/-output i de pågældende filer.
3635. RADIUS-fjernserveren %1 har ikke svaret på %2 gentagne anmodninger. Serveren er markeret som ikke-tilgængelig.
3636. Transaktionsfilen kan ikke læses.%1
3637. Svar (anmodningsmarkør %1, websted-id %2, antal byte %3) i kø til afsendelse fra cache.
3638. Den angivne hurtigtilstandspolitik findes allerede.
3639. Netværksadresse Netmaske Gatewayadresse Metrikværdi
3640. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kan ikke anvende nye indstillinger for udskriftskøen %1, da porten %2, der er gemt i kabinetfilen (.cab), findes ikke på destinationsserveren. Dette kan ske, hvis Printbrm.exe ikke kunne overføre porten. Installer den korrekte port manuelt, og angiv derefter de korrekte printerindstillinger, eller prøv at importere udskriftskøen.
3641. Den ønskede handling er ikke tilladt i den aktuelle diskenhedstilstand.
3642. (GMT-05:00) Indiana (Øst)
3643. Konfigurationsdataene for dette produkt er beskadiget. Kontakt en supporttekniker.
3644. Et forsøg på at allokere en hardwareressource mislykkedes, fordi ressourcen anvendes af en anden komponent.
3645. Der blev fundet en anden server
3646. Dekrypteringsprocessen blev ikke fuldført.
3647. En 'open'-model er ikke gyldig for ElementType, hvor indholdet er 'empty' eller 'text-only'.
3648. WinRM-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi elementet wsman:ConnectionRetry i DeliverTo er ugyldigt.
3649. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke køre den eksekverbare fil til lukning %2 for programgruppen %1. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
3650. Objektet skal implementere IConvertible.
3651. Ændringerne af en DN på tværs af en navngivningskontekst er ikke tilladt.
3652. En RunAs specifikation skal være \ eller bare
3653. Fejl ved læsning fra netværket.
3654. Videresendelse af meddelelsesnavnet blev annulleret.
3655. Profilen kunne ikke indlæses, fordi den muligvis er beskadiget.
3656. Sletter printerdriver
3657. Dekomprimerer filer i %1
3658. Windows Update kan ikke oprette forbindelse til serveren. Kontroller forbindelsen til serveren %1.
3659. Ugyldig elementværdi 'X'.
3660. MSBUILD: fejl MSB1021: Der kan ikke oprettes en forekomst af logføringen. X
3661. Partiklen mangler.
3662. Kontrolpunktsfilen for indgående sekvenser kunne ikke initialiseres. Filen MQInSeqs.lg1 eller MQInSeqs.lg2 i mappen Msmq\Storage er beskadiget eller mangler. Fejl %1: %2
3663. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret en fejl under læsning af egenskaben '%1' fra konfigurationsdataene fra filen '%2', linjenummer '%3'. Funktionen deaktiveres. Du kan løse problemet ved at rette egenskaben i filen og sende ændringerne igen. Funktionen aktiveres igen, hvis konfigurationen er korrekt. Fejlnummeret vises i datafeltet.
3664. CHKDSK kan ikke slette alle defekte mappeposter.
3665. Interne OFS-statuskoder angiver, hvordan en allokeringshandling håndteres. Enten foretages endnu et forsøg efter den indeholdte node er blevet flyttet, eller også konverteres den udvidede stream til en stor stream
3666. Argumentet kan ikke være lig med 'X'.
3667. Det maksimale antal diskenheder for denne handling er nået.
3668. CoID=%1: Forbindelsen til %2, som brugeren %3 oprettede ved hjælp af enheden %4, blev afbrudt.
3669. Tabellen er i brug.
3670. Windows forsøger at slå Automatiske opdateringer til.
3671. Brugeren %1 har oprettet forbindelse og er blevet godkendt på port %2. Data, der sendes eller modtages via forbindelsen, er krypteret.
3672. Tællernavnet på ydelsestællerobjektet.
3673. Filen %1 er oprettet.
3674. Ugyldig agentsessionstilstand.
3675. Den angivne udskriftsprocessor er allerede installeret.
3676. (GMT+08:00) Irkutsk, Ulaanbataar
3677. Den angivne enhed blev ikke fundet.
3678. Største antal forbindelser = %1!u!
3679. Kontoen er låst op
3680. Der kunne ikke overføres logførte meddelelser til hændelsesloggen med status %1.
3681. Billedforklaringen findes ikke.
3682. Du skal have administratorrettigheder på webstedet for at indeksere Microsoft(R) Windows(R) SharePoint(TM) Services.
3683. Ukendt bestemt adgang (bit 10)
3684. DHCP-tjenesten har indlæst en eller flere opkalds-DLL'er.
3685. WMI GUID er ikke længere tilgængelig.
3686. Attributten 'encoding' kræves på dette sted.
3687. Det lykkedes ikke at importere den offentlige nøgle fra certifikatet.
3688. Handlingen kunne ikke udføres. Forsøg igen.
3689. Indstillingerne kan ikke gemmes.
3690. X er ikke et gyldigt indeks i samlingen.
3691. Windows fandt problemer med filsystemet, der ikke kunne rettes.
3692. Remote Access Connection Manager kunne ikke starte, fordi den ikke kunne initialisere sikkerhedsattributterne. Prøv at genstarte tjenesten Remote Access Connection Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren. %1
3693. Der opstod en fejl under analyse af "%1". %2
3694. WS-Management-tjenesten understøtter ikke den handling, der er angivet i anmodningen.
3695. Transkrypteringsobjektet har nået filens afslutning.
3696. Kanaltypen 'Typenavn' skal have en konstruktør i formatet 'X', hvis den skal bruges fra en .config-fil.
3697. Der er ikke tilstrækkelig plads til konfigurationsdatabasen på disken.
3698. Tjenesten læser indstillingerne for gruppepolitik.
3699. Objektet er indlejret og kan ikke slettes.
3700. Objektet skal være af typen Int16.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions