English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12301. WinRM kan ikke behandle anmodningen, fordi en parameter indeholder en navneattribut, der er "" (blank eller tom streng) eller NULL.
12302. Operation cancelled
12303. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at der ikke er nogen tilladelse til at køre softwaren.
12304. Der opstod en fejl under installationen af samlingen '[6]'. Yderligere oplysninger finder du under Hjælp og support. {{HRESULT: [3]. samlingsgrænseflade: [4], funktion: [5], komponent: [2]}}
12305. GetClassObject mislykkedes i DLL-filen.
12306. Kabinetfilen '[2]', der kræves til denne installation, er beskadiget og kan ikke bruges. Dette kan skyldes en netværksfejl, en fejl ved læsning af cd-rom'en eller et problem med denne pakke.
12307. Der er ikke angivet en gyldig type for denne stream eller en stream, som den afhænger af.
12308. Opslag af navne/SID'er
12309. Der kunne ikke frigøres lokal plads til bufferen. LocalFree returnerede %1. Mulig hukommelsesfejl.
12310. HTX-filen %2 medtager for meget i linje %1!d!.
12311. Åben tilstanden for FileObject var ikke angivet til en gyldig værdi. Dette FileObject er beskadiget.
12312. Ugyldig fejlmeddelelse.
12313. Arbejdsstationen har åbne filer.
12314. Mediet i drevet kan være ændret.
12315. Tidsprovideren "%1" returnerede følgende fejl under lukning: %2
12316. Forsøget for %1 på at bruge en Windows NT 4.0-driver (kernetilstand) mislykkedes, fordi denne version af Windows ikke understøtter Windows NT 4.0-printerdrivere. Anskaf og installer en ny version af driveren fra producenten (hvis den er tilgængelig), eller vælg en anden driver, der kan fungere med denne udskriftsenhed.
12317. QC-indspilningsfunktion
12318. Der blev ikke fundet et understøttet krypteringsprogram ved oprettelse af en SSL-forbindelse. Dette skyldes muligvis et konfigurationsproblem i klientprogrammet og/eller de installerede kryptografiske moduler. Anmodningen om SSL-forbindelse mislykkedes.
12319. Kontrol af grænsefladeaktivering
12320. En delvis indholdsscanning er startet på %2.
12321. Bufferen for brugercertifikategenskaben er for lille.
12322. Indholdsindeksdataene på disken er til den forkerte version.
12323. BeginConnect kan ikke kaldes, når der er en anden asynkron handling i gang på den samme socket.
12324. host information
12325. Unrecognized command: %1
12326. The File Server Resource Manager global configuration data store has been created.
12327. De angivne data ser ikke ud til at udgøre en gyldig delegerings-blob.
12328. Kontoen er deaktiveret.
12329. Tallet var mindre end arrayets nedre grænse i den første dimension.
12330. Statisk ruteindstilling
12331. Udtrykket skal evalueres til et nodesæt.
12332. Gruppepolitikken fandt ikke domænecontrolleroplysningerne på %1 millisekunder.
12333. Filsystemet %2!ls! kunne ikke importeres fra disc. Mappen '%1!ls!' findes allerede i billedhierarkiet som en fil.
12334. Der er opstået en kommunikationsfejl.
12335. Området skal være PropertyTabScope.Document eller PropertyTabScope.Component
12336. En af de diskenheder, der indgår i sikkerhedskopieringen, er låst af Bitlocker-drevkryptering og kan ikke sikkerhedskopieres.
12337. Attributlisten for filen %1 er beskadiget.
12338. Kataloget er i brug og kan ikke erstattes.
12339. Antal genoprettede forbindelser
12340. Installationsprogrammet understøtter ikke konfiguration af eller installation på diske, der er tilsluttet via en USB- eller IEEE 1394-port.
12341. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da der ikke er valgt nogen streamingprotokoller. Vælg en eller flere protokoller, og prøv derefter igen.
12342. Netværkskortet %2: Kortets link er ikke tilgængeligt.
12343. En forbindelse til en gruppe blev ikke gennemført, fordi det fundne medlem ikke kunne acceptere forbindelsen.
12344. Stedet '%1' har overskredet den angivne CPU-begrænsning. Webstedet er blevet midlertidigt stoppet.
12345. Ugyldig ændring fra 'X' til 'Y'.
12346. De angivne data er ugyldige. Se den indre undtagelse for at få flere oplysninger.
12347. Kategorinavnet på ydelsestællerobjektet.
12348. Denne server blev tvangsdegraderet. Den fungerer ikke længere som domænecontroller.
12349. Dataobjektet skal mindst have ét format.
12350. Det blev forsøgt at få en mutant, således at dets maksimale antal ville være blevet overskredet.
12351. Aktiveringer på serveren er ikke midlertidigt afbrudt.
12352. Den angivne ressource er i brug.
12353. Registry writer blev ikke fundet i sikkerhedskopien.
12354. Køen kunne ikke slettes, da den ikke er tom. Slet meddelelserne, og forsøg igen.%1
12355. Formindst automatisk: Ikke aktiveret
12356. Pnp- eller Power Management-handling for en bestemt enhed.
12357. Angiv klasse-id til netværkskortet %1.
12358. Typedefs and enumerated types are not currently supported
12359. Registreringsoplysningerne for billedfilen %1 er ikke gyldige.
12360. Fortolkning af manifestet på %1 blev afsluttet med %2 ikke-alvorlige fejl.
12361. Mediet er ikke kompatibelt eller af et ukendt fysisk format.
12362. Typen til egenskaben X er ugyldig.
12363. Forespørgslen indeholdt for mange indholdsindeks-id'er.
12364. -reference til er ikke rodpartiklen eller bruges som en udvidelse.
12365. Timeoutalgoritme for genudsendelse = anden (1)
12366. DHCP-tjenesten kunne ikke læse det globale BOOTP-filnavn i registreringsdatabasen.
12367. Det maksimale antal fjerncomputere til denne handling er nået.
12368. Det maksimale antal af navngivne pipes er blevet nået.
12369. Samlingen findes allerede.
12370. En proces, der er midlertidigt afbrudt, kan ikke genbruges.
12371. Der opstod en fejl under forsøg på at føje kontoen %1 til aliaset %2. Denne konto skal tilføjes manuelt under start.
12372. Parameternavnet kan ikke genkendes.
12373. Der skal angives en fra-adresse.
12374. Tekstformateringsprogrammet kan ikke hente posten om afbrydelse på grund af fejlen: X.
12375. Tjenesten Windows Sikkerhedscenter er afbrudt. Windows genstarter den.
12376. Socket-forbindelse: %1 %2 %3 %4
12377. Nøglen 'X' findes ikke i konfigurationsafsnittet for appSettings.
12378. Ingen tjeneste opererer ved netværksslutpunktet på fjernsystemet.
12379. Typen Typenavn, der er påkrævet til deserialisering, kan ikke indlæses.
12380. /C-parameteren fungerer kun på NTFS-diskenheder.
12381. Nuldata er ændret.
12382. Echos %1!-10u! %2!-10u!
12383. Handlingen blev gennemført, men kræver en driver genindlæst eller en genstart for at træde i kraft.
12384. Det anmodede udskriftsjob blev ikke udskrevet. En opdatering til udskriftssystemet kræver, at jobbet sendes igen.
12385. Transaktionen mislykkedes af ukendte årsager. Transaktionen blev afbrudt.
12386. Registreringen af PnP-enhedsmeddelelsen kunne ikke fuldføres. Fejlkode: %1
12387. Afspilningslisten indeholder en ENTRYREF uden en parset href-fil. Kontroller syntaksen af afspilningslisten.
12388. WDI-kontekst
12389. Den angivne handling venter på fuldførelse.
12390. Der kunne ikke hentes udførlige fejloplysninger under licensanvendelsen. Seneste fejl %1.
12391. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. OpenLogStream for Write returnerede fejl %1.
12392. Under forsøg på at publicere printeren til Active Directory-katalogtjenesten, kunne Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) muligvis ikke justere publiceringsindstillinger for %1. Dette kan ske, hvis Printbrm.exe ikke har adgang til Active Directory. Publicer printeren manuelt ved hjælp af dialogboksen Egenskaber for printeren.
12393. Reparerer flagene til filposten 0x%1.
12394. Registreringen af denne kultur kan ikke fjernes, fordi den er overordnet for X. Prøv at fjerne registreringen af X først.
12395. %1!d! byte
12396. Adgangskode for %1 er: %2
12397. Du skal overtage ejerskab af TPM (Trusted Platform Module).
12398. QOSSetFlow-fejl
12399. Den afsendte fax %1 er blevet arkiveret i %2.
12400. Der kan ikke tilføjes filtre til opkald efter behov på grænsefladen %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions